سردار سلامی:سپاه از هیچ قدرتی نمی‌هراسد

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سپاه از شوکت ظاهری هیچ قدرت و امپراطوری نمی‌هراسد.

ه گزارش روابط عمومی کل سپاه، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سپاه، گفت: سپاه از واژه‌های مستتر و تفسیر بسیاری از آیات قرآن کریم است که هرگز مهر شکست بر جبین این نهاد مقدس دیده نشده است.
وی با تأکید بر حفظ نشاط، طراوت و شایستگی‌های موجود در بین نیروهای سپاه، افزود: ذات سپاه بر پایه تقوا و پاکیزگی، اعتقاد به مبانی اسلام و خدمت صادقانه به مردم استوار است، چنانچه هر چه به قرآن می‌نگریم، می‌بینیم آثار این کتاب الهی در شخصیت این نهاد مقدس متجلی است.
سردار سلامی ایستادگی، مقاومت و ایثار سپاه را در عصر حاضر بی‌نظیر و بی‌همتا خواند و تصریح کرد: سپاه از شوکت ظاهری هیچ قدرت و امپراطوری نترسیده و در تاریخ 31 ساله حیات پر برکت خود برگهای زرینی را در صفحات تاریخ ما ثبت کرده و هر برگ از این صفحات که به اندازه کل تاریخ ارزش دارد، ثبت لحظاتی افتخار آمیز است که سپاه خالق آن بوده است.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: در محیطی که تهدیدات با رنگ و چهره‌هایی متفاوت و ساختار و استراتژی خاصی فرارویمان قرار می‌گیرند حرکتی جهادی لازم داریم و سپاه باید جلوتر از زمان حرکت کرده و در آینده زندگی کند و با مدیریت زمان، منابع و انگیزه‌ها و به خدمت درآوردن همه ظرفیت‌ها، برای دفاع از ارزش‌هایی که باید محافظت شوند، وارد عرصه شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید