آخرین وضعیت اردوگاه اصلاح طلبان

یکی از مسئولان سابق اجرایی ابهت اصلاح طلبان را از بین رفته دانسته و راهکار خود رابرای ادامه فعالیت گروه های دوم خردادی بیان کرده است.

به گزارش«جوان آنلاین»،«س.م.خ» با اظهار نگرانی از اعترافات برخی متهمین اغتشاشات اخیر،به از بین رفتن ابهت اصلاح طلبان اشاره کرده و افزوده است:حتی اگر همه بازداشت شدگان بدون هیچ محکومیتی از زندان آزاد شوند دراین صورت نیز،اصلاح طلبان بازنده بزرگ این عرصه هستند.باید باور کنیم که مصونیت و ابهت اصلاح طلبان در وقایع اخیر از بین رفت و شکسته شد.
وی همچنین به برخی سران اصلاحات تاکید کرده که ما باید با یک استراتژی واحد، حرکت های اعتراضی داشته و فعالیت خود را دنبال کنیم.عقب نشینی یعنی مرگ باید کوتاه نیایم.

/ 0 نظر / 3 بازدید