اگر قرار بود با هر دروغ دماغ این آقا یک سانتی متر درازتر شود ...!

میرحسین موسوی با نامه نگاری به حسینعلی منتظری و رهنمودخواهی این عنصر مطرود حضرت امام خمینی، ماهیت ضد خط امامی خود را بیش از گذشته نشان داد. رسانه های بیگانه دیروز همزمان و هماهنگ، نامه موسوی به «مرجع عالیقدر»! برای «همفکری و همکاری و اخذ راهنمایی» و نامه متقابل منتظری را منتشر کردند. موسوی در این نامه که 21شهریور ارسال شده ادعا می کند به خاطر احساس خطر برای کشور و نگرانی از خشم مردم در مقابل تقلب سازمان یافته در صحنه مانده است. موسوی همچنین با ارسال بیانیه چندی پیش خود به منتظری که نسخه برداری از مدل های پیشنهادی سازمان سیا برای استتار حرکت براندازی وابسته در پوشش شبکه سازی اجتماعی است، از منتظری درخواست رهنمود کرد.
منتظری هم در پاسخ به نامه موسوی که توام با ریاکاری و بی صداقتی متقابل است می نویسد «شخصیت جنابعالی و تعهدتان نسبت به ارزش های دینی و اخلاقی و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در دوران جنگ تحمیلی و حمایت های مکرر مرحوم امام خمینی از شما برای همگان روشن است.» البته او هم مانند موسوی ترجیح داد به تعارض عملکرد خیانت بار خود با آرمان های حضرت امام نپردازد.
پیش از موسوی، کروبی با وساطت بقایای باند مهدی هاشمی، باب مکاتبه و نزدیکی با منتظری را باز کرده بود. جریان فرصت طلب با وجود پشت پا زدن به آرمان های اصیل اسلامی و انقلابی، می کوشد پوشش دینی برای خود دست و پا کند اما آنچه در این میان جالب و طنزآمیز است دخیل بستن به کسی است که بارها آلت دست قسم خورده دشمنان ملت و نظام اسلامی قرار گرفته و فاقد هرگونه مرجعیت سیاسی یا فکری است.
موسوی در تبلیغات انتخاباتی- آن هنگام که هنوز ماهیتش رو نشده بود- ادعا می کرد آمده تا خط و آرمان های حضرت امام را زنده کند. او همچنین ادعا می کرد از دروغ منزجر و مشمئز است! تصورش را بکنید اگر در عالم واقع قرار بود به خاطر هر دروغ، یک سانتی متر بر طول دماغ وی اضافه شود در این 6، 5 ماهه اخیر (حدود 180روز) چند کیلومتر! بر درازی دماغ او افزوده می شد! بستن انواع دروغ ها به نظام اسلامی و امام(ره)، ادعای پیروزی در غروب روز رای گیری، دعوی قانون گرایی، انکار همکاری با گروهک هایی نظیر نهضت آزادی، راه اندازی اغتشاش خیابانی و ادعای رفتار مدنی، قربانی سازی و شرکت در مراسم ختم آنها (نظیر ماجرای سعیده پورآقایی) و... از جمله دروغ های انبوهی بود که متاسفانه از سوی میرحسین موسوی مشاهده شد و البته این رشته هنوز سر دراز دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید