هشدار جدی مجلس به 1+5


239 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای به گروه 5+1 هشدار دادند اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند که در غیر این صورت مجلس با استفاده از اختیارات دیگر خود تصمیمات دیگری در این زمینه اتخاذ می کند و جمهوری اسلامی ایران سراغ گزینه های دیگر خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه تصریح کردند: مذاکرات روز پنج شنبه آتی ایران با آنان، آزمون مهمی برای گروه 5+1 است.

در این بیانیه تاکید شده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دقت این مذاکرات و تحولات را دنبال می کنند.

آنان به گروه 5+1 تذکر دادند: این مذاکره یک فرصت تاریخی است که می تواند بن بست ایجاد شده را در مذاکرات رفع کند.

در بیانیه نمایندگان مجلس آمده است: توصیه ما به گروه 5+1 استفاده از این فرصت تاریخی است.


/ 0 نظر / 3 بازدید