پالس های تازه «مشارکت» برای خدمت به آمریکا در چالش هسته ای

عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم خطاب به دولت آمریکا گفت: «تعمیق جنبش سبز به موفقیت غرب در مذاکرات هسته ای با ایران منجر خواهد شد و برعکس، شکست آن به بازگشت ایران به مواضع قبلی و شکست مذاکرات منجر خواهد شد.»
به گزارش «جرس» (سایت راه اندازی شده از سوی مهاجرانی، کدیور، حقیقت جو و...) فاطمه حقیقت جو این سخنان را در نشست شماری از آمریکایی ها و مخالفان ایرانی در دانشگاه بوستون عنوان کرد. این سایت، از حقیقت جو به عنوان «دکتر» یاد کرد و از قول وی نوشت: «اولویت اول آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران، گفتگو و پایبندی به قواعد دیپلماسی است. اولویت دوم تشدید فشارها به ایران از طریق تصویب تحریم های تازه و اولویت سوم حمله نظامی است. در حال حاضر آمریکا با نشان دادن جدیت خود در تغییر رفتار ایران، می کوشد به موفقیت مذاکرات هسته ای کمک کند. آمریکا در عین حال که فعال در میز مذاکره با ایران حاضر شده است می کوشد تا با جلب نظر مساعد روسیه برای تشدید تحریم ها و نمایش رسانه ای بمب های ویرانگری که می تواند مورد استفاده در حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران قرار گیرد، جدیت خود را به ایران نشان دهد، تا ایران به تغییر رفتار در سیاست خارجی وادار شود.»
وی با وجود تاکید مجدد بر اینکه فشار و بحران در داخل ایران می تواند باعث کوتاه آمدن در چالش هسته ای شود، گفت: رفتار ایران تاکتیکی است و مذاکرات ژنو به هیچ عنوان به معنای توقف کامل و همیشگی غنی سازی در داخل نیست.
اذعان این مشارکتی فراری به هماهنگی کامل افراطیون نقابدار داخلی با غرب و اینکه «شکست آنها شکست غرب خواهد بود» اگر چه عمق خیانت را نشان می دهد اما به دور از ماهیت و سوابق جریان مذکور نیست هم چنان که فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، بیشترین تقلا را (از طریق کسانی چون شیرزاد) برای اتهام پراکنی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و لزوم توقف و تعطیلی آن انجام دادند و تا مرز انتشار نامه سرگشاده به رهبری برای تسلیم ملت ایران در برابر بیگانگان و سر کشیدن جام زهر پیش رفتند. هماهنگی خائنانه این جریان با آمریکا و انگلیس به حدی بود که وقتی دیپلمات های ایران در مذاکرات هسته ای اعلام کردند افکار عمومی ایرانی زیر بار امضای پروتکل الحاقی نمی رود، طرف مذاکره کننده غربی با پوزخند گفت ما از پارلمان شما و علاقه آنها به ارائه طرح سه فوریتی برای الزام دولت به امضای پروتکل الحاقی خبرداریم!
بوش در آخرین ماه های زمامداری خود با حسرت تمام گفته بود؛ ما با اصلاح طلبان برای توقف برنامه اتمی ایران به توافق رسیده بودیم اما روی کار آمدن احمدی نژاد همه چیز را به هم ریخت.
حقیقت جو از جمله عناصر میدانی آشوب های خیابانی سال های آغازین دولت اصلاحات بود و به خاطر همین مواضع خائنانه از «ادوار تحکیم» به «لیست حزب مشارکت در مجلس ششم» صعود کرد و پس از لو رفتن ارتباطاتش با محافل سیاسی در آمریکا به اتفاق همسرش در آن کشور اقامت گزید.

/ 0 نظر / 3 بازدید