کارگزاران مترصد فرصت!

یکی از دبیران استانی حزب کارگزاران سازندگی از اتخاذ سیاست سکوت به عنوان تاکتیک این حزب در شرایط کنونی خبرداد.

به گزارش خبرنگار «جوان آنلاین» این فعال سیاسی تصریح کرده است: ما در حال حاضر سیاست سکوت را پیشه کرده ایم و ضمن خودداری از هرگونه حرکت آشکار، مترصد فرصتی مناسب برای ارائه نظرات! خود به جامعه هستیم. لیکن در شرایط فعلی به صورت غیرمحسوس و مخفیانه اتحاد و وحدت رویه دربین اصلاح طلبان را حفظ می کنیم.

وی درباره رابطه با آمریکا نیز بدون اشاره به اینکه آیا تغییری عملی در رفتار و نگرش این کشور نسبت به ایران حاصل شده ، اظهار داشته : دیگر دوران شعار به سرآمده و باید با شعور در جهان جایگاهی برای خود ایجاد کنیم.!!!

قابل ذکر است که این عضو حزب کارگزاران سازندگی از نوادگان خوانین و کدخدایان وابسته به رژیم طاغوت می باشد و در دوران اصلاحات مدیر کل کار و امور اجتماعی در یکی از استانهای جنوب غربی بوده است .

/ 0 نظر / 3 بازدید