لو رفتیم، دست نگه دارید وضعیت قرمز برای نفاق سبز!

یک ارگان رسانه ای طراحان آشوب، نسبت به دوقطبی شدن فضای سیاسی ابراز نگرانی کرد. «موج سبز» پس از انتخابات با هماهنگی طیفی از گردانندگان سایت های وابسته به مشارکت (نوروز، یاری نیوز و...) و خط دهی طیفی از عناصر ضد انقلاب مقیم خارج راه اندازی شد تا فضای جامعه را ملتهب، قطبی و متشنج کند اما اکنون که دست اغتشاشگران رو شد و افکار عمومی به آنها به دیده بدگمانی و سوء ظن می نگرد، گردانندگان این سایت در یک هشدار ویژه خواستار پرهیز از دوقطبی کردن فضای سیاسی شده اند.
سایت مذکور با اشاره به دو قطبی وطن پرست و جاسوس اجنبی می نویسد: متأسفانه شرایط فعلی به دلیل بی تدبیری های کسانی که شایسته بود مدبرانه تر برخورد کنند و نکردند، مثل جنگ های مذهبی شده. اما ما به عنوان کسانی که یک بار زخم بازی فرشته و شیطان را خورده ایم و سی سال است که تاوان پس می دهیم ]اشاره به قضایای سال 59 و 60 که منجر به رو شدن ماهیت منافقین و اضمحلال آنها شد[ نباید در چارچوبی که حاکمیت تعریف کرده، بازی بخوریم.
این سایت سرنگونی طلب خواستار تظاهر به طرفداری از دین و اخلاق و انقلاب و جمهوری اسلامی شد و با لحنی منافقانه نوشت: ما می خواهیم به روح انقلاب 57 برگردیم. مارکسیست و کاپیتالیست و مجاهد و حزب الله در کنار هم زندگی می کردند.
سایت وابسته به منافقین اشاره ای به این واقعیت نکرد که چگونه کاپیتالیست ها و مارکسیست ها پشت سر هم به تدارک کودتا، غائله های مرزی، تظاهرات مسلحانه و آمیخته با خشونت برای براندازی نظام پرداختند و چگونه مجاهدین مورد نظر آنها (سازمان تروریستی منافقین) پس از رو شدن ماهیت خائنانه شان به ترور و جنایت متوسل شدند.
جبهه ائتلافی منافقین برانداز در انتخابات اخیر تلاش کرده بودند در پوشش رنگ سبز، ماسک دینی و مذهبی به چهره بزنند و افکار عمومی را فریب بدهند اما به تدریج معلوم شد که طیف مذکور هیچ نسبتی با شعارهای اسلام و انقلاب و قانون اساسی ندارند و به همین دلیل، جبهه مذکور به سرعت از عقبه مردمی تهی شد.
نگرانی از قطبی شدن فضا در حالی است که طیف منافقین (قدیمی و جدید) طی یک دهه اخیر از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، به شدت بر قطبی کردن فضا تأکید داشتند و حتی ادعا می کردند، انتخابات رفراندوم علیه نظام و رهبری است و البته تبدیل به رفراندومی 40 میلیونی در تأیید نظام و رهبری شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید