دفتر رییس جمهور شایعه استعفای 2وزیر زن پیشنهادی را تکذیب کرد

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور شایعه استعفای 2وزیر زن پیشنهادی را تکذیب کرد و گفت: همه وزیران زن پیشنهادی از سوی رییس جمهور به مجلس، با جدیت مشغول ارایه برنامه خود هستند.

محمدجعفر محمدزاده عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اخبار منتشر شده در برخی سایت ها در این خصوص را تکذیب کرد و آنها را نادرست خواند.
/ 0 نظر / 3 بازدید