حزب مشارکت: بهت زده شدیم حجاریان بی اراده شده است

اظهارات 2 تن از اعضای ارشد حزب مشارکت در دادگاه باعث زلزله سیاسی در میان بقیه اعضا شده است. در بیانیه ای که به نام حزب مشارکت صادر گردید، از یک سو ادعا شده که حجاریان و شریعتی به خاطر شکنجه سفید در شرایط عادی نبوده اند و از آنها نباید انتظار ارائه تحلیل های واقع بینانه داشت و از سوی دیگر گفته شده که حجاریان بزرگ منشانه خواسته بسیاری از اهرم های فشار بر حزب را به دوش بگیرد!
در بیانیه منتشره به نام حزب مشارکت بدون اشاره به سوابق امنیتی حجاریان و اینکه وی در حزب به عنوان تئوریسین و قهرمان شناخته می شد آمده است: «قابل پیش بینی بود که وقتی زندانیان پس از مدتها بی خبری از رخدادهای پس از انتخابات و فشارهای روانی بسیار برای پذیرش تحلیل های القائی و بعبارتی شکنجه سپید، یکراست از زندان به دادگاه آورده شوند از آنها نباید انتظار ارائه تحلیل های واقع بینانه داشت.»
بیانیه تلاش کرده چنین القا کند که اظهارات شریعتی و حجاریان، مواضع آنها نیست؛ « به گمان ما ایرادی بر این عزیزان نیست چرا که آنان در شرایط آزاد، زندگی خویش را در پای تحلیل های واقع بینانه خود سپری کرده اند و آنچه امروز بر زبانشان جاری می شود به اراده و خواست آنها نیست هرچند بر آن تاکید هم بکنند.»(!)
نویسنده بیانیه منتسب به حزب مشارکت با اذعان به اینکه «مردم همچون ما از شنیدن این سخنان نامأنوس در بهت فرو رفته اند» ادعایی متناقض با بقیه اجزای بیانیه را به پیش کشیده و می نویسد: «سعید عزیز، بزرگ منشانه خواسته تا بسیاری از اهرم های فشار بر حزب را به دوش بگیرد.»
حجاریان در جلسه روز سه شنبه دادگاه با تاکید بر اینکه « در انتخابات با ارائه تحلیل های ناصواب مرتکب خطاهای سهمگین شده ام» گفته بود: «من به خاطر این تحلیل های ناصواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت ایران عذرخواهی می کنم.» وی با انتقاد از انجام برخی تحرکات دشمن شادکن توسط طیف سیاسی متبوع خود اعلام کرد که از حزب مشارکت استعفا می دهد.
حجاریان همچنین در بازجویی های خود که در دادگاه هم قرائت شد درباره انحرافات حزب مشارکت گفته است «من این انحرافات را نقد کردم اما به نقد من ترتیب اثر ندادند». وی درباره ارتباط با بنیاد جرج سوروس نیز، ناصر هادیان را واسطه آشنایی با کیان تاج بخش معرفی کرده است.
سعید شریعتی عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت نیز ضمن اعلام استعفا از این حزب گفت: «حزب مشارکت در خطر کژتابی و انشقاق و انحراف سیاسی قرار گرفته است کما اینکه در همین انتخابات، نشانه های آن را به عینه دیدیم». وی تاکید کرد: ریشه اصلی رخدادهای غم انگیز اخیر، انتشار و دامن زدن به شایعه تقلب در انتخابات بوده، ادعایی بزرگ و مسئولیت آور با تکیه بر حداقل مستندات و صرفاً براساس شایعات... دو عارضه توهم و استغنا در آقای موسوی، هم موجب پدید آمدن اصطکاک های فراوان در طول مسیر حرکت های انتخاباتی و هم زمینه ساز تحریک پذیری و عملکردهای احساسی ایشان در رویارویی با نتایج انتخابات شد.
گفتنی است ادعای بیانیه نویس حزب مشارکت در زیر سوال بردن دادگاه و نمایشی خواندن آن در حالی است که در حاشیه همین دادگاه، عبدالله رمضان زاده قائم مقام حزب مذکور به راحتی روند دادگاه را زیر سوال برد و گفت «فکر می کنم روند دادگاه در یک مسیر اشتباه است و این یک اختلاف نظر سیاسی بین جناح هاست. من با کیفرخواست عمومی که توسط معاون دادستان در دادگاه قرائت شد مخالفم». و این در حالی است که بنا بر مغالطه بیانیه نویس دستپاچه حزب مشارکت، او نیز باید به خاطر «شکنجه سفید(؟!)، بی خبری، فشار روانی و تحلیل های القایی» مانند حجاریان که قهرمان و لیدر اصلی حزب است و همچنین سعید شریعتی موضع می گرفت. مگر اینکه به سیاق قافیه باخته های حزب مشارکت ادعا کنیم همین موضع متفاوت رمضان زاده هم تحت فشار روانی و شکنجه سفید بوده و قرار است مشارکتی های بهت زده را در زمانی دیگر غافلگیر و شوکه کند.
رسانه های بیگانه نیز به طور وسیع سعی کرده اند اظهارات بازداشت شدگان آشوب ها به ویژه مواضع حجاریان، شریعتی، تاج بخش، آقایی و باستانی را زیرسوال ببرند و به اصطلاح بگویند «آقا غلط کرده از این حرف ها زده، او خودش خبر ندارد»!

/ 0 نظر / 3 بازدید