دادگاه امنیت اردن محاکمه مروجین مذهب شیعه را آغاز کرد

امان- دادگاه امنیت اردن محاکمه علنی 6 شهروند شیعه اردنی را به اتهام ترویج این مذهب، آغاز کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بر اساس اتهامات وارد شده، متهمان در سال جاری (میلادی) با دعوت از افراد مختلف در جامعه اردن به تبعیت از مذهب شیعه ، اقدام به ترویج این مذهب کردند.
به موجب لایحه کیفرخواست، متهمان اقدام به توزیع نشریه هایی در این ارتباط کردند.
سازمان امنیت اردن در شرق امان در ژوئن گذشته پس از دریافت اطلاعاتی در این زمینه متهمان را دستگیر کرد و سپس با دریافت کفالت از سوی متهمان آنها را آزاد کرد. در این جلسه متهمان اتهامات وارد شده را تکذیب کردند، در جلسه بعدی متهمان از خود دفاع خواهند کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید