تدارک چپ های آمریکایی برای بازسازی اتاق جنگ در دانشگاه

یک عنصر گروهکی چپ تاکید کرد عناصر گروهکی در دانشگاه نقش سرنیزه اپوزیسیون را به عهده خواهند گرفت.
ع- ت از چپ های آمریکایی و عضو گروهک موسوم به برابری خواه و آزادیخواه که به خاطر شرکت در برخی اغتشاشات دستگیر و اخراج شده، به مجله صهیونیستی اشپیگل گفت دانشجویان نقش سرنیزه اپوزیسیون را برعهده خواهند گرفت(!) این عنصر ضدانقلاب همچنین مدعی شد که باید باز هم کشته داد.
طی سالهای اخیر بقایای گروهک های مارکسیستی نظیر منافقین، فدائیان خلق، توده و... که با سقوط بلوک شرق به اردوگاه آمریکا پیوسته و خانه تکانی لیبرالیستی در افکار خود کرده اند، با گرفتن ژست های عدالت خواهانه و اپوزیسیونی، به ایفای نقش در پروژه های تعریف شده سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس در دانشگاه بپردازند. عناصر مذکور به همین دلیل هم در کانون توجه و تبلیغات رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه های مشابه قرار دارند که رفیق «ع-ت» با سبیل استالینی یکی از آنهاست.
رد پای این طیف- به ویژه شاخه تروریستی منافقین- در برخی از اغتشاشات و جنایت ها دیده می شود.
گروهک های یاد شده در سال های اول انقلاب به نام فعالیت سیاسی و دانشجویی، اتاق های جنگ و اسلحه خانه در دانشگاه ایجاد کرده بودند

/ 0 نظر / 3 بازدید