خشم سران فتنه از شعار مرگ بر اسرائیل!
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۸ : توسط : حسینی

تفرقه افکنان طرفدار موسوی از سردادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکای ملت ایران در راهپیمایی روز قدس عصبانی و آشفته شدند.
این عده که اغلب با صورت های نقاب زده در حاشیه راهپیمایی دیروز مردم تهران حضور پیدا کرده بودند در برخی نقاط تابلو نوشته های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را از دست کودکان می ربودند و با خط زدن کلمات اسرائیل و آمریکا اسامی روسیه و چین را جایگزین آنها می کردند.
همچنین برخی از عوامل جریان تفرقه افکن برخلاف سیل خروشان ملت شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را سر می دادند. گفتنی است این شعار چند روز پیش از سوی سایت رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به عنوان شعار روز قدس تفرقه افکنان طرفدار موسوی تجویز شده بود.