همین هوشمندی و ذکاوت کروبی ما را کشته بود!
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ : توسط : حسینی

یک عضو گروهک ادوار تحکیم با وجود تکذیب اظهارات سخنگوی این گروهک (عبدالله مؤمنی) در دادگاه، اذعان کرد انتخابات صرفاً بهانه ای برای جمع شدن طیف مذکور در اطراف کروبی بوده است.
«محمود-س» که با یکی از رسانه های ضد انقلاب مصاحبه می کرد، تأکید کرد ما با توجه به مرزبندی های جدی با حزب اعتماد ملی و نوع مواجهه با انتخابات نمی توانستیم در ستاد حزب اعتماد ملی فعالیت کنیم و لذا جداگانه در ستاد مستقلی به نام ستاد شهروند آزاد فعالیت می کردیم. ما هم منشوری تهیه کردیم. حالا من نمی دانم چگونه است که هر کس گذرش به اوین می افتد، تغییر عقیده می دهد.
وی درباره مرزبندی با حزب و ستاد اعتماد ملی با وجود حمایت از کروبی گفت: این اختلاف برمی گردد به نوع مواجهه ما با پروسه انتخابات. ما انتخابات را به خودی خود دارای ارزش نمی دانیم. حزب اعتماد ملی یک کاندیدای حزبی داشت. ما به فردای تقسیم پست های سیاسی و اقتصادی نمی اندیشیدیم. در واقع این ما نبودیم که به سمت آقای کروبی رفتیم بلکه ایشان با هوشمندی و ذکاوت دریافته بودند که همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارند، خودی هستند. به همین دلیل هم ما از برنامه های ایشان حمایت کردیم. این توهین است که آقای کروبی را متهم به سادگی و ساده لوحی می کنند.
گفتنی است افراطیون که تا قبل از انتخابات اخیر، همواره بر تحریم انتخابات تأکید می کردند، با تقسیم کار و حضور در ستادهای موسوی و کروبی، برای شایعه تقلب در انتخابات- از حداقل 3 ماه قبل از انتخابات- برنامه ریزی کردند و در واقع انتخابات را بهانه ای برای بی اعتمادسازی نسبت به نظام و ایجاد اغتشاش و آشوب تلقی می کردند و حوادث بعدی، این رویکرد را آشکار کرد. افراطیون مذکور با وجود اظهار حمایت از کروبی و موسوی، در جلسات محفلی بارها تأکید کرده بودند که نه از موسوی و نه کروبی، دل خوشی ندارند اما در آنها ظرفیت خوبی برای تحریک پذیری و بازی در سناریوهای طراحی شده می بینند. در این میان کروبی حاضر شد برای رسیدن به قدرت، با بدنام ترین عناصر ضد انقلاب هم نرد دوستی ببازد.