خودکشی و خودسوزی با بنزین بهترین مرگ مجاهدین
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ : توسط : حسینی

عضو سابق شورای رهبری منافقین گفته: رجوی با یادآوری خودسوزی اعضای فرقه منافقین در زمان دستگیری مریم رجوی از آنها خواسته برای مقابله با تحویل کامل اردوگاه اشرف به ارتش عراق آماده همه گونه خودکشی و حتی خودسوزی با بنزین مجدد باشند.بتول سلطانی با بیان این مطلب اظهار داشته: رجوی در‌این‌باره اتمام حجت می‌کند و زمینه‌های انجام آن را نیز فراهم کرده و به عنوان مثال همه اعضای اشرف دارای قرص‌های سیانور هستند.