هشدار البرادعی: غرب در برخورد با ایران از تحریم و زور استفاده نکند
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ : توسط : حسینی

محمد البرادعی به اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی هشدار داد در برخورد با ایران از تحریم یا زور استفاده نکنید.
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با بی بی سی خطاب به 1+5 توصیه کرد از باب دیپلماسی و گفت وگو با ایران وارد شوید.
وی همچنین اذعان کرد که آژانس در دوره وی با تحقیقات فراوان درک به مراتب بهتری از برنامه غیرنظامی هسته ای ایران به دست آورده است.
گفتنی است البرادعی که روزهای پایانی مدیریت خود بر آژانس بین المللی انرژی اتمی را می گذراند بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید کرده بود. وی البته تحت فشار قدرت های زورگو همواره تلاش کرده بود تا با ارائه گزارش های دوپهلو، زمینه را برای یاوه گویی های سران غرب بر ضد ایران مهیا سازد.