زارعی: برای تمامی گفته هایم درباره موسسه نشر آثار امام سند دارم
ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٢ : توسط : حسینی

ژوهشگر و عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان با اشاره به شکایت موسسه نشر آثار امام (ره) از مطلبی وی در ستون اصلی یادداشت روز دوشنبه مورخ 9 شهریور 1388 روزنامه کیهان ، تصریح کرد: برای تمامی گفته هایم سند و مدرک دارم.

"سعدالله زارعی" در گفت وگو با ایرنا افزود: مطالب این یادداشت تنها مختصری از پرده نفاق عناصر رسوخ یافته در این موسسه را نشان داده است و من این انتظار را داشتم که این ها با عوام فریبی و طرح موضوعات فرعی مانند شکایت تلاش کنند تا مساله اصلی یعنی رسوخ عوامل نفاق در موسسه را از چشم ها بپوشانند.

وی یادآور شد: در تاریخ 9 شهریور یادداشت روزنامه کیهان را تحت عنوان "تمیز بین عوامل دسته اول و دسته دوم" نوشتم و در این یادداشت تلاش کردم به این سوال پاسخ بدهم که در آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری عوامل دسته اول و دسته دوم چه کسانی بودند.

وی اظهار داشت: تصور رایج بر این است که چهره های برجسته سیاسی را به عنوان عوامل دسته اول یاد می کنند من در این یادداشت اثبات کردم عوامل دسته اول آن دسته از شخصیت های ذی نفوذ سیاسی هستند که به صورت عوامل و کارگردان در صحنه عمل می کنند و بعد از اقدامات فتنه گرانه پشت سر برخی دیگر از شخصیت ها قرار می گیرند و عملا هزینه این فتنه گری ها را آن شخصیت ها مطرح می کنند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه در این مقاله به عواملی که در سال های گذشته به موسسه تنظیم و آثار نشر امام(ره) رسوخ کردند پرداخته شده است، گفت: در این مقاله به افرادی پرداخته شد که عملا این دفتر را به راه هایی کشاندند که با فلسفه تاسیس آن مغایرت داشت.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین این موسسه در برابر اهانت های پی پی به امام (ره) که از سوی جریانات معاند از جمله برخی عوامل معاند رسوخ کرده در طیف دوم خرداد، مطرح شده بود سکوت کرد و حتی در بسیاری از مواقع به توجیه اقدامات براندازانه آنان و توجیه اقدامات مقابله جویانه و مداخله جویانه آنان با امام (ره) پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در یادداشت خود لایه ای از پرده نفاق عناصر رسوخ یافته در این دفتر را نشان داده است، گفت: من این انتظار را داشتم که این ها با عوام فریبی و طرح موضوعات فرعی تلاش کنند تا مساله اصلی یعنی رسوخ عوامل نفاق در موسسه تنظیم را از چشم ها بپوشانند.

وی تاکیدکرد: بنده برای تمام آنچه در یادداشت مذکور ذکر شده مستنداتی دارم که در آن یادداشت تنها اختصاری از آن بیان شده است.

زارعی افزود: این شکایت فرصتی است که اتفاقاتی را که در این موسسه می افتد را برملا کنم تا درباره آن چاره اندیشی شود.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) از روزنامه کیهان به اتهام نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء و تشویش اذهان عمومی نسبت به بیت شریف حضرت امام و مسئولین و کارکنان این مؤسسه شکایت کرده است.