آقای موسوی، چرا می خواهید مرا بکشید؟
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧ : توسط : حسینی

یک روزپس ازآنکه مشاور میرحسین ، ازلیست کشته شدگان حوادث اخیرخبرداد یکی از افراد نامبرده در این لیست زنده شد.

احمد کارگرنجاتی کسی است که در لیست اعلامی از سوی بهشتی به دلیل ضرب و شتم فوت شده بود و حتی نشانی محل دفن وی نیز در این لیست آورده شده بود. به همین دلیل با وی که تازه زنده شده است(!) به گفتگو نشتسیم. وی در گفتگو با جوان تصریح کرد که چرا موسوی و حامیانش اصرار بر کشتن وی دارد؟

احمد کارگر نجاتی با بیان اینکه خود نیز نامش را درلیست کشته شدگان حوادث اخیر که از سوی حامیان میرحسین موسوی انتشار شده یافته، گفت که من درجریان حوادث اخیر بوسیله برخی افراد ناشناس مجروح شدم.

وی در خصوص نحوه مجروحیتش گفت: من روز پس از انتخابات، در حال انجام کارهای انتخاباتی بودم که مورد حمله قرار گرفتم و از راه دور شیئی به پای چپ من خورد و من به بیمارستان منتقل شدم. بعد از این متوجه شدیم که هدف گلوله قرار گرفتم.

وی ادامه داد: پزشک معالج بعد از مشاهده شواهد و نوع زخم اظهار کرد که این شکستگی بر اثر سنگ یا شی دیگری نیست، بلکه شکستگی بر اثر گلوله یا چیزی شبیه آن است.

احمد کارگر در خصوص درج نام خودش در لیست کشته‌شدگان حوادث اخیر هم گفت: من به خاطر نوع شغلم معمولا رسانه‌های خارجی را هم بررسی می کنم. در یکی از همین روزها که این رسانه‌ها را مرور می کردم با لیست 72 نفره‌ای از کشته شدگان مواجه شدم که نام من نیز در بین آنها قرار داشت. این موضوع بسیار برای من جالب بود.

وی در ادامه افزود: قرار گرفتن نام من در بین معترضان بسیار تعجب برانگیز بود و بیشتر از همه از این موضوع تعجب کردم که فهمیدم مرده‌ام اما خودم خبر ندارم.

کارگر نجاتی در خصوص نحوه قرار گیری نام خود در این لیست اظهار کرد: اینها برای ادامه روند براندازی، نیاز دارند که آتش خاموش شده را همچنان مشتعل نگه دارند. برای همین دنبال این هستند که خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خود تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این قضیه برای من بسیار جالب بود. به همین خاطر به بهشت زهرا و قطعه 213، ردیف 15، شماره 35 مراجعه کردم و دیدم که یک نفر هم نام من در این محل دفن شده است،‌با این تفاوت که زمان فوت این شخص سال 81 بود و علت مرگش هم کهولت سن بوده است.

کارگرنجاتی تصریح کرد: من فکر می کنم که اینها اطلاعات مجروحان اغتشاشات را از بیمارستانها جمع آوری کردند و سپس نام آنها را با مدفونان بهشت زهرا طبیق دادند و مرده‌ها را به نام خود مصادره کردند. با این حال من نمی دانم چرا آقای موسوی دوست دارد که من را بکشد؟