سرپرست وزارتخانه های نیرو آموزش و پرورش و رفاه منصوب شدند
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ : توسط : حسینی

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی را منصوب کرد.
دکتر محمود احمدی نژادبا استناد به اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی، مجید نامجو، محسن پور و نادعلی الفت پور را به ترتیب به عنوان سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرد. رئیس جمهور در این احکام تصریح کرده است: انتظار می رود در این مسئولیت خطیر، با استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی کارشناسان و صاحبنظران ارجمند و بهره گیری از همکاری مدیران و پرسنل خدوم و شریف آن وزارتخانه و هماهنگی با هیأت محترم وزیران، اهتمام لازم را به کار بندید.