ماموریت کمیته ۹ نفره براى پالایش حزب اعتماد ملى
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٢ : توسط : حسینی

اعضاى شوراى مرکزى اعتماد ملى با اشاره به اینکه پالایش و پوست اندازى در حزب اعتمادملى در دستور کار قرار گرفته تاکید کردند این تغییرات در هر حزب و سازمانى ضرورى است بنابراین در صورت توافق اعضاى حزب اعتمادملى این تغییرات در حزب قطعى خواهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا اسلامى عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى گفت:  تغییرات در هر سازمان و حزبى ضرورى است و در همین راستا قرار است تغییرات جدیدى هم در اهداف حزب اعتمادملى و هم در اعضاى آن اتخاذ شود.این عضو شوراى مرکزى اعتماد ملى افزود:  تغییرات کلى در سیاست هاى حزب و همچنین در افراد حزب از مدت ها قبل در دستور قرار گرفته است از جمله آنکه قرار است برخى از اعضاى حزب تغییر و برخى نیروى جدید به آن اضافه شوند که این یکى از ضروریات هر حزبى است.
پالایش در حزب اعتماد ملى در دستور کار قرار گرفت
همچنین کریم بشارت دیگر عضو شوراى مرکزى حزب اعتمادملى گفت: حزب اعتماد ملى بحث پالایش در ابعاد و اهداف و ساختار افراد و همچنین برنامه هاى حزب را مورد بررسى قرار داده و بدین منظور هیات نه نفره اى را براى این کار در نظر گرفته است.کریم بشارت با اشاره به اینکه مهدى کروبى خبر از پالایش در حزب اعتماد ملى را مطرح کرده بود، افزود: بحث تغییر ساختار در افراد نیز در دستور کار برنامه هاى حزب اعتماد ملى قرار گرفت چرا که صلاح دیده شد که براى کار آمدى حزب تغییراتى در آن ایجاد شود.وى تصریح کرد: به این منظور حزب اعتماد ملى نه نفر از اعضاى شوراى مرکزى را براى بررسى این منظور در نظر گرفته است که قرار است پس از بررسى نتایج را به دبیر کل ارائه دهند و در نهایت پس از جمع بندى اگر نیاز به تغییرات باشد آن را انجام دهند.
تغییرات در مرامنامه و اساسنامه حزب
کامران احمدیان عضو دیگر شوراى مرکزى اعتماد ملى گفت: معتقدم براى حرکت به جلو نیاز به تغییرات در ساختار اولیه مرامنامه و اساسنامه حزب اعتماد ملى است که چنین روندى را در دستور کار خود قرار داده است.کامران احمدیان افزود: کروبى معتقد است که حزب اعتماد ملى نسبت به گذشته با حدت و شدت بیشتر فعالیت کند. اعتقاد شخصى خودم نیز این است که در این تغییرات کمیته هاى حزب اعتماد ملى فعال تر از گذشته وارد فعالیت هاى سیاسى خواهد شد.