خدا بدون مذهب!
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ : توسط : حسینی

شنیده‌های خبرنگار«جوان» حاکی از آن است که جلسات یک گروه فعال در زمینه ترک اعتیاد به صورت متناوب در نقاط مختلف شهرستان کرج بویژه در پارک‌ها در حال برگزاری است. بنابراین گزارش متولیان این گونه جلسات به حاضرین القا می‌کنند که به جز خدا نباید کسی را قبول داشت. اخبار دیگر واصله به روزنامه «جوان» از برخی شهرستان‌ها نیز حاکی از آن است که نه تنها در قالب این جلسات مباحث مذهب و دین فراموش می شود بلکه برخی عرفان‌های کاذب به جای سیاست دینی به اعضای شرکت کننده القا می‌شود.