با توجه به تعداد زیاد شاکیان موافقت دادگاه مطبوعات با تقاضای استمهال کیهان
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ : توسط : حسینی

جلسه رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه روزنامه کیهان در دادگاه مطبوعات با درخواست استمهال حسین شریعتمداری به زمان دیگری موکول شد.
شایان ذکر است، در حالی که نزدیک به 40مورد شکایت از روزنامه کیهان به دادگاه ارائه شده بود، زمان تشکیل دادگاه فقط یک هفته قبل از تشکیل آن به مدیر مسئول کیهان اطلاع داده شده بود از این روی دکتر اصلانی مسئول حقوقی موسسه کیهان با اشاره به فراوانی شاکیان و کوتاه بودن فرصت برای تهیه نزدیک به 40 لایحه، از قاضی حسینیان رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تقاضای استمهال کرد که این تقاضا پذیرفته شد.
گفتنی است که حسین شریعتمداری در همین روزها و در پی شکایت های جدیدی نظیر شکایت میرحسین موسوی، کروبی، شیرین عبادی، علیرضا بهشتی، محمدرضا شجریان، خانه سینما و... به دو دادگاه دیگر نیز فراخوانده شده است.
قاضی حسینیان درباره برخی از شاکیان کیهان به محسن کدیور، روزنامه توس، روزنامه نشاط، روزنامه عصر آزادگان،روزنامه جامعه، دبیرکل حزب پاک و... چند شاکی دیگر اشاره کرد.