ژنرال هایی که فقط بلدند بوق بزنند
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ : توسط : حسینی

اختلاف میان جریان های ضد انقلاب بر سر چگونگی خصومت با جمهوری اسلامی، بعضاً با موضع گیری های جالبی همراه می شود.
سایت ضد انقلابی ایران امروز اخیراً در مقاله ای، طیفی از گروهک های ضد انقلاب را به داشتن «سیاست دیمی» متهم کرد و نوشت: آنها مانند ممد بوقی عمل می کنند و فقط بلدند «دودرو دودو» کنند. سایت مذکور با اشاره به برخی تجمعات عناصر ضد انقلاب در خارج از کشور و نیز حضور شماری از آنها در اغتشاشات پس از انتخابات می نویسد: آن روز در خیابان از میان صف طلبکاران منزه طلبمان که گردی بر دامنشان ننشسته گذشتیم، کسانی که هرگز سر رفقا و کشور میزبانشان کلاه نگذاشته اند، هرگز همسرشان را کتک نزده اند و هیچ کدام در چند کشور با نام های مختلف پناهنده نیستند.
«ایران امروز» می افزاید: در خیابان بودیم. طلبکاران هم آمده بودند و می گفتند موسوی، موسوی رأی ما رو پس بگیر. فردا اما به یاد آوردند که ای بابا ما که رأی نداده بودیم. پس گفتند موسوی موسوی رأی شونو پس بگیر! و طبیعتاً سال ها ممد بوقی بودن، حق مسلم هدایت این گونه حرکت ها را به طور طبیعی پشت قباله آنها نقش خواهد زد. ژنرال هایی که سی، چهل یا پنجاه سال بی سرباز برای خودشان فرمان داده اند و با خود می گویند «دوباره فرصتی فراهم شده. افرادی به میدان آمده اند و تا بیایند متوجه شوند چه اتفاقی افتاده ما کار خودمان را کرده و سودمان را برده ایم». پس دودرو دودو، همان سیاق گذشته را پیش می بریم.