معاونت علمی ریاست جمهوری پژوهانه به دانشجویان دوره دکترا اعطا می کند
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱ : توسط : حسینی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب برنامه ای جامع و به منظور ارتقای کیفیت رساله های دکترا، کمک ویژه تحت عنوان "پژوهانه" رساله به دانشجویان دوره دکترا اعطا می کند.
دکتر "صادق واعظ زاده" روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح با استناد به چشم انداز بیست ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی و در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اجرا می شود.
وی افزود: همچنین این طرح به منظور ارتقای کیفیت رساله های دکترا در جهت گسترش نهضت تولید علم و حل علمی مشکلات کشور، تقویت رقابت پذیری بین المللی دوره های تحصیلات تکمیلی ایران و تسهیل حضور و تلاش تمام وقت دانشجویان دکترا در دانشگاه ها تنظیم شده است و از آغاز سال تحصیلی اجرا می شود.
واعظ زاده گفت: بر اساس این طرح وزارت علوم و وزارت بهداشت بر اساس شاخص های تعداد دانشجویان دوره دکترا، تعداد اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری و بالاتر و عملکرد پژوهشی دانشگاه ، درصد تعداد پژوهانه هر یک از دانشگاه ها از تعداد کل پژوهانه اعطایی به دانشگاه های تابع خود را به معاونت علمی و فناوری اعلام می کند و معاونت علمی نیز با توجه به اعتبارات موجود، تعداد نهایی دانشجویان مشمول دریافت پژوهانه در هر دانشگاه را تعیین نموده و سر جمع اعتبار مربوط را تخصیص می دهد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور اظهار داشت: این برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در قالب برنامه ای جامع دانشجویان دکترای دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کمک ویژه دریافت خواهند کرد.
واعظ زاده گفت: پیش بینی شده است که از طریق این طرح به تدریج نوعی هدفمندی در انتخاب موضوعات رساله ها در جهت حل مشکلات و مسایل کشور پدید آید.
وی اضافه کرد: برای این منظور ستادهای فناوری های راهبردی، کانون های هماهنگی دانشگاه و صنعت و دستگاه های اجرایی فهرست اولویت های پژوهشی خود را به منظور بهره برداری اعضای هیات علمی دانشگاهها اعلام می کند تا با موافقت دانشگاهها و استادان در قالب این طرح توسط دانشجویان دکترا مورد پژوهش واقع شوند.
واعظ زاده یادآور شد: در این طرح راه برای پژوهش های بنیادی به ویژه در علوم پایه و علوم ارزشی و معرفتی باز گذاشته شده و رساله هایی که در راستای تولید علم اصیل و در مقیاس عالی بین المللی و پیشبرد مرزهای دانش انجام می شود نیز مشمول طرح قرار خواهد گرفت.
وی گفت: به منظور سهولت گردش کار و هماهنگی امور مربوط ، سامانه الکترونیکی طرح با همکاری همه طرف های ذیربط ایجاد می شود.
واعظ زاده ضمن اشاره به قابلیت این طرح برای تحول آفرینی و دستیابی به نتایج موثر اعلام کرد: بار اصلی تحقیقات در کشور بر دوش دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و امید است این طرح به دانشجویان دکترا کمک کند که به طور تمام وقت به تلاش علمی و پژوهشی بپردازند و به صورت جدی به ارتقای فعالیت های تحقیقاتی و ارتقای وضعیت علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کمک کنند.
وی افزود: دانشجویان مشمول طرح در صورت حفظ پویایی علمی، در حمایت طرح باقی می مانند که شرط آن رضایت و تایید استادان راهنما نسبت به پیشرفت رساله دانشجو است. در عین حال پژوهانه پرداختی به دانشجو بلاعوض است و دانشجو به خاطر دریافت این کمک، هیچگونه تعهد استخدامی نخواهد سپرد.
واعظ زاده گفت: در این طرح راه برای ارایه کمک های تکمیلی دانشگاهها و وزارت خانه های متبوع به دانشجویان دکترا باز گذاشته شده است؛ به این صورت که دانشجویان مشمول طرح می توانند از محل بودجه پژوهشی دانشگاه و یا اعتبارات پژوهشی اعضای هیات علمی نیز در صورت وجود منابع و تصویب دانشگاه ، استفاده کنند.
معاون علمی رییس جمهور اضافه کرد: بنابراین دانشجویان دکترا که هم اکنون مورد حمایت مالی دانشگاه و استادان خود قرار دارند، نیز مشمول دریافت این پژوهانه خواهند شد؛ به شرط آنکه مجموع کمک ها از سقف معینی تجاوز نکند.
وی یادآور شد: ما اعتقادی به اینکه دانشجو را مانند یک کارمند حقوق بگیر دولت نماییم نداریم و این کمک بنا بر تشخیص دانشگاه در طول دو تا سه سالی که دانشجو بر روی رساله خود کار می کند در چند نوبت در اختیار او قرار می گیرد.
واعظ زاده اظهار داشت: پرداخت به دانشجو پس از موفقیت وی در دفاع از پیشنهاد رساله دکترا آغاز می شود و میزان پژوهانه پرداختی به هر دانشجو با توجه به اعتبارات موجود و به طور سالانه تعیین خواهد شد.
وی گفت: اگر چه این طرح در مقیاس ملی به اجرا در می آید، اما دانشگاهها در توزیع منابع طرح به رتبه علمی و پویایی پژوهشی استادان راهنمای دانشجویان توجه خواهند کرد و استادان نیز در معرفی دانشجویان دکترا ، اولویت را به دانشجویان فعال تر خواهند داد.
وی افزود: دانشگاهها می توانند شرایط پویایی پژوهشی استادان راهنما و فعالیت دانشجویان مشمول طرح را راسا تعیین نمایند. همچنین منابع طرح به طور یک جا به هر دانشگاه اختصاص می یابد.
واعظ زاده ادامه داد: به این صورت به انعطاف پذیری طرح و رعایت استقلال دانشگاهها اهمیت داده شده، به طوری که دانشگاه ها در توزیع این پژوهانه می توانند ضوابط مورد نظر خود را تدوین و اعمال نمایند، اما استفاده از این منبع برای هر امر دیگری به جز پرداخت مستقیم به دانشجویان دکترا مجاز نیست.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور یادآور شد: منابع مالی طرح از محل سر فصل برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مندرج در قانون بودجه کل کشور تامین و پرداخت می شود و بار جدیدی بر دولت تحمیل نخواهد کرد.
واعظ زاده در پایان گفت: از آنجا که هنوز آمار رسمی از دانشجویان دکترا نداریم، میزان پژوهانه اعطایی پس از اعلام تعداد دانشجویان دوره دکترا مشخص خواهد شد.