دستکاری مشکوک اساسنامه برای فرار از اصل 44
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۸ : توسط : حسینی

یکی از شرکت های نفتی با دستکاری اساسنامه خودکه در هیات مدیره شرکت ملی نفت نیز به تصویب رسیده است می خواهد در بخش دولتی باقی بماند.

درحالی که به زعم رییس سازمان خصوصی سازی، صنعت نفت تنبل ترین شاگرد خصوصی سازی است و مدیران نفت هم از عزم خود برای پیاده سازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی  در این صنعت خبر می دهند خبرهای جدیدی از داخل شرکت ملی نفت شنیده می شود که از تحقق این مهم خبر نمی دهند.

به گزارش "جوان آنلاین" یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران که چندین پروژه مهم نفتی کشور  را در دست اجرا دارد، با دست کاری اساسنامه خود که از قضا در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به تصویب اعضا رسیده است  قصد دارد خود را از خصوصی سازی مستثنی کند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که زاییده دوران اصلاحات است و در بین شرکت های نفــتی به یک شرکت سیاسی معروف و به نوعی برادر خوانده شرکت پترو پارس (دیگر شرکت زاییده دوران وزارت زنگنه) به شمار می رود در اجرای پروژه های خود بسیار کند عمل می کند.این شرکت که برخی از چهره های سیاسی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس را در پشت سر خود می بیند به هیچ عنوان نمی خواهد به بخش خصوصی واگذار شود .

"جوان آنلاین" ظرف روزهای آینده گزارش مفصلی را در این خصوص و پشت پرده های دستکاری اساسنامه شرکت متن همراه با سندهای این تخلف ، منتشر خواهد کرد.