خودزنی قاتل مروه الشربینی در دادگاه برای روانی نشان دادن خود
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٧ : توسط : حسینی
سرویس جهان اسلام : "آلکس-و"که تیرماه امسال دردادگاهی در شهر درسدن آلمان شهیده حجاب"مروه الشربینی"را به قتل رساند، روز چهارشنبه با سروصدا در دادگاه برای مدتی نظم آن را به هم ریخت. این متهم 28ساله در حین دادگاه ناگهان شروع به زدن پاهای خودبرزمین وسرخودبه میز ودیوار کرد که ماموران مجبور به جلوگیری از انجام این اقدامات از سوی وی شدند. به دنبال این اقدام ، تعداد پلیس های محافظ وی از 4 نفر به 9نفرافزایش یافت . در همین حال سومین روز دادگاه با تاخیر 90دقیقه ای شروع شد، زیرا متهم تحت معاینه پزشکی قرار داشت. "آلکس- و"که در دادگاه با"ماسک"،"کلاه"و"عینک افتابی حضور پیدا می کند،تاکنون در باره اتهام قتل واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر به نوشته روزنامه "بیلد"، این اقدام قاتل مروه الشربینی ممکن است در چارچوب کوشش های وی برای روانی نشان دادن خود باشد. این در حالی است که براساس گزارش روانپزشکی که از سوی ماموران تحقیقات پزشکی در مورد وضعیت روانی متهم منتشر شده ،آلکس هیچ مشکل روانی ندارد. این متهم از دیروز نیز اعتصاب غذا کرده است. آلکس -و" 28 ساله به جرم قتل شهیده حجاب "مروه الشربینی" زن محجبه مصری در تیرماه گذشته در همین دادگاه با ضربه های چاقو محاکمه می شود. وکلای مدافع متهم پیش از این اعلام کرده بودند که این متهم دردادگاه صحبت نخواهد کرد. برای برقراری امنیت، حدود 200 مامور در داخل و اطراف ساختمان این دادگاه مستقرند و محوطه آن نیز بطور کامل مسدود شده است. دراطراف جایگاه این قاتل که باید به اتهام های قتل، تلاش برای قتل و ضرب و جرح پاسخ دهد، شیشه های ضدگلوله نصب شده است. الشربینی تیرماه گذشته درحالیکه درحال شهادت دادن نسبت به بیان صحبت های نژادپرستانه از سوی این متهم بود،مورد حمله قرار گرفت و در برابر شوهر و فرزند سه ساله اش به شهادت رسید که این اقدام و همچنین انفعال و سکوت مدعیان حقوق بشر در غرب ، سبب بروز موجی از تنفر در جهان بویژه بین مسلمانان شد. شوهر مقتول نیز که برای نجات همسر خود تلاش کرده بود، مجروح شد. ماموران حفظ نظم دادگاه، نخست هیچ اقدامی در برابر قاتل نکردند ولی هنگامیکه همسر الشریینی سعی کرد در برابر قاتل مانع ایجاد کند ماموران وی را مورد هجوم قرار دادند.