رادیو سیا: اعتقاد مردم به اسلام بزرگترین مانع جنبش سبز است
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٧ : توسط : حسینی

ارگان رسمی سازمان سیا از قول یک عضو افراطی و فراری حلقه کیان تصریح کرد: «اسلامگرایی جدی ترین مانع در برابر جنبش سبز است.»
سایت رادیو فردا در تحلیلی با همین عنوان (اسلامگرایی: جدی ترین مانع جنبش سبز) و به قلم مجید محمدی نوشت: جنبش سبز با مشکلات جدی و بنیادین در جامعه و فضای سیاسی ایران مواجه است اما هیچ یک از این مشکلات، مخاطره انگیزتر از اسلامگرایی نیست... ریشه های فرهنگی و اجتماعی اسلامگرایی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند هنوز در جامعه ایران زنده اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است نام جمهوری اسلامی نیست. نظام های حقوقی با تفسیرهای جدید و فشار از پایین، تفسیر و تحول می یابند. بنابراین اگر کسانی در سطح رهبران جنبش، اسلام گرایی پیشه نکرده باشند، نباید به آنها به خاطر تأکید بر نام جمهوری اسلامی یا حتی قانون اساسی رژیم به عنوان اخلال در جنبش خرده گرفت. در ظرف جمهوری اسلامی یا در قاب همین قانون اساسی رژیم های متفاوتی را می توان ریخت.
این همکار سابق نشریات زنجیره ای وابسته به گروهک نهضت آزادی و حزب مشارکت می افزاید «خطر جدی پیش روی جنبش سبز، عناوین و چارچوب ها نیستند، بلکه اسلامگرایی است. اسلامگرایی پنج ویژگی دارد: دعوت برای بیداری اسلامی در زندگی شخصی و جمعی، تلاش برای صورت بندی و انعکاس ارزش های اسلامی در زندگی در همه ابعاد آن، تمسک به هویتی اسلامی که با دیگر هویت ها تمایز و گاه تعارض داشته باشد، دفاع از دوباره سازمان دهی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت بر طبق احکام اسلامی، و کسب قوای قهریه و شکل دادن به حکومت اسلامی برای رسیدن به اهداف فوق. این پنج ویژگی بالاخص دو ویژگی چهارم و پنجم، معرف ایدئولوژی اسلامگرایی در دوران اخیر هستند و هر جا این عوامل در کنار هم دیده شدند حکومتی از نوع حکومت جمهوری اسلامی موجود سر و کله اش پیدا می شود.
ارگان سازمان سیا آنگاه از قول مجید محمدی نوشت: اسلامگرایی در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه یک حکومت جبار را در ایران بر سر پا نگاه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار.
وی خواستار تفکیک اسلامگرایان از غیر اسلامگرایان در جنبش سبز شد و خواستار حمله به «مبانی فکری و عقیدتی نظام به جای اشخاص»، «انتقاد به احکام اسلامی نظیر قصاص، امر به معروف و نهی از منکر» و «حمایت از حقوق همجنس گرایان و بهائیان و افراد بی دین» شد و نهایتاً نوشت: نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص ]آیت الله[ خامنه ای، بلکه ایدئولوژی اسلامگرایی است. در تشخیص مخالفان جدی حکومت دینی به جای تمرکز بر میزان و حدت و شدت مخالفت با ولایت فقیه یا ولی فقیه یا احمدی نژاد باید به میزان و حدت و شدت مخالفت یا عدم مخالفت با مبانی حکومت دینی یعنی ایدئولوژی اسلامگرایی توجه کرد.
ارگان سازمان در پایان این مقاله مفصل و دادن «گرا» برای اینکه عناصر ضد انقلاب پنهان شده پشت نقاب سبز کدام نقاط استراتژیک را مورد حمله قرار دهند، نوشت این مقاله لزوماً بازتاب نظر رادیو فردا نیست(!)
گفتنی است به تازگی سایت ضد انقلابی و ضد دینی ایران گلوبال هم در مقاله ای تأکید کرده بود از شعار الله اکبر چیزی جز جمهوری اسلامی درنمی آید و فقط مغز ... خورده ها فکر می کنند با این شعار می توان جمهوری اسلامی را سرنگون کرد.
یادآور می شود مجید محمدی پیش از این هم در توصیف به اصطلاح سبزها تصریح کرده بود: آنها می خواهند سینه بزنند و اگر هوس کردند، شراب بنوشند. آنها می خواهند با شورت و تاپ بیرون بیایند. ندای الله اکبر سر بدهند و روزه خواری در ملأ عام کنند یا در نمازجمعه به صورت مختلط و با کفش بایستند(!)