ظر به چپ! قدم به راست!
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٦ : توسط : حسینی

عضو تیم گرداننده نشریات زنجیره ای با ستایش از مهندس بازرگان گفت: او نیروی چپ واقعی بود. علیرضا رجایی که در نشست محفلی گروهک نهضت آزادی تحت عنوان رونمایی از مجموعه آثار مهندس بازرگان برگزار شد، اظهار داشت: بازرگان رویکردی مساعد به انقلاب داشته اما به این نکته ختم نمی شود. چرا که او به وضوح از ستیز قهرآمیز با رژیم سلطنتی در جریان انقلاب، جانبداری کرده است.
وی درباره این موضوع که بازرگان انقلابی نبوده و تناسبی با مقطع انقلاب نداشته گفت: با توجه به روش های مرسوم سیاسی بازرگان چپ بود یا راست؟ عمده جریان هایی که در ایران با عنوان چپ شناخته می شوند نه تنها نتوانسته اند گشایشگر باشند که فاقد دستاورد تاریخی نیز بوده اند. از این جهت باید از بازرگان به عنوان چپ واقعی یاد کرد.
در نشست مذکور یزدی، صباغیان، آغاجری و توسلی و چند تن دیگر از عناصر نزدیک به نهضت آزادی و اصلاح طلبان سابقا چپ حضور داشتند.
معرفی مهندس بازرگان به عنوان «چپ واقعی» و «انقلابی» در حالی است که نهضت آزادی به طور سنتی با خوش بینی و اعتماد به آمریکا و سرمایه داری جهانی نگریسته و حتی برخی اعضای این گروه ارتباط مستقیمی با سفارت سرکرده بلوک راست در تهران (آمریکا) داشتند. همین روحیه خوش بینی و دوستی با شیطان بزرگ باعث سقوط دولت موقت پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و لو رفتن اسناد وابستگی برخی اعضای دولت به این سفارت شد.
معرفی بازرگان به عنوان چهره ای چپ و انقلابی در حالی است که گروهک نهضت آزادی اساسا امروز به عنوان جریان راست افراطی و سوپر راست شناخته می شود و اساسا سران این جریان هرگز به دنبال مبارزه انقلابی و «ستیز قهرآمیز» با رژیم وابسته به آمریکا نبوده اند.