بایدن: منافع آمریکا در حمایت از دموکرات های ایرانی است
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٤ : توسط : حسینی

معاون رئیس جمهور آمریکا به طیف وابسته در ایران اطمینان خاطر داد که کاخ سفید پشت آنها را به خاطر چالش هسته ای خالی نمی کند.
جو(زف) بایدن در کنفرانس مشترکی با رئیس دولت چک در پراگ اظهار داشت: ما به هیچ نیروی دموکراتیکی در ایران پشت نمی کنیم و حتی فکر قربانی کردن آنها در جریان مذاکره در مورد برنامه هسته ای ایران هم از ذهن ما عبور نکرده است.
وی از آن جهت این دلگرمی را به جریان وابسته داد که اخیراً برخی عناصر سرسپرده و ضد انقلاب (نظیر عبادی) نسبت به معامله شدنشان در جریان مذاکرات ابراز نگرانی کرده بودند.
بایدن گفت: ما به آنها پشت نمی کنیم چرا که به ضرر منافع دراز مدت ماست ولی این را هم می دانیم که نمی توانیم دموکراسی را دیکته کنیم.
اظهارات بایدن از آن جهت قابل توجه است که رژیم استکباری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، اقدام به سرنگونی دولت ها و حکومت های منتخب ملی از جمله در ایران، شیلی، نیکاراگوئه، الجزایر، ترکیه و... کرده و در مقابل، حامی کودتاگران و تعطیل کنندگان دموکراسی بوده است. در عین حال مستکبران معمولاً به نوکران خود نیز وفادار نبوده و هرگاه تاریخ مصرف آنها را رو به پایان یافته اند، در زمینه دور انداختن آنان تعلل نکرده اند که نمونه آن را می توان در برخورد خفت بار انگلیس با رضاخان و آمریکا با صدام جست و جو کرد.