همه باید العربیه ببینید!
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱ : توسط : حسینی

شبکه العربیه توسط استخبارات عربستان راه‏اندازى و توسط دستگاه اطلاعاتى این کشور مدیریت، هدایت و حمایت مى‏شود.

هم زمان با دور جدیدی از شانتاژ رسانه ای العربیه علیه ایران نگاهی اجمالی به برخی برنامه ها و نیات مدیران اصلی این شبکه وهابی تاثیر به سرائی در شناخت و رهگیری درست تولیدات این شبکه پرهزینه عربی دارد.
پرچم نوشت؛ شبکه تلویزیونى العربیه توسط استخبارات عربستان تأسیس، راه‏اندازى و توسط دستگاه اطلاعاتى این کشور مدیریت، هدایت و حمایت مى‏شود.
معمولاً اخبار و تحلیل‏ها و گزارش‏هاى این شبکه همسو با سیاست‏هاى سرویس اطلاعاتى عربستان است که مى‏توان گفت خطوط سیاسى غیرآشکار سعودى‏ها در این شبکه منتشر مى‏شود.
مرکز شبکه در دبى واقع است و برنامه‏ها در آنجا تهیه و بر روى آنتن مى‏رود. مرکز مطالعاتى خلیج (فارس) متعلق به سرویس امنیتی سعودى در دبى فعالیت دارد که یکى از وظایف آن خط دهى و تغذیه خبرى شبکه العربیه می باشد.
دولت سعودى در بخشنامه‏اى به تمام ادارات، بانک‏ها، مراکز دولتى و بخش خصوصى ابلاغ کرده که صرفاً باید شبکه العربیه در معرض عموم قرار گیرد و از شبکه‏هاى دیگر در اماکن عمومى استفاده نشود.
در حال حاضر شبکه یاد شده در تمام مراکز ادارى عربستان دائماً پخش مى‏شود. دولت سعودى با اقدام فوق به دنبال تبلیغ و القاى سیاست‏هاى خود مى‏باشد به این علت که مردم وقت کافى در ادارات و بانک‏ها براى دیدن و شنیدن اخبار دارند.
مواضع اصلی این شبکه علیه ایران و ضدشیعى است. العربیه در ایام انتخابات اخیر ریاست‏جمهورى دقیقاً همسو با شبکه انگلیسى  bbc به تخریب ایران پرداخته و اخبار ناآرامى‏هاى بعد از انتخابات را در کلیه بخش‏هاى‏خبرى با هدف تهییج و تحریک بیشتر اغتشاش گران پخش می کرد.