کنعانی مقدم:میرحسین برای رسیدن به هدفش در مسیر مخالفان نظام قرارگرفت
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢٠ : توسط : حسینی
دبیر ائتلاف حزب الله گفت: میر حسین موسوی برای رسیدن به اهداف سیاسی خودش در مسیر مخالفان و معاندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گرفت.
حسین کنعانی مقدم در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد:معتقدم که نباید میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان همسو و در راستای کسانی قرار بگیرند که با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی مخالف هستند.
وی ادامه داد: مطرح کردن شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی ازسوی آشوب طلبان نشان داد که مدیریت اغتشاشاگران از دست میر حسین موسوی خارج شده است و او دیگر نقشی در هدایت این مهم ندارد.
وی ادامه داد:البته باید اذعان داشت آتشی که میر حسین موسوی روشن کرد حالا براندازان و مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی را گرم می کند.
کنعانی مقدم گفت: ما نباید برای اینکه موقعیت سیاسی خودمان را تحکیم ببخشیم به سمت ایجاد رضایت مخالفان اصل نظام سوق پیدا کنیم این نوع رفتار می تواند هزینه های زیادی را برای نظام ایجاد کند.
وی تاکید کرد:طرح چنین شعارهایی با آرمان های امام (ره) و اسلامیت نظام مغایرت دارد و من در عجب هستم که چرا میر حسین موسوی خودش را از این غائله مبرا نمی کند.
این چهره سیاسی گفت: ما منتظر هستیم که میر حسین موسوی تکلیف خودش را با این جریان روشن کند اگر موافق این جریان است بیان کند تا ما بدانیم که باید در قبال او چه موضعی بگیریم و اگر مخالف است آن را به صراحت اعلام کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: طرح چنین شعارهای انحرافی از سوی آشوب طلبان با اهداف خاصی مطرح می شود و این جریان می تواند خیلی خطرناک باشد.