شکست؟
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦ : توسط : حسینی

گفت: رادیو آمریکا در گزارشی به طور تلویحی اعتراف کرد که کودتای مخملی در ایران با شکست سختی روبرو شده است.
گفتم: دارند خودشان را دلداری می دهند!
گفت: اعتراف به شکست که دلداری نیست!
گفتم: شکست کودتای مخملی فقط یکی از بدبختی های آمریکاست و بدبختی دیگرشان این است که در این ماجرا، عوامل اصلی خط نفاق جدید هم لو رفته اند.
گفت: رادیو آمریکا سعی کرده است این ناکامی و شکست را به حساب بی عرضگی برخی از مأموران سازمان سیا در مدیریت کودتای مخملی قلمداد کند!
گفتم: پدری که از دست پسرش حسابی عصبانی شده بود به او گفت؛ گوساله! و بعد برای این که مطمئن شود پسرش معنی گوساله را می داند از او پرسید؛ می دانی گوساله به چه کسی گفته می شود؟ و پسرش جواب داد؛ آره! به کسی که باباش گاو باشه!