پول بفرستید می خواهیم گوساله سامری بسازیم!
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦ : توسط : حسینی

شماری از منافقین مرتبط با مراکز اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با کمک این کشورها درصدد راه اندازی شبکه ماهواره ای هستند. این پروژه که پیش از این یکبار از سوی خاتمی (با حاتم بخشی 400هزار دلاری از کیسه بیت المال!) و در نوبت بعدی از سوی کروبی (صبا) پیگیری شده بود، اینک از سوی برخی عناصر مقیم آن دو کشور دنبال می شود.
در این میان «عطا ءالله مهاجرانی، محسن کدیور (برادر زن مهاجرانی)، فاطمه حقیقت جو، احمد و محمود صدری و عبدالعلی بازرگان» به عنوان شورای گروهکی موسوم به شورای شبکه جرس، بیانیه ای منتشر کرده و برای رد گم کنی نوشته اند: «از آنجا که این شبکه با اتکاء به اساسنامه خود از دریافت کمک دولت های خارجی استنکاف دارد، ناگزیر به نگاه درون می باشد و درمان دردهای ایران را از ایرانیان می طلبد. اگر با ما موافق هستید ما را یاری کنید. جرس به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی، خارج از ایران (آمریکا) به ثبت رسیده و کمک های شما ایرانیان خارج از کشور در مالیات سالیانه تان منظور می گردد ]![ عضو شدن و پرداخت مبلغ ثابت ماهیانه، ما را به ادامه خدمتی که در پیش گرفته ایم امیدوارتر می کند».
گفتنی است برخی از این عناصر (نظیر کدیور) پیش از این، از بعضی موسسات پوششی آمریکایی مبالغ مختلف مالی دریافت کرده و برخی دیگر پس از فرار از کشور به استخدام مراکز شبه پژوهشی (جاسوسی) آمریکا درآمده اند. همچنین دربی بی سی و صدای آمریکا و دیگر رسانه های همسو همواره به روی عناصری نظیر مهاجرانی، حقیقت جو و کدیور باز بوده است اما ظاهراً نشانداری آن رسانه ها باعث شده تا سیاستگذاران غربی این بار، پروژه ماهواره شبه ایرانی را به طور جدی تر پیگیری کنند.
کنگره آمریکا به تازگی و در یک اقدام از ده ها اقدام مشابه، 55 میلیون دلار را برای حمایت و تقویت رسانه ای جریان براندازی در ایران اختصاص داد. البته باید عنایت داشت که یک دهه پیش اغلب این بودجه ها از بیت المال و جیب ملت ایران- توسط وزرا و نمایندگانی چون مهاجرانی و حقیقت جو و...- تامین می شد! مهاجرانی در روزهای ملتهب پس از انتخابات و در اوج آشوب ها، به صورت ریپورتر و کارمند دایمی بی بی سی درآمده بود.