دیپلمات انگلیسی: ایرانی ها کوتاه نمی آیند اما نمی توانیم که دست روی دست بگذاریم
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٦ : توسط : حسینی

سفیر سابق انگلیس با اشاره به مذاکرات هفته گذشته در ژنو، نسبت به توقف غنی سازی از سوی ایران ابراز ناامیدی کرد.
ریچارد دالتون در گفت وگو با روزنامه اتریشی استاندارد و درباره احتمال همکاری ایران برای توقف غنی سازی تصریح کرد: گفت وگوهای ژنو به نتیجه لازم منتهی نشد. این گفت وگوها در واقع گام های اولیه راه 100کیلومتری است. به اعتقاد من ایرانی ها توقف برنامه اتمی را نخواهند پذیرفت، آنها همواره گفته اند که حاضر به معامله بر سر غنی سازی نیستند هر چند که تمایل دارند راهی برای فیصله دادن به مسئله پیدا شود.
وی راهبرد آمریکا در زمینه سیاست دوگانه و مذاکره در کنار فشار و تحریم ها را تایید کرد و با وجود اظهار اینکه «هر چه زودتر باید مقدمات تحریم فراهم شود» گفت: تاکنون در بین سران دولت های اروپایی، گفت وگو بر سر تحریم به طور جدی انجام نگرفته است.
وی در واکنش به این موضع خبرنگار که «اما تحریم ها تاکنون نتوانسته اند ایرانی ها را وادار به تغییر رویه خود کنند.» گفت: تحریم ها در واقع ابزار چندان مطلوبی نیستند؛ اما در صورت شکست مذاکرات، باید از آن استفاده کرد. به موازات آن باید به فشارهای سیاسی ادامه داد. در هر صورت باید راهی برای این مشکل پیدا شود. اگر مذاکرات با شکست مواجه شدند، نباید دست روی دست گذاشت. این کار قابل قبول نیست.