منافقین: برای سازماندهی فعلاً باید تکیه و جلسات قرائت قرآن راه بیندازیم!
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٥ : توسط : حسینی

یک طرفدار گروهک تروریستی منافقین با حمایت از عملکرد موسوی و کروبی تأکید کرد «انقلابیگری و رادیکالیسم در شرایط فعلی به معنای انحلال طلبی برای جنبش سبز است و این جنبش چاره ای ندارد تا به راه خود در چارچوب ]پوشش[ نظام و قانون اساسی ادامه دهد.»
«حبیب-ت» (از عناصر فراری مقیم سوئد) که با سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز همکاری دارد، می نویسد: «جنبش سبز فعلاً بضاعت این را ندارد که خود را از حمایت بخش نیرومندی از جامعه و منتقدان اصلاح طلب و اصولگرای معتقد به نظام محروم کند». وی با دعوت به نفاق می افزاید: اگر روزی این جنبش که هنوزحالت جنینی دارد و هنوز به طور کامل موفق به فعال کردن نیروهای بالقوه خود نشده و حتی از مرزهای پایتخت آنسوتر نرفته، آن سوتر رفت و موسوی و کروبی از آن عقب افتادند، آن گاه می توان از کاهش یا حذف نقش موسوی سخن گفت.
وی خطاب به تأکیدکنندگان بر رادیکالیسم در شرایط فعلی می نویسد: شما هم توان رژیم را دست کم و هم نیروی میدانی و عملیاتی جنبش را خیلی بالا گرفته اید. این جنبش برای تبدیل نیروی بالقوه خود به بالفعل راهی بس طولانی در پیش دارد. هر وقت نیروهای چپ توانستند آن طبقه ای را که مدعی نمایندگی اش هستند یعنی طبقه کارگر را سازمان داده و به عرصه پیکار بکشند و هرگاه اولترا ناسیونالیستهای سلطنت طلب ما توانستند بورژوازی مدرن و بخشهای اجتماعی آنرا به میدان کشند و هرگاه فدراسیونهای ما توانستند بخشهای غیر فارس را با مطالبات قومیشان به صحنه آورند، آنگاه و فقط آنگاه، شما و سایر مدعیان می توانید نقش موسوی و کروبی را انکار و بجای آنها از بدیل پیکر گرفته مفروض خود سخن بمیان آورید. ولی تا آن هنگام جنبش سبز ما نه تنها به رهبری موسوی و کروبی احتیاج دارد بلکه بند ناف آن به این رهبری بسته است.
این منافق لائیک به تأسی از پیشنهادهای سازمان سیا در زمینه شبکه سازی در پوشش نهادهای مذهبی که در برخی بیانیه های موسوی هم بازتاب یافته نوشت: ممکن است حامیان جنبش مجبور شوند به خاطر انسداد فضای سیاسی و برای سازمان یابی به تکایا و جلسات قرائت قرآن و حتی دستجات و هیئت های عزاداری روی بیاورند. تضعیف رهبری موسوی و کروبی یعنی تضعیف انسجام جنبش.