رادیکالیته بیانیه های کروبی و موسوی هنوز کم است!
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۳ : توسط : حسینی

عناصر ضد انقلاب مقیم خارج می گویند دوره دنباله روی از کسانی نظیر کروبی و موسوی سپری شده و دفاع از آنها مشروط است. عطاء هورشینان از عناصر مقیم فرانسه به رادیو زمانه گفت: دفاع ما باید مشروط باشد. باید آنها را زیر ذره بین بگذاریم و بیانیه هایشان را نقد کنیم. جنبش سبز احتیاج به یک کنگره و جنبش انتقادی دارد. عصر دنباله روی سپری شده است.
وی اضافه کرد: حتی جوانان امروز به این رهبران با طمأنینه و تردید]!؟[ نگاه می کنند.
نامبرده با رد ایدئولوژیک کردن ماجرا گفت: درگیر تضادی عجیب و غریب هستیم. از یک سو به عدم کادرسازی رهبران مطلق گرا اعتقاد پیدا کرده ایم و از سوی دیگر هر جنبش اعتراضی نیاز به یک رهبری دارد. به هرحال ما کسی را می خواهیم که سمبل اعتراض باشد. امروز هم ائتلافی از 3 نفر سابقاً متعلق به نظام به وجود آمده که ایرادی هم ندارد. آنها به هرحال به جنبش اعتراض پیوسته اند اگرچه رادیکالیسم جنبش را هنوز نمی توانند حمل کنند، جنبش رادیکال تر از اینهاست.
مجید محمدی دیگر عنصر ضد انقلاب هم جریان معارض را دچار چالش و عدم وفاق بر سر مسیر آینده عنوان کرد و تاکید نمود جنبش عمدتاً از طریق اینترنت عمل می کند و تبدیل به روابط متقابل یا گروهی در میان فعالان سیاسی نشده است. از سوی دیگر روحانیت و بازار هم به این جنبش نپیوستند.