حجاریان تحت شکنجه سپید اصلاح طلبان
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۳ : توسط : حسینی

در چند روز اخیر سران اصلاح طلب و اعضای معروف و مشهور احزاب این جریان سیاسی به طور گسترده به خانه سعید حجاریان می روند.

«خبرنامه دانشجویان ایران» گزارش داد: اصلاح طلبان که در واکنش به اعتراف دوستان مهم خود در زندان و دادگاه های اخیر سعی کرده بودند جریان دادگاه را مورد خدشه و مشکلات حقوقی نشان دهند هم اکنون با مراجعه به خانه سعید حجاریان و صحبت با وی سعی می کنند وی را به پس گرفتن حرف های درون زندان مجاب کنند.
جالب است در حالی که اصلاح طلبان از مفهوم شکنجه سپید برای به حرف آمدن سعید حجاریان صحبت می کردند که گویا این روش نه در زندان بلکه هم اکنون در خانه ی وی توسط دوستان اصلاح طلبش صورت می گیرد.
حجاریان از تئوریسین های اصلاح طلب به حساب می آمد و صحبت های افشاگرایانهوی در زندان علیه جریان اصلاح طلب موجب ریزش شدید بدنه این جریان سیاسی شد.
شکنجه سپید نیز از آن جهت برای حجاریان استفاده شد که وی شامل شبهه شکنجه سخت قرار نمی گرفت و باید یک شبهه جدید مثل شکنجه روانی یا سپید استفاده می شد.