جدیدترین طراحی خطرناک افراطیون برای دانشگاه‌ با SMS
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢ : توسط : حسینی

خبرهای دریافتی حاکی از طراحی‌های خطرناک جدید از سوی حامیان موسوی برای ایجاد تشنج در دانشگاه‌هاست. حامیان جنبش موسوم به سبز و طرفداران موسوی قصد دارند در جدیدترین پروژه خود با ارسال اس‌ام‌اس‌های کذب در وسعت بسیار زیاد، موجبات ایجاد تشنج‌های شدید در دانشگاه‌ها و بخصوص خوابگاه‌های دانشجویی را فراهم آورند. بر این اساس، این افراد قصد دارند در روزهای آتی با ارسال اس ام اسی با مضمون «زهرا رهنورد: موسوی در چند روز آینده دستگیر می‌شود» موجبات تحرکات افراطی در دانشگاه و بخصوص خوابگاه‌های دانشجویی و بویژه کوی دانشگاه تهران را فراهم آورند. این گروه همچنین در نظر دارد، پس از اس‌ام‌اس مذکور، به فاصله چند روز، اس‌ام‌اس دیگری با عنوان «موسوی دستگیر شد» را در حجم وسیع ارسال کند و از سوی دیگر گروهی که منتظر ارسال این اس‌ام‌اس و سپس سامان دادن تحرکات خطرناک در سطح خوابگاه‌های دانشجویی هستند، اقدامات خود را آغاز کنند.