ادعای جالب تحکیم درخصوص افشاگری «عبدالله مؤمنی»
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢ : توسط : حسینی

پخش اعترافات عبدالله مؤمنی از رسانه ملی که طی آن وی علیه تشکیلات تحکیم وحدت اتهامات سنگینی بیان کرد، بهانه‌ای شده برای اعضای این تشکل تا با صدور بیانیه‌ای در برابر اتهامات دبیر سابق از خود دفاع کنند. مؤمنی در اعترافات خود گفته بود: القای شبهه ناسالم بودن و طرح تقلب در انتخابات از طریق نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، ‌دفتر ادوار تحکیم وحدت و مصاحبه‌های اینجانب با رادیوهای بیگانه در دستور کار ما بود. همچنین دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت درخصوص ورودش به این تشکیلات غیرقانونی اظهار داشته بود: با جذب در دفتر تحکیم وحدت متوجه شدم انگیزه‌های ورودم با این دفتر تفاوت ماهوی دارد اما فضا چنان سنگین بود که ترک آن موجب بایکوت و ترور شخصیتی می‌شد. با این همه دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود اعترافات دبیر سابق خود را ساختگی دانسته است!