تناقض در اظهارات مقامات آمریکایی با کارشناسان هسته ای
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۸ : توسط : حسینی
در حالیکه رابرت گیبز از اصرار کشورش برای صحبت در باره برنامه هسته ای ایران سخن گفت؛ مایکل لوی در مصاحبه ای به صراحت بیان داشت که ایران به لحاظ فنی تا زمانی که اورانیوم تزریق نکرده است، ملزم به ارائه گزارش در مورد تاسیسات هسته ای جدیدش نیست.

به گزارش ایرنا، "رابرت گیبز" سخنگوی اوباما روز سه شنبه در مورد پرسشی در ارتباط با تاسیسات هسته ای قم گفت امکان دارد آنان تمایل نداشته باشند تا در مورد کارخانه غنی سازی اورانیومشان گفت وگو کنند ولی ما تمایل داریم این کار انجام شود.

وی افزود: آنچه که غیرقابل اجتناب می باشد این است که این تاسیسات با نقض تعهدات آنان بر طبق معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته ای و در کنار آن قطعنامه های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل بازسازی شده است.

سخنگوی اوباما گفت ما می خواهیم تا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی بی چون و چرایی به تجهیزات، افراد و اسناد مربوط به تجهیزات داشته باشند. وی افزود: این به عهده ایرانیان است تا به جهان نشان دهند که برنامه آنان صرفا برنامه ای به منظور تولید انرژی هسته ای صلح آمیز می یاشد. "فیلیپ کرالی" از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم اظهارات مشابهی را بیان کرد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که مایکل لوی از کارشناسان برجسته آمریکایی در مصاحبه ای با سایت شورای روابط خارجی آمریکا به صراحت بیان داشت: "به موجب قانون موجود، ایران به لحاظ فنی تا زمانی که اورانیوم تزریق نکرده است، ملزم به گزارش دهی در خصوص این تاسیسات نیست."

این سخنان نشان می دهد که ایران به تعهداتش عمل کرده است و دلیلی ندارد تا در مورد برنامه هسته ایش با 1+5 گفتگو کند.