ما ساختارشکنیم و ضد دین جنبش سبز یعنی همین!
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٤ : توسط : حسینی

یکی از عناصر ضدانقلاب مقیم خارج با تاکید بر لزوم عبور از نظام، نسبت به هاشمی رفسنجانی ابراز ناامیدی کرد و میرحسین موسوی را هم تهدید نمود که در صورت عدم همراهی، ضدانقلاب از وی هم عبور خواهند کرد.
ایران گلوبال از قول این عنصر ضدانقلاب می نویسد: در پی مراسم روز قدس، رفسنجانی را می بینیم که نمازعیدفطر را به رهبراقتدا کرد اینک نیز بیانیه مجلس خبرگان را در برابر داریم که اعلام نموده، جامه رهبری را فقط زیبنده قامت ]آیت الله[ خامنه ای می بیند.
دیدیم که از دیگ خبرگان نیز آتشی گرم نشد. اکنون آقای موسوی با جنبشی روبرو است که علیرغم هدف اولیه او مبنی بر حرکت در چارچوب نظام مطالبات ساختارشکنانه دارد و اینک اوست که باید تردید و دو دلی را کنار گذارده و موضع صریح خود را در حمایت یا عدم حمایت از همین مطالبات ساختارشکن اعلام کند. شاید بیانیه اخیر خبرگان، به آقای موسوی برای انتخاب یکی از دو گزینه کمک نماید.
سایت مذکور که سال گذشته تا مرز حمایت صریح از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران هم پیش رفت، می افزاید: چگونه می توان فریاد جمهوری ایرانی و «نسل ما آریایی، دین از سیاست جداست» را شنید و یکی از خواسته های جنبش سبز را حفظ نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد. این حرکت از مرزهای قانون اساسی و نظام عبور می کند و مطالباتش از جنسی دیگر است. مگر غیر از این است که تمام ظرفیت های قانون اساسی که مورد نظر آقای موسوی است، مشروط براساس اسلام و ضوابط اسلامی است؟... بدنه جنبش سبز یا آقای موسوی را با خود همراه می سازد یا از او عبور می کند و رهبری شایسته برای خود برمی گزیند.
گفتنی است مواضع و عملکرد موسوی نشان داده است که او نیز بسیاری از مبانی نظام اسلامی را زیرپا گذاشته است ولی ظاهراً جریانات ضدانقلاب حامی موسوی خواستار اعلام صریح و بی پرده او هستند.