چرا جامعه مدرسین مرجعیت صانعی را تکذیب کرد
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱ : توسط : حسینی

چرا جامعه مدرسین مرجعیت

 

صانعی را تکذیب کرد

 قاسم روان‌بخش

آقای یوسف صانعی از چند سال پیش بدون داشتن حداقل صلا‌حیت های لا‌زم، با نوشتن رساله و تشکیل بیت مرجعیت کوشید تا‌ً خود را در زمره مراجع عظام تقلید قرار دهد. او در همان ابتدا برای جذب مشتری و مقلد به عوام پسندکردن فتاوا روی آورد به‌طوری که در اینباره صریحاً می‌گوید: «وقتی می‌خواهم چیزی از کتاب و سنت در بیاورم توجه می‌کنم نوعی باشد که سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذیرند» (مصاحبه با روزنامه همشهری دی 84) «من معتقدم اگر این بحث‌ها مطرح شود از 7 میلیارد جمعیت که در دنیا هست 10 میلیارد آن مسلمان می‌شوند» (همان) وی در همین راستا می‌گوید: «استفتائات من تاریخ دارد یعنی معلوم می‌شود که از نظریه‌ام برگشته‌ام» (19/10/84 همشهری) اولین فتوای عوام‌پسند آقای صانعی بالا‌بردن سن بلوغ دختران به 13 سالگی بود تا بتواند از میان دختران تازه بالغ برای خود مقلدانی دست و پا کند و سپس فتاوای دیگری که غالب آن‌ها از مبانی دینی قابل استنباط نیست صادر کرد. عمده‌ترین مشکل آقای صانعی این است که وی اصول و قواعد اعلا‌میه حقوق بشر غربی را پذیرفته و همواره تلا‌ش کرده است این اصول را بر قرآن و روایات تحمیل کند و به عبارت دیگر با تأویلا‌تی قرآن و روایات را طوری تفسیر کند که بر مدعای وی که بر مبنای همان حقوق بشر غربی است مطابقت داشته باشد! وی با نادیده گرفتن قرآن می‌گوید: «مهم‌ترین چارچوبی که انسان‌ها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کرده‌اند اعلا‌میه جهانی حقوق بشر است» (انتخاب 27/05/84 به نقل از روزنامه شرق) در جای دیگر خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلا‌میمی‌گوید: «شما در نامه‌ها، مطالعات‌، بیانیه‌ها، مواضع و کنگره‌های خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبلیغ کنید و توصیه من به شما دو چیز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر» (سایت آفتاب، 27/02/85)

در دیدار با خبرنگار روزنامه الشرق الا‌وسط می‌گوید: دوست ندارم توضیح بدهم که من تنها در میان زنان مسلمان بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع می‌کنند محبوبیت دارم» (الشرق‌الا‌وسط، شماره 10344/15 مارس 2007) «من امیدوارم روزی کنفرانسی با حضور علمای شیعه و سنی و مدافعان حقوق بشر، برای این‌که قرآن حقوق زن و مرد را مساوی می‌داند تشکیل شود»(همان) در همین راستا در گفت‌وگو با کانال 6 تلویزیون اسپانیا می‌گوید: «قوانین مربوط به حقوق زنان باید مطابق با افکار باز جامعه تدوین و اصلا‌ح شود به امید روزی هستیم که همه انسان‌ها یکی شوند و دوئیت انسان‌ها صرفاً از نظر زمین و جغرافیا باشد نه انسانیت» (سایت انتخاب، اردیبهشت 86)

وی سپس با تخطئه بزرگان شیعه می‌گوید: «بزرگان ما دیروز فتاوای مشهور را گرفته و در قانون مدنی آورده‌اند که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست لذا چه اشکالی دارد که ما امروز بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چاره‌ای پیدا کنیم». این حرف‌ها درست در راستای تأویل قرآن است، زیرا همان‌گونه که ذکر شد آقای صانعی اصل تساوی حقوق زن و مرد که در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر آمده را به‌عنوان وحی منزل و اصل مسلم پذیرفته از فقها و علما می‌خواهد بنشیند برای تأویل آیات و روایات که بر تفاوت حقوق زن و مرد تصریح می‌کند راه چاره‌ای بیاندیشند!! مدعای فوق به اندازه‌ای روشن است که هفته‌نامه شهروند متعلق به عطریان‌فر نیز پس از نقل فتاوای آقای صانعی درباره زنان می‌نویسد: «هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار می‌کند؛ حقوق بشری که تبعیض روا نمی‌دارد و کرامت انسان را به صرف انسان‌ بودن محترم می‌شمارد. برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین، گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و لا‌یق تفاوت نیست» [البته در این‌جا، فرصت نقد این حرف‌ها نیست اجمالا‌ً تفاوت زن و مرد در اندام و روح و حالا‌ت و صفات روحی قطعی است و این تفاوت‌ها حقوق متفاوتی را می‌طلبد. شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلا‌م در این‌باره بحث کاملی ارائه کرده‌اند] همان‌گونه که واضح است مبنای فتاوای آقای صانعی اعلا‌میه حقوق بشری است که محور هستی را انسان دانسته و برای خدا و دین اعتبار و جایگاهی قائل نیست.

وی براساس همین مبنا حتی جدایی دین از سیاست «سکولا‌ریسم» را تابع خواست انسان می‌داند و می‌گوید: «جدایی دین از سیاست تابع خواست ملت‌ها است. ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلا‌م را‡ی داده است. اگر خدای نخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و را‡ی بر خلا‌فش بدهد [حکومت غیردینی] را‡ی آن محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع را‡ی مردم است» (سایت فردا، 28/08/84)

همان‌گونه که ذکر شد و خود وی نیز به آن معترف است، مبانی آقای صانعی در صدور فتاوای نوین و جدید، اعلا‌میه حقوق بشر، مکاتب اومانیسم، سکولا‌ریسم و لیبرالیسم است و این نوآوری همان بدعت در دین است که در اسلا‌م نسبت به آن بسیار نکوهش شده و عقوبت بسیار سنگینی دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) درباره بدعت گذاران می‌فرماید: «فاذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا‌ فعلیه لعنه`‌ا...» زمانی که بدعت‌ها آشکار شود بر علما است که علم خود را آشکار کرده و به روشنگری بپردازند و گرنه مشمول لعن و نفرین الهی خواهند شد. در همین راستا زمانی که برخی فتاوای بدعت‌آمیز از سوی وی مطرح شد به فکر چاره افتادیم. گروهی از طلا‌ب و فضلا‌ برای کسب تکلیف به محضر مرحوم آیت‌ا... مشکینی رسیدیم ایشان با اظهار ناراحتی شدید فتاوای وی را از مصادیق روشن بدعت در دین دانستند و فرمودند به محضر مراجع عظام برسید و از آن بزرگان استمداد بجویید. یکی از مراجعی که به محضرشان رسیدیم مرحوم آیت‌ا...العظمی حاج شیخ جواد تبریزی بود که به‌طور صریح این‌گونه فتاوا را از مصادیق بیّن بدعت دانستند، ولی طبیعی بود که برای اعلا‌م این موضوع علما و فقهای دیگری غیر از مراجع عظام می‌بایست اقدام کنند از این‌رو جامعه محترم مدرسین که به‌عنوان دژ مستحکم اسلا‌م و انقلا‌ب در حوزه‌های علمیه‌اند این وظیفه را بر دوش گرفتند و به دور از هرگونه شائبه سیاسی در کمیسیونی که بدین منظور تشکیل شده بود بدعت‌های وی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و پس از طرح در جلسه جامعه مدرسین، با نظر اکثریت اعضاء طی بیانیه‌ای با مهر جامعه و امضای رئیس محترم آن رسماً وی را فاقد شرایط لا‌زم برای مرجعیت دانستند. بنابراین پس از صدور این بیانیه حجت بر همه تمام است و تقلید از وی جایز نیست، بلکه باطل است. کسانی که احیاناً به‌دلیل ساده‌بودن فتاوا از وی تقلید کرده‌اند باید هرچه زودتر به یکی از مراجع عظام تقلید رجوع کنند.

در این‌جا توجه به این نکته لا‌زم است که برخی سایت‌ها و جراید در صددند، صدور بیانیه جامعه مدرسین را ‌ًسیاسی جلوه دهند و دلیل آن را صدور بیانیه در این زمان ذکر می‌کنند. ولی باید توجه داشت که تکلیف شرعی زمان و مکان نمی‌شناسد، زمانی که کمیسیون مربوطه به جمع‌بندی رسید و در جامعه مدرسین نیز مطرح شد و برای همه اعضا بدعت‌بودن و خلا‌ف قرآن بودن فتاوایش روشن گردید تأخیر در اعلا‌م برای علما و فقها جایز نیست، زیرا چنان‌چه مؤمنانی در همان یک روز از او تقلید کنند و اعمال دینی‌شان را براساس آن‌گونه فتاوای بدعت‌آمیز انجام دهند جامعه مدرسین می‌بایست در پیشگاه الهی پاسخ دهد. بنابراین همان‌گونه که رئیس محترم جامعه اعلا‌م کردند هرگونه شائبه سیاسی از این اقدام منتفی است. شاید یکی از دلا‌یلی که شبهه سیاسی بودن این اقدام مهم را در برخی اذهان مطرح کرده است تحرکات شخص آقای صانعی است. زمانی که او متوجه شد اعضای جامعه مدرسین در حال بررسی عدم صلا‌حیت مرجعیت اوهستند دست به عملیات انتحاری سیاسی زد و بر تحرکات سیاسی خود افزود که می‌توان صدور بیانیه دعوت به آشوب و اغتشاش و تحصن در برابر نظام و اهانت به شخص رئیس جمهور را از جمله آن‌ها دانست، بنابراین وی سعی کرد موضوع را کاملا‌ً سیاسی جلوه دهد تا جامعه محترم مدرسین نتواند به وظیفه شرعی خود عمل کند ولی همان‌گونه که ذکر شد اعضای جامعه با تصریح بر نفی هرگونه شائبه سیاسی وظیفه دینی و الهی خود را انجام دادند. برخی منحرفان که از اقدام به حق جامعه محترم مدرسین سخت آسیب دیده‌اند در پی تضعیف و زیر سؤال بردن جامعه محترم مدرسین برآمده می‌گویند: جامعه مدرسین حق چنین اقدامی را ندارد. امام(ره) درباره کسانی که آن روزها در پی تضعیف این دژ مستحکم برآمده بودند، فرمودند: آیا مدرسین محترم که ستون محکم انقلاب در حوزه‌های علمیه بوده‌اند- نعوذبا...- به اسلام و انقلاب و مردم پشت کرده‌اند؟ مگر همان‌ها نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیرقانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان‌ها نبودند که وقتی یک روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفی کردند؟ آیا مدرسین عزیز از جبهه و رزمندگان پشتیبانی ننمودند؟ اگر خدای ناکرده این‌ها شکسته شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، فرد دیگری را بر حوزه‌ها حاکم نمی‌کنند؟ و یا آن‌ها که در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره کشور را خورده‌اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده‌اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‌اند می‌توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامیباشند؟

(صحیفه نور، ج21، ص288)

در پایان به برخی فتاوای بدعتآمیز و مخالف نص صریح قرآن و روایات معتبر و اجماع فقهای شیعه و حتی سنی اشاره می‌کنیم.

1- به نظر من زن‌ها می‌توانند ولی فقیه باشند. همچنین زن‌ها می‌توانند امام جماعت بوده و مردها در نماز به آن‌ها اقتدا کنند. (مصاحبه با الشرق الا‌وسط، ش 10344)

2- تبرج، آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذ با... بخواهد روسپی‌گری بکند. بنابراین زنی که بدون قصد روسپی‌گری خود را بیاراید و در ملا‌‡ عام حاضر شود از نظر او بلا‌ اشکال است( !اعتماد ملی، 17/2/87، ص 9)

3- ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌میضروری است. حدود تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود. (اعتماد ملی، 17/2/87، ص9)

4- فرزند خوانده اگرچه فرزند اصلی نمی‌باشد لیکن چون اطلا‌ع دادن و متوجه‌شدن او به فرزند خوانده‌بودن برای او حرج و مشقت دارد ولو روحی، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی میان نسبی مانند دایی و عمه یا سببی مانند مادرزن و یا مادر شوهر و غیر آن‌ها نبوده و نیست. (اعتماد، 18/3/83، ص2)

5- حلا‌ل دانستن ربا برخلا‌ف نص صریح قرآن (احل الله البیع و حرم الربا) اگر کسی که قرضی می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد در صورتی که برای کسب و ساختن خانه و امثال این‌ها باشد که وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است، [جواز آن]خالی از قوت نیست. (توضیح‌المسائل، ص 382)

6- تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می‌پرسند آیا افراد می‌توانند به‌صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟ جواب می‌دهد: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود این مطلب قابل بحث است. (صدای عدالت، 12/11/84، ص11)

7- حرام و باطل دانستن ازدواج مجدد

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول خلا‌ف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. (روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص1) وی علا‌وه بر حرمت ازدواج معتقد است که این ازدواج هیچ اثر حقوقی بر آن بار نیست، یعنی عملا‌ً از هم ارث نمی‌برند و فرزندانشان نیز فرزند مشروع نیستند چون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. «ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.» (آفتاب یزد، 17/9/86، ص9)

این فتوی برخلا‌ف صریح آیات قرآن «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلا‌ث و رباع» و روایات صحیحه و اجماع فقهای شیعه و سنی است.

8- ارثبردن کافر از مسلمان

صانعی می‌گوید: «ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلا‌میاست وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلا‌م برگزیده است تنها به علت این‌که شناسنامه اسلا‌میندارد از ارث ‌بردن اموال پدر محروم شود» (اعتماد ملی، 11/11/84، ص7) این فتوی نیز برخلا‌ف اجماع مسلمانان است. صاحب جواهر می‌فرماید در این حکم میان مسلمانان اختلا‌فی نیست. (جواهر الکلا‌م، ج 39، ص16)


 
تایمز فاش کرد؛
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
طرح واشنگتن برای خارج کردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ناوگان پنجم دریایی آمریکا از بحرین

خبرگزاری فارس: یک روزنامه انگلیسی فاش کرد که آمریکا به دنبال خارج کردن ناوگان پنجم دریایی خود از بحرین و انتقال آن به کشور قطر یا امارات است.

به گزارش فارس، روزنامه انگلیسی تایمز در شماره دیروز خود به نقل از منابع آمریکایی و کشورهای حوزه خلیج فارس فاش کرد که توافقی در منطقه وجود دارد که آمریکا ناوگان پنجم دریایی خود را از بحرین به مکان دیگری نظیر قطر یا امارات منتقل کند.

این روزنامه می‌افزاید که مقامات کاخ سفید از ادامه حضور این پایگاه آمریکایی در چند کیلومتری منامه نگران هستند، این نگرانی در حالی است که آمریکا در چند ماه گذشته و در روند انقلاب مردمی در بحرین از سرکوب‌گری‌های رژیم حاکم علیه شهروندان و غیرنظامیان حمایت کرده است.

این منابع در این مورد ابراز داشتند: از زمان آغاز درگیری‌ها در بحرین، موضوع انتقال ناوگان دریایی آمریکا مطرح شده بود و در ماه‌های مارس و آوریل که آمریکایی‌ها دریافتند که اتفاقات بحرین بر خلاف منافع آنهاست، این بحث‌ها جدی‌تر دنبال شد.

این روزنامه از قطر و امارات به عنوان جایگزین‌های احتمالی بحرین برای استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا نام برده و نوشت که البته این جایگزین‌ها در حال حاضر آمادگی پذیرش این ناوگان را ندارند. تایمز امارات را گزینه مناسب تری دانست و به ساخت بندری جدید در خارج از دوحه اشاره کرد که برای قرار گرفتن ناوگان پنجم گسترش می‌یابد.

این روزنامه انگلیسی می‌افزاید که البته آمریکا در مورد انتقال این ناوگان با وجود هزینه‌های زیاد و پیچیدگی‌های لوجستیک آن هنوز به قطعیت نرسیده است، چرا که این ناوگان شامل 40 قطعه دریایی و 30 هزار نیرو است.

تایمز البته به نقل از برخی منابع حوزه خلیج فارس تاکید می‌کند که قطر و امارات مناقصه برای پاسخ به مطالبات آمریکا جهت انتقال نهایی این ناوگان به کشورشان را آغاز کرده‌اند و همین موضوع می‌تواند هزینه‌های نهایی آمریکا را کاهش دهد.


 
به دنبال عملیات نجات دو کشتی تجاری در آب‌های آزاد صورت گرفت؛
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
درگیری ناوگروه ارتش در باب‌المندب و کشته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شدن یکی از دزدان دریایی

خبرگزاری فارس: طی هفته جاری در پی درگیری‌های متعدد نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی کشتی کانتینربر دندل و نفت‌کش ایرانی آباده از چنگ دزدان دریایی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، روز چهارشنبه ساعت 16، کشتی کانتینربر دندل مورد تهاجم 7 فروند قایق دزدان دریایی کاملا مسلح قرار گرفت که پس از مواجهه، با حضور به موقع تکاوران دریایی حاضر در پانزدهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش این اقدام ناکام و دزدان دریایی متواری شدند.

بر اساس این گزارش، یک ساعت و نیم بعد از این حمله، کشتی‌ کانتینربر دندل در حوالی تنگه باب‌المندب مجددا مورد تعرض شانزده فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت که پس از درگیری شدید تکاوران نیروی دریایی با آنان و کشته شدن یک تن از دزدان دریایی، بار دیگر متواری و محل را ترک کردند.

همچنین روز پنجشنبه 30تیرماه ساعت 11 صبح، دزدان دریایی با 7 فروند قایق خود با حمله به نفتکش آباده در تنگه باب‌المندب، سعی در ربودن این کشتی داشتند که دریادلان نیروی دریایی ارتش با حضور به موقع خود مانع از هرگونه تعرض توسط دزدان دریایی به این نفتکش ایرانی شدند.


 
با اعلام روابط عمومی سپاه؛
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
اخبار سرنگونی هواپیمای بدون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرنشین آمریکا در فردو تکذیب شد

خبرگزاری فارس: سپاه پاسداران اخبار سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در فردو را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر سرنگونی هواپیمای جاسوسی امریکا در منطقه فردو، ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: آنچه که منجر به اطلاع این گونه اخبار شده است، مربوط به مورد هدف قرار گرفتن یک هدف هوایی آزمایشی توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی استان قم بوده است.
در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که با هوشیاری پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران، اصولا هواپیماهای جاسوسی امریکا توان نفوذ به فضای کشورمان را ندارند.
این اطلاعیه در پایان می افزاید: بدیهی است اعلام اینگونه اخبار باید از سوی مقامات مسئول در نیروهای مسلح منتشر شود.


 
سپاه پاسداران اسامی شهدای حادثه اخیر در شمالغرب کشور را اعلام کرد
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر مقابله با عوامل و گروهک‌های ضدانقلاب، اسامی شهدای حادثه اخیر در سردشت را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه عملیات تعقیب و مقابله با گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور و در پی برخورد خودروی حامل تعدادی از رزمندگان اسلام با مین، سرهنگ پاسدار عاصمی و چند تن دیگر از پاسداران اسلامی به شهادت رسیدند.

در این اطلاعیه آمده است: حافظه تاریخی انقلاب و ملت ایران گواهی می‌دهد که پاسداران انقلاب اسلامی در 33 سال گذشته از همان روزهای آغازین استقلال نظام اسلامی برای برقراری امنیت و آرامش در خطه غیور و شهیدپرور کردستان و آذربایجان غربی شهدای فراوانی را تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند و بی‌تردید جانفشانی و شهادت این عزیزان بار دیگر رسوایی ضدانقلاب و ناکامی دشمنان فرامنطقه‌ای را رقم خواهد زد.

بنابراین گزارش اسامی شهدای اقدام تروریستی ضدانقلاب در منطقه مرزی آلواتان و سردشت بدین شرح اعلام شد:
برادر پاسدار عباس عاصمی، برادر پاسدار علی اکبر جمراسی، برادر پاسدار محمود احمدی‌تبار، برادر پاسدار موسوی نژاد، برادر پاسدار مهدی خبیر و برادر پاسدار روح الله صحرایی.

بنابراین گزارش، مراسم تشییع پیکرهای مطهر این شهیدان فردا در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.


 
آیت‌الله مهدوی‌کنی در همایش جامعه روحانیت مبارز:
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
جدا کردن صف از جامعتین همان
 
 
 
چیزی است که دشمن می‌خواهد

خبرگزاری فارس: آیت‌الله مهدوی کنی گفت: اعلامیه‌ای منتشر شد که جمعیت دیگری مقابل این جمعیتی که جامعتین جمع کردند تشکیل شده‌، من آنها را نهی می‌کنم؛ جدا کردن صف همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز پنج‌شنبه در همایش بزرگ جامعه روحانیت تهران که در دانشگاه امام صادق علیه السّلام برگزار شد، اظهار داشت: امروز در زمانی قرار گرفته‌ایم که دشمنان خارجی و دشمنانی از داخل، انقلاب اسلامی ما را تهدید می‌کنند.

وی گفت: همان‌گونه که از سال‌های قبل از انقلاب، روحانیت با حفظ وحدت، هماهنگی، بیداری و بصیرت از اسلام دفاع می‌کرد، امروز نیز باید این سنگر‌های دفاع را مقابل دشمنان حفظ کنیم. بنابراین اگر روحانیت با هم باشد دشمنان نمی‌توانند کاری انجام دهند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) با پیاده کردن نظام ولایت فقیه یک معجزه انجام داد، گفت: ولایت فقیه مسئله‌ای نبود که امام خمینی(ره) آن را ایجاد کرده باشد، بلکه موضوع ولایت فقیه در کتاب فقهی اصیل اسلام توسط علمای بزرگ بیان شده است که نوشته‌اند: «ولایت فقیه ولایت بر همه امور را دارا است نه‌اینکه فقط ولی فقیه در مسئله حکومتی صاحب اختیار باشد».

آیت‌الله مهدوی کنی ادامه داد: معجزه امام(ره) از این جهت بود که علاوه بر اینکه موضوع ولایت فقیه را احیا کردند خود نیز وارد میدان شدند و حکومت ولایت فقیه را در جامعه پیاده کردند و لذا این بیداری اسلامی که امروز در کشورهای اسلامی به وجود آمده است به دلیل این بود که امام خمینی(ره) یک حکومتی را تشکیل داد که برای مسلمانان الگو شد.

وی ادامه داد: کاری که امام خمینی(ره) انجام داد در طول تاریخ تشیع پس از ائمه علیهم السّلام کسی نتوانست آن کار را انجام دهد. ایشان از اول فرمودند این انقلاب صادر خواهد شد. ایشان روزهای آخر عمر مبارکشان علما را دعوت کردند و فرمودند این انقلاب راه خود را باز کرده است و بدانید دشمنان کاری نمی‌توانند بکنند، شاید شما را اذیت کنند، اما نمی‌توانند این انقلاب را از بین ببرند. ولی تداوم این انقلاب به شرط آن است که شما با هم متحد باشید.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران با بیان اینکه امام خمینی(ره) دنیا را تکان دادند و حرکت ایشان جهانی بود، اظهار داشت: اگر ما این حقایق را درک نکنیم ظلم بزرگی به تشیع و اسلام کرده‌ایم؛ امام راحل فرمودند روحانیت باید با سخن صادقانه و عملش انقلاب را حفظ کند. روحانیت باید مظهر رحمت باشد، بنابراین ما روحانیت باید برای مردم مانند یک پدر بزرگوار باشیم و مردم را در مسائل مادی و معنوی و در مسیر رحمت یاری کنیم، زیرا اگر ما جزء محسنین باشیم خداوند نیز ما را کمک خواهد کرد.

آیت‌الله مهدوی کنی در ادامه سخنانش با لحنی طنزآلود و مهربانانه با بیان این‌که: من به سن هشتاد سالگی رسیده‌ام و تا سن 120سالگی در خدمت شما خواهم بود "، تاکید کرد: به عنوان یک طلبه این قول را به شما می‌دهم روحانی‌ای که در خدمت انقلاب و مردم باشد در زندگی وانمی‌ماند و می‌تواند هم خود و هم خانواده خود و هم مردم را اداره کند و این مجرب است. مردم از ما صفا و روحانیت می‌خواهند نه جسمانیت، لذا اگر روحانی هستیم باید نشان بدهیم که روحانی هستیم که در این صورت مردم به روحانیت علاقه‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: امام(ره) در سال 35 در مسجد سلمانیه پیش‌بینی پیروزی انقلاب را می‌کردند و فرمودند: من به شما می‌گویم درس بخوانید من آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کنم که در کشور نیاز به علمای باسواد و ملا و روشن‌بین داریم، و من خودم این سخنان را از امام شنیدم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: دشمنان ما در این 30 سال زمانی به ما هجوم می‌آورند که اختلافات ما داخل کشور زیاد می‌شود ، هر زمان که میان مسئولان، علما، دولت، مجلس اختلافات زیاد شد، دشمنان هوس اقسام حملات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و . . . را به ما پیدا می‌کنند، ولی زمانی که با هم متحد بودیم دشمنان ناامید و دور شدند.

آیت‌الله مهدوی کنی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه روحانیت است، گفت: نباید خوبی‌ها، خدمات و کارهای صورت گرفته دولت را فراموش کرد. نباید دولت را تضعیف کرد و طوری صحبت کرد که دوگانگی و اختلاف برداشت شود، اما اگر در جایی اشکالی دیده شد و محرّمات دیده شد باید آن را گوشزد کرد.

وی گفت: روحانیت باید معارف دین را تبیین و گسترش دهد و با سکوت خود اجازه ندهد که در حکومت اسلامی منکرات اشاعه پیدا کند. معنای وحدت این نیست که همگی یکی شویم، بلکه ما باید در مسائل با هم مشورت کنیم و بعد از آن با جمع‌بندی قول اصلح را انتخاب کنیم. و اگر مباحث تمام نشد باید به رهبری مراجعه کرد. لذا واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی ایران مردمی‌ترین و دینی‌ترین حکومت است که بر محور ولایت فقیه استوار است و امام(ره) فرمودند حفط این نظام از اوجب واجبات است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز افزود: اخیراً نیز مشاهده کردیم که چند تن از روحانی‌های عزیزی که اقدام به نهی از منکر کرده بودند در راه اسلام کتک خوردند که البته این انجام تکلیف برای روحانیت افتخار است.

آیت‌الله مهدوی کنی با اشاره به اینکه: "امسال ما مسئله انتخابات را در پیش داریم "، گفت: جامعتین قصد دخالت در خصوص انتخابات را ندارد و نمی‌گوید فلان آقا نماینده بشود یا نشود، بلکه وظیفه ما این است که مردم را راهنمایی کنیم که شاخص‌ها چیست.
ا
وی افزود: باید در مساجد مردم را با شاخص‌ها راهنمایی کرد و البته اگر افراد صالح را می‌شناسیم معرفی کنیم و از مسیر اصولگرایی پشتیبانی کنیم، زیرا اکنون دو دسته هستند که با اصولگرایان سازگاری ندارند، لذا من به دوستان انقلابی‌مان از اینجا خطاب می‌کنم، چرا که اعلامیه‌ای منتشر شد که جمعیت دیگری مقابل این جمعیتی که جامعتین جمع کردند تشکیل شده است، البته آنها اصولگرا و از برادران ما هستند. ولی من آنها را نهی می‌کنم زیرا که کار ما مورد تأیید اصولگرایان است. بنایراین جدا کردن صف همان چیزی است که دشمن می‌خواهد و دیدیم بلافاصله سایت‌ها و روزنامه‌های دشمن که منتظر بروز انشقاق در اصولگرایان بودند خوشحال شدند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: من تعجب می‌کنم در آن اعلامیه گفته شد که دو تن از علمای بزرگوار که مورد احترام همه ما هستند از آنها دعوت کرده‌اند و در جلسه‌ای به‌خلاف این مسیر تشکیل جلسه داده‌اند، بنابراین به آن عزیزان پیغام می‌دهم که این کارها را نکنید خوب نیست. این کارها به‌خلاف مصلحت انقلاب است، زیرا با دعوای ما دشمنان برنده میدان خواهند شد.


 
صبح امروز صورت گرفت؛
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
فیلم‌برداری سکانس اغتشاش در "فیلم
قلاده‌های طلا " در میدان هفت‌تیر

خبرگزاری فارس: سکانس تجمع غیرقانونی و اغتشاش در میدان هفت‌تیر از فیلم سینمایی قلاده‌های طلا به کارگردانی ابوالقاسم طالبی صبح امروز در این میدان فیلم‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، پس از چهار ماه پیش‌تولید، فیلم سینمایی «قلاده‌های طلا» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی» و به مدیریت فیلمبرداری امیر کریمی از اول خرداد ماه سال جاری در محله سعادت آباد کلید خورده بود، امروز در میدان هفت تیر با سکانس اردوکشی خیابانی فتنه گران ادامه یافت.

از جمله بازیگرانی که در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند می‌توان به امین حیایی، مریلا زارعی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی‌رام نورایی، نیلوفر خوش‌خلق، محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، داریوش اسدزاده، کبری حسن‌زاده، اکبر پاکزاد، حامد بیسادی، عباس شوقی، مافی، عاطفه منصوری، داوود مقدادی، محسن امیری، حمیدرضا رسولی، طناز دهقان، علی‌اصغر طبسی، مجید رسولیان، سیاوش اکبری‌صفت، محمدرضا شکریان، ساینا بازرگان، مژگان ترانه و ستاره صفی‌خانی اشاره کرد.

در این فیلم سید مسعود اطیابی (کارگردان فیلم‌های خروس جنگی، روزهای هفتم، شرط اول و ...) مدیریت تولید و عباس شوقی (متخصص جلوه‌های ویژه سینمای ایران) به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز همکاری دارند و محمد خزاعی (تهیه‌کننده آثاری چون: پشت پرده مه، احضارشدگان، جعبه موسیقی و دبیر جشنواره‌های بین‌المللی فیلم مقاومت و کیش) تهیه‌کننده «قلاده‌های طلا» است.

«قلاده‌های طلا» لقب سیاسی‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به خود نسبت داده و این روزها مراحل اردوکشی خیابانی پیروان فتنه را فیلم‌برداری می‌کند؛ امروز نیز در سکانس تجمعات غیرقانونی، سکانس تجمع در میدان هفت تیر تهران فیلم‌برداری شد.

گفتنی است، «ابوالقاسم طالبی» ساخت فیلم‌های سینمایی دست‌های خالی، جنگ کودکانه، عروس افغان، نغمه، آقای رئیس جمهور، ویرانگر و مجموعه تلویزیونی «به کجا چنین شتابان» را در کارنامه هنری خود دارد.


 
مدیر حوزه علمیه امام خمینی ازگل در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
عده‌ای در حال برنامه‌ریزی برای از
 
بین بردن امر به معروف هستند

خبرگزاری فارس: مدیر حوزه علمیه امام خمینی ازگل گفت: چرا سیستم باید طوری حرکت کند که افراد امنیت داشته باشند هرکاری خواستند بکنند. در حال حاضر برنامه‌ای از سوی عده‌ای در حال طراحی است که امر به معروف و نهی از منکر از بین برود و مردم از انجام این فریضه بترسند.

حجت‌الاسلام حسینی همدانی مدیر حوزه علمیه امام خمینی در حاشیه عیادت از علی خلیلی طلبه ناهی از منکر، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: پیگیری‌های لازم را از طرف حوزه علمیه برای حمایت از این طلبه انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه این اتفاق برای اولین بار نبود و شاید آخرین بار هم نباشد و به معضلی برای جامعه اسلامی تبدیل شده است گفت: در روایات داریم اگر در جامعه‌ای امر به معروف و نهی از منکر از بین برود آن جامعه مرده است و مردمان آن جامعه مردگان عمودی هستند.

حسینی همدانی ادامه داد: این معضل نتیجه یکسری حلقه به هم پیوسته است که مثلا متأسفانه می‌بینیم فرد جانی مدتی بعد از دستگیری آزاد می‌شود و در همین پرونده هم شاهدان مورد تهدید قرار گرفته‌اند تا اظهارات خود را بیان نکنند. ضابط قضایی هم که پلیس است با ولی‌دم صحبت کرده تا رضایت بدهد.

وی گفت: متأسفانه برخی از مطبوعات هم می‌خواهند موضوع را وارونه جلوه دهند و عنوان کنند موضوع خصوصی بوده در حالی که اینگونه نیست و اینها معضلاتی هستند که باید رسیدگی شود.

مدیر حوزه علمیه امام خمینی اظهار داشت: در بسیاری از روایات درباره حدود و قصاص داریم، کسی که چاقو در دست داشته باشد و مردم از او بترسند محارب است و حتی اگر چاقو را به کسی نزند و فقط فریاد بزند، محارب بوده و باید اعدام شود.

حسینی همدانی ادامه داد: معمولا چاقوکش‌های حرفه‌ای طوری می‌زنند که فرد فقط مجروح شود اما در این پرونده ضارب مستقیم شاهرگ را زده و نشان می‌دهد که با قصد کشتن بوده و نمی‌توان گفت خطایی بوده است.


 
گفت‌وگوی اختصاصی فارس با مادر طلبه ناهی از منکر
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
درخواست رسیدگی فوری به پرونده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و اشد مجازات را برای متهمان دارم

خبرگزاری فارس: مادر طلبه ناهی از منکر گفت: می‌دانم وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی چگونه است اما از مسئولان قضایی می‌خواهم که به این پرونده باسرعت رسیدگی کنند.


گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بعد از حضور مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در تاریخ 27 تیر در بیمارستانی که علی خلیلی طلبه ناهی از منکر در آن بستری است، وی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، به نقل از مادر این طلبه مدعی شد که آنها فقط به 2 یا 3 بیمارستان مراجعه کردند و این بیمارستان‌ها موفق به پذیرش طلبه نشدند.

به همین دلیل خانم مشتاق‌فر مادر این طلبه جوان خواستار انجام گفت‌وگویی در این خصوص شد تا درباره نحوه مطلع شدن از حادثه، پیگیری پذیرش علی در 26 بیمارستان، شکایت از متهمان و وضعیت فعلی علی خلیلی توضیحاتی را ارائه دهد. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگویی با مادر علی خلیلی است که در محل بیمارستان عرفان انجام شد.

خانم مشتاق‌فر درباره حال فعلی فرزند خود گفت: در حال حاضر وضعیت علی رو به بهبود است ولی قادر به تکلم و حرکت دادن قسمت راست بدن خود نیست، اما دوستان و آشنایان را می‌شناسد و واکنش نشان می‌دهد.

مادر طلبه جوان در خصوص نحوه مطلع شدن از این حادثه گفت: شب ولادت امام زمان (علیه ‌السّلام) ساعت 11 بود که با علی تماس گرفتم که گفت تا یک ساعت بعد به خانه می‌آیم. اما ساعت یک نیمه شب یکی از دوستان علی تماس گرفت و به پدر علی گفت: علی تصادف کرده و الآن در بیمارستان تهران‌پارس است.

وی ادامه داد: وقتی به بیمارستان رسیدیم دیدم حدود 40 نفر از دوستان علی در بیمارستان حضور دارند که همین موضوع شک و نگرانی مرا بیشتر کرد و وقتی متوجه صحبت یکی از دوستان علی که گفت: "کاش مادرش نمی‌آمد " شدم، فهمیدم که اتفاق ناگواری برای علی افتاده است. وقتی وارد بخش اورژانس شدیم علی را روی یک تخت دیدم که تعدادی پرستار دور او جمع شده ‌بودند و به شدت از گردن او خون خارج می‌شد. همان‌جا بود که یک نفر به من گفت علی را با قمه زده‌اند.

مشتاق‌فر درباره نحوه درگیری و مجروح شدن علی گفت: گویا رانندگان خودروی پراید برای دو خانم ایجاد مزاحمت کرده بودند که علی از آنها خواسته بود دست از این‌کار بردارند و از آنجا بروند، اما آنها به همراه راکبان موتورسیکلتی که همراهشان بود به علی و دوستانش حمله کرده و در نهایت یکی از راکبان موتورسیکلت با قمه به شاهرگ علی می‌زند.

مادر این طلبه افزود: متأسفانه تا نیم ساعت بعد از حادثه هیچ‌ خودروی عبوری به دوستان علی کمک نکرد تا او را به بیمارستان برسانند تا اینکه دو جوان که در حال عزیمت به شمال کشور بودند با دیدن پیکر نیمه‌جان علی از سفر خود منصرف شده او را به بیمارستان رساندند و یکی از دوستان علی با موتور، پراید را تعقیب کرد و موفق شد شماره پلاک را بنویسد.

وی با انتقاد از وزارت بهداشت به خاطر عدم پذیرش علی از سوی 26 بیمارستان گفت: وقتی در پایتخت ما این اتفاقات می‌افتد و وضعیت این‌گونه است، معلوم نیست در شهرهای دورافتاده مردم چه وضعیتی دارند.

مشتاق‌فر گفت: وزیر بهداشت وقتی به بیمارستان آمد به تیم همراه وی گفتم: راضی به فیلم‌برداری نیستم و حق ندارید این کار را بکنید. اما به من گفتند: ما این فیلم را فقط برای آرشیو وزارت بهداشت و حل مشکلات مردم می‌خواهیم و شخص وزیر هم به من قول داد که فیلم از تلویزیون پخش نشود، اما سؤال من این است که خانم وزیر، با این فیلم قرار بود چه مشکلی از مردم را حل کنند. با این فیلم مشکل بیمارستان‌هایتان حل شد یا مشکل پزشکانی که هیچ‌کدام در بیمارستان نبودند؟

مادر طلبه ناهی از منکر با بیان اینکه چرا فرزند من باید 5 ساعت بعد از مجروح شدن، آن‌هم از ناحیه گردن، به اتاق عمل برود، گفت: وقتی به خود آمدم، دیدم آن بیمارستان وضعیت مناسبی ندارد. به یکی از بستگانم زنگ زدم و او از من خواست فورا به بیمارستان‌های طالقانی، شهدای تجریش و دی زنگ بزنم.

وی ادامه داد: همه دوستان علی با موتورسیکلت به 26 بیمارستان مراجعه کردند و خودم هم با این بیمارستان‌ها تماس گرفتم، حال چرا وزیر بهداشت باید در تلویزیون بگوید فقط 2 یا 3 بیمارستان؟ چرا در مصاحبه وزیر بهداشت صحبت‌های من حذف شده بود و چرا فقط به صحبت‌های وی اکتفا شد؟

* زنده ماندن علی معجزه بود

مادر طلبه ناهی از منکر با بیان اینکه زنده ماندن "علی " معجزه و لطف امام زمان (علیه ‌السّلام) بود، گفت: چرا نباید برای فرد مجروحی که حتی یک ثانیه هم برای او حیاتی است، دسترسی آسان به بیمارستان داشت؟ وقتی من به بیمارستان عرفان آمدم پزشکان به من گفتند داخل رگ‌های علی آب وارد شده و دیگر کاری نمی‌توان کرد. آیا برای خانم وزیر قابل قبول است که چنین مجروحی بعد از 5 ساعت وارد اتاق عمل شود؟ متخصصان عروق باید به این سؤال پاسخ بدهند که واقعاً برای کسی که از ناحیه شاهرگ مجروح شده، چند دقیقه زمان برای زنده ماندن نیاز است.

* درخواست رسیدگی فوری به پرونده و اشد مجازات را برای متهمان دارم

وی درباره خواسته خود از مسئولان قضایی خاطرنشان کرد: می‌دانم وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی چگونه است اما از مسئولان قضایی می‌خواهم که به این پرونده باسرعت رسیدگی کنند.

* دغدغه "علی " نجات نوجوانان از وضعیت نامناسب فرهنگی در جامعه بود

مادر این طلبه جوان با بیان اینکه: "فرزند من آن‌طور که در مطبوعات آمده، حجت الاسلام 27 ساله نبود "، گفت: علی طلبه پایه دوم حوزه است که فقط 19 سال سن دارد. او اصلاً آدمی سیاسی نبود و فقط دغدغه نجات هم‌سالان خود از وضعیت نامناسب فرهنگی فعلی در جامعه را داشت.

مشتاق‌فر ادامه داد: علی را بیخود بزرگ نکنید. من برای این اجازه ندادم از او فیلم‌برداری کنند چون بچه من چیزی نبود که بخواهند آن‌قدر او را بزرگ کنند چرا که او هم مانند بسیاری دیگر از جوانان این جامعه به وظیفه خود عمل کرد.

* اگر به‌جای علی، فرد دیگری بود، مسئولین به عیادت می‌آمدند؟

وی اظهار داشت: اما سؤال من از مسئولان این است که اگر به جای فرزند طلبه من، این اتفاق برای جوان دیگری رخ می‌داد آیا وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس و سرداران و مسئولان دیگر به عیادت او می‌آمدند؟ مسئولان بپذیرند که در این بخش مخصوصاً بیمارستان‌ها مردم با مشکل روبه‌رو هستند و یکی از خواسته‌های اولیه مردم، آسایش است که با وزارت بهداشت گره خورده و زمانی که ده‌ها پزشک پاسخگوی یک بیمار نیستند، مردم چگونه به آرامش خواهند رسید؟

* بیمارستان عرفان 5 میلیون گرفت اما تنها بیمارستانی بود که فرزند مرا پذیرش کرد

مادر این طلبه جوان در پاسخ به برخی از انتقادها از بیمارستان عرفان که پذیرش علی را به واریز 5 میلیون تومان موکول کرده بود گفت: بله، بیمارستان عرفان این مبلغ را درخواست کرد اما تنها بیمارستانی بود که علی را پذیرش کرد و اگر پول بیشتری هم می‌خواستند من تهیه می‌کردم، چون در همان لحظه که علی را به بیمارستان رساندیم، با پزشک متخصص تماس گرفتند تا به بیمارستان بیاید در حالی که هیچ‌کدام از بیمارستان‌های دیگر مانند آتیه، پارسیان و دی که آنها هم خصوصی بودند، این کار را نکردند.

* متخصصان ما در ایام تعطیلات خارج از کشور هستند

مشتاق‌فر با بیان اینکه: "من می‌دانستم که بیمارستان‌های طالقانی و تجریش متخصص عروق دارند "، ادامه داد: اما سؤال اینجاست که آنها کجا بودند. چرا متخصصان و پزشکان ما در تعطیلات همگی خارج از کشور هستند و چرا آنها نباید مانند دیگر اعضای بیمارستان کشیک باشند.

* افسر پرونده شاهدان و متهمان پرونده را رودررو کرد

مادر علی خلیلی در ادامه صحبت‌های خود گفت: متأسفانه افسر پرونده هم در اقدامی عجیب، شاهدان و متهمان پرونده را رودرروی هم قرار داد که همین کار باعث شد 2 شاهد حادثه نخواهند و نتوانند از خانه خارج شوند. چرا نباید شاهدان از پشت دیوار شیشه‌ای مخصوص متهمان را شناسایی کنند. من حال آن پدر و مادر را می‌فهمم و می‌دانم که هرلحظه نگران حمله به خود و فرزندانشان هستند.

وی ادامه داد: در آن ساعات به هرکس که می‌توانستم التماس کردم که آمبولانس و هلیکوپتر امداد برای علی بفرستند، اما آمبولانس ویژه یک ساعت بعد از حادثه آمد و دیگر آمبولانس‌ها هم اصلاً نیامدند.

مشتاق‌فر ادامه داد: من فقط از وزارت بهداشت شاکی هستم و به زودی در دادسرای کارکنان دولت از شخص وزیر بهداشت شکایت خواهم کرد چون به قول خود مبنی بر عدم پخش فیلمی که از علی تهیه کرده بودند عمل نکرد.

وی گفت: من خودم هم می‌توانستم فیلم علی را در اختیار سایت‌ها قرار بدهم اما نمی‌خواستم فرزندم بی‌دلیل بزرگ شود و این کار وزیر بهداشت فقط برای لاپوشانی مشکلات و اشتباهات بود.

مادر این طلبه جوان اظهار داشت: اتفاقی که برای علی افتاد، برای اولین بار نبود و بارها از این اتفاق‌ها افتاده است و وزیر بهداشت بهتر است به جای این کارها به دنبال اصلاح وضعیت بیمارستان‌ها، جراحان و پزشکان باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما نه یک بیمارستان بلکه با 26 بیمارستان تماس گرفتیم و پرینت تماس‌ها را در اختیار داریم و از مسئولان امنیتی می‌خواهم پرینت تماس ما با این بیمارستان‌ها را بررسی کنند.

* خانم وزیر یک جوان 20 ساله حال من را درک کرد اما شما . . . .

مشتاق‌فر ادامه داد: خدا شاهد است اگر دوستان بسیجی علی نبودند، الآن فرزند من هم زنده نبود. من به خاطر حال بدی که داشتم بسیار به آنها پرخاش کردم اما آنها حتی سرشان را هم بالا نیاوردند تا جواب مرا بدهند و فقط برای آرامش من تلاش می‌کردند. خانم وزیر بهداشت! این جوانان 20 ساله حال مرا فهمیدند اما شمایی که مادر هستید، حال مرا نفهمیدید!

گفتنی است رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به حادثه‌ای که برای طلبه ناهی از منکر رخ داد، گفته بود: 26 بیمارستان تهران بزرگ به نوعی از پذیرش این بیمار اجتناب کردند و امیدواریم آزمون توانمندی‌های اخلاقی پزشکان را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مسئولان رده بالای وزارت بهداشت هنوز پیگیر مسئله هستند که چرا در مراکز پزشکی ما که افتخارشان تربیت نخبه‌های پزشکی است باید این‌گونه کوتاهی شود. باید بیندیشیم و واکاوی کنیم که چگونه افراد را آموزش دهیم که فقط اندوخته علمی تنها نداشته باشند بلکه اندوخته اخلاقی هم همراه باشد که بر اساس آن به بیماران خدمت کنند و دیگر شاهد حوادث این‌چنینی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی نباشیم.


 
مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
ریشه حمله به آمران به معروف در اباحه‌گری و
 
سهل‌انگاری مسئولان فرهنگی است

خبرگزاری فارس: مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج گفت: متأسفانه ریشه حمله به آمران به معروف به سهل‌انگاری مسئولان فرهنگی کشور بر می‌گرد که اینقدر اباحه‌گری و سهل‌انگاری را در بخش فرهنگی کشور مخصوصاً در دولت‌های گذشته به وجود آوردند.

سردار فرهادی مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج در حاشیه عیادت از علی خلیلی طلبه ناهی از منکر، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: بر اساس اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی که داریم از این فرد که در راه ترویج امر به معروف و نهی از منکر قدم برداشته حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه ریشه این اقدامات به سهل‌انگاری مسئولان فرهنگی کشور بر می‌گردد که اینقدر اباحه‌گری و سهل‌انگاری را در بخش فرهنگی کشور مخصوصا در دولت‌های گذشته به وجود آوردند.

فرهادی خاطرنشان کرد: همچنین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور باید از غیرت دینی این برادر عزیزمان درس و عبرت بگیرند و به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج ادامه داد: امروز نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه اختیارات زیادی برای برخورد با اشرار دارند اما تعجب می‌کنم چرا از این اختیارات با قدرت و سرعت استفاده نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با قدرت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم به جای آنها عمل کنند، گفت: این نشان می‌دهد که مردم تحمل این همه سستی و سهل‌انگاری را ندارند.

فرهادی افزود: قاطعا از مسئولان قضایی و انتظامی می‌خواهیم با اشراری که ایجاد ناامنی می‌کنند برخورد کنند. بسیج هم وظیفه خود می‌داند از همه امکانات خود برای حمایت از این طلبه بسیجی استفاده کند.

وی در خصوص اینکه بیمارستان بقیة‌الله هم از پذیرش این طلبه خودداری کرده است گفت: همراهان این طلبه این موضوع را مطرح کرده‌اند اما رئیس بیمارستان این موضوع را تکذیب کرده که در حال رسیدگی به این موضوع هستیم.

مسئول مرکز راهبردی سازمان بسیج خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم به بیمارستان‌های سپاه و بسیج ابلاغ کنیم هرکس در این راه مجروح و به بیمارستان منتقل شد آن بیمارستان موظف است بیمار را پذیرش کند و در صورتی هم که امکان پذیرش نبود مستقیما برای پذیرش وی در بیمارستانی دیگر اقدام کند.


 
پلیس فرانسه به روایت پلیس زن فرانسوی-6
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
محله‌های فراموش شده غرق در کثافت عامل
ناآرامی‌های فرانسه بودند

خبرگزاری فارس: چند ماه پس از ناآرامی های عمومی فرانسه در 2005 در مصاحبه برای ورود به پلیس از من درباره ناآرامی‌ها پرسیدند. خواستم بگویم که برخی محله های شهر کلاً به حال خود رها شده و در کثافت و بدبختی فرو رفته و هیچ امیدی به آینده ندارند. طبیعی است که هر روز دنبال درست کردن دردسر تازه ای باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که بعلت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را بعنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته از این تبعیض‌های ناروا که او را بشدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت ششم آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* آغاز زندگی شغلی با یک شرکت امنیتی

من زندگی شغلی خود را روز اول ژوئیه 2002 با کار در شرکت برینکس آغاز کردم. این شرکت آمریکائی از سال 1961 فعالیت خود را در فرانسه به راه انداخته است، هرچند که تأسیس آن به یک قرن قبل در شیکاگو بازمی گردد و در ابتدا برای برقراری امنیت انتقال پول در عصر راه زن ها و جلوگیری از حمله به درشکه های مسافرتی بنیان گذاری شده بود. در زمانی که من به استخدام شرکت درآمدم آنها به صورت تخصصی در زمینه های امنیتی و به ویژه در ارتباط با امنیت حمل و نقل هوائی فعالیت می کردند.
من در فرودگاه اورلی به کارهای معمول مأموران امنیت گمارده شدم: کنترل اسناد، بازرسی و کنترل بار، امنیت هواپیما ها از طریق بازرسی مناطق مخصوص دسترسی کارکنان مجاز، و کنترل محموله های هوائی.
هرسال بیش از 25 میلیون مسافر از راهروهای پایانه های هواپیمائی عبور می کنند و بیش از 200000 پرواز هواپیما در سال اتفاق می افتد. برای ما آنچه که مایه وحشت همیشگی است اقدام به هواپیما ربائی است: دیوانه ای که موفق می شود از همه مراحل کنترل عبور کند، جیب یا کفشی که پر از مواد منفجره شده و قرار است در راه فلان هدفش که نمی دانم چیست منفجر شود. از 11 سپتامبر به بعد، اقدام به هواپیما ربائی در صدر فهرست اولویت های کنترل قرار دارد هرچند که برای تعیین این اولویت لازم نبود بشر 2001 سال صبر کند.

* حقوقم در این شرکت سه برابر یک پلیس بود ولی...

اولویت دوم عبارت است از مسأله زمان. زیرا در فرودگاه بیش از هر جای دیگر زمان از اهمیت برخوردار است و برابر است با پول. وقتی پرواز یک هواپیما به تأخیر می افتد شرکت هواپیمائی مربوطه می تواند از فرودگاه و آن ها نیز از ما شکایت کنند و خسارت بگیرند: خسارتی تا سقف 7500 یورو به ازای هر دقیقه تأخیر!
همه این مطالب را گفتم تا بدانید که من زمانی چقدر از کار در اداره پلیس دور بودم. من در ابتدا به عنوان یک کارمند جزء وارد برینکس شدم و پله های ترقی را تا حد رسیدن به رده های مدیریتی پیمودم و حقوقم به مبلغی حدود سه برابر بیشتر از حقوق یک مأمور مبتدی پلیس رسید. هنوز به بیست و پنج سالگی نرسیده بودم و کلی مسؤولیت، و یک حقوق مناسب داشتم و زندگیم در سه کلمه خلاصه می شد: کار، کار، و کار! اوضاع کاملاً بر وفق مرادم بود زیرا فکر می کردم درست کار کردن اولین شرط شرافت است. کاملاً خوشحال بودم و اصلاً به ترک شرکت برینکس فکر نمی کردم. اما یک روز...

* همه چیز از طلاق دوستم و شوهرش آغاز شد

اما یک روز، در سپتامبر سال 2005، بهترین دوستم تصمیم گرفت از شوهرش طلاق بگیرد. این موضوع در نوع خود به حدی پیش پا افتاده است که اگر تمام آینده مرا عوض نمی کرد ارزش نداشت حتی یک خط هم درباره آن بنویسم. علت های کوچک بعضی اوقات معلول های بزرگی به بار می آورند: من در خیابان گم شدم و نتیجه آنکه به من تجاوز شد. دوست من طلاق گرفت و نتیجه آنکه من پلیس شدم.
او زن یک مرد خشن شده بود که به هیچ چیز جز مسائل جنسی فکر نمی کرد و امکان نداشت بگذارد یک زن او را ترک کند مگر آنکه مزه اقتدار مردانه او را بچشد و در نتیجه مرتب دوست مرا تهدید می کرد و کتک می زد. چون شدت کتک زدن هایش بیش از معمول بود، کار به جائی رسید که همسایه ها از قضیه خبردار شدند و قبل از آنکه من به یاری طلبیده شوم اداری پلیس را در جریان گذاشتند.

* مرد شمشیر به دست

یکی از روزهای آخر زمستان بود و چراغ گردان اتومبیل پلیس رنگ زیبائی را بر نمای ساختمان می تاباند که گاه قرمز و گاه آبی بود. جلوی درب ورودی ساختمان، دو مأمور با آرامش رهگذران کنجکاو را متفرق می کردند. مردم آن قدر کم سرگرمی دارند که چنین فرصتی را برای کنجکاوی در ماجراهای خبرساز از دست نمی دهند. در سرسرای ورودی ساختمان یک افسر داشت با شوهر دوستم که خود در آپارتمان را قفل کرده و شمشیر به دست زنش را تهدید به حمله می کرد، چانه می زد. نمی دانم آن روز چه چیزی بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد. جنون آن دیوانه یا آرامش آن پلیس. او مردی بود مستحکم و خونسرد.
پای زندگی یک زن در میان بود. به همین سادگی. افسر پلیس با صدائی آرام حرف می زد و هر کلمه را خوب می سنجید و شمرده ادا می کرد. از آن سوی درب آپارتمان طوری با مرد دیوانه حرف می زند که انگار مشغول خنثی کردن بمب است. با دقتی میلیمتری کلمات را انتخاب می کرد.

* بدلیل عشق کمک به دیگران به کار در پلیس علاقمند شدم

بالاخره درب آپارتمان باز می شود. پلیس پای به داخل خانه می گذارد. یک قدم، فقط یک قدم، پیش از آنکه دوباره متوقف شود: مرد دیوانه هنوز سر جایش ایستاده و شمشیر نیمه آخته را که مثل یک افعی زهردار خطرناک است در دست گرفته است. افسر پلیس با او حرف می زند: باز هم یک قدم دیگر به جلو. و یک قدم جلوتر. مرد دیوانه سلاحش را زمین می گذارد. پلیس بدون خشونت ولی با اقتداری که مانع از ورود آسیب توسط مرد شود او را مهار می کند.
علاقه من به کار پلیس از همان روز متولد شد. می خواستم تبدیل به همان مأمور پلیس مصمم و شجاع شوم که بدون استفاده از خشونت مردی را که به سیم آخر زده بود مهار کرد و زندگی زنی را نجات داد. زیرا وظیفه اش چنین حکم می کرد. عجب شغلی! دوست داشتم شبیه آن مأموران کارکشته باشم که پس از یک روز کاری می توانند جمله ای به این زیبائی و درخشش را به زبان آورند: "امروز من مفید بودم. جان یک نفر را نجات دادم. " از فکر خدمت کردن به دیگران خوشم می آمد. به این نتیجه رسیدم که برای خدمت به مردم ساخته شده ام و یونیفورم پلیس را هم انگار به قواره تن من ساخته اند. همچنین باور داشتم که زندگی از آرمان ها ساخته شده است.

* آزمون ورودی برای استخدام در پلیس

تصمیم گرفتم در آزمون ورودی استخدام مأموران امنیتی پلیس شرکت کنم. پست مأمور امنیتی در سال 1997 برای نیروهای جوان تازه به استخدام درآمده ایجاد شد تا به نیاز پلیس برای توسعه رابط نزدیک با مردم و مأموریت های مردمی به ویژه در مناطق حساس پاسخ دهد. اکثریت مأموران امنیتی خود از بچه های اینگونه محلات به حساب می آیند. آنها به صورت قراردادی و برای مدت پنج سال که غیر قابل تمدید است استخدام می شوند. این پست پایین ترین پله نردبان پلیس ملی است اما از یک جهت امکان ترقی دارد و آن اینکه مأمور امنیتی می تواند در دوره های آموزشی رایگان جهت آماده سازی برای شرکت در آزمون استخدام ضابطان قانونی شرکت کند، هرچند پست های دائمی در پلیس روز به روز کمیاب تر و دسترسی به آنها دشوارتر می شود. تعداد مأموران ساده پلیس که لیسانس دانشگاهی دارند کم نیست.
امتحان ورودی زیاد پیچیده نیست. آزمون کتبی در وهله اول به این منظور تنظیم می شود که احراز گردد آیا داوطلب قادر به توضیح دادن منظور خود و مسلط به زبان کتبی هست یا نه. به طور معمول در این بخش یک عکس از زندگی روزمره ارائه و از داوطلب خواسته می شود در مورد آن اظهار نظر کند. این امتحان خیلی ساده و فرمالیته است.

* حضور در پلیس بعنوان یک مأمور امنیتی ساده برای مسؤول ارزیابی تعجب آور بود

امتحان شفاهی ظرف حدود بیست دقیقه در برابر هیأتی متشکل از دوازده نفر درجه دار مسؤول ارزیابی داوطلبان برگزار می شود. آنها با دیدن من متعجب می شوند: من مدرک لیسانس و همچنین گواهی دوری 2 سالی کارآموزی شغلی دارم و در سطحی هستم که می توانم در آزمون ظابطان رسمی پلیس و حتی افسری شرکت کنم. برایشان توضیح می دهم که بدنبال پیشرفت هستم و قصد ندارم برای همیشه در سطح مأمور امنیتی ساده باقی بمانم. فعلاً می خواهم کارم را از نقطه ای شروع کنم. درست به همان ترتیبی که در آژانس برینکس عمل کردم.

* تفاله های تمدن

این مصاحبه چند ماه پس از ناآرامی های عمومی برگزار شد که در پاییز 2005 جو فرانسه را ملتهب ساخته بود. در مصاحبه از من می پرسند راجع به آن نا آرامی ها چه فکر می کنم. عجب سؤالی! درست همان چیزی را فکر می کنم که شما فکر می کنید: من از خشونت های افراطی و قدرت نمائی علیه ضعفا متنفرم. دلم می خواست بگویم- اما خودم را نگه داشتم- که چقدر از این فکر بدم می آید که برخی محله های شهر کلاً به حال خود رها شود و در کثافت و بدبختی فرو رود و بچه هایی که در این محله ها بزرگ می شوند هیچ امیدی به آینده نداشته باشند. یک نسل کامل به این بلیه گرفتار شده و از بی اعتنائی و ناتوانی ما رنج می برد. این جوانان بزهکار، این بزهکاران بدبخت، تفاله های تمدنی هستند که آنها را طرد کرده است. طبیعی است که هر روز دنبال درست کردن دردسر تازه ای باشند و دست به کارهای وحشیانه بزنند. من غارت می کنم، من می شکنم، من خرد می کنم، من می سوزانم، من می کشم، من می میرم! چقدر حیف! گاهی از خودم سؤال می کنم که آیا بعضی از این فروشندگان مواد مخدر نمی توانستند در صورت داشتن فرصت و امکانات تحصیل در مدرسه و سپس دانشگاه، وکیل یا پزشک شوند؟

ادامه دارد...
لطفا برای دیدن شماره های قبل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://search.farsnews.net/DoSearch.aspx?location=title&query=%D9%BE%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA+%D9%BE%D9%84%D9%8A%D8%B3+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&SearchSubmit=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&s3=y&s2=y&s6=y&s1=y&s4=y&s7=y&s15=y&s13=y&s14=y&s11=y&s21=y&s30=y&s22=y&s32=y&date=thisMonth&dateFrom=&dateTo=90%2F04%2F31


 
پلیس فرانسه به روایت پلیس زن فرانسوی-5
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
سؤال آخر بازجو مثل تیری قلبم را شکافت

خبرگزاری فارس: یک ستوان پلیس بازجوئی را ادامه می دهد. او زنی است با موی مشکی که حدوداً سی ساله به نظر می رسد. رفتارش مثل چوب، خشک است. سؤال ها یکی بعد از دیگری در نهایت بدجنسی و رذالت مطرح می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که بعلت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را بعنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته این تبعیض‌های ناروا که او را بشدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت پنجم آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* من قربانی بدبخت دو افسر پلیس هستم

مرا به اتاق دیگری که از در و دیوارش کسالت می بارد هدایت می کنند. دیواره، میزها و صندلی های اتاق همه خاکستری اند. بوی سرد توتون فضا را پر کرده است. این طرف و آن طرف چند تا پرونده روی میزها رها شده. و یک مکعب روبیک برای وقت کشی و سرگرمی. فنجان های قهوه سرد شده که مدت زیادی رها شده اند و درون آن ها تک و توکی ته سیگار نیز به چشم می خورد.
سر و کله ی دو بازرس پیدا می شود. اولی باید چهل سالی داشته باشد. هر چند اندام گرد و چاق و پیشانی چین خورده اش او را پیر تر نشان می دهد. دومی افسر است. اندامی ورزش کارانه و باریک و بلند دارد و عصبی به نظر می رسد، موهایش را کوتاه کرده و مستقیم به مخاطب نگاه می کند. آستین های پیراهنش را تا زده و عضلات آرنجش پیداست. با قدم های بلند عرض اتاق را طی می کند، می نشیند، بلند می شود، کشوها را باز می کند و با ژستی خشک دوباره آن ها را می بندد:‌کلاک! سه قدم به راست، کلاک! سه قدم به چپ، کلاک! هر کدام نقش خود را با دلسردی ایفا می کنند: مرد ‌شکم گنده نقش مهربان را بازی می کند. افسر ورزشکار، نقش بدجنس را به عهده دارد. و من، قربانی بدبخت آن ها هستم.

* بازجوها سعی دارند مرا گیر بیندازند

- منطقی باش. شکایتت را پس بگیر. این همه سر و صدا راه انداختن به چه دردت می خوره؟ هیچی. می‌فهمی؟ هیچی. کسی که تو متهم کردی اصلاً سابقه تجاوز نداره. فوق دیپلم داره. شاغله. توی یک آپارتمان کوچک برای خودش زندگی می کنه. یک نامزد هم داره که به زودی با هم ازدواج می کنن. تو که دوست نداری همه زندگی اون رو به هم بریزی؟ خوب فکر کن! تازه بعدش هم اگه کوچکترین دلیلی پیدا بشه که رابطه با رضایت تو بوده همه چیز علیه خودت بر می گرده!
انگار دنیا برعکس شده است. هرچند که در اتاق بغلی، آن عوضی هم دارد هم زمان بازجوئی پس می دهد. مأموران دارند گفته های او را با اظهارات من مقایسه می کنند و سعی دارند مرا گیر بیندازند.

* متأسفم که به همکارانم اعتماد کردم

حتی دیگر عصبانی هم نیستم. متأسفم که به این جا مراجعه و به همکارانم اعتماد کردم. یادم نمی آید هرگز اینقدر ساده لوح بوده باشم. می خواهم این ساختمان را ترک کنم و به خانه خودم برگردم. به هوای تازه احتیاج دارم. ولی برای بیرون رفتن مجبورم با آن کثافت روبرو شوم.
کمی بعد، هشت نفر در یک اتاق جمع شده ایم. شش پلیس، فرد متجاوز و من.
قانون بازجوئی قبلاً برایمان تشریح شده است: "هیچکس بدون اجازه حق حرف زدن ندارد و فقط هم باید به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد. " اول پلیسی که اندام ورزشکاری دارد حرف می زند.
یک تکنیسین دوربین را آماده می کند تا همان طور که قانون پیش بینی کرده است، بازجوئی ضبط شود.

* از اینکه ناراحتتون کردم متاسفم

فرد متجاوز زیاد گستاخی نشان نمی دهد ولی در یک لحظه بر خلاف مقررات جمله ای را به زبان می آورد که تعجب آور است.
"از اینکه ناراحتتون کردم متاسفم. "
همین جمله او اعتراف محسوب می شود. اعترافی که دیگران در مورد آن خود را به نشنیدن می زنند و دوربین هم که هنوز به کار نیفتاده آن را ضبط نمی کند و قبل از آنکه من بتوانم کلمه ای در این مورد به زبان بیاورم یکی از پلیس ها با صدائی که از شدت خشم می لرزد سر متهم فریاد می کشد.
"دهنتو ببند! حرف زدن ممنوعه! "
کثافت، من احتیاجی به عذر خواهی تو ندارم. نگاهت که به یک سگ پشیمان می ماند دل مرا به رحم نخواهد آورد. من فقط خواستار مجازات تو هستم.

* همکاران پلیسم دست به هرکاری می زنند تا صحت اظهارات مرا زیر سؤال ببرند

من تسلیم نمی شوم عوضی. تا ته خط می روم. علیرغم همه تهدیدها و فشارها. تو نمی توانی من را بترسانی. مگر بدتر از این چه چیزی ممکن است به سرم بیاید؟
واقعاً هم که بدتر از این چه چیزی را می توان تصور کرد. از صبح امروز، پلیس ها که همکاران خودم هستند دست به هرکاری می زنند تا صحت اظهارات مرا زیر سؤال ببرند. البته اظهارات من از هر جهت درست است اما آن ها به زور دنبال نقطه ضعفی در آن می گردند. می خواهند مرا یک دروغگو جلوه دهند. یک خیال پرداز یا دختری شکست خورده و بدبخت که از طلاق لطمه دیده و تا حدودی از این بابت آشفته است. اگر من بلدم قصه یک تجاوز جنسی را به دروغ سر هم کنم، پس حتماً تمام آنچه قبلاً درباره آزار و تبعیض علیه افراد مافوق خود نیز تعریف کرده ام سراپا کذب است.

* سؤال آخر بازجو که مثل تیری قلبم را شکافت

یک ستوان پلیس بازجوئی را ادامه می دهد. او زنی است با موی مشکی که حدوداً سی ساله به نظر می رسد. نسبتاً زیباست اما رفتارش مثل چوب، خشک است. سؤال ها یکی بعد از دیگری در نهایت بدجنسی و رذالت مطرح می شوند.
- چرا درست بلافاصله بعد از تعرض، پلیس را خبر نکردی؟
- چرا از خودت دفاع نکردی؟
- چطور به ما ثابت می کنی که خودت راضی به رابطه نبوده ای؟
- دوستان روزنامه نگارت هم در جریان ماجرا هستند؟
- آن شب مشروب زیاد خورده بودی؟
و بالاخره سؤال آخر که مثل تیری قلبم را شکافت:
- پسره خوشگله، نه؟

* از خشم خون تا گوش هایم بالا آمده بود

این چه جور بازجوئی قانونی است که تمام پرسش ها فقط خطاب به من طرح می شود؟ فرد متجاوز همان طور سرش را پائین نگاه داشته و سعی می کند به چیزی توجه نشان ندهد. صدای نفس کشیدنش شنیده نمی شود. شاید حتی از خود سؤال می کند برای چه پایش به این جا باز شده است. بهرحال، حس می کنم او از وضعیت خود ناراحت است.
باید آرامش خود را حفظ کنم، هرچند احساس می کنم خون تا گوش هایم بالا آمده و خشم در وجودم انباشته شده است. تا جائی که در توان دارم سعی می کنم با آرامش و وضوح به پرسش ها پاسخ بدهم. برایشان شرح می دهم که علت عدم مراجعه مستقیم من به اداره پلیس این بود که شرم داشتم و حالم خوب نبود و ابتدا می خواستم ماجرا را فراموش کنم. تلاش می کنم به آن ها بفهمانم که در آن لحظه هیچ چیز برای من اهمیت نداشت و نسبت به همه چیز بی اعتنا بودم.

* افسر پلیس به من می گوید: حرفتو باور نمی کنم

افسر پلیس به من می گوید: حرفتو باور نمی کنم.
و در ادامه خطاب به همکارانش می گوید: اگه ایشون مشکل دارن چرا نمی رن خودشونو معالجه کنن؟
بقیه می خندند. قسم می خورم که در آن لحظه، وقتی افسر این جمله را گفت، بقیه مسخره ام کردند.
افسر پلیس از تأثیر مزاحش خرسند به نظر می رسد. خودش هم از خنده باد کرده است.
آن عوضی روی صندلی نشسته و پاهایش را روی هم انداخته است. ماتم می برد. یعنی او هنوز در اتاق است و آن ها با من چنین رفتار می کنند؟
دیگر تحملم تمام شده و از کوره در می روم: توئی که باید بری خودتو معالجه کنی! آدم با قربانی اینطوری حرف نمی زنه. در ضمن، چرا از اون یارو که اونجا نشسته هیچی نمی پرسی؟ مقصر اصلی اونه. یادتون رفته؟
آن عوضی پای خود را از روی پای دیگرش برمی دارد. اما این بار هیچکس کوچکترین نگاهی متوجه او نمی کند. تمام توجه حاضرین بر افسر بازجو متمرکز شده است. از شدت خشم در حال انفجار است و رنگش به سفیدی دستمال شده است.

* آخه کی حرفای تو رو باور می کنه؟

- تماشا کنین! عجب قربانی بی سر و زبونی! کم مونده شش نفر مارو درسته بخوره! اون وقت یک نفر می خواسته بهش تجاوز کنه خانم اصلاً از خودش دفاع نکرده! آخه کی حرفای تو رو باور می کنه؟ کاری می کنم که از پلیس بندازنت بیرون! گوشِت با منه؟ اون وقت هر چقدر دلت خواست واسه خبرنگارا ننه من غریبم بازی در بیار!
کمی بعد آرام می شود و با دیدن توجه دیگران خود را جمع و جور می کند. سر و ظاهرش را مرتب می کند. دست به کمر زده و تمام ما را- اعم از قربانی، مقصر و پلیس- سر تا پا ورانداز می کند.

* وقتی افسر پلیس به متجاوز قهوه تعارف کرد

بعد به طرف آن عوضی برمی گردد و به نظر می رسد که تازه متوجه حضور او در اتاق شده است. مرد روی صندلی ولو شده و شانه هایش فروافتاده است. افسر پلیس باز لبخند می زند و با لحنی ملایم و دوستانه به او قهوه تعارف می کند. افسر پلیس که مثل من یک زن است به فرد متجاوز قهوه تعارف می کند.
- واستون قهوه بریزم؟
و باز هم لبخند پشت لبخند تحویل او می دهد.
مرد با صدائی لرزان پاسخ می دهد: نه، ممنون.
مردک عوضی ترجیح می دهد در این لحظه هر جائی باشد جز آنجا، حتی در زندان.

* افسر پلیس می خواست مرا بزند

من بازهم از کوره در می روم: چرا کف پاهاشو لیس نمی زنین؟
افسر به سمت من می چرخد، دستش را بلند می کند و وانمود می کند که قصد دارد مرا بزند و با حداکثر نفرت مرا تهدید می کند که حقم را کف دستم خواهد گذاشت. جمله او دقیقاً این بود: بالاخره حق اینو می ذارم کف دستش!
بقیه مداخله می کنند و دست او را می گیرند و او را به آرامش دعوت می کنند. یک پلیس جوان به او یادآوری می کند که همه چیز فیلمبرداری می شود ولی افسرِ زن شانه بالا می اندازد: معنی این کار او این است که قسمت های نامطلوب فیلم را بی دردسر حذف خواهند کرد...

* همه این اتفاقات برایم غیر واقعی به نظر می رسد

دوباره سکوت برقرار می شود. متجاوز عوضی که احتمالاً از حضور در این صحنه خانوادگی آزرده شده از فرصت استفاده می کند و با صدائی خجالتی پیشنهاد می کند که "در راهرو منظر بماند ".
انگار دارم خواب می بینم. همه این اتفاقات غیر واقعی به نظر می رسد و همچون یک خیال است. به زودی از خواب بیدار می شوم و دنیای طبیعی را مشاهده می کنم. ولی نه. طرف اصرار می کند: اگه میل داشته باشین می تونم بیرون منتظر بایستم.
همه چشم ها به طرف او برمی گردد و او را سرجایش میخکوب می کند.

* پرونده من به جای شعبه جنایی به شعبه ای از دادگاه تأدیبی فرستاده می شود

پرونده در نهایت به شعبه ای از دادگاه تأدیبی فرستاده می شود. حسابی به نفع طرف شد. تجاوز جنسی طبق قانون عملی جنایی است که در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار می گیرد و مجازات های تعیین شده توسط این دادگاه به مراتب سنگین تر از دادگاه تأدیبی است. هنوز هم که هنوز است حکم او صادر نشده است.
تمام شد. به این بود همه داستان تجاوزی که نسبت به من صورت گرفت. شکایتی که پیرو آن مطرح کردم و رفتاری که چند مأمور پلیس- که بابت شکستن قانون سکوت داخلی از من کینه داشتند- در حق من روا کردند.

* ولی من ساکت نمی نشینم

آنها فراموش نکرده اند که من به همراه چند پلیس دیگر تصمیم گرفته ایم دیگر سکوت نکنیم و عملکردهای نادرستی را که قربانی آن بوده ایم افشا سازیم. زیرا ما به لباسی که برتن داشتیم و به ارزش هائی که این لباس نماد آن بود افتخار می کردیم؛ ارزش های نظام جمهوری. همان هائی که قرار است ما مجری و مدافع آن در جریان کار روزمره مان باشیم. ارزش هائی که مخالف تبعیض جنسیتی، و نژاد پرستی است.
می خواهم برایتان تعریف کنم که بر من چه گذشته است. بدا به حال آنان.

ادامه دارد...


 
پلیس فرانسه به روایت پلیس زن فرانسوی-4
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
باید دهانت را ببندی؛ این قانون
پلیس فرانسه است

خبرگزاری فارس: هرکس وارد نیروی پلیس می شود باید این قانون را به خوبی بلد باشد. او مجبور است لال شود و به قول معروف زیپ دهانش را بکشد وگرنه به عنوان انگل شناخته می شود و باید از دست دادن شغل را به جان بخرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که بعلت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را بعنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته این تبعیض‌های ناروا که او را بشدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت چهارم آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* مهربان و بی عرضه!

یک افسر ارشد با دقت و حوصله و بدون آنکه چیزی بگوید به حرفهایم گوش می دهد. او زنی حساس است که با حرکات ساده به من کمی قوت قلب می بخشد. او به سکوت من احترام می گذارد و بعضی وقت ها هم دست ظریفش را یک لحظه روی دست من قرار می دهد. به من چای تعارف می کند که هم خیلی داغ است و هم خیلی پررنگ و شیرین. ترکیبی از تلخی و ملاطفت. او تصمیم می گیرد به مسؤول مافوق من اطلاع دهد خودم جرأت این کار را ندارم. از این لحظه به بعد همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد. دستگاه پلیس حرکت توقف ناپذیرش را آغاز می کند. پلیس ها با کارآمدی وظیفه خود را انجام می دهند و متوجه می شوم که هروقت با من حرف می زنند این کار را با نهایت مهربانی ممکن انجام می دهند. آنها با من همچون یک قربانی و همچون یک همکار رفتار می کنند. رفتار آنها برای من خوشایند است. کاش می دانستند لبخندها و بی عرضگیشان تا چه حد در نظر من دلپذیر می نمود!

*تحقیقات ادامه دارد

اما از این بعد حسابی مجبوری مقاومت کنی کثافت چون در زندان حسابت را می رسند!
مأموران بخش پلیس قضائی برای تحقیق به سراغ من می آیند و مرا به واحد پزشکی قانونی یک بیمارستان هدایت می کنند. خانم افسری که از من بازجوئی کرد نیز آنجاست و مثل یک سایه خیرخواه همه جا به دنبال من می آید. من از دفتری به دفتر دیگر و از راهروئی به راهروی دیگر هدایت می شوم. یک پزشک مرا معاینه می کند. از من نمونه برداری به عمل می آید. دوباره سوار اتومبیل می شویم و تنگ هم می نشینیم. اما ناراحت نیستم.

*متجاوز شناسائی شد

بیش از یک ساعت طول نمی کشد که پلیس، فرد متجاوز به من را شناسائی می کند. من چهره او را، حداقل تا حد تصویر مبهمی که در ذهنم مانده بود، برایشان شرح دادم اما از همه مهم تر نگاه خاص او بود که در عمق ذهن من ثبت شده بود. بعد با افراد پلیس رفتیم تا محل ارتکاب جرم را شناسائی کنیم. صبح روز بعد، ساعت 6 صبح بازجوئی از او را آغاز کردند. تا این جای کار همه چیز روی حساب است. در مدت انتظار، قرار است یک بار دیگر همکاران پلیس قضائی با من صحبت کنند. افسری که از صبح روز اول از من حمایت کرده بود به آنها اطلاع می دهد که من "چند ماهی است بدلیل تغییر محل خدمت در شرایطی دشوار و همچنین به علت شکست عاطفی و دعوای طلاق که مراحل آخر خود را سپری می کند، در و ضع روحی شکننده ای قرار دارم. "

*در پلیس قضائی چه گذشت؟

در مورد دفاتر کار پلیس قضائی چیز زیادی نمی توان گفت جز آنکه جای چند تا تابلوی نقاشی در آنها کم است. چند کارت پستال که با پونز به دیوار نصب شده و چند عکس و نقاشی بچه ها زینت بخش اتاق کار آن هاست. پنجره اتاق کامل بسته نمی شود و جریانی از هوای سرد را به داخل اتاق راه می دهد.
پلیسی که مرا به حضور پذیرفته مرد خوبی است. رفتارش فوراً مرا آرام می کند. به من می گوید که مکالمه ما توسط یک وب کم در حال ضبط شدن است. من همه چیز را برایش تعریف می کنم. او در سکوت به من گوش می دهد. و من طوری حرف می زنم که انگار می خواهم همه سنگینی و درد ماجرا را از درونم تخلیه کنم و در همان اتاق برای دیگرانی که به من گوش می دهند و مرا می بینند جا بگذارم. حرف ها که تمام شد ساکت می شوم و آرام می گیرم. افسر پلیس چند سؤال از من می پرسد. روی جزئیاتی تمرکز می کند که به نظر من بی اهمیت است ولی تلاش می کنم جوابش را بدهم. هرچه باشد او بازجوی پلیس است. کارش را بلد است و برای گیر انداختن آن عوضی باید تمام اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد.

*شبی راحت

ساعت 9 شب، چند مأمور دیگر مرا تا خانه ام همراهی می کنند. آنها لباس هائی را که در شب حادثه به تن داشتم و همچنین دستمال هائی را که برای تمیز کردن خود از آن استفاده کرده بودم، برای بردن به آزمایشگاه از من می گیرند.
خیلی خسته ام. نای تکان خوردن ندارم. ولی به خودم افتخار می کنم. خیلی زیاد. روی راحتی به خواب می روم. شبی آرامش بخش و به دور از کابوس در پیش دارم.

*آیا امروز روز خوبی است؟‌

صبح روز بعد، صدای زنگ تلفن مرا از خواب بیدار می کند. در آن سوی خط صدای زنی است که به من اعلام می کند فرد متجاوز طبق برنامه ساعت 6 صبح دستگیر شده است، در حالی که هنوز نیمه خواب و حیرت زده بوده و آنطور که گفته شد، مقاومتی از خود نشان نداده است. همان زن پای تلفن برایم توضیح می دهد که بازرسان پلیس بار دیگر مایلند اظهارات مرا استماع کنند. آخرین مرحله تحقیق.
نه، ‌چیز خاصی نیست ‌فقط چند نکته هست که باید قطعی شود. رویه معمول تحقیقات. "اگه در اولین فرصت بیائی ممنون می شیم. هرچه زودتر بهتر. نگران نباش. زیاد طول نمی کشه. "
نگران نیستم. چه فکر خنده داری. چرا باید نگران باشم؟‌ آن حیوان که بازداشت شده. از پنجره به بیرون نگاه می کنم. باران بند آمده است. روز زیبائی آغاز شده. این نظر من است. ولی اشتباه می کنم. ظواهر امر به هیچ وجه گویای آن نیست که روز گندی در پیش رو دارم.

*رو در رو با متجاوز

پلیسی که قرار است در این جلسه با من صحبت کند را نمی شناسم. دستم را دراز می کنم که با او دست بدهم ولی دستم در هوا می ماند. به من خوشامد نمی گوید. آن عوضی هم آن جاست. روی صندلی نشسته و پاهایش را زیر صندلی به هم گره زده و با آن هیگل گنده و وارفت،‌حیران و مضطرب به نظر می رسد. به نوک کفش هایش خیره شده و هنگامی که در را باز می کنم حتی سرش را هم به طرف من بلند نمی کند. در را که می بندم باز هم به پایین خیره مانده است و نگاه نمی کند.
کثافت. کثافت متجاوز. به چشم های من نگاه کن! من این جا هستم. درست روبروی تو. باید تاوان کاری را که کردی بپردازی.

* در برابر دیدگان فرد متجاوز، به دلیل مقابله با پرده پوشی پلیس محاکمه شدم

سکوت برقرار است. همکارانم بدون احساس همدردی مرا برانداز می کنند و خصومت کم و بیش از نگاهشان هویداست. نمی فهمم چه خبر است. گفت و گویی آغاز می شود که گویا در آن جای آدمها معکوس شده و ارزش ها وارونه گشته است. متهم منم. متهم به شکایت علیه مقام مافوق. از آن بدتر، با مطبوعات هم صحبت کرده ام. وضع پرونده ام خراب است. من آدم دردسرسازی هستم که بلد نیست لباس های چرکش را در چهاردیواری خانه و دور از چشم مردم آب بکشد.
باورم نمی شود، من به آن جا مراجعه کرده ام چون قربانی تجاوز جنسی بوده ام، و اینک در برابر دیدگان فرد متجاوز، مرا به دلیل شکستن قانون سکوت و پرده پوشی حاکم بر نظام پلیس،‌ به محاکمه کشانده اند!

* باید دهانت را ببندی؛ این قانون در پلیس فرانسه است است

آنچه در داخل پلیس اتفاق می افتد باید همان جا پشت دیوارهای دوجداره ی راز و سکوت باقی بماند. یک پلیس باید دهانش را بسته نگاه دارد. این قانون است. هرکس وارد نیروی پلیس می شود باید این قانون را به خوبی بلد باشد. او مجبور است لال شود و به قول معروف زیپ دهانش را بکشد. سکوت ملازم همیشگی یونیفورم پلیس است. و سپس، فرد خیلی زود یاد می گیرد که در برابر توهین ها و آزارهائی مه می بیند واکنشی منفعل و سیب زمینی وار داشته باشد. و گرنه به عنوان انگل شناخته می شود و باید از دست دادن شغل را به جان بخرد. سکوت در دوران خدمت یک وظیفه است. باید دهان را بست. ولی من نمی توانم. قانون سکوت روش تبهکاران است اما من پلیسم.

* بازجوها به من گفتند متهم آدم خوبی است!

به گفته آن ها که از من بازجوئی می کردند،‌ فرد متجاوز آدم معقول و خوبی بوده است. واقعاً‌که. جوان شریفی که به خوبی صحبت می کند و قرار است تا یک ماه دیگر داماد شود! من که قصد ندارم زندگی زناشوئی او را خراب کنم؟ او ابتدا بطور کامل داشتن هرگونه ارتباط جنسی با من را انکار کرد اما هنگامی که فهمید نتایج آزمایش های علمی خلاف ادعای او را ثابت می کند، مدعی شد که من خود راضی به رابطه جنسی بوده ام. به همین سادگی.
- طرف خوش تیپ هم هست نه؟
آهسته می گریم.

* من قربانی بدبخت دو افسر پلیس هستم

مرا به اتاق دیگری که از در و دیوارش کسالت می بارد هدایت می کنند. دیواره، میزها و صندلی های اتاق همه خاکستری اند. بوی سرد توتون فضا را پر کرده است. این طرف و آن طرف چند تا پرونده روی میزها رها شده. و یک مکعب روبیک برای وقت کشی و سرگرمی. فنجان های قهوه سرد شده که مدت زیادی رها شده اند و درون آن ها تک و توکی ته سیگار نیز به چشم می خورد.
سر و کله ی دو بازرس پیدا می شود. اولی باید چهل سالی داشته باشد. هر چند اندام گرد و چاق و پیشانی چین خورده اش او را پیر تر نشان می دهد. دومی افسر است. اندامی ورزش کارانه و باریک و بلند دارد و عصبی به نظر می رسد، موهایش را کوتاه کرده و مستقیم به مخاطب نگاه می کند. آستین های پیراهنش را تا زده و عضلات آرنجش پیداست. با قدم های بلند عرض اتاق را طی می کند، می نشیند، بلند می شود، کشوها را باز می کند و با ژستی خشک دوباره آن ها را می بندد:‌کلاک! سه قدم به راست، کلاک! سه قدم به چپ، کلاک! هر کدام نقش خود را با دلسردی ایفا می کنند: مرد ‌شکم گنده نقش مهربان را بازی می کند. افسر ورزشکار، نقش بدجنس را به عهده دارد. و من، قربانی بدبخت آن ها هستم.

ادامه دارد...


 
پلیس فرانسه به روایت پلیس زن فرانسوی-3
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
همکارانم به خاطر شکایت از مافوقم از معاشرت
با من دوری می‌کنند

خبرگزاری فارس: از مافوق خودم شکایت کرده ام. در آن زمان من در بخش پلیس هوائی و مرزی در فرودگاه اورلی مشغول خدمت بودم و بعد از چند ماه تحمل آزار و تبعیض بالاخره از افراد مافوقم شکایت کردم. همین بس که در راهروهای اداره افراد تا جائی که می توانستند از معاشرت با من دوری می کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که بعلت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را بعنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته این تبعیض‌های ناروا که او را بشدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت سوم آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* روزی که دوست داشتم از روی زمین محو شوم

باران بر بام می کوبید و به سوی زمین سرازیر می گشت. در آن سوی خیابان زوجی را دیدم که زیر یک چتر به هم چسبیده بودند. دست در دست یکدیگر می خندیدند. خوشحال بودند. لحظه ای به این فکر افتادم که از آن ها کمک بخواهم.
- لطفاً کمکم کنید. خواهش می کنم. به من تجاوز شده. مرا نکشته اند ولی دلم می خواهد بمیرم. من دیگر یک پلیس زن نیستم بلکه دختربچه ای هستم که مورد تجاوز قرارگرفته.
ولی نه. سکوت کردم. آنها در سوی دیگر زندگی قرار دارند، در سوی خوشبختی، در نقطه ای دور از من که توان حرکت به سمت آن را ندارم.
دوست داشتم از روی زمین محو شوم.
و آنگاه بود که به یاد دختر کوچکم افتادم.
چراغ ها را روشن نکردم. پرده ها را کشیدم. در تاریکی نشستم. نمی خواستم خودم را ببینم. می خواستم نسبت به خودم نابینا باشم.

* خاطره تلخ آن شب قلبم را ریش می کند

سپس تمام شب را چشم به سقف گذراندم و نمی دانم، شاید امیدوار بودم یا در سیاهی شب ذوب شوم و یا به خوابی آنچنان طولانی فرو بروم که همه چیز فراموشم شود.
و اما آن کثافت، آیا می تواند با وجدانی آسوده و روحی آرام سر بر بالین بگذارد.
می خواهم بخوابم. صد سال به خواب بروم. اما با هر حرکتی، خاطره تلخ آن شب قلبم را ریش می کند. حیوان کثیف. از غصه تا صبح خوابم نبرد.
صبح دوش می گیرم. طولانی تر و گرم تر از همیشه.
بعد به تحلیل خونسردانه ماجرا می پردازم. به دور از احساساتی شدن. وضع چندان خوب نیست.

* قاعدتا همکارانم برای به نتیجه رساندن فوری پرونده من سنگ تمام خواهند گذاشت

این درست که من به دو دلیل محکم می توانم به پلیس مراجعه کنم و شکایتی را مطرح نمایم که آن عوضی را یکراست جلوی میز قاضی بفرستد. اولاً، من قربانی تجاوز هستم. ثانیاً، خودم کارمند پلیس و جزو مجموعه هستم و همکارانم برای به نتیجه رساندن فوری پرونده من سنگ تمام خواهند گذاشت.
اما فقط یک اشکال وجود دارد: چندین دلیل هم برای سکوت اختیار کردن دارم. قبل از همه، شرمساری. شرمی سنگین و خفه کننده که دست و پایم را می بندد. آیا آن عوضی هم از خودش خجالت می کشد؟
علت دیگر آن است که می ترسم. می دانم که اگر خانواده ام از ماجرا بو ببرند واکنش وحشتناکی نشان خواهند داد. بی آبروئی من دامن همه فامیل را می گیرد. تجاوز لکه ای است که به حیثیت تمام نژاد و به خون من وارد شده است. شاید مرد های خانواده تصمیم به انتقام بگیرند. به این ترتیب دیگر اختیار اوضاع از دست من خارج خواهد شد. مگر آنکه همینطور ساکت بمانم.

* بخاطر شکایت از مافوقم همکارانم تا جائی که می توانستند از معاشرت با من دوری می کردند

و بالاخره یک دلیل دیگر هم هست. چند ماه قبل من کاری را انجام داده ام که از یک مأمور پلیس بعید است: از مافوق خودم شکایت کرده ام. در آن زمان من در بخش پلیس هوائی و مرزی در فرودگاه اورلی مشغول خدمت بودم و بعد از چند ماه تحمل آزار و تبعیض بالاخره از افراد مافوقم شکایت کردم. پس من کسی هستم که به رؤسا و هم قطارانش خیانت ورزیده و هرجا پا می گذارد عامل دردسر است. همین بس که در راهروهای اداره افراد تا جائی که می توانستند از معاشرت با من دوری می کردند. بنا براین واضح است که اگر پای من به ماجرای تازه ای کشیده شود بقیه چندان از موضوع استقبال نخواهند کرد. حتی می توانم تصور کنم تمام کسانی که قبلاً به چالش کشیده ام از خوشحالی در پوست نمی گنجند و بقیه هم که میلی به پیگیری موضوع نخواهند داشت. و به این ترتیب شهرت من به عنوان دردسرساز هم به طور قطعی تثبیت می گردد.

* به خاطر این شرایط تصمیم می گیرم سکوت کنم

به این ترتیب بود که تصمیم گرفتم کاری انجام ندهم. موضوع تجاوز را در اعماق ذهنم دفن خواهم کرد و خروارها خاطرات تازه را روی آن خواهم ریخت تا آن کثافت از صفحه حافظه ام پاک شود. سراغ افکار دیگر می روم و مطمئنم که با گذشت زمان، از آزارندگی و سنگینی آن خاطره کاسته خواهد شد. زندگی از سر گرفته می شود. البته که باید چنین باشد.
هر چه زودتر شروع کنم بهتر است. بدنم تکان می خورد، پاهایم به حرکت در می آیند، از دهانم نفس می کشم و چشم هایم را باز می کنم. ولی هنوز توی سرم خالی است. حرکاتی که انجام می دهد ماشین وار و حاصل سال ها عادت است. باید سر پا بایستم. در آیینه به خود نگاه می کنم. رنگ چهره ام تیره است و زیر چشمم کبود شده است. آثار چین و چروک در صورتم پدیدار شده است. روی بازوی چپ و چند سانتی متر بالاتر از آرنجم اثر یک خون مردگی به چشم می خورد. این اثر و ردپا از آن کثافت به جا مانده است. او مرا علامت گذاری کرده همانطور که گاو و گوسفند را علامت گذاری می کنند. با انزجاری توأم با دقت و حتی وسواس به خودم خیره شده ام.
و آن کثافت، وقتی به آیینه نگاه می کند به چه می اندیشد؟

* صبح روز بعد در خیابان

کمی آرایش می کنم تا ظاهرم مرتب شود. از پله ها با نوک پنجه و دست به دیوار، پایین می آیم و امیدوارم که با کسی برخورد نکنم. خیابان. مردم. همه به من نگاه می کنند زیرا آثار تجاوز از چهره ام هویداست؛ از این موضوع مطمئنم. به سرعت خود را به اتومبیلم می رسانم و سرم را پائین انداخته ام که کسی را نبینم.
خیابان مونتورگوی ، نزدیک کلیسای سن اوستاش ، جائی است که همه چیز از آنجا شروع شد. زیرا همه جا او را می دیدم. آن عوضی را: اوست که از چراغ راهنمائی خیابان رئومور عبور می کند، اوست که از ایستگاه متروی اتین-مارسل بیرون می آید، اوست که از موتورش پیاده می شود، و هم اوست که درب یک کافه یا یک نانوائی را بازمی کند. آن مردی که در حال تلفن کردن است اوست، یا آنکه جلوی یک ساختمان دارد سیگار می کشد، یا آن مردی که در تاکسی لمیده است، یا همان که دارد درب وانت تحویل اجناس را باز می کند.

* در چه حالی عوضی؟

گرمم است و می لرزم. دست هایم به فرمان چسبیده است. بازوهایم، گردنم، و اصلاً همه تنم درد می کند. تهوع دارم. می خواهم گریه کنم. می ترسم از حال بروم. تنم می سوزد... کثافت... کثافت پررو. الان داری چه کار می کنی عوضی؟ درست در این لحظه که من در اوج حقارت در اتومبیلم به حال مرگ افتاده ام، توئی که دیشب به من تجاوز کردی امروز در چه حالی؟
و من باید وانمود کنم که او هستی مرا ویران نساخته است؟ کاش می توانستم تکه پاره های وجودم را به هم وصل کنم، کاش از صفر شروع می کردم و زندگی روال عادی خود را از سر می گرفت. می توانم دیروز را فراموش کنم؟ طوری رفتار کنم که انگار چهارشنبه 24 فوریه2010 اصلاً وجود نداشته است؟ وانمود کنم که سه شنبه 23 فوریه مستقیماً به امروز متصل شده است؟ دیروز؟ روزی که همچون یک حفره و خلاء در استمرار مطلق روزهای زندگی جلوه می کند.

* تصمیم خود را عوض می کنم

نه، نمی توانم به آن مرحله برسم. به حد کافی برای این کار قوی نیستم. نمی توانم به زندگی عادی ادامه دهم و به یاد آن عوضی نیفتم که همچون یک آدمکش حرفه ای راضی از عملکرد خویش، خودپسندانه راه می رود و بابت کارش فخر می فروشد. چنین زندگی ای را نمی خواهم. و همین فردا شکایت خواهم کرد. نتیجه هرچه می خواهد باشد.
نظرت راجع به این تصمیم من چیه کثافت؟ دیگر به کسی تجاوز نمی کنی؟ شاید من اولین قربانی تو نبودم. شاید تو یکی از آن متخصصان تجاوز جنسی به زنان مغربی هستی، زیرا می دانی که نزد ما مغربی ها سکوت بر رسوائی مقدم است تحمل رنج در سکوت را به بی آبروئی در انظار عمومی ترجیح می دهیم. اما مطمئن باش که من آخرین قربانی تو هستم و تو دیگر به کسی تجاوز نخواهی کرد.

* مهربان و بی عرضه!

یک افسر ارشد با دقت و حوصله و بدون آنکه چیزی بگوید به حرفهایم گوش می دهد. او زنی حساس است که با حرکات ساده به من کمی قوت قلب می بخشد. او به سکوت من احترام می گذارد و بعضی وقت ها هم دست ظریفش را یک لحظه روی دست من قرار می دهد. به من چای تعارف می کند که هم خیلی داغ است و هم خیلی پررنگ و شیرین. ترکیبی از تلخی و ملاطفت. او تصمیم می گیرد به مسؤول مافوق من اطلاع دهد خودم جرأت این کار را ندارم. از این لحظه به بعد همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد. دستگاه پلیس حرکت توقف ناپذیرش را آغاز می کند. پلیس ها با کارآمدی وظیفه خود را انجام می دهند و متوجه می شوم که هروقت با من حرف می زنند این کار را با نهایت مهربانی ممکن انجام می دهند. آنها با من همچون یک قربانی و همچون یک همکار رفتار می کنند. رفتار آنها برای من خوشایند است. کاش می دانستند لبخندها و بی عرضگیشان تا چه حد در نظر من دلپذیر می نمود!

ادامه دارد...


 
پلیس فرانسه به‌روایت پلیس زن فرانسوی-2
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
علی‌رغم اینکه پلیس بودم در حومه
پاریس مورد تجاوز قرار گرفتم

خبرگزاری فارس: من پلیسم. خطری مرا تهدید نمی‌کند. من عین نظم و قانون هستم. من قوی هستم. پلیس برای خود احترامی دارد حتی اگر زن باشد. من یک پلیس فرانسوی هستم. اما این حقیقت مانع از آن نشد که مورد تجاوز جنسی قرار بگیرم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که به‌علت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده‌پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را به‌عنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته از این تبعیض‌های ناروا که او را به‌شدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود».
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت دوم آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* حقیقت روزمره همین است

اما من پلیسم. سالیان سال کار من این بوده که تمام روز به شرح خشم و برافروختگی، جنون، لجام گسیختگی و اعمال خلافکارانه مردم گوش فرادهم. من گزارش‌هایی را می خوانم پر از اشاره به اجساد، مصرف مواد و تجاوز. اوایل کارم، بعد از خواندن هر گزارش احساس می کردم به عمق روح انسان پی برده‌ام، همچون سطل زباله‌ای که پس از خالی کردن بویی تهوع‌آور از آن استشمام می‌شود. هنوز به تراژدی اعتقاد داشتم. حس ترحمم به جوش می آمد. اما بعد از مدتی عادت کردم که: انسان‌ها مرتکب قتل می شوند، انسان‌ها می میرند، مردها تجاوز می کنند، زن‌ها فریاد می کشند. حقیقت روزمره همین است. امری پیش پا افتاده. هنگامی که تنها یک قربانی بیشتر وجود ندارد، می توان زندگی درهم ریخته، رنج و اشک‌های نزدیکان وی را تصور کرد. اما وقتی تمام روز و هر روز از پی روز دیگر با چنین صحنه‌هایی مواجه می شویم، دیگر جایی برای دلسوزی نمی ماند. رنج و مصیبت بیش از آنی است که کلمات و عواطف را بتوان برایش خرج کرد. فقط می ماند یک مشت اراذل و آدم بدبخت که باید درپی دستگیری‌شان باشیم. و البته اعداد و ارقامی که برای تنظیم آمار باید با هم جمع بزنیم.

* پلیس‌بودنم مانع تجاوز به من نشد

من پلیسم. خطری مرا تهدید نمی‌کند. من عین نظم و قانون هستم. من قوی هستم. پلیس برای خود احترامی دارد حتی اگر زنی باشد با چهره مغربی.
من پلیسم و نامم سیئم سوئید است. این یک اسم تونسی است زیرا پدر و مادرم تونسی هستند. ولی من فرانسویم.
من یک پلیس فرانسوی هستم. اما این حقیقت مانع از آن نشد که مورد تجاوز جنسی قرار بگیرم.
چهارشنبه 24 فوریه 2010، باران می‌بارد. به قطرات باران خیره شده‌ام که بر پنجره می‌کوبند و به نور چراغ‌های خیابان که در چاله‌های آب‌گرفته منعکس می شود و به چند سایه خاکستری که در طول دیوار حرکت می کنند، با یقه‌های بالازده و دست‌هایی فرورفته در عمق جیب. بیرون هوا سرد است. لبخند می زنم. گرمم است. در منزل والدینم هوا همیشه گرم است.

* داستان از کجا آغاز شد

باران نم‌نم بر شیشه می بارد و در حال سرازیر شدن نقش‌هایی زیبا می آفریند. در انعکاس نور، تصویر مادرم در ذهن من نقش می بندد که برای دخترم قصه تعریف می کند. آن لحظه را طوری به خاطر دارم که انگار دیروز اتفاق افتاده است: مادرم و دخترم کنار هم روی راحتی لم داده‌اند، باران به شیشه پنجره می کوبد و پدرم وانمود می کند که به کار دیگری مشغول است اما در واقع او هم دارد به قصه گوش می دهد. دختر کوچکم با پیشانی چین‌خورده غرق در داستان شده است. و مادرم گهگاه دستهایش را همچون دو پرنده بازیگوش در برابر صورت او به پرواز درمی‌آورد. محیط گرم و صمیمی خانواده، سرشار از لطافت، به‌دور از هرگونه ریا، جز تظاهر به اینکه چنین محیطی برای همیشه دوام خواهد داشت. البته، همه این افکار در روز 24 فوریه 2010 در ذهن من جریان نداشت. آدم‌ها به اندازه کافی به خوشبختی نمی اندیشند. ما خوشبختی را امری طبیعی و عادی می پنداریم که هیچ خللی در آن راه ندارد. و صدالبته که در اشتباهیم.

* حومه پاریس چگونه جایی است

کوتاه سخن آنکه در آن شب من دخترم را به والدینم سپردم زیرا به شام در منزل دوستان دعوت شده بودم.
تا منزل والدینم کمتر از نیم ساعت راه است. آنها نیز مانند من در حومه شهر زندگی می کنند. من حومه شهر را دوست دارم. من در حومه به دنیا آمده‌ام و همان جا، در همان محله‌ها بزرگ شده‌ام. با تاریخچه این مکان‌ها، با بوی بد آنها، با عاداتشان، با رنگ‌ها، با ساکنان آنها و با خشمشان آشنایی دارم. من قوانین این محلات را به خوبی می شناسم. همیشه در این محله‌ها خود را در خانه، میان آشنایان و برخوردار از امنیت احساس کرده‌ام. محیط زندگی من و تمام زندگیم در این مکان‌ها خلاصه می شود: ریشه‌های من در آن‌جاست، در دیوارهای بتونی آن، زیر این آسمان.
دوستان من در شهرک کوچکی واقع در حومه پاریس زندگی می کنند که عاری از هرگونه ظرافت معماری است و حرف خاصی درباره آن نمی توان گفت جز آنکه وجود بزرگراه مانع گسترش بیشتر آن شده که البته چندان هم بد نیست. تاریخ این شهرک حاشیه ای را می توان از ظاهر ساختمان‌هایش خواند: مجموعه ای از ساختمان‌های اعیانی و شکیل ابتدای قرن بیستم؛ کلبه‌های کارگرنشین در انتهای پارک‌ها؛ ساختمان‌های آجری و برج‌های بتونی. شهرکی معمولی، و تا اندازه ای دلگیر و غمگین.

* کاش گم نمی‌شدم

شاید اگر یک دستگاه جی‌پی‌اس همراه داشتم مورد تجاوز قرار نمی‌گرفتم. اگر راهم را گم نمی‌کردم، آن چهارشنبه 24 فوریه 2010 یک روز عادی در زندگی من باقی می‌ماند. آن‌وقت مهمانی شام به خوبی می‌گذشت. دور هم جمع می شدیم، از بچه ها و کارمان حرف می زدیم و از آنجا که اهل آداب هستم از دست‌پخت میزبان هم تعریف می‌کردم.
اما من گم شدم. زیرا اولین بار بود که به آنجا می رفتم، هوا تاریک بود و غلیظ همچون یک لخته خون، باران تندی می بارید و نمی توانستم نام خیابان‌ها را بخوانم. اما به هرزحمتی که بود بالاخره به خیابان مورد نظر رسیدم: خیابانی صاف در محاصره دو ردیف خانه که همه به هم شبیه بودند. خیابان نسبتاً مرتب و حتی کمی هم اعیان‌نشین به نظر می رسید؛ سطل‌های زباله در برابر در خانه به صف قرار گرفته بود. تک و توکی چراغ هم محیط را اندکی نور می بخشید. اما تقریباً بالای در هیچ‌یک از خانه‌ها یا بر دیوارشان شماره پلاک دیده نمی‌شد.

* مردی که در خیابان خلوت با گوشه چشمش مرا می‌پایید

اگر گم نشده بودم، می‌بایست یک ربع زودتر به مقصد می رسیدم. اما درست همزمان با یک اتومبیل رنوی مدل کانگو در خیابان توقف کردم. رنوی کانگو اتومبیل آرامش بخشی است. اتومبیلی است مناسب یک پدر اهل خانه و خانواده و با نظم و ترتیب که فرارسیدن پایان ماه را انتظار می کشد و به فکر قراردادن صندلی مخصوص بچه روی صندلی عقب، چمدان‌های سفری در صندوق و دوچرخه روی سقف اتومبیل است، اتومبیل مخصوص انسان های شریف. حتی برای یک لحظه هم می توانید تصور کنید که چند گانگستر با رنوی کانگو به سرقت مسلحانه بروند؟
راننده مردی حدوداً سی ساله و تنومند به‌نظر می‌آمد که شلوار جین و پولوور به تن داشت. او هم مثل من یک مغربی بود. جز من و او هیچ‌کس در خیابان حضور نداشت. سگی پشت نرده یکی از خانه‌ها پارس می کرد. مرد روی صندلی ماشینش جابه‌جا می شد و از گوشه چشم به من نگاه می کرد. من نمی ترسیدم.

* آن مرد هرکاری که می‌خواست انجام داد

از کنارش گذشتم. با یک دست بازوی چپ مرا گرفت و دست دیگرش دور گردنم قفل شد. مثل گازانبر مرا چسبیده بود. صورتش چند سانتی متر بیشتر با من فاصله نداشت. فریاد کشیدم. یک بار، فقط یک بار.
- ولم کن!
- خفه شو!
دست‌هایش با قدرت مرا چسبیده بودند و رهایم نمی کردند. می خواستم روی گردن آن کثافت بپرم و چشم‌هایش را از کاسه بیرون بکشم. می خواستم جیغ بزنم و از دستش فرار کنم. ولی نمی توانستم. خشکم زده بود. ترس برم داشته بود. خدای من، چقدر ترسیده بودم! ترسی حیوانی که مثل وزنه‌ای چند تنی مرا به زمین میخکوب کرده بود. من پلیسم! پلیس! آن کثافت با من حرف می زد ولی من چیزی از حرف‌هایش نمی فهمیدم، حرف‌هایی بی‌سروته و مبهم. دست‌هایی که مرا احاطه کرده بود، نفسش، سنگینی اندامش، بوی عرق بدنش، سگی که پارس می‌کرد، بارش باران، و خیابان خلوت.
هرکاری که می خواست انجام داد.
- اگه صدات دربیاد می‌کشمت.

* نفس می‌کشیدم اما مرده بودم

چه‌مدت روی زمین افتاده بودم؟ نمی‌دانم. از کجا بدانم. رنجی که بر من تحمیل شده بود فراتر از وصف بود. درهم شکسته و لهیده بودم. اما انگار اصلاً ذهنم کار نمی کرد. مثل سنگ بی‌حرکت. انگار زمان و زندگی هر دو متوقف شده بود: نفس می‌کشیدم اما مرده بودم. وجود نداشتم. چیزی نمی شنیدم. به من تجاوز شده بود، دیگر هیچ نبودم. هیچ. و آن‌وقت بود که از کمی آن‌طرف‌تر صدای پارس سگ به گوشم رسید. بدون خشم پارس می کرد اما بی‌وقفه، آن‌طور که عادت سگ‌های بزرگ است. تا آن‌که صدایش بالاخره مرا به خود آورد و دریافتم که هنوز زنده‌ام.
به سمت اتومبیلم دویدم. خودم را در ماشین حبس کردم و به سرعت راه افتادم. هرچه زودتر راه بیفت و از این خیابان لعنتی که آن کثافت متجاوز را در خود جای داده تا جایی که می توانی دور شو. می خواستم آن صحنه را از حافظه‌ام پاک کنم، مثل خروج از تئاتر آن محل را ترک کنم به زندگی عادی بازگردم که همه چیز آن به‌روال سابق بود.

* به تمام زنانی می‌اندیشیدم که مورد تجاوز قرار می‌گیرند و عاقبت از سر اجبار سکوت پیشه می‌کنند

بی‌هدف می‌راندم تا به یک پارکینگ رسیدم و سپس روی فرمان از حال رفتم. حالم بد بود، خیلی بد. رنجی را تحمل کرده بودم که مرتب سنگین‌تر می شد و همچون دندان‌هایی تیز درونم را می‌جوید. می لرزیدم و اشک می ریختم. شاید آنچه با درد آمده بود با اشک پاک می شد. نمی دانم. احساس بدی داشتم، به شدت شرمسار بودم، از خودم بدم می آمد . . . شرم مانند زهر است. چطور ماجرا را توضیح می‌دادم؟ پدرم چه می‌گفت؟ و مادرم؟ درباره من چه فکر می کردند؟ به تمام زنانی می اندیشیدم که ابتدا مورد تجاوز قرار می گیرند و سپس وجدان‌های پاک آنها را تحقیر می کنند. انگار که لکه ننگ آنها مسری است. انگار در این بی‌آبرویی مقصرند. و عاقبت از سر اجبار سکوت پیشه می کنند تا شرمساری را به ناامیدی و درد اضافه نکنند. و به این ترتیب، آنها خاموش می شوند و بر بدبختی خود چنبره می زنند. بعضی هم از شدت رنج دق می کنند و می میرند.
باران بر بام می کوبید و به سوی زمین سرازیر می گشت. در آن سوی خیابان زوجی را دیدم که زیر یک چتر به هم چسبیده بودند. دست در دست یکدیگر می خندیدند. خوشحال بودند. لحظه‌ای به این فکر افتادم که از آنها کمک بخواهم.

ادامه دارد . . . .


 
صاحب این تصویر مشهور الان کجاست؟
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی

صاحب این تصویر مشهور الان کجاست؟

و نفس می‌کشد. دستگاه با هر نفس مرطوب او صدایی دارد که دل را فرو می‌ریزد. تاپ تاپی غریب که صدای دلهره دارد، و پرده‌های گل دار بر روی پنجره، اتاق ساده و کوچک او را شبیه اتاق سرد بیمارستانی می‌کند. با صدای دستگاه‌هایی که تلاش می‌کنند بیماری را زنده نگه دارند.

سعید ثعلبی همان رزمنده شجاعی است که این روزها به دلیل ضایعه شیمیایی و خس خس گلویش، به ناچار از کپسول اکسیژن استفاده می‌کند. او صاحب همان عکس معروف دفاع مقدس است. رزمنده‌ای که ایستاده و تفنگ به دست گرفته و پیشانی بند «یا مهدی ادرکنی(عج)» بر پیشانی اش بسته است.

سال 59 در بستان زندگی می‌کردیم که بعد از شروع جنگ، عراق آن‌جا را محاصره کرد. به حمیدیه رفتیم. تصمیم گرفتم به جبهه بروم اما به دلیل سن کمم، در بسیج ثبت نامم نکردند. آنقدر سماجت کردم که در بسیج حمیدیه قبولم کردند. در کرخه نور، مسؤول ادوات بودم و با این‌که 16 سال داشتم، بعد از مدتی مسؤول گردان 40 نفره شدم.

کرخه نور در شمال جفیر قرار دارد. سال 61 نزدیک‌های عملیات بیت المقدس بود که برای شروع، باید آن‌جا را پاک سازی می‌کردیم.

عراقی‌ها، کرخه نور را مین گذاری کرده بودند. بچه‌ها همه داوطلب بودند که از معبر مین رد شوند و راه را باز کنند. آخرش قرعه کشی کردیم. دو بار قرعه زدیم و هر بار اسم بچه‌های خوزستانی درآمد. صدای اعتراض شمالی‌ها بالا رفت. می‌گفتند: ما مهمانیم، شما در خانه خودتان هستید، بگذارید ما برویم. ما چاره‌ای نداشتیم، گذاشتیم دوباره قرعه بیندازند، گفتیم مهمانند، باید احترام بگذاریم. بالاخره آن‌ها رفتند. ساعت یک بعد از ظهر بود که آزادسازی کرخه نور را شروع کردیم.

آن روز 50 نفر از بچه‌ها از روی مین‌ها رد شدند. مین‌ها ضدنفر بودند و می‌کشتند؛ برگشتی در کار نبود. مسیر 40 متری را بچه‌ها یکی یکی رفتند و باز کردند.

من حساب می‌کنم که در هر متر، حداقل یکی شان به شهادت رسید. اولی در قدم اول، دومی بعد از او، سومی... و هر کدام که پیش می‌رفت، پا جای پای کسی می‌گذاشت که لحظه‌ای پیش از او، جلوی چشمش در غبار انفجار مین ضدنفر گم شده بود.

فکرش را بکن! صف کشیده بودند و پشت سر هم می‌رفتند. یکی یکی. یکی می‌رفت و وقتی صدای انفجار بلند می‌شد او که رفته بود در غباری که از زمین به آسمان می‌رفت گم می‌شد، بعدی پشت سر او می‌دوید که به نوبتش برسد که در غبار انفجار بپیچد و به آسمان برود.

نه، چاره نبود، بچه‌ها می‌رفتند و راه را باز می‌کردند. معبر مین از خاکریز مقدم خودمان بود به خاکریز دشمن. بچه‌ها همه خوشحال بودند. عزم داشتند. الله اکبر و یاحسین(ع) می‌گفتند و می‌رفتند و از روی مین رد می‌شدند و راه را باز می‌کردند.

این عکس را یک عکاس در هورالعظیم انداخت

سال 61 در عملیات والفجر یک در هور العظیم بودیم که عکاسی آمد و عکسم را گرفت و رفت. آن موقع مسؤول دسته بودم.

دیگر او را ندیدم، ولی عکس را داشتم. از کنگره‌ها و جشنواره‌های زیادی سراغ این عکس را می‌گرفتند و دنبالش می‌گشتند، من هم به آن‌ها می‌دادم. بعضی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که صاحب این عکس در جبهه به شهادت رسیده است اما این گونه نیست. من زنده ام و حالا با مشکلات شیمیایی ام دست و پنجه نرم می‌کنم.

در عملیات خیبر شیمیایی شدم

قبل از مجروحیت شیمیایی ام، در عملیات بیت المقدس برای آزادی خرمشهر، یک بار از ناحیه دست چپ زخمی شدم و یک بار دیگر دچار موج انفجار شده بودم، با این همه دوباره به جبهه برگشتم. سال 62 در عملیات خیبر شیمیایی شدم.

آن روز چند نفر زخمی شدند. من با قایق، زخمی‌ها را از شط از جاده بصره به سمت ساحل خودمان می‌بردم که شط را بمباران شیمیایی کردند. ما هم خبر نداشتیم که اصلا شیمیایی چی هست. ساعت 10 و نیم صبح بود. روی آب بودیم و آن جا هوای شیمیایی را تنفس کردیم. بمب شیمیایی را توی آب انداختند. نیزارها همه سوختند. دودش سفید و غلیظ بود و در هوا می‌چرخید.

وقتی به ساحل رسیدیم، یکی از بچه‌ها آتش گرفته و روی زمین افتاده بود. رفتم و با پتو خاموشش کردم. خودم هم بدنم می‌سوخت. ما را به بیمارستان بردند. بین مجروح‌هایی که با قایق به ساحل رساندم، اسرای عراقی هم بودند. آن موقع استادیوم ورزشی اهواز تبدیل به نقاهت گاه مجروحین شیمیایی شده بود. ما را آن‌جا بردند و شست و شو دادند و بعد هم به بیمارستان نجمیه تهران منتقلمان کردند. دوران بستری ام سه ماه طول کشید. بدنم تاول زده بود، احساس خفگی داشتم، خون استفراغ می‌کردم. هنوز هم همینطور.

بله، سال 65 در شلمچه دچار مجروحیت شیمیایی عامل گاز اعصاب شدم. عراقی‌ها بعد از این که فاو را گرفتند، می‌خواستند شلمچه را هم بگیرند که ما آن‌جا بودیم. برای همین هواپیماها آمدند و ده تا ده تا بمب‌های گاز اعصاب ریختند. ما توی سنگرمان بودیم، رفتیم ماسک زدیم ولی دیگر فایده نداشت. سه نفر بودیم. تشنج کردیم. یکی از بچه‌ها، بچه تبریز بود، 12 13 ساله. سرش را محکم می‌زد به دیوار. خون از سر و صورتش سرازیر شده بود ولی هیچ چیز را احساس نمی‌کرد. فقط سرش را محکم می‌زد توی دیوار.

از شلمچه ما را آوردند اهواز و از آن جا بردند تهران. بیمارستان نجمیه، بیمارستان بقیه الله، بیمارستان مصطفی خمینی و بیمارستان جماران. برای مجروحتیم با گاز اعصاب نزدیک شش ماه بستری بودم.

در جبهه، وقتی رزمنده‌ها سر پست نگهبانی می‌رفتند، نفر بعدی را که نوبتش می‌شد، بیدار نمی‌کردند و خودشان جای بعدی هم بیدار می‌ماندند و نگهبانی می‌دادند. بچه‌ها با هم مثل برادر بودند. پوتین‌های همدیگر را واکس می‌زدند، لباس‌های همدیگر را می‌شستند، کسی نمی‌گفت این لباس کی است و آن لباس کی است. همه را با هم می‌شستند.

حال و هوای آن موقع خیلی خوب بود، پر از افتخار و عشق بود. شب عملیات همه حاضر بودند. همه می‌خواستند بروند جلو. همه عشق خط مقدم را داشتند. خط مقدم خیلی سخت بود. بچه‌ها توی جنگ دیده اند، خط مقدم شوخی نیست. همه این‌ها، مرا جذب جبهه می‌کرد.

سال 62 ازدواج کردم. یک هفته بعدش یک شب آمدند درِ خانه دنبالم و گفتند بیا برویم عملیات، من هم رفتم! عملیات خیبر بود، همان جا شیمیایی شدم. خانمم هم چیزی نمی‌گفت. می‌گفت: آزادی، برو.

شب‌ها بیدار هستم

حالا هم خیلی سخت است. باید دارو بخورم تا اعصابم آرام بگیرد. عصبانی می‌شوم، خوابم نمی‌برد، شب‌ها بیدار هستم. گاز اعصاب مغز را داغان می‌کند، انگار یک چیزی توی سر آدم را می‌خورد. حالا شب و روز قرص می‌خورم، داروهایم هم همه خارجی هستند. هر شب باید از کپسول اکسیژن استفاده کنم و...

خودمان راهمان را انتخاب کردیم. خودمان خواستیم و رفتیم و مجروح شدیم. من هم حالا با همین دردها تا آخر عمر ادامه می‌دهم. باید مردم بدانند، باید بچه‌ها بدانند. هرچه باشد باید بگویند که جانبازها ذخیره هشت سال دفاع مقدس هستند. باید بگویند آن‌ها که رفتند، خودشان را برای دین و ناموس و کشورشان فدا کردند. حالا بچه‌ها مثل بچه‌های زمان جنگ نیستند. این بچه‌ها پرورش و هدایت می‌خواهند، باید کسی باشد که راه آن‌ها که به جبهه‌ها رفتند را ادامه بدهد. این بچه‌ها باید از جایی شروع کنند، باید به کشورشان وفادار باشند. ایثار و فداکاری باید زنده بماند.

منبع: وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران


 
به زودی،اعلام موجودیت «جبهه پایداری انقلاب اسلامی»
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی

جبهه پایداری انقلاب اسلامی به‌زودی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت می‌کند و همایش سراسری آن هفته آینده برگزار خواهد شد.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی به‌زودی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت می‌کند و همایش سراسری آن هفته آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، در این جبهه افرادی از همکاران قبلی دولت‌های نهم و دهم، برخی اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، برخی اعضای قرارگاه عمار و افرادی همچون حجت الاسلام آقاتهرانی، غلامحسین الهام، صادق محصولی، حجت الاسلام رسایی، علی‌اصغر زارعی، کوچک‌زاده، کوثری، حجت الاسلام روح‌الله حسینیان و تعداد دیگری از شخصیت‌های مطرح سیاسی حضور دارند.
مؤسسین این جبهه چندی پیش با آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله خوشوقت و آیت‌الله یزدی دیدار کرده‌اند.
همچنین اعضای این جبهه پیشنهاد کرده‌اند که روح‌الله حسینیان نیز به عنوان نماینده این جبهه به کمیته 3 نفره اضافه شود.
رابطه با خدا بر اساس اخلاص، رابطه با ولی خدا بر اساس تبعیت و رابطه با مردم بر اساس صداقت و خدمتگزاری، مرزبندی با فتنه 88، مرزبندی با گروه انحرافی و مرزبندی با خواص مردود جزء شاخصه‌های اصلی مؤسسین جبهه پایداری است.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی به زودی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت می‌کند و همایش سراسری آن هفته آینده برگزار خواهد شد.


 
بازخوانی مواضع علامه مصباح در قبال دولت و جریان سوم تیری
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
آیت‌اللهی که برای نجات گفتمان
سوم‌تیر فداکاری کرد

خبرگزاری فارس: باز بازار بگو مگوهای سیاسی کشور گرم است. آن‌هایی که کینه بدر و خیبر داشتند اکنون سینه سپر می‏کنند و با صدای درشت می‏گویند دیدید ما درست می‏گفتیم و شما اشتباه کردید و آنان که رئیس‏جمهور و مسئول دفترش را معصوم می‏پندارند، می‏پرسند چه شد ...

به گزارش خبرنگار سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، محمد مهدی تهرانی در یادداشتی با عنوان "آیت‌اللهی که برای نجات گفتمان سوم‌تیر فداکاری کرد " در سایت رجا نیوز نوشت:باز بازار بگو مگوهای سیاسی کشور گرم است. آن‌هایی که کینه بدر و خیبر داشتند اکنون سینه سپر می‏کنند و با صدای درشت می‏گویند دیدید ما درست می‏گفتیم و شما اشتباه کردید و آنان که رئیس‏جمهور و مسئول دفترش را معصوم می‏پندارند، می‏پرسند چه شد که این همه انتقاد به یکباره بعد خانه‏نشینی مطرح شد و شما اقتدارگراها(!) تازه یادتان افتاد جریانی انحرافی هم هست.

اکنون جریانی که سوم تیر را رقم زد، در دو سو باید پاسخ دهد و بجنگد. از یک سو با خواص بی‏بصیرت که اکنون در سخن هم‏پیاله اصلاح‏طلبان هستند و از سوی دیگر با جریان نوظهور و کم‏مایه. از یک سو، با کسانی که در فتنه 88 به جای 11 روز چند ماه در خانه نشستند و از سوی دیگر با کسانی که با توجیه‏هایی چون جذب حداکثری، فرماندهان و تئوریسین‏های دولت اسلامی را در دولت اسلامی خانه‏نشین کردند و رسالت فرهنگی انقلاب را واگذاشتند.

و چقدر مظلوم است جریان سوم تیر! وقتی "9 دی " را می‏بندند، هم آن گروه نخست جشن می‏گیرد و هم این گروه دیگر و البته ریش و قیچی هم از قضا دست همین‏هاست! وگرنه تاکنون مثل روزنامه همشهری و فرهنگ آشتی به دکه‏ها برگشته بود. جالب است! اگر آن نیست، "19 دی " که یک‏روز‏در‏میان‏‏نامه نزدیک به علی لاریجانی است و در قم با لحنی تند علیه آیت الله مصباح یزدی و نزدیکان ایشان منتشر می‏شود، هوس کشوری شدن پیدا می‏کند. انگار در توهم برخی‏ها قرار است جریان سوم تیر حذف شود!

نوشته مدیر مسئول 9 دی در این خصوص خواندنی است: "واقعیت این است که 9 دی چوب استقلال خود را می‌خورد، ‌چوبی که به خوردن آن افتخار می‌کنیم و قبلا هم تاکید کرده‌ام که تا آخر پای آن می‌ایستیم و حسرت یک آخ را به دل این جماعت می‌گذاریم؛ 9 دی اگر مستقل نبود و مثل همشهری وابسته به شهرداری تهران بود، حتی اگر به جرم ترویج بهائیت هم توقیف می‌شد، یک روزه رفع توقیف می‌شد؛ 9 دی اگر مستقل نبود و به آقای هاشمی عرض ارادت می‌کرد، مثل فرهنگ آشتی که لغو مجوز شده بود، مجددا منتشر می‌شد اما چه می‌شود کرد که همیشه اینگونه بوده... "

****

25 بهمن 88 بود. آن روز آیت الله در جمع اعضای شورای سردبیری رجانیوز کنایه‏وار و معنادار و البته به اجمال مسائلی را واگویه کرد؛ هم برای آن روز و هم برای امروز. مقصود او از برخی حرف‏های آن روز را امروز تازه می‏شود فهمید. سخن از سخت‏تر شدن آزمون‏ها، امتحان‌ها و فتنه‏ها در مسیر فراروی انقلاب بود و تاریخ صدر اسلام هم شاهدی بر این همه تلقی می‏شد. استاد آن روز جمله‏ای گفت که تیتر اول سایت هم شد. آیت الله مصباح تصریح کرد که "گاهی خون‏دل خوردن خودش پیروزی است "، او گفت برای موفقیت در آزمون‏های سخت‏تر باید سطحی‏نگر و ساده اندیش نباشیم و اراده‏هایمان را محکم کنیم و اینها همه مقدمه حرف‏های دیگر استاد بود.

مدیر مسئول رجا در مقام سوال از استاد از وضعیت فرهنگی دولت گفته بود و دلِ خونی که داشتیم؛ از اینکه اگر با چنین شرایطی در دولت اصلاحات مواجه بودیم، چه‏ها که نمی‏کردیم. آن روز استاد همه را دعوت به صبر کرد و از علی(ع) گفت و اینکه او هم سکوت کرد چون سکوت به صلاح اسلام بود. 25 بهمن 88؛ یک سال و اندی پیش. بازخوانی حرف‏های آن روز استاد پاسخ‏هایی برای امروز به همراه دارد.

استاد با اشاره به سوال مطرح شده گفت: "نکته‌هایی که گفته شد دقیقاً مشخصات مسابقات پیچیده و سخت است. وقتی یک‌راهی کاملاً روشن است و ابهامی ندارد و تاکتیک‌های طرف تقریباً معلوم است پیروزی خیلی مشکل نیست... در‌ واقع این امتحانات برای این است که انسان ساخته می‌شود.

خدا با یک "کن فیکون " می‌توانست همه چیز را زیر و رو کند. این بساط که راه افتاده برای این است که ما تقویت شویم، ساخته شویم و رشد کنیم. بنابراین هرچه فهم ما عمیق‌تر شود که لازمه‌اش خیلی موارد خون دل خوردن و دندان روی جگر گذاشتن است. این رشد است، پیروزی است. نباید این فکر را کرد که چون اینجا هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و خون دل می‌خوریم، پس هیچ است، کاری نکردیم و آن وقتی که می‌توانستیم داد بزنیم و شلوغ کنیم خیلی کار می‌کردیم، نه! آن، کار نیست.

کار آن است که رشد پیدا کنیم، بندگی ما تربیت شود، آمادگی ما برای اطاعت خداوند بیشتر شود. شما ببینید در همین فرمایش امیرالمومنین که عرض کردم روی قسمت‌های آن می‌شود خیلی فکر کرد، فرمود من نگران بودم و شب خوابم نبرد، آن‌قدر مسئله را زیر و رو کردم تا رسیدم به این که یا باید با اینها بجنگم یا کفر بورزم. امیرالمؤمنین 25 سال با کسی نجنگید، می‌بینید چه کارهایی می‌شود بخصوص در زمان عثمان که همه فهمیدند، تنها علی نبود که این را درک کرد. ضعیف‌ترین مؤمنین هم فهمیدند و شورش کردند و کشتند. "

اینکه آن روزها آیت الله کمتر در باب انتقاد از دولت سخن می‏گفت، بدین معنی نبود که حرفی نیست. جریان سوم تیر حرف‏های زیادی برای گفتن داشت. البته گاه حرف‏ها از سر دلسوزی گفته می‏شد اما در میان سیل بی‏رحمی‏ها و بی‏انصافی‏های رقبای سیاسی علیه دولت مهمترین وظیفه شاید کمک کردن به دولت و حفظ دولت بود. علاوه بر اینکه جهت‏گیری‏های اصلی دولت درست و مورد تأیید رهبر انقلاب و جریان انقلابی بود و باید مورد دفاع قرار می‏گرفت. با این همه از همان نخست انتقادهایی نیز وجود داشت.

آن روز آیت الله از ضرورت خودسازی گفت و اهمیت مهیا شدن: "راه دوری نرویم، در زمان خودمان، چند سالی که از سوی امام در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی هیچ حرکتی نبود، بعد از رحلت آقای بروجردی آرام‌ آرام زمینه‌ای برای حرکت فراهم شد، در حد اعلامیه، آن وقت‌ها امام کم کار بود؟ همان فکرها و همان عبادت‌ها او را ساخت تا بتواند برای پیروزی انقلاب رهبری جامعه بلکه رهبری دنیا را بر‌عهده گیرد... این روشن‌گری‌ها خودش بزرگ‌ترین عبادت است. به‌هرحال، تیر و تفنگی در کار نباشد همین که آدم طبق تکلیف خودش در چارچوبی که رهبر تعیین می‌کند به روشنگری بپردازد، خود این عبادت و جهاد بزرگی است. "

استاد ادامه داد: "اگر شمشیر را غلاف می‎کنیم به خاطر هراس نیست، دندان روی جگر می‌گذاریم. " و البته افزود اگر لازم باشد باید افشاگری غیرمتعارف هم کرد. استاد در کنایه انگار حرف‏های مگو می‏گفت. حرف‏هایی که امروز رمزگشایی شده است. او گفت: "گاهی افشاگری‌های غیرمتعارف هم می‌تواند مفید باشد. شما می‌دانید یکی از دستوراتی که فقه شیعه دارد مسئله تقیه است: "ان التقیة دینی و دین آبائی " ما کسانی را داشتیم که تقیه نکردند و رفتارشان مورد تأیید ائمه بود. سعید بن جبیر یکی از اصحاب بود، وقتی حجاج احضارش کرد گفت سب علی بکن. ما دستور داریم اگر وادارتان کردند بد بگویید، بگویید. تقیه کنید. او شروع کرد به مدح علی کردن. گفت دستور می‌دهم زبانت را در بیاورند، او عاشقانه صحبت کرد که چه افتخاری بالاتر از این. دستور داد یک جلادی از پشت گردنش را سوراخ کند و زبانش را درآورد و او با خنده مستانه جان داد. اینها که مجبورشان می‌کردند سب کنند ولی مدح می‌کردند، مدح‏شان طرف را دیوانه می‌کرد. در مورد زیارت قبر سید‌الشهدا این ایام چند نفر شهید شدند. چه افتخاری بالاتر از این؟ چه قدر دست و پا بریدند که مردم نروند زیارت کربلا. با همین‌هاست که کربلا، کربلا شد. وگرنه من و تو کربلا نمی‌دانیم. "

آیت الله مصباح گفت: "البته اینها بی‌گدار به آب زدن نیست. گاهی شرایطی پیش می‌آید که شخص خودش صاحب‌نظر باشد یا دستور رهبری را داشته باشد. گاهی کارهایی می‌شود که از چندسال مبارزه ارزش بیشتری دارد. روشنگری‌هایی انجام می‌گیرد که از مدت‌ها سخنرانی کردن و کتاب نوشتن اثرش بیشتر است. در هیچ کاری بن‌بست نداریم. نگران نباید باشیم که هیچ‌کاری نمی‌شود کرد. " استاد انگار ماجرای سعید بن جبیر را در وصف امروز خود گفته بود.

آیت الله در همان سال‏های نخست آغاز به کار دولت نهم و مشخصا آن روز که بحث ورزشگاه‏ها پیش آمد به خواص گفته بود مشایی احمدی‏نژاد را از سوم تیری‏ها جدا خواهد کرد. انتقادهای استاد و جریان سوم تیر بعد از خانه‏نشینی احمدی‏نژاد ایجاد نشد؛ بعد خانه‏نشینی حجت برای سکوت برداشته شد. پیش از این، امر دایر بر تجاهل العارف بود.

****

سوم تیر بازگشتی تمام عیار به گفتمان انقلاب را رقم زد. آنان که از همه نگرش‏های التقاطی و تزئینی خسته شده بودند و ادبیات انقلابیون شرمنده را برنمی‏تافتند، احمدی‏نژاد را برگزیدند. برخی هم که فریب نظرسازی‏ها را خورده بودند، بعد از انتخابات به این صف پیوستند و این گونه بود که به تعبیر رهبری بهترین دولت بعد از تاریخ مشروطه روی کار آمد و گفتمان امام و انقلاب زنده شد.

انقلابیون شرمنده نه رسم جریان ناب انقلابی و اصول آن را می‏شناختند و نه مرزبندی مشخصی با اصلاح‏طلبان از یک سو و جریان نزدیک به هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر داشتند. گاه حتی بدنه اجتماعی، رسانه‏ای و بدنه مسئولین نزدیک به اینها مشترک می‏شد. شاید از همین رو بود که اینان در جریان فتنه نیز صفت خواص مردود را از آنِ خود کردند و بعضا حتی پیروزی موسوی را به او تبریک گفتند.

اینان هیچ گاه ولایت‌مدار حداکثری نبودند. جریان انقلاب هیچ وقت پشیمان نیست و نخواهد بود از اینکه دست رد به سینه اینان زده. هنوز هم احمدی‏نژاد با تمام نواقصش بر انقلابیون شرمنده ارجح است. اینان اگر سکان‏دار دولت بودند نه اثری از جریان سوم تیر در کشور باقی می‏گذاشتند و نه از جریان استاد مصباح و جبهه فرهنگی انقلاب. این مدعا را همین الان هم رسانه‏های خواص مردود که از قضا گاهی هم‏صدایی خوبی با رسانه‏های اصلاح‏طلب هم پیدا می‏کنند، گواهی می‏دهد. اکنون که قدرت دست اینها نیست همه همت‌شان دریدن جامه یوسف است؛ اگر قدرت دست‌شان بود چه می‏شد؟! اینها هم با اصلاح‏طلبان نرد بازی می‏ریزند و در این سال‏ها هم کارشان در نسبت با دولت فقط تخریب بود.

خواص مردود امروز حق ندارند مدعی شوند. امروز بحث در میان انقلابی‏ها، عمارها و سوم تیری‏هاست. گفتمانی که اینان در سوم تیر مطرح کردند کم انحراف نداشت. وقتی در مورد این‌ها این گونه سخن می‏گوییم دیگر تکلیف هم‏پیاله‏های اصلاح‏طلب‌شان مشخص است.

****

وقتی شعار، دولت اسلامی می‏شود و این گام بلند موضوعیت پیدا می‏کند، تکلیف دشوار است و احتمال انحراف هم زیاد. این انحراف برای کسانی موضوعیت بیشتر دارد که هوای دولت اسلامی در سر دارند نه آنان که اصلا دولت اسلامی را به این معنا قبول نداشته و ندارند یا دنبال هوای تازه و دولت الکترونیک می‏شوند! اگر دعوای جبهه انقلاب با دولت اکنون بر سر پله هشتم نبردبان انقلاب است، با بسیاری از مدعیان امروز این جریان در همان پله اول بحث و اختلاف نظر دارد.

شاید به خاطر همین حساسیت‏های تشکیل دولت اسلامی بود که رهبر انقلاب در همان آغاز به کار دولت نهم یعنی در تاریخ 8/6/1384 نسبت به انحراف انزار دادند. ایشان آن روز فرمودند: "دولت اسلامى دشمنانى هم دارد. دولت اسلامى دو دسته دشمن دارد؛ یک دسته دشمنان شناخته شده هستند. همه‏ى سلطه‏گران و دیکتاتورهاى دنیا به دلایل واضح دشمن دولت اسلامى‏اند؛ چون دولت اسلامى با اصل سلطه و دیکتاتورى مخالف است. کسانى هستند که به دین یا به ورود دین در عرصه‏ى زندگى معتقد نیستند - به اصطلاح سکولارها - اینها هم با دولت اسلامى مخالفند... "

ایشان ادامه دادند: "دسته‏ى دوم دشمنان درونى‏اند؛ یعنى آفت‏ها، بیمارى‏ها و میکروب‏ها. مرگ ما بیش از آنچه ناشى از این باشد که دیگرى بیاید ما را بکُشد، ناشى از این است که در درون خودمان اختلافى به‏وجود مى‏آید. غالباً مرگ‏هاى ما ناشى از ویروسى، میکروبى، بیمارى‏یى و سلول عاصى‏یى است که سرطان درست مى‏کند؛ کمتر ناشى از این است که کسى بیاید آدم را بکُشد. دولت اسلامى هم همین‏طور است؛ باید مواظب دشمن‏هاى درونى‏اش باشد؛ اینها آفت‌هایش است. " رهبر انقلاب افزودند: "اولِ صحبت به بخشى از این آفتها اشاره کردم. غفلت کردن و از راه منحرف شدن. "

اگر دولت وصل به تئوریسن‏های اسلامی باشد، اطمینان در مسیر فرارو بیشتر است، اما اگر تئوریسین‏های انقلاب را خانه‏نشین کند و یا فراتر از این به آنها بتازد، آن وقت...

****

برخی از کارهای احمدی‏نژاد نه عقلایی بود، نه سیاسی و نه منطبق با موازین شرع. کم‏کم از تغییر ادبیات دولت‌مردان و برخی عملکردها احساس خطرها جدی و جدی‏تر شد. این همه از آن رو اهمیت دو چندان داشت که این دولت پرچم یک گفتمان را بلند کرده بود. پرچم گفتمان انقلاب و امام در دستان این دولت بود. حسنات الابرار سیئات المقربین می‏نمود. نمی‏شد در برابر انحراف گفتمانی سکوت کرد. سکوت و توجیه همه رفتارهای دولت قطعا جز انحراف گفتمانی و شکل‏گیری طیف خاکستری جدیدی آن هم از دل جریان ارزشی نتیجه‏ای نداشت و این خطر کاملا احساس می‏شد.

بالاترین خطر برای انقلابیون محافظه‏کاری و توجیه کژروی‏هاست. بالاترین خطر فاصله گرفتن از آرمان‏خواهی و توجیه تراشیدن برای رفتارهایی مشابه رفتارهای غلط گذشته است. با توجیه تراشیدن می‏توان اصلاحات را هم در دل اصولگرایی بازتولید کرد. می‏شود همان راه را دوباره در پوششی جدید پی گرفت. مثل بسیاری از انقلابیون که بعد از پیروزی انقلاب و رسیدن به قدرت در عمل همان اصول قبل از انقلاب در حوزه‏های مختلف فرهنگ و اقتصاد و... را پی می‏گیرند. روح ماقبل انقلابی به جهت تدوین نشدن نرم‏افزار انقلاب می‏تواند خود را دوباره در کانون انقلاب و جامعه مابعد انقلابی بازتولید کند.

در حوزه عمل مثلا در بخش فرهنگ هر دو مشابه هم برخورد می‏کنند اما این دومی با پوششی از شرع و دین و توجیه عقلانی وارد می‏شود و اتفاقا این دومی به همین جهت به مراتب خطرناک‏تر است. هر دو جبهه فرهنگی انقلاب را حذف می‏کنند، فرهنگ انقلاب را در برابر هجمه غرب رها می‏کنند و به رفتارهای عوامانه در حوزه فرهنگ دست می‏یازند.

انحراف گفتمانی، در بدنه نیز انشقاق و انحراف ایجاد می‏کند و این مسئله‏ای است که خطر را دو چندان می‏کند. بعدا همین بدنه نوظهور و کم‏مایه دقیقا مثل اصلاح‏طلبان به مواجهه با ارکان انقلاب برمی‏خیزد و به حوزه و سپاه و نیروهای انقلاب هجمه می‏برد و همان راه آنها را پی می‏گیرد. بالاخره سکوت باید یک جا شکسته می‏شد و یک نفر نسبت به خطر انحراف در دولت اسلامی هشدار می‏داد. باید کسی در قامت پدر با خون دل بی‏رحمانه به این فرزند می‏خروشید، حتی اگر همسایه‏ها طعنه‏اش زنند که این چه فرزندی است که بزرگ کردی!

عقلایی نبودن و برخوردار نبودن از منطق سیاسی، تحلیل بسیاری از کنش‏های احمدی‏نژاد را دشوار کرده بود. این گونه شد که استاد باب انتقادهای گسترده‏ای را گشود و در عین حال، احتمال سحر را مطرح کرد. به این معنا که فارغ از انحراف‌ها و خطاهای دولت، به هر حال عقل سیاسی اقتضاهایی دارد و برخی عملکردهای احمدی‏نژاد که یک شخصیت با هوش بالاست، با حداقل‏های منطق سیاسی همخوانی ندارد.

استاد در جمع اعضای حزب مؤتلفه اسلامی گفت: "هیچ آدم عاقلی چنین کارهایی نمی‌کند، مگر آنکه اختیار از او سلب شده باشد. این کارها هیچ توجیهی ندارند. یک وقت کسی اشتباهی می‌کند، آن وقت هرچه او اشتباه می‌کند، این فرد می‌آید و توجیه می‌کند! کسی که ده تا دوست دارد، 9 تا دوستش را می‌گذارد کنار و کارهای دهمی را توجیه می‌کند! "

آیت الله به عنوان مثال گفت: "اینکه آدم جوری رفتار کند که نزدیک‌ترین دوستان و صمیمی‌ترین همکارانش هم آزرده و با او مخالف شوند و توی روی او بایستند، این رفتار برای یک سیاستمدار در هیچ منطقی پذیرفته نیست. سیاستمداران، دشمنان صریح‌شان را هم یک‌جوری نگه می‌دارند که روزگاری از آنها استفاده کنند.

آن وقت انسان با صمیمی‌ترین دوستانش طوری برخورد کند که انگار دارد با دشمنانش برخورد می‌کند، آن هم با رفتارهای سبکی که در عزل بعضی از وزرا شد. آن وقت این سئوال مطرح شد که این رفتارها اصولاً چگونه با منش این شخص سازگارند؟ بهره هوشی این شخص به تصدیق دوست و دشمن از حد متعارف بالاتر است، پس چگونه شیفته یک شخص عادی می‌شود؟ آن هم شیفتگی که چنین حرکات نامعقولی از او سر بزند! یک وقتی به برخی از دوستان نزدیکم گفتم که بیش از 90 درصد معتقدم که او سحر شده است! این وضعیت ابداً طبیعی نیست. "

اخبار نگران کننده و سیل انتقادها که مجال بیان آنها هم نبود، چند گونه می‏شد تحلیل کرد. می‏شد گفت احمدی‏نژاد از اول منحرف بوده است و الان انحرافش علنی شده. می‏شد گفت در آغاز، مسیر او درست بوده اما در طی این سال‏ها انحراف‌هایی در مسیر او و دولت به وجود آمده و او اکنون منحرف است. می‏شد گفت احمدی‏نژاد نواقصی داشته که مشایی تنها از این نواقص خبر دارد و به واسطه این نواقص او تحت فشار مشایی قرار دارد. در میان همه احتمال‌هایی که برخی مطرح می‏کردند، احتمال حداقلی که می‏شد داد، این بود که او واقعا نمی‏داند چه می‏کند. در واقع طرح مسئله سحر و جادو با تمام آسیب‏های اجتماعی‏ای که داشت، در مجموع لطف به احمدی‏نژاد و شاید از همان باب تجاهل العارف و برای حفظ دولت بود. استاد مسیری را برگزید تا انتقادهای ناگفته بدون شکسته شدن کامل وجهه رئیس‏جمهور مجال بروز پیدا کند و این در واقع فداکاری برای حفظ گفتمان امام و انقلاب یا همان گفتمان سوم تیر بود.

****

می‏گویند آیت‌الله نسبت‏هایی به دولت داده و بعد گفته اینها همه مسموعات است و من با چشم خود ندیده‏ام! بعد هم می‏گویند چگونه ایشان که یک عالم است، صرفا بر اساس مسموعاتی که بدان اطمینان ندارد، سخن می‏گوید؟! حال آنکه حرف استاد اصلا این نبود.

آیت‌الله در جمع اعضای حزب مؤتلفه بعد از اینکه احتمال سحر را مطرح کرد، از آثار طلسم‏ها و برخی نگاه‏ها سخن گفت و اینکه اینها در عالم واقع وجود دارد و می‏تواند تاثیرگذار باشد. نیروهای شیطانی واقعا وجود دارد. برخی از متهمان دستگیر شده در وقایع اخیر هم از همین نیروها بهره می‏برده‏اند. امثال عباس غفاری دقیقا از همین جنس بوده‏اند و با اهانت به آیات قرآن کارهایی انجام می‏داده‏اند. این جمله که اینها مسموعات هستند، ناظر به اصل تاثیرگذاری طلسم‏ها در کنش‏های افراد بود. آیت الله در جمع اعضای حزب مؤتلفه گفت: "خود شما بیشتر از ما اطلاع دارید که حتی تأثیر نگاه و برخورد و آثار طلسمات و چیزهایی از این قبیل در کار است. البته اینها همه مسموعات هستند و بنده به چشم خودم ندیده‌ام. "

آیت الله یک عالم گوشه‏نشین نبود که کنجی بنشیند و با اخباری دست و پا شکسته مسائل را تحلیل کند. شاگردان استاد در جای جای بدنه دولت حضور داشتند و حتی در جلسات هیئت دولت حاضر می‏شدند. مشاور روحانیت دولت، استاد اخلاق دولت، امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و چهره‏هایی که در جای جای دولت حضور داشتند، از شاگردان و نزدیکان استاد بودند. این‌گونه نبود که استاد صرفا متأثر از مجموعه‏هایی خاص به نتایجی برسد. آیت‌الله همان کسی بود که سوم تیر هم برخلاف بسیاری از جریانات اصولگرا در حمایت از احمدی‏نژاد برخواست و متأثر از آن دیگر جریانات نشد. او یک سیاستمدار واقعی بوده و هست.

برخی در چند روزه اخیر نیز کوشیدند با انتشار مصاحبه‏ای منسوب به استاد، انفعال او را نتیجه بگیرند؛ حال آنکه موضع استاد مشخص بوده و هست. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، شیوه و منشی است که تنه به تنه رویکردهای فراماسونری می‏زند و یکی از نقدهای آیت الله همین جاست.

****

قصه استاد و جریان انقلابی طولانی‏تر و پرغصه‏تر از این است که این مجال کفافش دهد. مجمل آنکه در ماجرای اخیر مواضع آیت الله هم تبیین نشد. کسی نپرسید واقعا عالم بزرگی که به بیان رهبر انقلاب جای خالی شهید مطهری و علامه طباطبایی را پر کرده، حرفش چیست و نقدش کجاست. اگر گفته بابیت مقصودش چیست و اگر گفته بهائیت محل دعوایش کجاست؟ نه سخنرانی‏های استاد کامل پیاده شد و نه حرف‏های او تبیین شد. رسانه‏ها حتی با مواضع مهم استاد هم تبلیغاتی برخورد کردند و ایشان مظلوم واقع شد.


 
دبیر شورای تأمین استان تهران به فارس خبر داد:
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی
مسئولان بیمارستانی مقصر در ماجرای طلبه
ناهی‌ازمنکر به دادگاه معرفی شدند

خبرگزاری فارس: دبیر شورای تأمین استان تهران با اعلام بررسی پرونده مقصران ماجرای حمله اوباش به طلبه ناهی منکر در جلسه شورای تأمین استان تهران از معرفی این افراد به دادگاه تخلفات اداری خبر داد.

صفرعلی براتلو دبیر شورای تأمین استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، به حمله عده‌ای اراذل و اوباش به علی خلیلی طلبه جوان بسیجی در حین نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله درخصوص چنین مسائلی بحث قانون و خلأهای قانونی است.

وی با بیان اینکه برخورد جدی و بدون اغماض با اراذل و اوباش در دستور کار شورای تأمین استان قرار دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی با قوت با چنین مسائلی برخورد می‌کند؛ همچنین نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند.

دبیر شورای تأمین استانداری تهران با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید با یک حکم قاطع و به‌موقع با خاطیان این موضوع برخورد کند، افزود: احکام عمومی برخورد با مزاحمین نوامیس در اختیار قوه قضائیه قرار دارد.

وی در ادامه افزود: مسئولین بیمارستان‌هایی که از پذیرش این طلبه جوان خودداری کردند به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند و پرونده آنان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

براتلو یادآور شد:‌ استاندار تهران نیز نسبت به پیگیری این امر تأکید داشته و این مسئله برای مدیریت استان بسیار مهم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در جلسه روز یک‌شنبه شورای تأمین استان تهران بررسی خواهد شد.


 
آخرین اخبار از تلاش های انتخاباتی اصلاح طلبان
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی

اخبار بدست آمده از شدت گرفتن فعالیت های انتخاباتی این جریان حکایت دارد.

برخلاف ادعای اصلاح طلبان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات،اخبار بدست آمده از شدت گرفتن فعالیت های انتخاباتی این جریان حکایت دارد.
به گزارش«جوان آنلاین»،بررسی اقدامات اصلاح طلبان نشان می دهد که آنان برای شرکت و حضور در انتخابات برنامه ریزی های مفصلی را انجام داده و رایزنی های خود را شدت بخشیده اند.
در همین راستا اخبار دریافتی از آمد و شدهای نیروهای استانی اصلاح طلبان به تهران حکایت داشته و این افراد جلساتی را با کمیته های شکل گرفته برگزار می کنند.
گفته می شود اصلاح طلبان بر شکل گیری یک فراکسیون اقلیت قدرتمند در مجلس نهم تاکید کرده و علاوه بر گزینش نیروهای خود در استان ها و شهرستان ها برای لیست تهران نیز برنامه های ویژه ای را تدارک دیده اند.
در این زمینه شنیده شده است که اصلاح طلبان برای تهران قصد دارند 8 وزیر،معاون وزیر و استاندار دولت اصلاحات را در لیست انتخاباتی خود جای دهند.
همچنین تاکید اصلاح طلبان برای بستن لیست ها توجه به انتخاب افرادی است که در خصوص فتنه 88 سفید مانده اند.
گفتنی است تلاش های انتخاباتی اصلاح طلبان این ایام در حالی شدت گرفته که در مجموعه دوم خردادی ها تردیدهای فراوانی در خصوص اقبال عمومی به لیست های انتخاباتی آنان وجود دارد مساله ای که چندین بار نیز در جلسات مختلف اصلاح طلبان مطرح شده و برای پیش دستی نیز طرح هایی مبنی بر عدم اعتماد به برگزار کنندگان انتخابات و زیر سوال بردن شورای نگهبان برای اجرایی شدن موردتاکید قرار گرفته است.


 
گزارش تحلیلی جوان از مواضع شاذ اخیر علی مطهری
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳۱ : توسط : حسینی

آقای مطهری با نوری زاده و بهنود همنوا شده‌اید


یکی از وی‍ژگی‌های بارز علی مطهری مواضع متناقض وی در عرصه سیاست است.

 

حبیب ترکاشوند | طی چند روز گذشته رسانه‌های ضدانقلاب از بی‌بی‌سی گرفته تا روزآنلاین و غیره با ذوق‌زدگی فراوان مصاحبه یک سایت با علی مطهری را بهانه قرار دادند تا هجمه جدیدی علیه نظام وارد سازند. وی در بخشی از این مصاحبه مجلس را شعبه‌ای از دفتر رهبر معظم انقلاب دانسته بود و همین موضوع بود که تحسین ضدانقلاب را از این مواضع برانگیخته بود. بدین منظور خیلی عجیب نبود که سایت‌های ضدانقلاب قریب به 24 ساعت این مصاحبه را در تیتر یک خود جای داده بودند. همچنین ده‌ها تفسیر و یادداشت از مواضع شاذ مطهری روی خروجی این رسانه‌ها قرار گرفت.

 

دگردیسی در مواضع علی مطهری

 

علی مطهری در عرصه سیاست ناشناخته نیست. وی فرزند ارشد شهید مطهری ایدئولوگ بزرگ انقلاب است و از همین رو شهرت خود را مدیون نام پدر است تا وجاهت علمی و اخلاقی شخصی خود.

 

یکی از وی‍ژگی‌های بارز علی مطهری مواضع متناقض وی در عرصه سیاست است. چند صباحی پیش و قبل از آنکه فرزند شهید مطهری وارد گود انتخابات مجلس شود، در ادبیات رسانه‌های غربی و ضدانقلاب از علی مطهری با عنوان «محافظه‌کار تندرو» یاد می‌شد. نامه مشهور او در پایان دولت اصلاحات به خاتمی و انتقادهای تند وی از سیاست‌های لیبرالی دولت برآمده از دوم خرداد یکی از مواردی است که این رسانه‌ها برای ادعای خود به آن استناد می‌جویند. همچنین در هنگام انتخابات مجلس هشتم وی با تابلوی رایحه خوش خدمت وحامیان رئیس‌جمهور وارد عرصه شد اما همین فرد بعد از مدتی تندترین مواضع را علیه دولت و شخص ریاست جمهوراتخاذ کرد، به گونه‌ای که اکثریت اصلاح‌طلبان چنین موضع تندی را نداشتند.

 

همچنین مواضع خاص علی مطهری در هنگامه فتنه و بعد از انتخابات به گونه‌ای بود که مردم وی را نیز در زمره «خواص بی‌بصیرت» آوردند چراکه می‌دیدند همان مواضع سران فتنه با ادبیاتی دیگر توسط وی گرفته می‌شود و بر آتش فتنه می‌دمد.

 

اگر بخواهیم شخصیت علی مطهری را خصوصاً طی سه ساله اخیر واکاوی کنیم باید وی را در یک کلام «آقای منتقد» نامید، حال اینکه انتقاد وی به چه کسی و چیست و آیا انتقاد او بجاست یا خیر؟ اینها دیگر موضوعات کم‌اهمیت‌تری در ادبیات مطهری است، مهم این است که منتقد است و با ادعای داشتن استقلال فکری، همه‌کس را زیر سؤال می‌برد.

 

همنوایی با امثال بهنود و نوری‌زاده

 

‌علی مطهری در مصاحبه خود با سایت خبرآنلاین نمایندگان مجلس هشتم را که خود نیز یکی از آنان است، متهم می‌کند که به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده‌اند. مطهری با این اتهام قصد دارد اینگونه القا کند که نمایندگان مردم در خانه ملت تأثیر‌پذیرند و دارای استقلال فکری نیستند؛ دقیقاً همان شبهه‌ای که رسانه‌های ضدانقلاب و افرادی چون نوری‌زاده و مسعود بهنود سال‌هاست القا می‌کنند. در دید مطهری نقطه قوت مجالس هفتم و هشتم که «ولایت‌پذیری» و «ترجیح منافع کلان نظام بر منافع شخصی حزبی و باندی» است، ضعف تلقی می‌شود.

 

مطهری مدافع ولایت فقیه است یا. . . ؟

 

علی مطهری همیشه خود را مدافع ولایت فقیه معرفی می‌کند و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها همیشه این را عنوان می‌کند و بارها رئیس‌جمهور فعلی را به دلیل زاویه گرفتن از ولایت زیر سؤال برده است اما وی در این مصاحبه در یک تناقض تمام عیار، مقاومت احمدی‌نژاد در مقابل منویات رهبری را می‌ستاید و در این باره می‌گوید:«روش ایشان در تعامل با رهبری از یک نظر مورد تمجید است و من هم آن را می‌پسندم چون این گونه نیست که او برای هر کاری از رهبری اجازه بگیرد. او کارش را انجام می‌دهد، یا رهبری در برابر آن مخالفت می‌کند و یا نمی‌کند و او به کارش ادامه می‌دهد. اما اشکال کارش این است که وقتی حکم حکومتی صادر می‌شود او باید تبعیت کند، ولی گاهی نمی‌کند.»

 

درهای مجلس برای ورود فتنه‌گران باز است!

 

مطهری در بخش دیگری از مصاحبه وارد فضای انتخابات و آرایش انتخاباتی جامعه می‌شود و درباره حضور یا حضور نیافتن اصلاح‌طلبان و تأیید صلاحیت آنها برای انتخابات مجلس می‌گوید:« شورای نگهبان دلیلی ندارد که صلاحیت نامزدهای این جریان را رد کند. بنده شخصاً معتقدم که به جز آقایان موسوی و کروبی، شورای نگهبان نباید صلاحیت کس دیگری را در ارتباط با بحران اخیر رد کند. چه دلیلی برای این کار هست؟

 

اگر بخواهیم این موضع مطهری را بپذیریم باید فراخوان عمومی داده و اعلام شود که تمام کسانی که در فتنه 88، چندین ماه بر صورت نظام چنگ زدند و در ارتباط با خارج و ضدانقلاب از هر راه و ابزاری برای براندازی و ساقط کردن نظام بهره جستند، بیایند و کاندیدای رسمی انتخابات شوند و با راهیابی به خانه ملت اهداف ناتمام خود را در فتنه از طریق قانونی و در مرکز قانونگذاری کشور پیگیری کنند.

 

حمایت تمام عیار از ضلع سوم فتنه

 

خاتمی چندی پیش برای ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات چند شرط گذاشت که این شروط حتی با انتقاد اکثر اصلاح‌طلبان مواجه شد چراکه کسی بر نظام منتی ندارد که حال بخواهد برای آن شرط تعیین کند اما جناب مطهری در این مصاحبه به دفاع تمام قد از خاتمی بر‌می‌خیزد و موضع وی در این باره را تأیید می‌کند و می‌گوید:«اتفاقا من معتقدم که آقای خاتمی حرف‌های درستی زده است ولی نه به عنوان شرط. من هم معتقدم که بسیاری از زندانی‌های پس از انتخابات باید آزاد شوند، چون در حال حاضر بی‌خود دارند به آنها سخت می‌گیرند. اینکه بگویند چون این افراد بر موضع خود هستند و ابراز ندامت و پشیمانی نمی‌کنند، آزاد نمی‌شوند، منطق درستی نیست. اگر اقدام عملی مانند تخریب یا قیام مسلحانه علیه نظام نکرده‌اند باید آزاد شوند.»

 

همانگونه که دیدیم مطهری خواستار آزادی اغتشاشگران و حامیان فتنه آن هم بدون هرگونه عذرخواهی و ندامت است. در ادبیات مطهری افرادی که سرخط اصلی فتنه را در دست داشتند و هدایتگر این جریان بودند چون دست به اسلحه نبر‌ده‌اند نباید کسی به آنان تعرض کند و این افراد که تا چند روز پیش نقشه براندازی می‌کشیدند باید بیایند و از تریبون رسمی مجلس مواضع براندازانه خود را مطرح کنند.

 

حمله به یار دیرین امام و رهبری

 

در بخش دیگر این مصاحبه مطهری در پاسخ به سؤال شیطنت‌آمیز سایت خبرآنلاین که نظرش را راجع به حضور آیت‌الله جنتی در ترکیب کمیته اصولگرایان پرسیده بود به یار دیرین امام و رهبری حمله کرده و به ایشان تهمت می‌زند که موجب تشدید بحران اخیر (فتنه 88 ) شده‌اند. بی‌شک اتهام به فردی که از سوی امام به امامت جمعه موقت تهران و عضویت در جمع فقهای شورای نگهبان در آمده‌اند موضوع کوچکی نیست که به راحتی از کنار آن رد شد و بایستی مدعی‌العموم در این زمینه وارد شود.

 

از ایجاد اختلاف در میان اصولگرایان تا ائتلاف با فتنه‌گران

 

مطهری در بخش دیگری از این گفت‌وگو از یک طرف به بهانه اینکه رقبای کنونی اصولگرایان افراد تندرویی مانند بهزاد نبوی و تاجزاده نیستند، اتحاد آنان در این برهه را زیر سؤال می‌برد اما جالب اینکه همین فرد از حضور خود در لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات استقبال می‌کند و تنها در این باره مشارکت و مجاهدین را استثنا می‌کند که باید گفت آن را نیز از سر تعارف بیان کرده‌اند.
در پایان باید این سؤال را مطرح کرد که آیا با این مواضع شاذ هنوز می‌توان علی مطهری را یک اصولگرا نامید؟ 
غفوری‌فرد در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
اصلاح‌طلبانی که در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند
حق کاندیداتوری ندارند

خبرگزاری فارس: عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: اصلاح‌طلبانی که همچنان در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند، نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

حسن عفوری‌فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به لزوم ارائه یک لیست واحد از سوی اصولگرایان برای انتخابات، با تأیید این مطلب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که اصولگرایان همه تلاش خود را برای ارائه یک لیست واحد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند کرد.

وی در ادامه محور و اولویت اصولگرایان برای تعیین مصادیق انتخاباتی را التزام عملی به ولایت فقیه، اعلام کرد و افزود: کسانی که می‌ خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید در ابتدا اعتقادشان را به ولایت فقیه به اثبات رسانده باشند.

غفوری‌فرد موضع‌گیری در برابر فتنه 88 و مردمی بودن را از دیگر شاخص‌های‌ کاندیداهای انتخابات مجلس نهم برشمرد و تاکید کرد: بین اصلاح‌طلبان هستد کسانی که در برابر فتنه موضع خوبی نگرفتند که البته ممکن است از این دست افراد بین جریان اصولگرایی هم باشند که باید همگی در برابر فتنه اعلام برائت کنند تا فرصت کار کردن در نظام را به دست آورند.

وی درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس باتوجه به همراهی اغلب آنها در فتنه 88 نیز گفت که این‌ها (اصلاح طلبان) باید موضع صریح و شفافی نسبت به فتنه 88 بگیرند تا بتوانند درون نظام اسلامی کار و در انتخابات فعالیت کنند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم درخصوص آن دسته از اصلاح‌طلبانی که همچنان با فتنه 88 مرزبندی ندارند، اظهار داشت: این دست از افراد حتماً نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

وی در پایان همچنین با اشاره به مواضع خاتمی، وی را جزو ساکتین در برابر فتنه 88 دسته‌بندی کرد و گفت: خاتمی همچنان موضع صریحی در برابر فتنه نمی‌گیرد از این رو باید موضع خود را به صورت روشن در برابر فتنه اعلام کند.


 
عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در شیراز مطرح کرد:
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
حضرات آیات مهدوی کنی ویزدی در تلاش برای
وحدت حداکثری اصولگرایان هستند

خبرگزاری فارس: حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان گفت: حضرات آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در تلاش هستند که وحدت نظر حداکثری در اصولگرایان به وجود بیاید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان چهارشنبه‌ شب در همایش مدعیان دروغین و انقلاب اسلامی که توسط کانون فرهنگی بصیرت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، اظهار داشت: مرجعیت و ولایت فقها اکمال امامت و ولایت است.

وی ادامه داد: هر فردی که ادعا ‌‌کند منتظر است اما ولایت‌پذیر نباشد، دروغ می‌گوید‌ چراکه ائمه انتظار را با ولایت آمیخته‌اند.
این نماینده مجلس به تمایز منتظران واقعی و مدعیان دروغین اشاره کرد و ابراز داشت: منتظران واقعی همواره با امید و نشاط درخشانی به مقوله انتظار چشم دوخته‌اند و انتظار منتظران واقعی منفعل نیست بلکه فعال است.

وی اضافه کرد: منتظران واقعی همواره با ولایت و مرجعیت دینی پیوند دارند در واقع اعتقاد منتظر باید اعتقادی و‌اقعی و عمیق و پیروزی حق علیه باطل باشد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌ خاطرنشان کرد: انتظار ظهور عدالت واقعی جزئی از جهان‌بینی اسلام است و مهدویت به عنوان یک اصل و زیربنای فکری و راهگشای بشریت مطرح شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اصولگرایان با مشورت جناح‌های مختلف اصولگرایی در تلاشند به یک وحدت نظریه در انتخابات نهم مجلس برسند.
حسینیان ادامه داد: اصولگراها سعی دارند با تکیه بر اصل ولایت‌پذیری، مخالفت با جریان انحرافی و امتحان خوب در جریان فتنه، وارد عرصه انتخابات شوند.
وی با بیان اینکه به زودی اصولگرایان به یک نتیجه مطلوب می‌رسند، گفت: جناح ستادهای احمدی‌نژاد و فراکسیون انقلاب اسلامی یا طرفداران حامی دولت پنج‌شنبه آینده نخستین گردهمایی جریان اصولگرایی را در تهران تشکیل می‌دهند و با صدور بیانیه‌ای مواضع و اهداف خود را اعلام می‌کنند.
وی ابراز داشت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی به زودی شکل می‌گیرد و هدف آن نیز ساماندهی مدیریت جریان فرهنگی و انسجام هماهنگی و رابطه تشکیلاتی و نه به عنوان حزب و گروه سیاسی است.

وی ادامه داد: این دولت خدمات قابل ملاحظه‌ای انجام داده در مقابل غرب ایستاده و آرمان‌های رهبری را برآورده کرده است.
وی تصریح کرد: ما از انتخاب احمدی‌نژاد پشیمان نشده‌ایم و با بصیرت رئیس جمهور را انتخاب کرده‌ایم چراکه در خدمت‌رسانی 100 پله بالاتر از موسوی و کروبی است.
حسینیان افزود: ما از احمدی‌نژاد حمایت و از جریان انحرافی نیز دوری می‌کنیم.

حسینیان در بخشی از سخنان خود نمایندگان مجلس را سه طیف دانست و گفت: یک طیف ازنمایندگان اصولگرا و وابسته به آقایان هاشمی یا رضایی و…هستند و از روز اول به دولت احمدی نژاد به عنوان یک دولت رقیب نگاه می کردند. طیف دیگر اصولگرا های حامی دولت هستند و طیف سوم اصلاح طلبها هستند که بعد از دورکاری احمدی نژاد کل مجلس یکپارچه موضعی مخالف احمدی نژاد داشت.

وی در مورد برخورد نمایندگان با رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و دو دو کردن آنها نیز گفت: برخورد نمایندگان مجلس نادرست بود و کسی نیز انگیزه دفاع نداشت.

حجت الاسلام حسینیان افزود: بعد از برخورد مجلس هیئت رئیسه به همراه رئسای کمسیونها به خدمت رهبری رسید من رهبری را هیچ وقت به این ناراحتی ندیده بودم ایشان فرمودند:مجلس رذالت نشان داد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد آخرین وضعیت اصولگراها گفت: حضرات آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی در تلاش هستند که وحدت نظر حداکثری به وجود بیاید.البته هنوز به توافقی نرسیده اند علتش هم این است یک مقدار اختلاف بین مصادیق اصولگرایی وجود دارد.

وی ادامه داد: سه اصل اساسی برای اصولگرایان در نظر گرفته شده، اصل اول ولایت پذیری اصل دوم مخالف جریان انحرافی و اصل سوم دادن امتحان خوب در جریان فتنه . به طور مثال فردی در جریان فتنه سکوت کرده حالا به عنوان نماینده یک جریان اصولگرایی معرفی شده که با اعتراض دوستان همراه شده است.

رئیس مرکز انقلاب اسلامی به دیدار جریان اصلاح‌طلب با هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: ملاقات با هاشمی توسط جریان‌های فتنه و اصلاح‌طلب قبل از واقعیت یک مانور قدرت است.
وی ادامه داد: هاشمی آدمی نیست که به این زودی کنار بکشد و کوتاه بیاید و خود را بازنشسته کند چراکه او به دنبال تفکر خود است.
حسینیان اضافه کرد: جریان اصلاح‌طلب با این دیدارها می‌خواهند که رهبری برای خود ایجاد کنند و برای آنها بهترین فردی که سری در نظام و جریان فتنه دارد هاشمی است.
وی گفت: طبیعی است که جریان فتنه از قم به تهران بیایند، با هاشمی دیدار کرده و عکس بگیرند.

این نماینده اصولگرا ادامه داد: اصلاح‌طلبان در تلاشند افراد نسوخته را روی کار آورده و به روی صحنه بکشند.
وی اضافه کرد: اصلاح‌طلبان همچنین به دنبال این هستند که در انتخابات پیش رو افرادی را به روی صحنه آورند که تا حدودی مقبولیت داشته باشند و شورای نگهبان آنان را تایید کند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نوع انحراف مشایی از انجمن حجتیه‌ای‌ها خطرناک‌تر است.
حسینیان اظهار داشت: در ذهن و فکر مشایی برخی از انحراف‌ها و ایده‌های سروش احساس می‌شود، چراکه عدم پایبندی به ولایت و مرجعیت، استقلال فکری در مرجعیت و وارد شدن به مسائل موسیقی نشان می‌دهد انحراف او بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه مبدا فکری انجمن حجتیه و انحرافی یکی است، ادامه داد: مشایی از ابتدا عضو انجمن حجتیه بود و زمانی که اطلاعات شکل گرفت او به وزارت اطلاعات معرفی شد.

* علت توقیف هفته‌نامه 9 دی انتقادات به قوای سه‌گانه

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت توقیف هفته‌نامه 9 دی گفت: برای توقیف این هفته‌نامه بهانه‌ کرده بودند که کاریکاتور خاتمی ‌به عنوان یک روحانی منتشر شده است.
حسینیان ادامه داد: ما احساس کردیم بیشتر انتقادات در این هفته‌نامه از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه و جریان انحرافی بود که همین نیز موجب توقیف آن شد.


 
در جریان عیادت سردار نقدی از خلیلی صورت گرفت؛
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
انتقاد مادر طلبه ناهی از منکر از
دستگاه قضایی و وزارت بهداشت

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بسیج مستضعفین، بعد از ظهر امروز با حضور در بیمارستان عرفان، از طلبه ناهی از منکر که مورد حمله اوباش قرار گرفت، عیادت کرده و به گفت‌وگو با مادر این طلبه بسیجی و دوستان وی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار محمدرضا نقدی در جریان عیادت از علی خلیلی طلبه جانباز ناهی از منکر، با ابراز تاسف شدید از دستگاه قضایی و انتظامی، ریشه این فجایع را افسارگسیختگی فرهنگی جامعه و رواج رفتارهای فساد برانگیز دانست و گفت: وقتی در جامعه با گسترش فساد و گناهان علنی افراد فاسد برخورد نشود، نتیجه‌اش همین حوادث تلخی است که برای عزیزترین فرزندان انقلاب اسلامی اتفاق می‌افتد.

در این دیدار، مادر طلبه بسیجی ناهی از منکر نیز با ابراز ناخرسندی از عملکرد قوه قضائیه، اظهار داشت: آقای آملی لاریجانی چند ماه قبل گفتند که حکم سلاح سرد تفاوتی با سلاح گرم ندارد؛ من از مسئولان قضایی می‌پرسم چرا با حاملان سلاح سرد برخورد نمی‌کنند؟

وی با اشاره به حادثه مشابهی که چندی پیش برای حجت‌الاسلام فروزش رخ داد، خاطرنشان کرد: از آن حادثه‌ای که برای آقای فروزش اتفاق افتاد زمان زیادی نمی‌گذرد اما هیچ حکمی برای عاملان آن صادر نشده است؛ اگر مسئولان عاملان آن حادثه را مجازات می‌کردند، اکنون این اتفاق برای فرزند من رخ نمی‌داد.

مادر طلبه بسیجی با اشاره به امتناع 5 ساعته بیمارستان‌های تهران از پذیرش فرزندش اظهار داشت: بیمارستان‌های تهران پسر من را که از ناحیه شریان‌های حیاتی‌اش دچار جراحت شدید شده بود، از ساعت 12 شب تا 5 صبح پشت درهای خود نگه‌داشتند که در اثر این تعلل 5 ساعته، ثانیه‌های طلایی مداوای وی به گونه‌ای از دست رفت که به دلیل خونریزی شدید و نرسیدن خون کافی به مغز، هم‌اکنون نیمی از بدن فرزندم فلج شده است.

وی درباره خصوصیات اخلاقی طلبه جانباز علی خلیلی اظهار داشت: علی پسر بسیار آرامی بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌وقت عصبانی نمی‌شد و در هنگام حادثه نیز، با مشاهده اقدام غیر اخلاقی اراذل و اوباش صرفا به ابراز تذکری آرام و محترمانه بسنده کرده بود که با حمله وحشیانه آنها مواجه شد.

مادر طلبه جانباز ناهی از منکر در پایان با تشکر از حضور سردار نقدی از رئیس سازمان بسیج مستضعفین خواست تا سخنان او را به گوش مسئولان برساند که سردار نقدی نیز متقابلا با تقدیر از شجاعت، صبر و بردباری این مادر دردمند، بر پیگیری مطالبات وی تاکید کرد.


 
در دفاع از فروش200تانک به عربستان
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
وزیر آلمانی: فروش تسلیحات نقض
حقوق‌بشر محسوب نمی‌شود

خبرگزاری فارس: وزیر توسعه آلمان در واکنش به انتقاد‌های شدید از تصمیم دولت مبنی بر فروش 200 تانک به عربستان گفت که صادرات تسلیحات نقض کننده حقوق بشر نیست و می‌تواند از بروز جنگ نیز جلوگیری کند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه آلمانی "تسایت "، "دیرک نیبل " در سخنانی ضمن دفاع از رویکرد دولت آلمان در معاملات تسلیحاتی گفت که صادرات تسلیحات نقض کننده حقوق بشر نیست و می‌تواند از بروز جنگ نیز جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، وی گفت: ثبات در یک منطقه به حمایت از حقوق بشر منجر می‌شود. شاید نه در همان کشور بلکه درکشورهای همسایه آن.

وی بدون اشاره مستقیم به تصمیم دولت آلمان درباره فروش تانک به عربستان افزود: در دوران جنگ سرد هم بازدارندگی تسلیحاتی به این منجر شد که جنگ آغاز نشود.

پیش از این نیز "توماس دی مایتزر " وزیر دفاع آلمان گفته بود که با وجود شرایط نابسامان حقوق ‌بشر در عربستان، ثبات در این کشور برای آلمان اهمیت دارد.

عربستان در قراردادی با طرف آلمانی، سفارش خرید 200 دستگاه تانک پیشرفته لئوپارد 2 را داده است که این موضوع نه تنها نگرانی‌هایی را در سطح منطقه و مراکز حقوق بشری – با توجه به استفاده آ‌ل‌سعود از این تانک‌ها در سرکوب مردم خود و اشغال دیگر مناطق اطراف – به دنبال داشته است، بلکه باعث بحث و جدل‌های فراوانی هم در میان سیاستمداران آلمانی شده و موقعیت حزب "آنگلا مرکل " صدراعظم آلمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین موضوع فروش 1 فروند زیر دریایی پیشرفته توسط دولت آلمان به اسرائیل از دیگر محورهای اخیر معاملات تسلیحاتی آلمان است.


 
طلبه ناهی از منکر در بخش آی سی یو بیمارستان عرفان تهران
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی

علی خلیلی طلبه ناهی از منکر در بخش آی

 

سی یو بیمارستان عرفان تهران

شفای همه مریضان اسلام به

 

الاخص این جانباز ناهی منکر صلوات


 
آیت‌الله مهدوی‌کنی در همایش جامعه روحانیت مبارز:
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
دوستان انقلابی را از موازی‌کاری با تشکل
شکل‌یافته توسط جامعتین نهی می‌کنم

خبرگزاری فارس: آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه جامعتین قصد دخالت در خصوص انتخابات را ندارد، گفت: دوستان انقلابی را از موازی‌کاری با تشکل شکل‌یافته توسط جامعتین نهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز امروز در همایش بزرگ جامعه روحانیت تهران که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، اظهار داشت: امروز در زمانی قرار گرفته‌ایم که دشمنان خارجی و دشمنانی از داخل، انقلاب اسلامی ما را تهدید می‌کنند.

وی گفت: همانگونه که از سال‌های قبل از انقلاب، روحانیت با حفظ وحدت، هماهنگی، بیداری و بصیرت از اسلام دفاع می‌کرد، امروز نیز باید این سنگر‌های دفاع را در مقابل دشمنان حفظ کنیم. بنابراین اگر روحانیت با هم باشد دشمنان نمی‌توانند کاری انجام دهند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) با پیاده کردن نظام ولایت فقیه یک معجزه انجام داد، گفت: ولایت فقیه مسئله‌ای نبود که امام خمینی(ره) آن را ایجاد کرده باشد، بلکه موضوع ولایت فقیه در کتاب فقهی اصیل اسلام توسط علمای بزرگ بیان شده است که نوشته‌اند،« ولایت فقیه ولایت بر همه امور را دارا است نه اینکه فقط ولی فقیه در مسئله حکومتی صاحب اختیار باشد.»

آیت‌الله مهدوی کنی ادامه داد: معجزه امام(ع) از این جهت بود که علاوه بر اینکه موضوع ولایت فقیه را احیاء کردند خود نیز وارد میدان شدند و حکومت ولایت فقیه را در جامعه پیاده کردند و لذا این بیداری اسلامی که امروز در کشورهای اسلامی به وجود آمده است به دلیل این بود که امام خمینی (ره) یک حکومتی را تشکیل داد که برای مسلمانان الگو شد.

وی ادامه داد: کاری که امام خمینی (ره) انجام داد در طول تاریخ تشیع پس از ائمه (ع) کسی نتوانست آن کار را انجام دهد. ایشان از
از اول فرمودند این انقلاب صادر خواهد شد. ایشان روزهای آخر عمر مبارکشان علما را دعوت کردند و فرمودند این انقلاب راه خود را باز کرده است و بدانید دشمنان کاری نمی‌توانند بکنند، شاید شما را اذیت کنند، اما نمی‌توانند این انقلاب را از بین ببرند. ولی تداوم این انقلاب به شرط آن است که شما با هم متحد باشید.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران با بیان اینکه امام خمینی (ره) دنیا را تکان دادند و حرکت ایشان جهانی بود، اظهار داشت: اگر ما این حقایق را درک نکنیم ظلم بزرگی به تشیع و اسلام کرده‌ایم؛ امام راحل فرمودند روحانیت باید با سخن صادقانه و عملش انقلاب را حفظ کند. روحانیت باید مظهر رحمت باشد، بنابراین ما روحانیت باید برای مردم مانند یک پدر بزرگوار باشیم و مردم را در مسائل مادی و معنوی و در مسیر رحمت یاری کنیم، زیرا اگر ما جزء محسنین باشیم خداوند نیز ما را کمک خواهد کرد.

آیت الله مهدوی کنی در ادامه سخنانش با لحنی طنز آلود و مهربانانه با بیان اینکه که من به سن هشتاد سالگی رسیده‌ام و تا سن 120سالگی در خدمت شما خواهم بود، تاکید کرد: به عنوان یک طلبه این قول را به شما می‌دهم روحانی که در خدمت انقلاب و مردم باشد در زندگی وا نمی‌ماند و می‌تواند هم خود و هم خانواده خود و هم مردم را اداره کند و این مجرب است. مردم از ما صفا و روحانیت می‌خواهند نه جسمانیت، لذا اگر روحانی هستیم باید نشان بدهیم که روحانی هستیم که در این صورت مردم به روحانیت علاقمند می‌شوند.

وی ادامه داد: امام(ره) در سال 35 در مسجد سلمانیه پیش بینی پیروزی انقلاب را می‌کردند و فرمودند که من به شما می‌گویم درس بخوانید من آینده‌ای را پیش بینی می‌کنم که در کشور نیاز به علمای با سواد و ملاء و روشن‌بین داریم و من خودم این سخنان را از امام شنیدم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: دشمنان ما در این 30 سال زمانی به ما هجوم می‌آورند که اختلافات ما در داخل کشور زیاد می‌شود ، هر زمان که میان مسئولان، علما، دولت، مجلس اختلافات زیاد شد، دشمنان هوس اقسام حملات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... را به ما پیدا می‌کنند، ولی زمانی که با هم متحد بودیم دشمنان نامید شده و دور شدند.

آیت الله مهدوی کنی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه روحانیت است، گفت: نباید خوبی‌ها، خدمات و کارهای صورت گرفته دولت را فراموش کرد. نباید دولت را تضعیف کرد و طوری صحبت کرد که دو گانگی و اختلاف برداشت شود، اما اگر در جایی اشکالی دیده شد و محرمات دیده شد باید آن را گوشزد کرد.

وی گفت: روحانیت باید معارف دین را تبین و گسترش دهد و با سکوت خود اجازه ندهد که در حکومت اسلامی منکرات اشاعه پیدا کند. معنای وحدت این نیست که همگی یکی شویم، بلکه ما باید در مسائل با هم مشورت کنیم و بعد از آن با جمع بندی قول اصلح را انتخاب کنیم. و اگر مباحث تمام نشد باید به رهبری مراجعه کرد. لذا واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی ایران مردمی ترین و دینی‌ترین حکومت است که بر محور ولایت فقیه استوار است و امام (ره) فرمودند حفط این نظام از اوجب واجبات است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز افزود: اخیرا نیز مشاهده کردیم که چند تن از روحانی‌های عزیزی که اقدام به نهی از منکر کرده بودند در راه اسلام کتک خوردند که البته این انجام تکلیف برای روحانیت افتخار است.

آیت‌الله مهدوی کنی با اشاره به اینکه امسال ما مسئله انتخابات را در پیش داریم گفت: جامعتین قصد دخالت در خصوص انتخابات را ندارد و نمی‌گوید فلان آقا نماینده بشود یا نشود، بلکه وظیفه ما این است که مردم را راهنمایی کنیم که شاخص‌ها چیست.
ا
وی افزود: باید در مساجد مردم را با شاخص‌ها راهنمایی کرد و البته اگر افراد صالح را می‌شناسیم معرفی کنیم و از مسیر اصولگرایی پشتیبانی کنیم، زیرا اکنون دو دسته هستند که با اصولگرایان سازگاری ندارند، لذا من به دوستان انقلابی‌مان از اینجا خطاب می‌کنم، چرا که اعلامیه‌ای منتشر شد که جمعیت دیگری در مقابل این جمعیتی که جامعتین جمع کردند تشکیل شده‌است، البته آنها اصولگرا و از برادران ما هستند. ولی من آنها را نهی می‌کنم زیرا که کار ما مورد تایید اصولگرایان است. بنایراین جدا کردن صف همان چیزی است که دشمن می‌خواهد و و دیدیم بلافاصله سایت‌ها و روزنامه‌های دشمن که منتظر بروز انشقاق در اصولگرایان بودند خوشحال شدند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: من تعجب می‌کنم در آن اعلامیه گفته شد که دو تن از علمای بزرگوار که مورد احترام همه ما هستند از آنها دعوت کرده‌اند و در جلسه‌ای بر خلاف این مسیر تشکیل جلسه داده‌اند، بنابراین به آن عزیزان پیغام می‌دهم که این کارها را نکنید خوب نیست. این کارها بر خلاف مصلحت انقلاب است، زیرا با دعوای ما دشمنان برنده میدان خواهند شد


 
دبیر شورای تأمین استان تهران به فارس خبر داد:
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
مسئولان بیمارستانی مقصر در ماجرای طلبه
ناهی‌ازمنکر به دادگاه معرفی شدند

خبرگزاری فارس: دبیر شورای تأمین استان تهران با اعلام بررسی پرونده مقصران ماجرای حمله اوباش به طلبه ناهی منکر در جلسه شورای تأمین استان تهران از معرفی این افراد به دادگاه تخلفات اداری خبر داد.

صفرعلی براتلو دبیر شورای تأمین استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، به حمله عده‌ای اراذل و اوباش به علی خلیلی طلبه جوان بسیجی در حین نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله درخصوص چنین مسائلی بحث قانون و خلأهای قانونی است.

وی با بیان اینکه برخورد جدی و بدون اغماض با اراذل و اوباش در دستور کار شورای تأمین استان قرار دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی با قوت با چنین مسائلی برخورد می‌کند؛ همچنین نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند.

دبیر شورای تأمین استانداری تهران با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید با یک حکم قاطع و به‌موقع با خاطیان این موضوع برخورد کند، افزود: احکام عمومی برخورد با مزاحمین نوامیس در اختیار قوه قضائیه قرار دارد.

وی در ادامه افزود: مسئولین بیمارستان‌هایی که از پذیرش این طلبه جوان خودداری کردند به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند و پرونده آنان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

براتلو یادآور شد:‌ استاندار تهران نیز نسبت به پیگیری این امر تأکید داشته و این مسئله برای مدیریت استان بسیار مهم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در جلسه روز یک‌شنبه شورای تأمین استان تهران بررسی خواهد شد.


 
یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران اعلام کرد:
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس غیرقابل قبول است
تهران- یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نامه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در باره اوضاع بحرین را غیرمتعارف با شئون دیپلماتیک و غیرقابل قبول اعلام کرد و گفت که این نامه عودت داده شده است.
نامه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس غیرقابل قبول است

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا، این مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران
تصریح کرد:: این نامه در اقدامی غیر متعارف با شئون دیپلماتیک، در ملاقات معارفه سفیر ایران با دبیرکل شورا به وی تسلیم شده بود که با توجه به غیر قابل قبول بودن مفاد آن، به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس عودت داده شد.


 
با حضور رییس جمهور؛
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
مجموعه پنج جلدی اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رونمایی شد
تهران - مجموعه پنج جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دقایقی پیش با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.
مجموعه پنج جلدی اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رییس جمهور، خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ و مورخ، علی اکبر رضایی سرپرست مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، محمدحسن صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور حضور دارند.
مجموعه پنج جلدی' اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم' توسط مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد ریاست جمهوری تهیه شده است.
مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد ریاست جمهوری ، این مجموعه نفیس اسناد را با هدف تشریح و بازنمایی گوشه ای از این رخداد ویرانگر و نیز تایید اندیشه ریاست جمهوری مبنی بر مطالبه بحق و معطل مانده ملت ایران منتشر کرده است.
جلد اول این مجموعه به تحمیل پیمان سه جانبه، اعلان جنگ به آلمان و تصرف اماکن و اموال ایران اختصاص دارد.
پیمان سه جانبه در صدد وجهه قانونی بخشیدن به اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس بود.
جلد دوم و سوم اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم درباره ' سانسور و مداخله در امور پولی و مالیاتی ایران ' و ' راه ها، راه آهن و فرودگاه‌ها، قطع درختان، نان و غله و مهاجرین لهستانی در ایران است'.
قتل، تعدی، تجاوز و نقض حاکمیت عنوان جلد چهارم اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و بازداشت و تبعید نیز بخش پنجم این مجموعه اسناد است.
رییس جمهوری در این مراسم از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سریال 'در چشم باد' و همچنین پژوهشگران تاریخ با اهدای لوح تقدیر کرد.


 
قائم مقام بانک مرکزی خبر داد
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور اعلام شد
تهران - قائم مقام بانک مرکزی از انعکاس فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: این امر در راستای جلوگیری از انجام معاملات با این مظنونان و مبارزه با پولشویی انجام شده است.
فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،'سیدحمید پورمحمدی ' چهارشنبه بعدازظهر در همایش 'بررسی اقدام ها و دستاوردهای مبارزه با پولشویی' با اشاره به فعالیت های انجام شده در این زمینه گفت: نظام بانکی کشور تلاش هایی را در سه محور سیاست گذاری و تنظیم مقررات ، فناوری اطلاعات و شفافیت عملکردها و اقدام های اجرایی برای مبارزه با پولشویی انجام داده است.
به گفته ی وی برهمین اساس 10 دستورالعمل و نقشه راه برای مبارزه با پولشویی تنظیم و به نظام مالی کشور ابلاغ شده است.
وی شناسایی معاملات مشکوک ، گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف 15 میلیون تومان ، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درحوزه بانکداری الکترونیکی را از اهم دستورالعمل های تدوین شده عنوان کرد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: علاوه بر این 10 دستورالعمل ،22 فضای حقوقی دیگر نیز براساس مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ شده است.
وی دستورالعمل بازرسی مالی ، تهیه مقررات ناظر بر تاسیس ، دستورالعمل نحوه فعالیت بانک های قرض الحسنه و دستورالعمل لزوم شناسایی مشتریان بانک ها ، را از موارد مهم ابلاغ شده در فضای حقوقی عنوان کرد.
پورمحمدی ساماندهی تعاونی های اعتبار، صرافی ها و لیزینگ ها را از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ذکر کرد و افزود: براین اساس کلیه صرافی های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر جدا شدند و نرم افزاری نیز در 600 صرافی کشور نصب شده است.
به گفته ی وی هم اکنون صرافی های مجاز تحت کنترل بانک مرکزی هستند، ضمن آنکه نرم افزاری نیز برای قرض الحسنه ها تهیه شده است.
وی تاکید کرد: هیج فعالیت مالی در کشور انجام نمی شود، مگر آنکه توسط بانک مرکزی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
در این همایش که امروز بعدازظهر به کار خود پایان می دهد،'سیدشمس الدین حسینی'،وزیر اموراقتصادی و دارایی، 'مرتضی بختیاری' ،وزیر دادگستری ، معاونان وزیر اموراقتصادی و دارایی و نکونام رییس اصل 90 مجلس شورای اسلامی حضور دارند.


 
بن‌طلال مالکیت هفت درصد نیوزکورپوریشن را در اختیار دارد
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
اعلام حمایت شاهزاده سعودی از مردوخ

خبرگزاری فارس: "ولید بن طلال آل سعود " که مالکیت هفت درصد از گروه رسانه‌ای "نیوز کورپوریشن " را در اختیار دارد، روز گذشته با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از "رابرت مردوخ " که رسوایی شنود غیرقانونی وی طی روزهای اخیر جنجال زیادی به‌پا کرده است، اعلام کرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولید بن طلال آل سعود " که مالکیت هفت درصد از گروه رسانه‌ای "نیوز کورپوریشن " را در اختیار دارد، روز گذشته با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از "رابرت مردوخ " که رسوایی شنود غیرقانونی وی طی روزهای اخیر جنجال زیادی به‌پا کرده است، اعلام کرد.

شاهزاده سعودی طی این بیانیه اعلام کرد: «من از جلسه استماعی که در پارلمان انگلیس برگزار شد، حمایت می‌کنم و معتقدم که برگزاری این جلسه برای مبارزه با اقدامات و فعالیت‌های غیرقابل قبولی که در بطن هفته‌نامه "نیوز آو د ورد " انجام شده، ضروری بوده است.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «مردوخ و پسرش "جیمز "به تمامی سؤالات مطرح شده از سوی پارلمان با صداقت پاسخ دادند. من از 20 سال پیش مردوخ را می‌شناسم و از حدود 5 سال پیش نیز با پسرش آشنایی دارم و حمایت خود را از رابرت مردوخ و جیمز مردوخ اعلام می‌کنم.»

"رابرت مردوخ " مردوخ یکی از یهودیان صهیونیست است که با راه انداختن امپراطوری رسانه‌ای خود نقش پررنگی را در سیاست‌های پشت صحنه انگلیس و آمریکا بازی کند و اهرم توانمند لابی صهیونیستم در این کشورها به شمار می‌رود.


 
گزارش خبرنگار فارس از بیروت
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
تصاویر یکی از شهدای حزب‌الله در
جنگ 33 روزه با تابعیت آمریکا

خبرگزاری فارس: پس از پایان جنگ، ایالات متحده آمریکا طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که یکی از اتباعش در جریان جنگ لبنان کشته شده و خواستار تعیین سرنوشت وی گردید. آمریکایی‌ها اعلام کردند که این شخص «رادوان صالح» نام دارد.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در بیروت، یارون یکی از روستاهای جنوب لبنان است. این روستا در فاصله 126 کیلومتری از پایتخت لبنان قرار دارد و از توابع بنت جبیل به شمار می رود. ساکنان آن بالغ بر 6000 نفر می باشند اما مانند تمامی لبنان تنها یک‌سوم از اهالی این روستا در آن اقامت دارند و سایرین در کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا و استرالیا سکنی گزیده‌اند. در نهمین روز از جنگ 33 روزه لبنان یکی از اهالی یارون در نبرد با اشغالگران صهیونیستی که به مارون الراس یورش برده بودند به شهادت رسید. پیکر این شهید مانند سایر رزمندگان در محلی امن به امانت سپرده شد تا پس از فراغت از جنگ به خاک سپرده شود. پس از پایان جنگ همزمان با تشییع این شهید در زادگاهش ایالات متحده آمریکا طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که یکی از اتباعش در جریان جنگ لبنان کشته شده و خواستار تعیین سرنوشت وی گردید. آمریکایی‌ها اعلام کردند که این شخص «رادوان صالح» نام دارد.
شهروند آمریکایی که مقامات آمریکا در پی او بودند، کسی نبود «رضوان محمد صالح» که اینک در قبرستان روستای یارون با تابوتی پیچیده در پرچم حزب‌الله تشییع می‌شد. نام «رادوان» هم در حقیقت تلفظ انگلیسی «رضوان» بود.
آمریکایی‌ها درست می گفتند. رضوان صالح شهروند رسمی و شناسنامه‌دار ایالات متحده آمریکا بود. او بخش اعظمی از عمر خود را در آمریکا گذرانده و در آنجا رشد کرده و بالیده بود و حالا در یونیفورم جنگی مقاومت اسلامی لبنان جان خود را از دست داده بود.
آمریکایی‌ها با اطلاع از جزئیات ماجرا، دیگر دنبال مطلب را نگرفتند و امروز مزار شهید رضوان محمد صالح یا همان رادوان صالح چون نگینی در یارون می درخشد.
رضوان برای ورود به مقاومت اسلامی لبنان تلاش سختی نمود. حضور طولانی‌مدت او در آمریکا شرایط امنیتی او را برای ورود به صفوف رزمندگان حزب‌الله غیر قابل قبول می‌نمود. این مطلب بارها به او اعلام شد اما رضوان تسلیم نشد و حتی گفته می شود که نامه‌ای به سید حسن نگاشت و ملتمسانه درخواست خود را تکرار نمود. پافشاری‌های طولانی‌مدت رضوان سرانجام پاسخ داد و او ثروت و موقعیت خود را در آمریکا رها کرد و به لبنان بازگشت و رزم‌جامه پوشید و سرانجام در روز 21 جولای سال 2006 در نبرد با ارتش صهیونیستی شربت شهادت نوشید. روحش شاد!

تربت پاک شهید رضوان محمد صالح

نمایی از قبرستان روستای یارون در جنوب لبنان


 
عفاف زن ایرانی
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی

عفاف زن ایرانی

منبع : مبارز کلیپ


 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در جمع خبرنگاران؛
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
درباره رابطه با آمریکا فقط ‌نظر رهبر‌
معظم انقلاب قابل اطاعت است

خبرگزاری فارس: جلالی برخی اظهارنظرها درباره تعامل و گفت‌وگو با آمریکا را انحرافی و مغایر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل دانست و گفت: درباره رابطه با آمریکا تنها نظر رهبر انقلاب قابل اطاعت است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با حضور در جمع خبرنگاران به ارائه طرح تحریم و تعقیب 26 مقام آمریکایی به هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد و گفت مقامات جنایتکار آمریکایی اقدامات ضدحقوق بشری انجام دادند که از جمله آن ایجاد زندان‌های مخوف، قاچاق مواد مخدر، تروریسم دولتی و کشتار مردم بی‌گناه بوده است.

وی با بیان اینکه طرح تحریم و تعقیب 26 مقام آمریکایی یک‌شنبه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: آمریکایی‌ها مقامات برجسته و شخصیت‌های قابل احترام ایرانی را تحریم کردند، در‌حالی‌‌که ادعاهای آنها واهی و بی‌اساس بوده است.

جلالی با بیان اینکه رسانه‌های داخلی باید به طرح تحریم مقامات جنایتکار آمریکا بیشتر از گذشته بپردازند، تصریح کرد: تحریم مقامات آمریکایی شامل مباحثی از جمله ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و مراودات اقتصادی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه طرح تحریم و تعقیب 26 مقام جنایتکار آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای قوه قضاییه و نهادهای اجرایی کشور اتخاذ خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره رابطه و تعامل با آمریکا گفت که درباره رابطه و گفت‌وگو با آمریکا تنها نظر مقام معظم رهبری قابل اطاعت است.

وی افزود:‌ در شرایطی که آمریکایی‌ها در منطقه با امواج تنفر عمومی مواجه هستند و انقلاب اسلامی توانسته است با روحیه استکبارستیزی عملاً بر مستکبران غلبه کند، مطرح کردن بحث رابطه و یا تعامل با آمریکا‌ انحرافی بوده و به نفع آرمان‌های امام، انقلاب اسلامی و تحولات منطقه نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره ناامنی‌های اخیر گفت که مسئولان مربوطه باید برخی ناامنی‌های اخیر را پیگیری و نسبت به آن حساس باشند.


 
رهبر انقلاب دردیدار مسئولان کتابخانه‌ها وجمعی‌از کتابداران:
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
شرایط فعلی تولید و نشر کتاب و
آمارهای مطالعه راضی‌کننده نیست

خبرگزاری فارس: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سابقه کهن و تاریخی ملت مسلمان ایران در تولید کتاب و کتابخوانی شرایط کنونی تولید و نشر کتاب و آمارهای مطالعه کتاب را در کشور راضی‌کننده ندانستند.


گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان کتابخانه‌های بزرگ و عمومی و جمعی از کتابداران سراسر کشور با اشاره به سابقه کهن و تاریخی ملت مسلمان ایران در تولید کتاب و کتابخوانی، شرایط کنونی تولید و نشر کتاب و آمارهای مطالعه کتاب را در کشور راضی‌کننده ندانستند و همه مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و مرتبط با موضوع کتاب و کتابخوانی را به بازنگری جدی و حرکتی جدید و فراگیر برای ترویج کتابخوانی و مطالعه کتاب‌های مفید و سالم به‌ویژه میان نوجوانان و جوانان فراخواندند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشکر و قدردانی از زحمات مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران، برگزاری چنین دیداری را اقدامی نمادین برای احترام به کتاب و کتابخوانی بیان کردند و افزودند: با وجود پیشرفت‌های اخیر در وسایل ارتباط جمعی و ارتباطات جدید و نوظهور، کتاب هیچ‌گاه منزوی نخواهد شد و هیچ ابزار پیشرفته ارتباطاتی و فرهنگی نمی‌تواند جایگزین کتاب شود.

کتابخوانی یکی از موضوعاتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به تبیین ابعاد مختلف آن پرداختند و لازمه اهتمام به کتاب را ترویج کتابخوانیِ همراه با تدبر دانستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی برای ترویج کتابخوانیِ همراه با تدبر‌ وظیفه دارند، افزودند: از آموزش و پرورش و مدارس ابتدایی تا دستگاه‌های ارتباط جمعی و تبلیغاتی اعم از مطبوعات و صدا و سیما در ترویج کتابخوانی مسئول هستند.

ایشان فراگیر شدن تبلیغات کتاب و کتابخوانی در دستگاه‌های ارتباط جمعی و تبلیغاتی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: امروز برای برخی کالا‌ها و محصولات کم‌اهمیت و حتی مضر تبلیغات گسترده‌ای در صدا و سیما و مطبوعات می‌شود اما برای کتاب که محصولی باعظمت و باارزش است، تبلیغ و تشویق مناسبی صورت نمی‌گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: کتابخوانی باید به یک عادت همیشگی در مردم به‌ویژه جوانان تبدیل شود و در سبد کالاهای مصرفی خانواده سهمی قابل قبول پیدا کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنان خود به موضوع کتابخانه‌ها و نقش مهم کتابداران برای راهنمایی کتابخوان‌ها اشاره کردند و افزودند: مهم‌ترین و سنگین‌ترین وظیفه در کتابخانه‌ها، به‌عهده کتابداران است.

ایشان با تأکید بر اینکه کتابداران منبع و مرجعی برای راهنمایی مراجعین به کتاب هستند، خاطرنشان کردند: یکی از نیازهای کنونی، نظم مطالعاتی میان دوستداران کتاب است که کتابداران با راهنمایی صحیح می‌توانند این خلأ را برطرف کنند.

رهبر انقلاب اسلامی نقش کتابداران را در جهت‌دهی به مراجعان برای کتابخوانی همراه با تأمل یادآور شدند و با اشاره به اهمیت برنامه‌های مطالعاتی افزودند: یکی از نیازهای مهم جامعه به‌ویژه نسل نوجوان و جوان طراحی سیر مطالعاتی در موضوعات مختلف و با تنوع مناسب است.

عرضه کتاب سالم و جلوگیری از ورود کتاب‌های مضر، یکی دیگر از محورهای سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.

ایشان درباره این موضوع خاطر‌نشان کردند: لزوماً هر کتابی مفید نیست و نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتاب‌های مضر وارد جامعه شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم ترویج کتاب‌های خوب و سالم و جلوگیری از تغذیه معنوی ناسالم افزودند: گاهی در بازار کتاب، کارهایی به ظاهر فرهنگی ولی با مقاصد سیاسی و انحرافی دیده می‌شوند که باید به این موضوع توجه جدی‌تری شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: تولید، ترجمه و نشر کتاب باید برطرف‌کننده نیاز‌ها و خلأهای فکری جامعه باشد.

رهبر انقلاب اسلامی همه دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی کشور را به حرکتی جدید و فراگیر در ترویج کتاب و کتابخوانی فراخواندند و خاطرنشان کردند: تیراژهای چند هزاری و چاپ‌های مکرر کنونی کتاب، شایسته کشوری 75 میلیونی و با جمعیت گسترده جوان نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به درصد بسیار بالای باسوادی در کشور افزودند: باید از این فرصت برای گسترش توجه به کتاب‌های مورد نیاز جامعه و کتابخوانی همراه با فکر و تدبر استفاده شود.

در ابتدای این دیدار آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در عرصه کتاب و کتابخوانی گفت: افزایش حدود 48 درصدی کتابخانه‌های عمومی و 20 برابر شدن خرید کتاب در شش سال گذشته، آغاز برنامه مطالعاتی سند نهضت مطالعه مفید و سند چشم‌انداز نهاد کتابخانه، برگزاری مسابقات متعدد کتابخوانی و جشنواره‌های کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی کتاب، راه‌اندازی شبکه کتابخوانان حرفه‌ای‌ و آموزش و ارتقای علمی کتابداران از جمله تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته است.

آقای واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی و برنامه‌های فرهنگی این نهاد ارائه کرد.


 
صیانت از جایگاه ‌رهبری ‌وظیفه مجلس خبرگان است
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
آیت‌الله مهدوی‌کنی: برای حل اختلاف نظرها
باید تسلیم امر رهبری شد

خبرگزاری فارس: رئیس مجلس‌خبرگان‌رهبری تأکید کرد: خبرگان ملت وظیفه بزرگی بر دوش دارند که نباید آن را کوچک بشمرند و باید در مواقع مختلف از جایگاه و شئون ولایت و رهبری در برابر تهاجم بیگانگان صیانت کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری که عصر امروز در نشست مشترک هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری سخن می‌گفت، اظهار داشت: مجلس خبرگان با توجه به هدف تأسیس آن یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: رهبری رکن اول نظام ماست و مجلس خبرگان به همان تناسب ارزشمند است و ارزش این نهاد را باید اعضای آن با اتخاذ تصمیمات درست در اجلاسیه‌ها و برخوردهایی که با مسائل مربوط به رهبری دارند، حفظ کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اگرچه برای خبرگان تنها دو وظیفه کشف و تعیین رهبری و نظارت به معنی تحسین و پاسداری از جایگاه رهبری در نظر گرفته شده اما همین دو وظیفه بسیار مهم است.

آیت‌الله مهدوی‌کنی افزود: خبرگان ملت وظیفه بزرگی بر دوش دارند که شرع مقدس و مردم به‌عهده آنان قرار دادند و ما نباید این مسئولیت را کوچک بشمریم و باید در مواقع مختلف از جایگاه و شئون ولایت و رهبری در برابر تهاجم بیگانگان صیانت کنیم.

وی اضافه کرد: کسانی که در جایگاه امامت جمعه قرار دارند و علمای بلاد از موقعیت‌های اجتماعی و دینی و سیاسی خود برای حفظ و پشتیبانی جایگاه رفیع رهبری نظام اسلامی مایه بگذارند تا از جمیع آفات محفوظ بماند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: باید در مسیر دفاع از رهبری به عنوان یک وظیفه شرعی حرکت کنیم و در این مسیر ثبات قدم لازم است و تلوّن و موضع‌گیری‌های دوپهلو مورد سوءاستفاده دشمنان و موجب تضعیف نظام می‌شود.

آیت‌الله مهدوی‌کنی افزود: کمیسیون‌های مجلس خبرگان برای این است که خبرگان در دوره فعالیت 8 ساله خود همیشه در جایگاه خبرویت حضور داشته باشند و وظایف خود را انجام دهند و جنبه تشریفاتی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برای حفظ نظام و جایگاه ولایت رهبری نیازمند وحدت هستیم و با انسجام و همدلی می‌توانیم دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدی که علیه نظام اسلامی دارند، ناکام بگذاریم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه السّلام تصریح کرد: در یک نظام اسلامی و ولایی مردم مکلف به شناخت درست امام و تسلیم امر امامت در زمان بروز اختلاف دیدگاه و تطبیق و فهم مصادیق هستند.

آیت‌الله مهدوی‌کنی افزود: همه ما نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته‌ایم که خبرگان قانون اساسی پیشنهاد داده‌اند و مردم هم به آن رأی دادند و در رأس این نظام مقام معظم رهبری قرار دارند که از طریق قوا اعمال ولایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما تفکیک قوا تصریح شده و همه نهادها در جایگاه خود قرار دارند و حرف آخر را رهبری می‌زند و جایی که اختلاف نظر به‌وجود می‌آید و حل نمی‌شود، باید تسلیم امر رهبری شد و حرف دیگری نزد.

آیت‌الله مهدوی‌کنی بر همین اساس خاطرنشان کرد که قوای سه‌گانه و نهادها باید طوری رفتار کنند که اختلافی به‌وجود نیاید و اگر به‌وجود آمد، هماهنگی امور با رهبری است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: یک موقعی در این کشور رئیس جمهور می‌گفت: من قانون را قبول ندارم، و امام هم در پاسخ به او فرمودند: قانون هم تو را قبول ندارد، و لذا همه ما حتی اگر قانون مطابق میل ما نبود، باید از آن تبعیت کنیم.

آیت‌الله مهدوی‌کنی تصریح کرد: حفظ نظام از اوجب واجبات است و لذا اگر کسی می‌دانست که سخن او حق است اما موجب اختلاف می‌شود، باید قانون را بپذیرد و بر اساس قانون رهبری فصل الخطاب است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه دشمن را نسبت به تحریم و تهدید امیدوار می‌کند، بروز اختلاف است و حضرت امام هم فرمودند انقلاب اسلامی راه خود را باز کرده و نسبت به حرکات ایذایی دشمن جای نگرانی نیست اما به شرط آنکه وحدت و همدلی را حفظ کنید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان تاکید کرد: مبادا کسی طوری رفتار و موضع‌گیری و یا سکوت کند که دشمنان نسبت به توطئه‌های خود علیه جمهوری اسلامی امیدوار شوند و اگر همه با هم باشیم، دشمن راه به جایی نبرده نمی‌تواند کاری بکند.


 
تاریخچه زندان ابو غریب-3
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳٠ : توسط : حسینی
ماجرای عریان کردن پدر و پسر
مقابل هم در زندان ابوغریب

خبرگزاری فارس: برهنه کردن زندانیان، واداشتن آنها به کارهای ناشایست، بستن طناب به گردن زندانی و او را وادار کردن به این که چون سگ‌ها رفتار کند، دردناک‌ترین خاطرات زندانیان ابو غریب را تشکیل می‌دهد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی الشرقیه، زندان ابو غریب از جمله زندان‌های بسیار مخوفی است که فجایع بوقوع پیوسته در آن جهان را به وحشت انداخت، در مجموعه مطالبی که تحت عنوان "زندان ابو غریب " ارائه خواهد شد، به معرفی هرچه بیشتر این زندان خواهیم پرداخت.
در بخش اول و دوم زندان ابو غریب از بنای این زندان و جنایاتی که در آن صورت گرفته سخن گفتیم و به نمونه‌هایی از شکنجه‌های هولناک و وحشتناک این زندان اشاره کردیم.

بخش سوم زندان ابو غریب به تشریح جنایات واقع شده در این زندان از زبان اسرا و زندانیانی می‌پردازد که موفق شده‌اند، از آن جان سالم بدربرند و تفاصیل آن در گزارش ژنرال "آنتونیو تاگوبا " مسئول رسیدگی به پرونده ابو غریب آمده و روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در 19 مارس 2004 اقدام به انتشار بخشی از این جنایات شرم‌آور و وحشیانه کرد.

* واداشتن زندانیان به کارهای ناشایست با یکدیگر

- زندانی "عبد الوهاب یوسف " می‌گوید: یکی‌ از روزها چند نظامی آمریکایی مرا به اتاق تاریکی بردند و پس از برهنه کردن من، مرا وادار به انجام کارهای خلاف عفت و غیر اخلاقی با زندانی کردند که در آن سلول وجود داشت.

* ایجاد تپه‌ها و تل‌هایی از انباشتن زندانیان بر روی هم

- زندانی "سلیمان داوود " حکایت خود را این‌گونه نقل می‌کند: تل‌ها و تپه‌هایی از زندانیان برهنه را می‌دیدم که واداشته می‌شدند، دست به کارهای غیر اخلاقی بزنند و "گرینز " زندانبان آمریکایی به همراه دیگر نظامیان آمریکایی که در آنجا حضور داشتند و در میان آنها نظامیان زن آمریکایی نیز مشاهده می‌شدند، از زجر کشیدن و شکنجه شدن زندانیان به خاطر ارتکاب چنین کارهایی لذت برده و خنده‌های هستریک و جنون‌آمیز سرمی‌دادند.

* واداشتن اعضای یک خانواده به کارهای غیراخلاقی با هم

- زندانی "محمد جمعه " چنین نقل می‌کند: افسر آمریکایی را دیدم که هفت‌تیر خود را به سوی گروهی از زندانیان عراقی گرفته بود که در میان آنها پدر و پسری بودند؛ وی آنها را از جمع آن زندانیان بیرون کشید و وادار به انجام کارهای ناشایست و غیراخلاقی‌اشان کرد .. صحنه دردناک اینجا بود که پدر و پسر به دست و پای آن افسر افتاده و با گریه به او التماس می‌کردند، آنها را از ارتکاب آن اعمال معاف کند. اما سنگدلی آن افسر متوحش و حیوان صفت به‌حدی بود که آن التماس‌ها و گریه‌ها در او اثر نمی کرد.

* تحقیر زندانیان عضو یک خانواده با شکنجه آنها در مقابل هم

- اما زندانی "صهیر الباز " چنین تعریف می‌کند: پدر و پسری را نزد زندانیان آوردند که بر سرشان کیسه‌ای گذاشته بودند تا نتوانند، جایی را ببینند، آنها را برهنه کرده و سپس دست و پای آن پسر را که به نظر می‌رسید، بیش از 14 سال نداشته باشد را بسته و در حالی که آن پسر از وحشت قالب تهی کرده بود و با صدای بلند گریه می‌کرد و به آنها التماس می‌نمود، او را چون توپی میان خود دست به دست می کردند و با هربار دست بدست شدن وی بر زمین می‌خورد و آنها به او می‌خندیدند و از این نوع شکنجه لذت می‌بردند، آنقدر این کار را با آن نوجوان انجام دادند که او از هوش رفت، وقتی دیدند او از هوش رفته سطل آب بسیار سردی آوردند و آن را برصورتش ریختند .. آب سرد او را به هوش آورد.

پس از آن کیسه‌ها را هم از سر آن نوجوان و هم پدرش برداشتند، فاجعه برای آن پدر آن بود که آن نوجوانی که در حال شکنجه بود، فرزندش بود و سخت‌تر از آن می‌دید که او هیچ‌کاری برای نجات وی از دستش برنمی‌آید. اما آن نوجوان چون پدر خود را در آن وضعیت و برهنه مشاهده کرد، از خجالت و شرمندگی سر خود را به زیر انداخت و شروع به گریه کردند.

* برهنه کردن زندانیان اولین گام هنگام آغاز باز جویی‌ها بود

- می‌رسیم به زندانی "حیدر صابر "، صاحب همان عکس معروف که "لیندی آنگلند " در کنار او برهنه عکس گرفته بود، وی درباره آن شکنجه می‌گوید: نظامیان آمریکایی دست و پا بسته و درحالی که کیسه سیاهی برسر داشتم و جایی را نمی‌دیدم مرا به اتاق بازجویی برده و شروع به برهنه کردن من کردند؛ در واقع برهنه کردن زندانیان اولین گام پیش از آغاز بازجویی بود تا بدان وسیله کرامت و حرمت زندانی را ازبین برده و شخصیت او را خورد کنند.

* مرا وادار به کارهای غیراخلاقی کردند

وی در ادامه می‌افزاید: وقتی مرا وارد اتاق بازجویی کردند، کیسه را از سرم برداشتم و از این که می‌دیدم یک افسر زن آمریکایی که "مایز " نام داشت، در برابرم ایستاده جا خوردم، او به من دستور داد که نسبت به او ابراز احساس کنم و خود را در اختیار او قرار دهم، سپس دوباره آن کیسه را برسرم گذاشتند و بار دیگر وقتی آن را از سرم برداشتند، یکی از دوستان خود را مثل خود برهنه در برابر خودم دیدم که او را واداشته بودند در برابر من زانو زده و دست به کارهای ناشایست و غیراخلاقی بزند، ‌سپس مرا وادار کردند، دمر خوابیده و زندانی دیگری را آوردند و بعد از برهنه کردن او، وادارش کردند، بر روی من بخوابد و در تمام این مدت آنها از شکنجه کشیدن ما به این نحوه لذت می‌برده و قهقه مستانه سرمی‌دادند و در اوج خوشی از ما عکس می‌گرفتند.

* آمریکایی‌ها حتی به مخالفان صدام هم رحم نکردند

نکته مهم در این بود که حیدر صابر از جمله کسانی بود که به شدت از ورود آمریکایی‌ها به عراق استقبال کرده بود و در زمان دیکتاتوری صدام حسین 8 سال را در زندان‌های رژیم بعث سپری کرده و متحمل انواع و اقسام شکنجه‌ها شده بود، به همین دلیل هنگامی‌که خود را اسیر و دربند آمریکایی‌ها مشاهده می‌کرد، بسیار غمگین و ناراحت می‌شد، چون آنها را فرشته نجات و آزادی خود تلقی می‌کرد.

* واداشتن زندانیان به رفتار چون سگ‌ها

حیدر در ادامه اعترافات خود می‌گوید: نظامیان آمریکایی مرا به همراه گروهی از زندانیان برهنه کرده و مجبور به انجام کارهای ناشایست کردند.. سپس آن نظامیان زندانیان را وادار کردند چون تلی از انسان‌های برهنه بر روی هم قرار گیرند.. بعد او را در برابر آن نطامی زن آمریکایی قرار داده که از آنها عکس می‌گرفت و به انها می‌خندید و از او خواستند، با وی باشد و با او عکس بگیرد و چون به این اقدام آنها اعتراض کرد، او را آن‌قدر مورد ضرب و شتم قرار دادند تا به خواسته آنها عمل کند، سپس طنابی به گردن او و دیگر زندانیان آنجا انداخته و از او خواستند، چون سگ رفتار کند.

ادامه دارد..


 
عملیات علیه گروهک‌های ضد‌انقلاب ادامه دارد؛
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
تعدادی دیگر از تروریست‌های پژاک توسط
 
 
 
 
 
 
 
نیروهای سپاه به هلاکت رسیدند

خبرگزاری فارس: فرمانده قرار گاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: در ادامه عملیات مقابله با گروهک تروریستی پژاک در شمالغرب کشور، امروز چهارشنبه تعداد دیگری از اشرار و تروریست‌ها به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار محمدتقی اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با بیان این مطلب افزود: در ادامه عملیات این قرارگاه که به منظور ایجاد امنیت پایدار و پاکسازی منطقه و خطوط مرزی شمالغرب کشور صورت می‌گیرد، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) موفق شدند تعداد دیگری از اعضای گروهک پلید پژاک را در مرحله جدیدی از این عملیات به هلاکت رسانده و یا مجروح کنند.

وی افزود: در این مرحله از عملیات که در منطقه عمومی الواتان، دشت وزنه، جاسوسان و ارتفاعات گویزه انجام شد، مواضع و محل‌های استقرار گروهک مذکور شناسایی و منهدم شده و طی آن تروریست‌ها با بجای گذاشتن تعداد زیادی کشته و مجروح و تجهیزات از مواضع خود متواری شدند.

سردار اصانلو در ادامه اظهار داشت: این عملیات در چارچوب تعقیب و انهدام نیروهای ضدانقلاب و به ویژه گروهک تروریستی پژاک صورت می‌پذیرد و انشاءالله با اقتدار کامل در مرزهای جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان عراق ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و رصد تحرکات و جابجایی‌های عوامل گروهک پژاک توسط رزمندگان اسلام، تصریح کرد: با اراده خداوند متعال و انجام اقدامات مقابله‌ای تهدید، شرارت و مزاحمت‌های تروریست‌ها دفع و رزمندگان این قرارگاه با کمک مردم غیور، انقلابی و بومی مرزنشین در شمالغرب کشور درسی فراموش ناشدنی به جیره‌خواران استکبار جهانی خواهند داد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در پایان اظهار داشت: ضدانقلاب و دشمنان ملت ایران با عصبانیت و ناراحتی از امنیت و آرامش استانهای مرزی کشور که روند محرومیت زدایی و اجرای پروژه‌های سازندگی، توسعه و پیشرفت منطقه را تسریع بخشیده است، درصدد هستند به شیوه های مختلف از جمله سازماندهی و اعزام اشرار و گروهک‌های تروریستی و ایجاد ناامنی و بی ثباتی، مسیر خدمت رسانی نظام اسلامی به مردم مناطق مرزنشین را به مخاطره بیاندازند.


 
از سوی همراهان طلبه ناهی از منکر انجام شد؛
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
شکایت از 25 بیمارستان به خاطر
 
 
 
 
 
 
عدم پذیرش علی خلیلی

خبرگزاری فارس: همراهان طلبه ناهی از منکر، با مراجعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متن شکایت خود از 25 بیمارستانی که از پذیرش این طلبه خودداری کردند را تحویل دادند.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، همراهان طلبه ناهی از منکر که از سوی تعدادی جوان مورد حمله قرار گرفته بود با ارسال نامه‌ای به معاونت درمان وزارت بهداشت، از بیمارستان‌هایی که از پذیرش این طلبه خودداری کردند، شکایت کرده‌اند که متن این شکایت به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر امامی رضوی
با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)

ما جمعی از شاهدان و همراهان ناهی منکر طلبه بسیجی علی خلیلی هستیم که در شامگاه شنبه 25/4/90 در اثر حمله اراذل و اوباش مضروب شد که در این زمینه نسبت به عملکرد بیمارستان‌های خاطی شکایت جدی داریم، لازم به ذکر است که ایشان در حدود ساعت 23:30 از ناحیه گردن با ضربه چاقو به شدت آسیب دیده و توسط مردم به بیمارستان فلکه سوم تهرانپارس منتقل شد و الحمدلله با تلاش فراوان کارکنان اورژانس و انجام امور مقدماتی احیا صورت گرفته ولی به دلیل عدم حضور پزشک متخصص عروق و کمبود امکانات آن مرکز، از همراهان مجروح تقاضای انتقال وی به یک مرکز مجهز شد.

این در حالی است که خدمت‌رسانی از ستاد هدایت و دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت انتقال مجروح انجام نگرفت و مرکزی به ما معرفی نشد. شرایط وخیم و وضعیت حساس و بحرانی این طلبه بسیجی ما را برآن داشت تا خودجوش با تماس‌های تلفنی و مراجعات حضوری چندین گروه موتوری، به دنبال اخذ پذیرش باشیم که این امر حدود سه و نیم ساعت در بازه زمانی 24 الی 3:30 نیمه شب به طول انجامید.

شرح تماس‌های تلفنی به صورت ذیل است:

1.بیمارستان امام خمینی...................نتیجه: جراح عروق نداریم
2.بیمارستان طالقانی........................نتیجه: اتاق عمل پر است
3.بیمارستان الغدیر...........................نتیجه: تماس منجر به نتیجه نشد
4. بیمارستان سینا...........................نتیجه: شب چنین دکتری برای قلب و عروق نداریم
5. بیمارستان امام حسین..................نتیجه: بخش عروق نداریم.
6.بیمارستان دی..............................نتیجه: تماس منجر به نتیجه نشد
7. بیمارستان بهرام...........................نتیجه: بخش عروق نداریم.
8. بیمارستان لواسانی......................نتیجه: بخش عروق نداریم.
9.بیمارستان لاله..............................نتیجه: بخش عروق نداریم.
10. بیمارستان جماران.......................نتیجه: بخش عروق نداریم.
11. بیمارستان خاتم الانبیا..................نتیجه: بخش عروق نداریم.
12.بیمارستان آتیه.............................نتیجه: باید پول بیاورید تا پذیرش کنیم، با تماس اول نپذیرفتند.
13.قلب شهید رجایی.........................نتیجه: بخش عروق نداریم.
14.مرکز قلب تهران.............................نتیجه: بخش عروق نداریم.
15.بیمارستان رسول اکرم....................نتیجه: از سوپروایزر خبر میگیریم 5 دقیقه دیگر تماس بگیرید.در تماس‌های بعدی پاسخی دریافت نشد.
16. بیمارستان رسالت........................نتیجه: جا نداریم.
17 بیمارستان.شریعتی:......................نتیجه: بخش عروق نداریم.
18.تهران کلینیک................................نتیجه: بخش عروق نداریم.
19. بیمارستان سجاد..........................نتیجه: تماس منجر به نتیجه نشد.
20. بیمارستان آراد..............................نتیجه: تماس منجر به نتیجه نشد.

*شرح مراجعات حضوری به صورت زیر است:

21. بیمارستان شهدای تجریش..... نتیجه: با دلسوزی اظهار داشتند ما چند دانشجو هستیم. بیمارتان وضعیت وخیمی دارد. بهتر است به بیمارستان خصوصی ببرید که اساتید ما آنجا مشغول هستند و الا می‌میرد؛ ضمناً اتاق عمل پر است.

22.بیمارستان پارسیان..................نتیجه: به دلیل وضعیت حادش قبول نمی‌کنیم.

23.بیمارستان چمران.....................نتیجه: بخش عروق نداریم.

24.بیمارستان عرفان......................نتیجه: اصرارهای ویژه در دومین پیگیری با دریافت پنج میلیون تومان در سحر نیمه شعبان پذیرش کرد.

25.بیمارستان بقیه‌الله.....................نتیجه: علاوه بر تماس تلفنی در مراجعه حضوری به طور کلی منکر داشتن بخش عروق شدند.


26 بیمارستان میلاد........................نتیجه: علاوه بر تماس تلفنی در مراجعه حضوری اعلام شد "جراح عروق نداریم ".

بخش دیگر شکایت که مربوط به امور اورژانس است:

با شماره ثابت پذیرش اورژانس تهران تماس گرفته شد که برای ما پذیرش بگیرند، اما متاسفانه انجام نگرفت. دوستان این طلبه بسیجی امور پذیرش را انجام داده اما ماشین‌های اورژانس پس از مراجعه خدمت‌رسانی نمی‌کردند.

گروه اعزامی اول اورژانس سلامت، به دلیل نبود امکانات کافی برگشت.

گروه اعزامی دوم اورژانس امور ایثار، خصوصی بوده و به دلیل اجازه نداشتن خدمه‌اش از مسئولشان در اینگونه امور که بیمار وضعیت وخیم دارد قبول نکردند و برگشت.

گروه اعزامی سوم اورژانس تهران اعلام کرد بنده مأموریت ندارم و نمی‌برم و در نهایت گروه اعزامی چهارم اورژانس سلامت پس از 45 دقیقه تأخیر با دکتر آمدند و مجروح را به بیمارستان عرفان انتقال دادند.

ما شاهدین و همراهان طلبه بسیجی برادر علی خلیلی ضمن شکایت از نحوه عملکرد بیمارستان‌های مذکور و اورژانس‌های تحت نظارت وزارت بهداشت از آن نهاد درخواست داریم به سرعت ماجرا را بررسی و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برساند.

سوال اصلی ما این است که اگر روزی یکی از شهروندان تهرانی و ایرانی، فارغ از چگونگی مشکل پیش آمده دچار سانحه‌ای شود، آیا نباید بیمارستانی باشد که او را پذیرش کرده و خدمات درمانی ارائه دهد.

امیدواریم مشکلات پیش آمده برای طلبه ناهی منکر علی خلیلی باعث شود مسئولان آن نهاد پیگیر مشکلات عموم مردم باشند، تا حوادث از این دست تکرار نشود.


 
جنگ 33 روزه به روایت دو محقق آمریکایی-1
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
توان اطلاعاتی و ضدجاسوسی حزب‌الله عامل
 
 
 
 
 
 
 
 
اصلی شکست اسرائیل بود

خبرگزاری فارس: "الستر کروک " و "مارک پری " دو تن از محققان آمریکایی علت اصلی شکست اسرائیل در جنگ اطلاعاتی را دست‌کم گرفتن توان اطلاعاتی و ضدجاسوسی حزب‌الله عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه تحلیلی "کانترپانچ " به قلم "الستر کروک " و "مارک پری " در گزارشی به بررسی پیروزی حزب‌الله بر اسرائیل در جنگ 33 روزه و پیروزی حزب‌الله در جنگ اطلاعاتی می‌پردازد و علت شکست اسرائیل در جنگ اطلاعاتی را دست‌کم گرفتن توان اطلاعاتی و ضدجاسوسی حزب‌الله می‌دانند.
این مقاله اگرچه مربوط به بعد از جنگ است و مدتی از انتشار آن می گذرد ولی به جهت اینکه از مقالات قابل اعتنا در این حوزه است و تاکنون به فارسی هم برگردانده نشده بود، خبرگزاری فارس اقدام به ترجمه و انتشار آن نموده است.

قسمت اول این مقاله به شرح زیر است:

* حزب الله از سیستم اطلاعاتی سازماندهی شده‌ای بهره می‌برد

حزب‌الله توانسته بود در طی سال‌های پس از 2004 تا شروع جنگ نه تنها سیستم‌های اطلاعاتی خود را به شدت تقویت کند بلکه بیش از صدها زاغه و انبار مهمات را در مناطق مختلف حفر کرده بود، به طوریکه حتی خود فرماندهان حزب‌الله هم از محل دقیق همه این زاغه‌ها مطلع نبودند.
مقامات حزب‌الله هیچ اطلاعاتی در رابطه با مبارزات، نیروها و راهبردهای آتی خود ارائه نمی‌دهند. با وجود این، امروزه درس‌های برگرفته از دیدگاه حزب‌الله نسبت به جنگ در حال ظهور هستند و طراحان راهبردهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده می‌کنند. نتایج این مقاله بر ارزیابی‌های انجام شده در طول جنگ در خود منطقه، مصاحبه با کارشناسان نظامی اسرائیل، آمریکا و اروپا، دیدگاه‌های متخصصین نظامی نسبت به جنگ، و شبکه‌ای از مقامات عالیرتبه در خاورمیانه بنا شده است که به شدت به بررسی نتایج جنگ پرداخته‌اند.

* بر خلاف تصور مقامات کاخ سفید و اسرائیل، حزب‌الله از همان ابتدای جنگ بر اسرائیلی‌ها برتری داشت

نتایجی که ما بدان دست یافته‌ایم با دیدگاه کنونی برخی از مقامات کاخ سفید و اسرائیل در تضاد است: این مقامات بر این عقیده‌اند که حملات اسرائیل توان نظامی حزب‌الله را نه تنها برای شروع جنگ بلکه برای جنگ‌های آینده به نحوی چشمگیر تضعیف کرده و چناچه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان مستقر شود، به خوبی خواهد توانست بر دشمن خود فائق آید و راه حلی مطابق میل اهداف سیاسی اسرائیل بر آن تحمیل کند.
اما باید گفت که حقیقت چیز دیگری است. از همان ابتدای جنگ، فرماندهان حزب‌الله طی عملیاتی اطلاعاتی، نظامی و سیاسی به خوبی در چرخه تصمیم‌گیری‌های راهبردی و تاکتیکی اسرائیل نفوذ کردند و توانستند قاطعانه بر اسرائیلی‌ها فائق آیند و آنها را شکست دهند.

* رهبران حزب‌الله به شدت از واکنش اسرائیل به ربوده‌شدن سربازانش متعجب شدند

"حسن نصرالله " دبیر کل حزب‌الله، در ابتدای جنگ بیان داشت که واکنش نظامی اسرائیل به ربوده‌شدن دو تن و کشته‌شدن هشت تن از سربازانش در ساعت 9:04 صبح دوازدهم ژوئیه، مایه تعجب رهبران حزب‌الله شد. این سخنان حسن نصرالله، فصل‌الخطاب خبرهایی بود که بیان می‌داشت که حزب‌الله عامدانه قصد شروع جنگ را داشته و ربودن سربازها بخشی از نقشه حزب‌الله و ایران بوده است. گرچه حزب‌الله مشخص کرده بود که قصد ربودن سربازها را دارد، با این حال دلایل خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها هیچ‌گاه این جنگ را در تابستان شورع نمی‌کردند، چراکه در تابستان شمار زیادی از شیعیان ثروتمند از مناطق یهودی به لبنان می‌آیند ( و پول زیادی را در این منطقه خرج می‌کنند)، و در نتیجه شمار زیادی از اعراب خلیج[فارس] وارد این کشور می‌شوند.

* فعالیت‌های حزب‌الله با هماهنگی حماس نبوده است

همچنین این ادعا که حزب‌الله فعالیت‌های خود را با هماهنگی حماس انجام داده نیز صحیح نیست. در حقیقت، ربودن سربازها به شدت حماس را متعجب کرد و گرچه رهبران حماس از فعالیت‌های حزب‌الله حمایت می‌کردند، با این حال، به خوبی می‌توان دید که آنها چندان هم از این فعالیت‌ها خشنود نیستند، چرا که در طول جنگ بارها مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بودند و شمار زیادی از مبارزین و غیرنظامیان غزه کشته شده بودند. حملاتی که در غرب صورت می‌گرفت به شدت نادیده گرفته شد و بار دیگر این سخن را احیا کرد که "هرگاه خاورمیانه می‌سوزد، فلسطین به فراموشی سپرده می‌شود ".

* ربودن سربازان اسرائیلی واکنش حزب‌الله به عدم پایبندی شارون به تعهداتش برای آزادسازی زندانیان حزب‌الله بود

در حقیقت ربوده و کشته‌شدن سربازان اسرائیلی، رهبران حزب‌الله را متعجب ساخت، این اقدام بدین دلیل صورت گرفت که نیروهای حزب‌الله در مرز اسرائیل دستور داشتند که از نقطه ضعف‌های نظامی اسرائیل بهره جویند. بدنبال خودداری "آریل شارون "، نخست وزیر سابق اسرائیل از پایبندی به تعهدات خود برای آزادسازی تمامی زندانیان حزب‌الله در طی آخرین تبادل زندانیان میان اسرائیل و حزب‌الله، حسن نصرالله بارها از قصد حزب‌الله به ربودن سربازان اسرائیلی سخن گفته بود.

* گزارش هاآرتص از تخلفات مرزی سربازان اسراییلی

در واقع، ربودن سربازان کاری بسیار ساده بود: سربازان مرزی اسرائیل دستورالعمل‌های عملیاتی را رعایت نمی‌کردند، آنها در غیاب فرماندهان‌شان وسایل نقلیه خود را در دیدرس تاسیسات حزب‌الله و دور از پوشش تسلیحات خودشان قرار می‌دادند.
لازم به ذکر است که در حالیکه رسانه‌های غربی همواره سعی داشتند تا وقایع مرزی اسرائیل و لبنان را به نحوی دیگر گزارش دهند، روزنامه اسرائیلی "هاآرتص " کاملا این وقایع را تایید می‌کند و می‌نویسد: "تعدادی تانک و خودروی زرهی بلافاصله برای تعقیب نیروهای حزب‌الله به داخل لبنان اعزام شدند. در این تعقیب بود که تانک "مرکاوا "، در حدود ساعت 11 صبح در محدوده 70 متری شمال حصار مرزی از روی بمبی بسیار قدرتمند با حدود200 تا 300 کیلوگرم مواد منفجره عبور کرد. تانک کاملا نابود شد و چهار سرنشینش بلافاصله کشته شدند. در ساعات بعد، سربازان ارتش اسرائیل حملات شدیدی علیه نیروهای حزب‌الله آغاز کردند... در این درگیری‌ها، حدود ساعت 3 بعدازظهر، یک سرباز اسرائیلی کشته و دو تن مجروح شدند ".

* سربازان اسرائیلی را فرمانده اسراییلی کشت

ربوده شدن سربازان، موجب شروع اشتباهات سربازان اسرائیلی شد، اشتباهاتی که در نتیجه عملکرد فرماندهان خارج از آیین عادی مرزی خود، تشدید می‌شد. اعضای گشت مرزی روزهای آخر استقرار خود در شمال را سپری می‌کردند و تجهیزاتشان هم رو به اتمام بود. اما حقیقت آنست که هشت سرباز اسرائیلی را نیروهای حزب‌الله نکشتند، بلکه آنها هنگامی کشته شدند که فرمانده مرزی ارتش اسرائیل، که از غفلت خویش از آیین مرزی شرمسار بود، به آنها دستور تعقیب آدم‌ربایان را داد. دو خودروی زرهی که برای تعقیب حرکت کرده بودند در دام مین‌های ضدتانک حزب‌الله افتادند و نابود شدند. در واقع این هشت سرباز اسرائیلی طی این عملیات یا اقدامات رزمی پس از آن کشته شدند.
اینکه سربازان اسرائیلی تا این حد بدون پوشش و حمایت، به مرز نزدیک شده بودند و خود را در معرض مستقیم حمله نیروهای حزب‌الله قرار داده بودند، این سوال را برای مقامات اسرائیلی مطرح کرده که آیا این نیروها خارج از دستوران فرماندهان عمل می‌کردند. مقامات ارشد ارتش اسرائیل کمیسیونی داخلی ایجاد کردند تا به بررسی این وقایع و آیین و روندهای حاکم بر فعالیت نیروهای مرز شمالی اسرائیل بپردازد. تاکنون این کمیسیون هیچ گزارشی از یافته‌های خود منتشر نکرده است.

* در طی سال‌های پس از خروج اسرائیل از منطقه، حزب‌الله به شدت تاسیسات خود را مجهز کرده بود

گرچه حزب‌الله از واکنش اسرائیل متعجب شده بود، با این حال، اندکی پس از ربودن سربازان، نیروهای جنوب لبنان و زرادخانه‌ها، به حالت آماده‌باش درآمدند. پدافندهای مجهز و مستحکم حزب‌الله نتیجه شش سال تلاش بی‌وقفه بود که از سال 2000 با خروج اسرائیل از منطقه شروع شده بود. بسیاری از سنگرهای حزب‌الله به دست مهندسان آن تقویت و تجهیز شده بود، به طوریکه برخی از این سنگرها و تاسیسات حتی مجهز به تهویه هوا بودند.

* ایجاد تاسیسات نظامی در فضای باز و آشکار حیله‌ای برای فریب اسرائیل

در طول سال‌های قبل، حزب‌الله زرادخانه‌های بسیاری را ایجاد کرده است، منتها برای فریب اسرائیلی‌ها، زاغه‌ها و تاسیساتی را در فضای باز و آشکار و در برابر دید هواپیماهای بی‌خلبان اسرائیلی یا لبنانی‌هایی که با اسرائیلی‌ها ارتباط نزدیک داشتند، می‌ساختند. جز در چند مورد، این زاغه‌ها و تاسیسان عمدتا دام و تله بودند. مهمترین زاغه‌ها و زرادخانه‌های سلاح در تپه‌های سنگی لبنان تا عمق 40 متری حفر شده‌اند. تقریبا حدود 600 زرادخانه سلاح و مهمات در جنوب لیتانی حفر شده‌اند.

* هیچ یک از فرماندهان حزب‌الله از محل تمامی زاغه‌ها آگاهی نداشت

به دلایل امنیتی، هیچ یک از فرماندهان حزب‌الله از محل تمامی زاغه‌ها آگاهی نداشت، و هر لشگر شبه‌نظامی تنها به سه زاغه دسترسی داشت: یک زاغه اصلی و دو زاغه فرعی، در صورتی که زاغه اصلی نابود می‌شد. برای هر واحد نظامی هم یک مقر استقرار اصلی و پشتیبانی مجزا در نظر گرفته شده است، و آنها موظف بودند تنها در همان مناطق مشخص مبارزه کنند. آیین امنیتی برای استقرار نیروها به خوبی و با دقت رعایت می‌شد. هیچ یک از اعضای حزب‌الله ساختار کلی زاغه‌های آن را نمی‌شناخت.

* اسرائیل توانسته بود با استفاده از گزارش‌های اطلاعاتی، زرادخانه‌های حزب‌الله را شناسایی کند

در 72 ساعت اول جنگ، زرادخانه‌ها و مقرهای اصلی استقرار حزب‌الله، مورد حمله نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفتند. فرماندهان اسرائیلی توانسته بودند با استفاده از گزارش‌های اطلاعاتی این زاغه‌ها را شناسایی کنند؛ آنها این کار را به طرق زیر انجام دادند: استراق سمع ارتباطات حزب‌الله، عکس‌های ماهواره‌ای بدست آمده در نتیجه همکاری با نظامیان آمریکایی، عکس‌های گرفته شده توسط هواپیماهای اسرائیلی در منطقه و عکس‌های گرفته‌شده توسط هواپیماهای بدون خلبان اسرائیلی در جنوب لبنان و،مهمتر از همه، شبکه‌ای از منابع اطلاعاتی انسانی مطمئن که به استخدام مقامات اطلاعاتی اسرائیل درآمده بودند، از جمله شمار زیادی از تبعه خارجی (غیرلبنانی) که به عنوان کارگر مهاجر در منطقه فعالیت داشتند.

ادامه دارد...


 
زندانهای سری آمریکا در جهان-2
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
عریان کردن زندانی بمدت طولانی در زندان‌های
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمریکا در افغانستان

خبرگزاری فارس: هیئت تحقیق سازمان ملل در گزارش مفصل خود درباره زندان‌های مخفی آمریکا و سیا در افغانستان عریان بودن اجباری زندانیان را امری رایج در بازداشتگاه‌های آمریکا توصیف کرده است.

به گزارش فارس، گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در سال 2010 که درباره زندان‌های مخفی آمریکا و سازمان‌های جاسوسی این کشور در دیگر کشورها منتشر شده در بخش افغانستان آن آمده است:

* زندان‌های افغانستان

خارج از برنامه "بازداشت‌شدگان فوق‌العاده با ارزش "، بیشتر بازداشت‌شدگان در زندان‌های متعددی در افغانستان نگه‌داری می‌شوند. سه زندان‌ از این زندان‌ها معروف هستند: یک زندان مخفی درون پایگاه هوایی بگرام که به "هنگار " معروف شده است؛ و دو زندان مخفی نزدیک کابل که به "زندان تاریک " و "سالت پیت " موسوم هستند. در طی مصاحبه‌ای که با کارشناسان این گزارش انجام شد، "بیشر الراوی " اعلام کرد که زندان تاریک هیچ چراغ و روشنایی، وسیله گرمازا یا تجهیزاتی نداشت.
سلول الراوی با یک در فولادی محکم و دریچه‌ای کوچک پایین آن حدودا چهار متر مربع مساحت داشت.

* یک سطل برای دستشویی و یک تکه زیلوی کهنه کف سلول

الراوی فقط یک سطل برای دستشویی در اختیار داشت و یک تکه زیلوی کهنه کف سلول افتاده بود. یک میله فولادی زنگ زده هم وسط سلول بود که برای آویزان کردن زندانیان از آن استفاده می‌شد.
تمام نگهبانان کلاه‌هایی سرشان می‌گذاشتند که فقط دو چشمشان مشخص بود و هرگز حرف نمی‌زدند.
معمولا موسیقی با صدای بسیار بلند پخش می‌شد. این زندانی عراقی همچنین گفته است که او با محرومیت از خواب به مدت سه روز شکنجه شده و تهدیدهایی هم به جان او شده است.
"بنیام محمد " نیز چنین اظهاراتی را در مواجه با کارشناسان سازمان ملل مطرح کرد و همچنین وکیل "خالد المصری " و "سلیمان عبدالله " چنین سخنانی را مطرح کردند.
کارشناسان اظهارات زندانیان سه زندان غیرمعروف دیگر از جمله یک زندان در دره "پنجشیر " در شمال کابل را شنیدند، همچنین اظهارات زندانیان دو زندان دیگر که به نام ریاست یا ریاست 2 معروف هستند گوش فرا داده شد.

* چند زندانی آزاد شدند؟

از زندانیانی که مشخص شد در زندان مخفی سیا نگهداری می‌شوند (علاوه بر زندانیان فوق العاده با ارزشی که ذکر شد) نهایتا هفت نفر آزاد شدند، چهار نفر از زندان بگرام در جولای 2005 فرار کردند که عبارتند از "ابویحیی اللیبی " اهل لیبی، "عمر الفاروق " اهل کویت که در بوگور اندونزی در سال 2002 دستگیر شد؛ "محمد جعفر جمال الخطانی " اهل عربستان سعودی که در ولایت خوست در نوامبر 2006 دستگیر شد و "عبدالله هاشمی " اهل سوریه که به "ابو عبدالله الشامی " نیز معروف است و پنج نفر در سال 2006 به لیبی بازگشتند (ابن الشیخ الیبی، حسن ربا و خالد الشریف هر دو در سال 2003 در پیشاور پاکستان دستگیر شدند که مدت زمانی را در زندان سیا در افغانستان سپری کردند، عبدالله الصادق در عملیات مخفی سیا در تایلند در بهار 2004 دستگیر شد و ابو موندر السعدی که هر دو مدت کوتاهی در زندانی در لیبی زندانی بودند.

*شکنجه توسط نیروهای آمریکا در زندان‌های افغانستان

دیده بان حقوق بشر در مه 2009 گزارش داد که نمایندگان آن چند دقیقه با ابن الشیخ اللیبی در بازدید از زندان "ابوسلیم " در طرابلس دیدار کردند و این در شرایطی بود که او از مصاحبه کردن سر باز می‌زد.
نمایندگان دیده بان حقوق بشر با چهار مرد دیگر که گفته می‌شد پیش از آنکه به لیبی فرستاده شوند توسط نیروهای آمریکایی در بازداشتگاه‌های افغانستان مورد شکنجه قرار گرفته بودند، مصاحبه کردند.

*ماه‌ها بدون لباس

یکی از این چهار مرد حسن ربای یا محمد احمد محمد الشوریه بود که در نیمه سال 2003 گفت تصور می‌کرده در محلی نگهداری می‌شده که زندان بگرام بوده است تصریح کرد: مترجمانی که سوالات را برای ما ترجمه می‌کردند با کتک و فحش دادن این کار را می‌کردند. آنها از آب سرد استفاده می‌کردند. آنها ما را در وان آب سرد می‌گذاشتند. مجبور بودیم ماه‌ها بدون لباس باشیم. اوایل برایمان یک پزشک آوردند. او پای من را در گچ گذاشت. یکی از روش‌های شکنجه این بود که گچ‌ها را بردارند و روی پای من بایستند.

زندانیان آزاد شده عبارتند از:

"لید سعیدی " اهل الجزایر 10 مه 2003 در تانزانیا دستگیر شد و با لباس ساده به جزایر مالویناس منتقل شد. او در آنجا در کنار دو مرد میانسال اهل قفقاز که لباس جین و تی شرت به تن داشتند، نگهداری می‌شد. مدت کوتاهی پس از آن، وکیل مدافع همسر سعیدی اقرار نامه‌ای را در دادگاه تانزانیا ارائه کرد که اعلام می‌کرد اسناد مهاجرت نشان می‌دهد آقای سعیدی از طریق مرز بین "کاسومولو "، تانزانیا و مالاوی دیپورت شده است.
او یک هفته در یک بازداشتگاهی در کوه‌های مالاوی زندانی بود و سپس به افغانستان منتقل شد جاییکه می‌گوید در "زندان تاریک " و "سالت پیت " و دیگر زندان‌های ناشناخته نگهداری شده است. یک سال پس از دستگیری سعیدی او با هواپیما به تونس منتقل شد جاییکه 75 روز در بازداشت بود و پس از آن به الجزایر برگردانده و در همانجا آزاد شد.

* دولت یمن همکار آمریکا در بازداشت زندانیان

سه یمنی به نام‌های "صالح ناصر سلیم " اکتبر 2003 در اندونزی دستگیر شد، "محمد الاسعد " و "محمد فراق احمد بشمیله " در چندین بازداشتگاه سیا تا زمانیکه در مه 2005 به یمن بازگردند، زندانی بودند.
البته آنها در یمن نیز ظاهرا به درخواست مقامات آمریکایی همچنان در بازداشت نگه داشته شدند. محمد فراق احمد بشمیله توسط عوامل دستگاه اطلاعاتی اردن در اکتبر 2003 دستگیر شد یعنی زمانیکه برای عمل جراحی مادرش در اردن بود. از 21 تا 26 اکتبر 2003، بشمیله بدون اتهام بازداشت شد و با شکنجه، خشونت و رفتار غیرانسانی مانند کتک زدن‌های طولانی و تهدید به شوک الکتریکی و تهدید به تجاوز به همسر یا مادر قرار گرفت.
مکاتبه‌ای از سوی گزارشگر ویژه شکنجه و ضد تروریسم به دولت‌های آمریکا، اندونزی، یمن و اردن در خصوص موارد فوق فرستاده شد. بشمیله و سلیم علی هر دو نفر در اردن دستگیر و شکنجه شدند. فقط اردن پاسخ داد که هیچ مدرکی دال بر اینکه این دو نفر به دلیل نقض قوانین جزایی و اداری دستگیر شده‌اند، وجود ندارد.
آنها پرونده‌های مستندی که نشان دهد افراد مذکور تهدیدی برای امنیت هستند، ندارند تا به این ترتیب دلیل دستگیری آنها که تروریسم بود را توجیه کند.

*بازداشت بدون دلیل قانونی

"گروه کاری بازداشت اجباری " در سند شماره 47 سال 2005 خود درباره یمن اعلام کرد که در خصوص پرونده فوق هیچ گونه اساس قانونی وجود ندارد. دولت یمن در پاسخ خود به موارد فوق تایید کرد که بشمیله و ناصر سلیم توسط آمریکا به یمن تحویل داده شده است.
بر اساس اعلام دولت یمن، آنها در یک مرکز پلیس امنیتی نگهداری شدند زیرا مشارکت ادعا شده آنها در فعالیت‌های تروریستی مرتبط با القاعده بود. دولت یمن همچنین اضافه کرد که مقامات ذی صلاح هنوز درگیر این پرونده هستند چرا که مقامات آمریکایی اسنادی از این افراد را ارسال می‌کنند تا آنها را به بازجویان معرفی کنند.

*سه زندانی بازداشتگاه سری سیا را تجربه کردند

خالد المصری تبعه آلمان31 دسامبر 2003 در مرز جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه دستگیر شد و توسط ماموران جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه به مدت 23 روز زندانی شد و پس از آن توسط سیا به "سالت پیت " افغانستان منتقل شد. وی در 29 مه 2004 در آلبانی آزاد شد.
خالد المقطری اهل یمن ژانویه 2004 در عراق دستگیر شد، ابتدا در زندان ابوغریب نگهداری شد و سپس به یک بازداشتگاه سری سیا در افغانستان منتقل شد. در آوریل 2004، او به یک زندان سری دیگر منتقل شد که احتمال می‌رود در اروپای شرقی بوده باشد یعنی جاییکه 28 ماه در سلولی انفرادی نگهداری شد تا زمانیکه در مه 2007 به یمن بازگردانده و در آنجا آزاد شد.
"مروان جبور " فلسطینی متولد اردن 9 مه 2004 در لاهور پاکستان دستگیر و 25 ماه در یک بازداشتگاه سیا در افغانستان زندانی شد. او سپس به اردن منتقل شد و پس از شش هفته بازداشت به اسرائیل انتقال داده شد و در آنجا نیز شش هفته دیگر زندانی بود تا اینکه به غزه منتقل و آزاد شد.

*زندانی ترکیه‌ای الاصل ساکن آلمان

"مورات کورناز " ترکیه‌ای الاصل ساکن آلمان در خصوص این گزارش با کارشناسان مصاحبه کرده است. وی در نوامبر یا دسامبر 2001 در پاکستان دستگیر شد و ابتدا توسط افسران پلیس پاکستان و آمریکا تحت بازداشت بود. وی سپس به یک بازداشتگاه ایالات متحده در پایگاه هوایی آمریکا در قندهار منتقل شد البته پیش از آنکه در اول فوریه 2002 به زندان گوانتانامو منتقل شود. او تا مه 2002 به صورت مخفیانه در آنجا نگهداری می شود و 24 آگوست 2006 آزاد شد.

ادامه دارد...


 
العنزی: صحنه شهادت امام حسین(ع) پخش می‌شود
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
توهین تهیه‌کننده سریال

«معاویه و ... » به رهبر شیعیان کویت

خبرگزاری فارس: در پی تشدید فشارها بر سازندگان سریال «معاویه و حسن و حسین» محمد العنزی مدیر شرکت کویتی مها و تهیه‌کننده این سریال به آیت‌الله مهری رهبر شیعیان کویت و وکیل مراجع شیعه در این کشور توهین کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد العنزی مدیر شرکت کویتی مها و تهیه کننده سریال «معاویه و حسن و حسین» در گفت‌وگو با پایگاه خبری «الان» با اشاره به مشکلات ساخت این سریال نگرانی بازیگران و مخالفت‌ها در مصر، سوریه و تونس را از دلایل طولانی شدن ساخت سریالش عنوان کرد و بار دیگر مدعی شد: 4 فتوا از میان مراجع و علمای شیعه این سریال را تایید کرده‌اند.
وی با بیان این که دو کمیته تاریخی و شرعی برای ساخت این سریال راه‌اندازی شده بود، با توهین به «آیت‌الله محمدباقر مهری» از علمای برجسته کویت و وکیل مراجع شیعی در این کشور، افزود: بر خلاف آنچه که می‌گویند این سریال ایجاد فتنه نخواهد کرد و در طول سه سال گذشته [از طرح اولیه تا پایان کار] تلاش کرده‌ایم تا به احدی توهین نشود و به [آیت‌الله] مهری می‌گویم «تقوای خدا را پیشه کن و درباره چیزی که به آن علم نداری سخن نگو؛ سریال که پخش نشده چگونه بر آن حکم می‌کنی» و به او می‌گویم «سریال را ببین بعد حرف بزن»!
به گزارش فارس، سخنان العنزی در حالی است که آیت‌الله مهری اولین مخالف این سریال بود و با برملا کردن دروغ‌های سازندگان سریال، با اشاره به فتاوای آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و صافی گلپایگانی بر حرمت تولید این سریال، تاکید کرده بود که محور اساسی این سریال یعنی «عبدالله‌بن سبا» یهودی، فردی خیالی است که برای توجیه ظلم به اهل‌بیت علیهم السلام جعل شده است و با آن شهادت امام حسین علیه السلام را توجیه کرده‌اند.
وی با اشاره به فتوای الازهر درباره حرمت به تصویرکشیدن انبیا، ائمه و عشره مبشّره تصریح کرده بود که «مهم این است که فردی پاک و مطهر به تصویر کشیده می‌شود و باید بازیگران این نقش‌ها پاک باشند ولی این‌چنین نیست لذا شیعیان و همچنین عده‌ای از وکلای کویتی به دنبال شکایت از شرکت کویتی مها هستند».

* صحنه شهادت امام حسین(ع) پخش می‌شود و برائت یزید صحیح نیست

العنزی همچنین درباره به تصویر کشیدن صحنه شهادت امام حسین(ع) در سریال «معاویه و حسن و حسین» گفت: این صحنه با دقت و کنترل تمام و به شکل مطالعه شده تصویربرداری شده تا برای تماشاگر قابل قبول باشد اما سخنی درباره آن نخواهم گفت تا مردم خود آن را ببینند.
وی در واکنش به اخباری درباره توهین به ائمه اطهار(ع) در این سریال با فرافکنی، مخالفان سریال را مخالفان نزدیکی شیعه و سنی! دانست و گفت: این سریال بر اساس حقایق ثابت و متقن در میان همه مسلمانان ساخته شده و سخنانی درباره برائت یزید بن معاویه از قتل امام حسین(ع) یا بی‌توجهی به مظلومیت اهل بیت(ع) صحیح نیست.
این در حالی است که هفته پیش برخی منابع خبری اعلام کرده بودند که کسانی که بخش‌هایی از این سریال در انتظار نمایش را دیده‌اند، اعلام کرده‌اند سریال «معاویه و حسن و حسین» نکات زیر را دنبال می‌کند.

1. تبرئه یزید بن معاویه از قتل امام حسین(ع) و مجرم دانستن عمربن سعد، شمر و اهالی کوفه در این حادثه
2. ارائه صلح امام حسن مجتبی(ع) به شکل نادرست و تبرئه معاویه از نقض صلح‌نامه و نشان دادن برتری وی در برابر امام علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع)
3. یکسان نشان دادن امام حسن و امام حسین علیهما السلام با معاویه و یزید
4. سفید و مطهر نشان دادن تصویر معاویه و یزید.
5. تحریف و شبهه‌اندازی در حقایق و مسلمات شیعه و تحریف مذهب شیع اثنی عشری
6. تنزل جایگاه حسنین(ع) با به تصویر کشیدن آن دو حضرت(ع) و نشان دادن آن دو امام معصوم(ع) بدون هیبت و بدون هرگونه وقار و قداست.

* ترجمه سریال به زبان فارسی و اردو

مدیر شرکت کویتی مها در این گفت‌وگو همچنین با اشاره به پخش این سریال از شبکه‌های ماهواره‌ای «روتانا خلیجی»، «روتانا مصری»، «LBC»، النهار، التحریر، الحیاة، المغرب، تونس، الجدید و «البیت‌بیتک»، گفت: هم‌اکنون در حال گفت‌وگو با 5 شبکه دیگر در اینباره هستیم و همچنین این سریال در آینده نزدیک به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، اردو و فارسی ترجمه و پخش خواهد شد.


 
تاریخچه زندان ابوغریب-2
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
لیست انواع شکنجه‌ زندانی‌ها در
زندان ابوغریب

خبرگزاری فارس: یک پایگاه اطلاع رسانی با بیان اتفاقات رخ داده در زندان ابوغریب، 14 مورد از شکنجه ها در این زندان را به صورت مستند بیان می کند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی الشرقیه، زندان ابو غریب از جمله زندان‌های بسیار مخوفی است که فجایع بوقوع پیوسته در آن جهان را به وحشت انداخت، در مجموعه مطالبی که تحت عنوان "زندان ابو غریب " ارائه خواهد شد، به معرفی هرچه بیشتر این زندان خواهیم پرداخت.

در بخش اول از سری مطالب "زندان ابو غریب " گفتیم که این زندان از جمله زندان‌های بسیار مخوف عراق است که فجایع بوقوع پیوسته در آن هر انسانی را به وحشت می‌اندازد.
اشاره به نمونه‌ای از این شکنجه‌ها که از زبان زندانیانی که از ابوغریب جان سالم بدربرده‌اند یا اعترافات نظامیان آمریکایی که در این شکنجه‌ها داشتند و این مطلب قصد دارد، به آن بپردازد، تایید کننده ادعای فوق است.

* نمونه‌ای از شکنجه‌های زندان ابوغریب

- واداشتن زندانیان به دراز کشیدن بر روی زمین و پریدن و جهیدن نظامیان آمریکایی با پوتین‌هایشان از روی بدن برهنه آنها.
- برهنه کردن زندانیان و گرفتن عکس از زندانیان زن و مرد.
- تقسیم زندانیان به چندین گروه و واداشتن آنها به انجام کارهای غیر اخلاقی.
- واداشتن زندانیان به قرار گرفتن روی یکدیگر و تشکیل تپه‌ای از پیکرهای برهنه و عریان زندانیان به شکلی بسیار توهین‌آمیز.
- واداشتن زندانیان مرد به تن کردن لباس‌های زیر زنانه یا گذاشتن آنها برسر.
- متصل کردن سیم‌های برق به بدن‌های برهنه زندانیان یا قسمت‌های حساس بدن و لذت بردن از تکان‌های ناشی از برق گرفتگی در زندانیان.
- بستن قلاده‌ سگ‌ها به گردن زندانیان و مرتبط کردن آن به یک زنجبر و کشیدن آنها بر روی زمین و واداشتن زندانی به ادای حرکات و صدای سگ‌ها.
- استفاده از سگ‌های نظامی آموزش دیده برای به وحشت افکندن زندان و تکه و پاره کردن بدن‌ آنها.
- تجاوز جنسی به زندانیان زن و برهنه نمودن و گرفتن عکس از آنها در برابر خانواده و بستگان زندانی.
- گرفتن عکس‌های یادگاری توسط نظامیان آمریکایی در کنار اجساد قربانیانشان که همان زندانیان عراقی بودند که در اثر شدت شکنجه جان خود را از دست داده بودند.

* شکنجه‌هایی ناجوانمردانه و روحی

بسیاری از زندانیان آزاد شده از ابو غریب این شکنجه‌ها را بسیار شرافتمندانه توصیف کرده‌اند، چون از شکنجه‌هایی نام برده‌اند که شرافت و کرامت بشر را لگدمال کرده و جدای از آن که یک شکنجه بسیار دردناک جسمی است،‌ شکنجه‌ای روحی است که در ادامه به نمونه‌هایی از این شکنجه‌ها اشاره می‌شود، اگرچه تشریح برخی از آنها به دلیل بی‌شرمانه بودن آنها بسیار دشوار می‌نماید.

- واداشتن مردان به انجام کارهای شنیع و ضد اخلاقی با یکدیگر.
- آغشته نمودن چوبی به مواد شیمایی سوزاننده مانند اسید و وارد کردن آن در بدن زندانیان زن و مرد عراقی.
- ضربه زدن به قسمت‌های حساس بدن و اعضای تناسلی مردان توسط چماق‌های بزرگ و سنگین یا باتوم.
- ریختن مایعات سوزاننده مانند آب جوش یا آب خیلی سرد بر بدن برهنه زندانیان.

* اعتراف گزارش تاگوبا به بربریت نظامیان آمریکایی

ژنرال "آنتونیو تاگوبا " مسئول تحقیق در پرونده زندان ابوغریب در یکی از گزارش‌هایش می‌نویسد: طی ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال 2004 ارتش آمریکا شکنجه‌های جنون‌آمیز و وحشیانه و هولناکی مرتکب شد؛ و یکی از مقامات آمریکایی در تحلیل این شکنجه‌ها و کسانی که دست به آنها زده بودند، گفت که بی‌شک این بربرها و متوحش‌ها (خطاب به نظامیان آمریکایی) زندانیان عراقی را حیواناتی می‌پنداشته که شایستگی ندارند، با آنها برخوردی انسانی داشت.

* مسئولان زندان در راس متهمان

بر این اساس گزارش تاگوبا لیستی از نظامیان آمریکایی ارائه می‌دهد که در شکنجه‌های فوق دست داشتند که از آن میان باید به سرهنگ "گانیس کاربینسکی " مسئول زندان، گروهبان "چارلز گارنر "، گروهبان "ایوان فردریک "، گروهبان "گاوال دیویز "، سرباز "جرمی سیوتز "، سرباز "لیندی آنگلند "، سرباز "مگان امپول " و سرباز "سابرینا هرمن " اشاره کرد.

* اختصاص برنامه‌ای به زندان ابوغریب توسط یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و پخش شکنجه‌ها در کمال بی‌شرمی

رسوایی این جنایت‌ها بعد از ظهر روز چهارشنبه 18 آوریل سال 2004 از برنامه معروف تلویزیونی "60 دقیقه " که از شبکه اس. بی. اس. آمریکا تحت عنوان "شکنجه در زندان‌های عراق؛ نمونه زندان ابوغریب " پخش می‌شد، با کمال وقاحت و در اوج بی‌شرمی به اطلاع جامعه جهانی رسید و در آن بعد از ظهر تمام جهانیان بر زندانیان زن و مرد ابو غریب که برهنه از سقف آویزان شده بودند یا چون سگ‌ها بر زمین کشیده یا مجبور به کارهای خلاف عفت می‌شدند، گریستند.

* جهان برای ابو غریب و غربت زندانیانش می‌گرید

جهان آن بعد از ظهر به حال زنان زندانی ابو غریب که پاکدامن و با عفت وارد زندان شدند، اما با شکم‌هایی برآمده از نطفه‌های زنا زادگان آمریکایی از زندان خارج شدند و یا خود دست به خودکشی زدند یا خانواده‌هایشان برای از بین بردن این ننگ و عار آنها را بی‌گناه و مظلومانه کشتند و بی‌صدا خاک کردند، خون گریست.
جامعه بین المللی در حالی آن گزارش را که بیشتر به یک فاجعه شباهت داشت، نگریست که صدای التماس‌ها و خواهش‌ها و تمناها و مویه‌های زندانیانی را شنید که موی را تن هر موجود زنده‌ای راست می‌کرد و تصور آن ماورای گنجایش و ظرفیت عقل بشری بود؛ واقعا اگر تصاویر و حکایت‌ها تا این اندازه وحشتناک و هولناک‌ بودند، پس واقعیت‌ها چه بودند .. اگر عکس‌ها و فیلم و نوشته‌ها تا این اندازه از دیدن و خواندن این شکنجه‌ها لرزه بر اندام‌ها می‌اندازند، پس کسانی که تحت این شکنجه‌ها بوده و آنها را لحظه به لحظه و ساعت به ساعت و روز به روز و ماه به ماه و سال به سال تحمل می‌کردند، چه کشیدند.

ادامه دارد...


 
حمله کماندویی صهیونیست‌ها به کشتی کمک رسانی برای غزه
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٩ : توسط : حسینی
حمله کماندویی صهیونیست‌ها به
کشتی کمک رسانی برای غزه
کماندوهای ارتش صهیونیستی روز سه شنبه کشتی کمک رسانی فرانسوی "'دیگنیت"(الکرامه) را که به نزدیکی نوار غزه رسیده است،هدف حمله قرار داده و وارد عرشه آن شدند.

به گزارش سرویس بین الملل شبکه ایران به نقل از خبرگزاری فرانسهٰ این کشتی فرانسوی عضو کاروان "آزادی غزه 2" توسط کشتی‌های نظامی رژیم صهیونیستی محاصره شده است.
خبرگزاری فرانسه در خبر فوری به جزئیات این حادثه و درگیری‌های احتمالی آن اشاره‌ای نکرد.
سال گذشته نیز بالگردهای رژیم صهیونیستی با حمله به کاروان کشتی‌های آزادی که برای اولین بار برای رفع محاصره غزه حرکت کرده‌ بودند، دست کم 3 نفر را کشته و 30 تن دیگر را زخمی کردند.
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی صدای آلمان (دویچه وله) گزارش داد که فعالان حمایت کننده از فلسطینیان که سوار این کشتی هستند، از مسالمت آمیز بودن ماموریت خود خبر می دهند، در حالی که رژیم صهیونیستی اعلام می کند که فعالان مزبور به آب های ممنوعه وارد شده اند.
طبق این گزارش، کماندوهای نیروی دریایی اسراییل روز سه شنبه پس از هشدار به کشتی الکرامه درخصوص عزیمت به سمت آب های ممنوعه، وارد آن شدند.
از سویی ژولین ریووآر، یکی از سازمان دهندگان عزیمت کشتی یاد شده در پاریس پیشتر اعلام کرد که دست کم سه کشتی اسراییلی، الکرامه را در 40 مایلی ساحل غزه تحت محاصره درآوردند.
الکرامه حامل 10 فعال، 3 روزنامه نگار و 3 خدمه به سمت نوار غزه به منظور شکستن حصر دریایی غزه و کمک رسانی به مردم این منطقه در حرکت است.
کشتی الکرامه در ابتدا بخشی از یک ناوگان کوچک بود که در جزیره "کاستلوریزو" در یونان لنگر انداخت.
اما آتن تحت فشار دیپلماتیک تل آویو، به این ناوگان اجازه ترک بنادر یونان را نداد، از اینرو کشتی الکرامه روز شنبه به تنهایی یونان را ترک کرد و راهی غزه شد.
رژیم صهیونیستی از سال 2006 و پس از ماجرای ربوده شدن یک سرباز اسراییلی، غزه را تحت محاصره خود در آورده است. 


 
دستگاه قضایی و انتظامی از غیرت طلبه بسیجی آمر به معروف درس بگیرند
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

سردار نقدی با اشاره به ایثار و از خود گذشتگی طلبه بسیجی، گفت: این روحیه مسئولیت پذیری و غیرت که نشان از بیداری و روح انقلابی نسل جوان و مومن کشور دارد، باید سرمشق مسئولان باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ایثار و از خود گذشتگی طلبه بسیجی، گفت: این روحیه مسئولیت پذیری و غیرت که نشان از بیداری و روح انقلابی نسل جوان و مومن کشور دارد، باید سرمشق مسئولان باشد.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن محکومیت جنایت فجیع اشرار در حق طلبه بسیجی آمر به معروف، گفت: وقتی یک جوان مومن با دست خالی برای نهی از منکر این طور خود را به خطر می‌اندازد، تکلیف دستگاه‌ها و مسئولانی که ابزارهای حکومتی فراوان را در اختیار دارند، بسیار سنگین می‌شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با انتقاد از عدم اهتمام شایسته دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی به احکام متعالی اسلام اظهار داشت: امروز خواست مردم این است که دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی اعم از ادارات و صدا و سیما بدون واهمه از جوسازی رسانه‌های غربی، مروج احکام و فرهنگ ناب اسلامی باشند و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی بدون ملاحظه احکام اسلام را پیاده کنند.
نقدی در ادامه خاطرنشان کرد: غیرت طلبه جوان بسیجی که در حال بازگشت از مراسم معنوی نیمه شعبان با وجود همه مخاطرات و سوابق تلخ قبلی، در یک خیابان تاریک و با دست خالی مقابل هفت نفر از اراذل و اوباش به دفاع از نوامیس مردم می‌پردازد باید الهام بخش دستگاه اجرایی و قضایی کشور باشد.
وی ادامه داد: اگر همه ما مسئولین، مسئولیت‌پذیری و بیداری وجدان را از جوانان مومن بسیجی مانند بسیجی جانباز علی خلیلی بیاموزیم، دیگر در جامعه شاهد چنین حوادث تلخی نخواهیم بود.
نقدی وادادگی دستگاه‌های فرهنگی در برابر فرهنگ منحط غربی و عدم برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی و انتظامی با اشرار را از عوامل اصلی بروز جنایات تلخ در جامعه دانست و تاکید کرد: نتیجه حاکم شدن فرهنگ غربی و وادادگی در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه، چیزی جز وضعیت تالم‌بار و به هم ریخته‌ای که هم اکنون کشورهای غربی با آن مواجه‌اند، نیست. میدان دادن به ترویج فساد و بی‌بند و باری و تنها گذاشتن مردم در برابر عناصر هرچند اندک و حقیر اشرار برای گرفتن ژست به اصطلاح آزادی خواهانه یا از ترس غوغوسالاران و مدعیان دروغین حقوق بشر ظلم بزرگی است که نتیجه این مسیر همانی است که در کشور های غربی می‌بینیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: برای داشتن یک جامعه امن و آرام راهی جز اجرای اسلام برای بشر باقی نمانده است و باید با تبعیت از مشی امام راحل (ره) که ارزشی برای نظرات بیگانگان قائل نبودند، به طور جد در پی اجرای احکام اسلام باشیم.
نقدی تاکید کرد: شکی نیست مردم و به ویژه جوانان عزیز و بسیجیان که همواره نشان داده‌اند از هیچ فداکاری برای حفظ ارزش‌ها مضایقه نمی‌کنند، در مقابل قلیل افراد بی ریشه، فاسد و شرور میدان را خالی نخواهند کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان تصریح کرد: تحمل خسارت و حتی دادن جان برای دفاع از امنیت و ناموس مردم در مرام بسیجیان کار دشواری نیست اما ای کاش مسئولان اجرایی، فرهنگی و قضایی هم قدر این حضور فداکارانه مردم در صحنه را بدانند و از این ظرفیت مردمی و امکانات و اختیارات فراوانی که دارند برای مبارزه با نفوذ فرهنگ غربی و نتایج شوم آن که نمونه بارزش همین گونه تعدیات است، قاطعانه استفاده کنند و نگذارند کار به آن جا برسد که مردم احساس کنند خودشان باید وارد عمل شوند.


 
حمله ارتش اسرائیل به کشتی "کرامت"
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

عوامل رژیم صهیونیستی با حمله به داخل کشتی فرانسوی "کرامت " در سواحل نوار غزه این کشتی را تحت کنترل خود درآورده و مانع ورود آن به ساحل غزه شدند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه تلویزیونی "الجزیره "، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی صبح امروز کشتی کرامت را در آب‌های غزه محاصره کردند.

بنا به گزارش خبرنگار الجزیره ، ارتش رژیم صهیونیستی بر این کشتی تسلط پیدا کرده و در حال هدایت آن به سمت بندر "اشدود " است و این کشتی تا 2 ساعت دیگر در اشدود لنگر خواهد انداخت.

پیش از این یکی از سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای دریایی این رژیم کشتی کرامت را در فاصله 50 مایلی از سواحل غزه محاصره کرده‌اند و سعی دارند طی تماسی با کادر آن مانع نزدیک شدن این کشتی به ساحل غزه شوند.

وی افزود که در صورت مخالفت ملوانان کشتی برای پیروی از دستورات نیروی دریایی اسرائیل تیمی از نیروهای ویژه به داخل کشتی رفته و پس از تسلط بر آن این کشتی را به سمت بندر "اشدود " هدایت خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی همچنین فعالان صلح حاضر در این کشتی را بازداشت خواهد کرد


 
سایت‌های فتنه‌گر: سایت کلمه به سوی منجلاب می‌رود
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

اختلافات فرقه سبز دامنه اش به سایت های فتنه گران نیز رسیده است.

به گزارش«جوان آنلاین»، در حالی که پیش از این انتقادات بسیاری در خصوص شورای هماهنگی راه سبز امید شده و ترکیب ناپیدای آن شده بود،اخیرا عدم انعکاس مواضع مجتبی واحدی عضو این شورا و مشاورمهدی کروبی در رسانه های فرقه سبز موجی از اختلافات را در اردوگاه فتنه گران موجب شده است.
چندی پیش مجتبی واحدی در گفتگو با سایت ضد انقلابی بالاترین شورای دو نفره هماهنگی راه سبز امید را محصول انتخاب میرحسین موسوی دانسته بود و در عین حال با یک ربایش مدعی شده بود که نظرات این شورا به خواست های مهدی کروبی نزدیک است.
همین اظهارنظر موجب شد که سایت های فرقه سبز از پوشش اظهارات مشاور کروبی ممانعت بعمل آوردند.
در همین زمینه یکی از سایت های این فرقه با انتقاد از عملکرد سایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی این سایت را غوطه ور در سانسور خبری خواند و تصریح کرد که چرا این سایت اظهارات واحدی را پوشش نداده است.
این سایت در این زمینه نوشت: تنها در یک ماهه ی اخیر، سایت کلمه با عدم پوشش مشخصا سه خبر مهم و کاربردی از قبیل؛ “ویدیوی آقای واحدی در مورد عدم شرکت در انتخابات و نقد آقای خاتمی”، “سخنرانی {پنهان} سید محمد خاتمی در مورد انتخابات” و در نهایت عدم پوشش مصاحبه ی طولانی مدت “مصاحبه ی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی با سایت بالاترین” اقدام به کارشکنی در رسالت خود کرده است.
این سایت همچنین ادامه روند سانسور در سایت کلمه را موجب مرگ قریب الوقوع این سایت دانست و نوشت: امیدواریم سایت “کلمه” به جای لج و لجبازی و تن دادن به بازی‌های جهت دار سیاسی، از منجلابی که به سمت آن میرود، خود را نجات دهد.


 
صدای مسئولان بالاخره بلند شد
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

مروری بر جرم و جنایتهای اخیر

بعد از چند ماه انتشار اخبار متعدد مبنی بر افزایش میزان شیوع بزهکاری، جرم و جنایت در جامعه بالاخره واکنش برخی از مسئولان نظام را برانگیخت به طوری که رئیس قوه مقننه خواستار رسیدگی ناامنی های روانی و اخلاقی اخیر در کشور شد و حتی مسئولان امنیتی به مجلس فراخوانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال 1390 تاکنون، اخبار متعدد و مختلفی مبنی بر ناامنی های اجتماعی در رسانه های کشور منتشر شد. حادثه تجاوز به زنان در باغ خمینی شهر اصفهان، تجاوز به یک زن در روستای قوژد کاشمر، ضرب و شتم یک روحانی در خیابان شریعتی، مصدوم کردن یک روحانی جوان دیگر با چاقو به دلیل نهی از منکر، کشته شدن یکی از قوی ترین مردان کشور به ضرب چاقو و دهها نمونه مشابه برخی از آنها هستند.
حتی انتشار این اخبار موجب شد که برخی از مسئولان رسانه ها را به دلیل ایجاد جو روانی نادرست در جامعه و احساس عدم امنیت مورد شماتت قرار دهند و تاکید کنند که نباید چنین مواردی رسانه ای شود اما برخی از موارد به دلیل اهمیت بالا، شهرت افراد، عمق فاجعه و...نیازی به رسانه ای شدن نداشت و به شکل شفاهی و سینه به سینه بین مردم منتشر شد که نمونه آخر آن قتل "روح الله داداشی" قوی ترین مرد ایران بود.
حادثه خمینی شهر
خرداد ماه امسال، 14نفر از اهالی خمینی شهر با حمله به یک مهمانی در باغی واقع در این شهر، دست و پای مردان را می بندند و زنان را به مکان دیگری منتقل می کنند و به آنان تجاوز می کنند. 9 نفر از این افراد دستگیر و سه نفر متواری هستند. این موضوع، خشم اهالی را برانگیخت و با اجتماع مقابل ارگانهای دولتی این شهرستان، خواستار مجازات عاملان شدند.
حادثه قوژد کاشمر
امام جمعه کاشمر در نماز جمعه این شهر از  حادثه تجاوز به یک زن در روستای قوژد خبر داد.
تعدادی از روستائیان کاشمر که حداقل11نفر آنها شناسایی و بازداشت شدند، مزاحم زنی در جاده روستای قوژد می شوند. دادگستری خراسان رضوی می گوید هنوز وقوع زنای به عنف از سوی متهمان ثابت نشده است.
ضرب و شتم یک روحانی در خیابان شریعتی
طبق اطلاعیه دادستانی تهران، شامگاه روز شانزدهم خردادماه سال جاری، فردی به نام "فرزاد فروزش" توسط یکی از دو راکب یک دستگاه موتورسیکلت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
این روحانی برای نجات یک دختر جوان از چنگال دو نفر از اراذل و اوباش از جان‌گذشتگی کرده بود در خیابان شریعتی حوالی خیابان ملک مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه چشم مجروح و به بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران منتقل شد.
متهمان این پرونده با دستورات جامع و پیگیری های ویژه قضات دادسرا و تلاش وسیع ماموران پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند به نحوی که یکی از متهمین در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و فرد دوم نیز که ضارب اصلی است، شامگاه چهارشنبه به همراه پدرش خود را به نیروی انتظامی تسلیم کرد.
در پی دستگیری متهمین، تحقیقات قضایی از آنان در خصوص علت بروز حادثه انجام شد و در حال حاضر چهار نفر در این زمینه به زندان معرفی شده اند.
مجروح کردن یک روحانی با چاقو در تهرانپارس
ساعت 22:30 دقیقه شنبه هفته جاری، روحانی جوانی به نام علی خلیلی در مسیر بازگشت از مراسم هیئت مولودی خوانی قائم آل محمد(عج) به همراه دو نفر از دانش آموزان که قصد رساندن آنها را به خانه شان داشت در چهارراه شهدا در منطقه تهرانپارس با صحنه مزاحمت گروهی اراذل و اوباش مواجه می شود؛ این افراد که در یک خودروی پراید و یک موتورسیکلت سوار بودند برای چند خانم ایجاد مزاحمت می کنند.
پس از تذکر این روحانی جوان به مزاحمان، راکبان خودروی پراید با وی درگیر شده و با ضرب چاقو شاهرگ وی را از ناحیه کتف و گردن می زنند.
قتل قوی ترین مرد ایران
"روح الله داداشی" قهرمان دو دوره رقابتهای قویترین مردان ایران که سابقه حضور در مسابقات جهانی را نیز در کارنامه ورزشی اش داشت، شامگاه شنبه در درگیری با اشرار مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
در این میان برخی از رسانه ها به بررسی علل و چرایی بروز این حوادث پرداختند و با برگزاری میزگردها و جلسات کارشناسی بدنبال راه چاره برای حل چنین حوادثی بودند.
حادثه شیر آب نیست که هر وقت بخواهیم ببندیمش
دکتر" اصغر مهاجری" جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به مهر گفت: دقیقا، بسترها و شرایطی فراهم می شود که تجلی گاه رفتارهایی دلخراش است؛ من از این نکته هوشمندانه غافل نیستم که دست هایی در کار است اما دستهای در کار، روی بستری می تواند برش داشته باشد که همه چیز فراهم باشد.
وی ادامه داد: به عبارتی اگر قرار باشد ما این مسائل را بر اساس تئوری توطئه ببینیم جرایم در زمینی به نتیجه می رسند که بستر در آن زمین آماده است. ما باید منتظر حوادث بیشتر از این باشیم. بسیاری از جرائم اینچنینی در آمار نمی آید و در برخی مواقع هم یک مورد به عرصه رسانه کشیده می شود. واقعیت منتظر ما نیست. نمی توانیم به واقعیت بگوئیم چون دشمن پشتش هست منتظر باش. حادثه شیر آب نیست که ما هر وقت دلمان خواست آن را ببندیم و هر وقت دلمان خواست باز کنیم.
دکتر مهاجری تاکید کرد: باید برویم مبنا، شرایط و بسترها را کشف کنیم و ادبیات دینی، ملی و رهیافت های آن را به کار ببریم؛ ما باید از حوزه های تئوری به حوزه های عملی وارد شویم؛ طبیعی است وقتی پیشگیری نمی کنیم باید این هزینه ها را بپردازیم.
مسائل اقتصادی و اجتماعی ریشه بروز حوادث اخیر
همچنین دکتر" ولی الله حسینی" قاضی دادگاه کیفری استان تهران در این باره گفت: با اینکه می گوید چنین وقایعی متاثر از برخی مسائل سیاسی است و کسی در خارج از کشور این مسائل را هدایت می کند موافق نیستم. جرم پدیده ای است همه جانبه و تعاریف متفاوتی دارد و شامل شاخصه های بسیاری از جمله خانواده، وراثت، آب و هوا و ... است.
وی ادامه داد: برخلاف آنکه دوستان می گویند مسائل اقتصادی در بروز جرم دخالتی ندارد معتقدم، هستند افرادی که برای به دست آوردن 50 تا 100 هزار تومان خودفروشی کرده اند و یا قتل انجام داده اند. چنانچه یکی از تلخ ترین حوادث مالی مربوط به قتل فردی در ساختمان" آ اس پ" به خاطر 100 هزار تومان است. باور من این است اگر در جامعه ای رفاه و تفریح باشد و جوان بتواند ازدواج کند کمتر این اتفاقات رخ می دهد. کدام جوان است که ازدواج کرده باشد، روانش آرام باشد، مشکلات اقتصادی نداشته باشد آن وقت بیاید تجاوز کند.
واکنش رئیس مجلس به حوادث اخیر
با وجود روشن شدن ابعاد برخی از جنایتهای اخیر در سطح کشور از سوی کارشناسان و ضابطین قضایی و انتظامی، مسئولان ارشد نظام هیچ موضع گیری و چاره اندیشی در این باره نداشتند تا اینکه بالاخره رئیس قوه مقننه روز سه شنبه دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی را مامور رسیدگی به حوادث اخیر کرد.
لاریجانی با اشاره به حوادث اخیر کشور و تلاش عده ای اراذل و اوباش برای ایجاد ناامنی گفت: قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید برای ایجاد امنیت روانی در جامعه تلاش کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این روزها اخباری از اقدامات شرورانه برخی افراد لاابالی به دست می آید که تاسف آور است، گفت: چندی پیش عده ای در استان اصفهان آن صحنه های خلاف شرع و ناگوار را بوجود آوردند یا در جایی دیگر قهرمان ملی کشور را با ضرب چاقو به قتل رساندند و دومین روحانی که برای دفاع از نوامیس مردم نهی از منکر نمود مضروب کردند، این نشانگر آن است که برای ایجاد امنیت روانی جامعه با این افراد شرور برخورد قاطعانه صورت پذیرد و در این مهم همه بخش های کشور اعم از نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید با جدیت برخورد کنند.
لاریجانی تصریح کرد: اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب می باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.
سیاست مسئولان را از وظیفه اصلی شان غافل نکند
وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت برخی مسائل حاشیه ای چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست که امروز در رسانه ها منعکس است نباید باعث تغافل وظیفه اصلی مسئولان در ایجاد امنیت روانی و رونق اقتصادی شود اظهار داشت: مردم در پناه امنیت و آبادانی می توانند گام های رشد اخلاقی را بردارند.
رئیس مجلس از این دو کمیسیون خواست: اگر نقصی در اجرا وجود دارد با پیگیری اشکالات باید مرتفع شود که با افراد لاابالی که آسایش مردم را بر هم می زنند برخورد قاطع صورت گیرد و چنانچه نیاز به تدوین قانون می باشد با فوریت طرح آن را به مجلس ارائه دهند.
لاریجانی تاکید کرد: دسته بندی های سیاسی در انتخابات و طرح های خامی که معلوم نیست کدامیک از دردهای مردم را می تواند مرتفع کند  بیشتر به پروژه سرگرم سازی تصنعی شباهت دارد تا نیازهای واقعی مردم.
جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی
همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اطلاعات در جلسه عصر چهارشنبه این کمیسیون خبر داد و گفت: در صورتیکه در اظهارات آنها مشخص شود که نقص قانون وجود دارد مجلس آمادگی آن را دارد که قانون در این زمینه وضع کند.
علاء الدین بروجردی با اشاره به حوادث رخ داده در سطح کشور در هفته های اخیر و ایجاد نا امنی از سوی عده ای از اشرار تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی به طور جدی اتفاقات اخیر و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن در سطح کشور را پیگیری می کند.
--------------------------------------------
 گزارش از فهیمه سادات طباطبایی


 
رهبر انقلاب پنجشنبه به هرمزگان می‌روند
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

قرار است مقام معظم رهبری علاوه بر بازدید از تاسیسات نظامی سپاه و ارتش در استان هرمزگان جلسه ای را هم با فرماندهان ارشد نظامی کشور در خصوص مسائل مختلف استانی و کشوری داشته باشند.

قرار است مقام معظم رهبری علاوه بر بازدید از تاسیسات نظامی سپاه و ارتش در استان هرمزگان جلسه ای را هم با فرماندهان ارشد نظامی کشور در خصوص مسائل مختلف استانی و کشوری داشته باشند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی آباد گفت: رهبر انقلاب پنجشنبه این هفته برای بازدید از نیروهای نظامی و دیدار با مسئولان ارتش استان هرمزگان به این استان سفر می کنند.
محمد امین فرج زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان، اظهار داشت: من از جزئیات این سفر بی اطلاع هستم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی آباد در عین حال تصریح کرد: تصور می کنم سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان برای بررسی مسائل نظامی باشد.
به گزارش مهر، قرار است مقام معظم رهبری علاوه بر بازدید از تاسیسات نظامی سپاه و ارتش در استان هرمزگان جلسه ای را هم با فرماندهان ارشد نظامی کشور در خصوص مسائل مختلف استانی و کشوری داشته باشند.


 
سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط سپاه
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا که بر فراز آسمان قم و نزدیک به نیروگاه فوردو در حال پرواز بود توسط پدافند هواپیمایی سپاه پاسداران در خاک ایران سرنگون شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا که بر فراز آسمان قم و نزدیک به نیروگاه فوردو در حال پرواز بود توسط پدافند هواپیمایی سپاه پاسداران در خاک ایران سرنگون شد.
سید علی آقازاده دافساری نماینده مردم رشت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: هواپیمای بدون سرنشین که برای شناسایی منطقه نیروگاه و مرکز هسته ای قم از سوی سازمان جاسوسی آمریکا نیروگاه فوردو به پرواز درآمد از سوی نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و سرنگون گشت.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات مدتهاست از سوی سازمان جاسوسی آمریکا علیه ایران صورت می پذیرد اظهار داشت: هواپیماهای جاسوسی آمریکا معمولا از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای هم مرز و نزدیک ایران به پرواز در می آیند که خوشبختانه تا به امروز سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور توانسته به خوبی آنها راشناسایی و دسایس آنان را نقشه برآب نماید


 
روح‌الامینی در نخستین نشست جبهه ایستادگی:
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی
برخی افراد با همراهی و سکوت در برابر فتنه
88 امتحان بدی پس دادند

خبرگزاری فارس: دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: در فتنه 88 بسیاری امتحان خوبی پس دادند اما برخی همراهی و سکوت کردند و برخی امتحان بدی پس دادند و سقوط کردند در حالی که از افرادی که در عرصه اجتماعی هستند، انتظار بیشتری بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا»، عبدالحسین روح‌الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در نخستین کنفرانس خبری جبهه ایستادگی ایران اسلامی با بیان اینکه سوابق، عناصر، ‌احزاب و ترکیب و مختصات جبهه ایستادگی جای توجه دارد، اظهار داشت: اعضای جبهه ایستادگی ایران اسلامی علاوه بر دارا بودن شخصیت‌های برجسته حقیقی و حقوقی، دارای ترکیب بین نسلی، نسل دوم و سوم انقلاب هستند.

وی ادامه داد: عناصری که دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خدمت انقلاب بودند همراهی با امام راحل و مقام معظم رهبری را تکلیف خود می‌دانستند و نسل دوم بر همین اساس دغدغه انتقال بین نسلی را دارد تا نسل سوم انقلاب را برای حضور در انقلاب و تداوم زمینه‌های آن آماده کند.

وی با بیان اینکه انقلاب ایران بعد از 30 سال درخت تنومندی است که در ایستادگی در اصول، مواضع و ارزش‌هایش از استقلال و ثبات برخوردار است، بیان داشت: انقلاب اسلامی مانند هر حرکت‌ تاریخی در معرض آفاتی از درون و بیرون قرار دارد لذا برای تداوم انقلاب و توسعه اهداف آن احتیاج به گسترش ظرفیت‌های انسانی کادرهای انقلاب وجود دارد.

روح الامینی با بیان اینکه دغدغه جبهه ایستادگی، انتقال اطلاعات به نسل سوم است، یادآور شد: در این مسیر حضور شاداب‌تر، جدی‌تر و رسمی‌تر نسل سوم از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز محسوب می‌شود و ایشان در این مدل‌سازی پیشتاز بوده‌اند از این رو نیروهای ارزشی اصولگرا و وفادار انقلاب اسلامی باید در این مسیر تلاش ویژه داشته باشند.

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تصریح کرد: جبهه ایستادگی گفتمان اصولگرایی و گفتمان ارزشی را گفتمانی ریشه‌دار می‌داند که نمی‌تواند محدود به گروه و جریان خاصی باشد بنابراین باید با رویش‌های انقلاب و انبساط ظرفیت جریانی بالنده ایجاد شود؛ این موضوع در دیدار با آیت‌الله مهدوی کنی نیز مورد تأکید ایشان قرار گرفت و آیت‌الله مهدوی بر بسط ظرفیت‌های اصولگرایی تأکید کردند.

روح‌الامینی در پاسخ به این سوال که آیا گفتمان انقلاب اسلامی در زمان ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی دچار آسیب شد یا خیر، تصریح کرد: نسبت پایداری و ایستادگی سه دهه گذشته با انقلاب ممتاز بود؛ چه در سال‌های اول انقلاب که سال‌های نضج سیاسی بوده و چه در سال‌های دفاع مقدس، اما انقلاب اسلامی در مسیر تکاملی حرکت می‌کند و همچنان ریشه‌های آن گسترده می‌شود همانطور که آفاتی را نیز داراست.

وی با بیان اینکه در دو دهه گذشته دنیاگرایی‌ها، تجمل و خودپرستی، امید به دیگران به جای اتکا به سرمایه‌های داخلی انسانی وجود داشته است، عنوان کرد: این مسئله منحصر به رئیس جمهور خاصی نیست هرچند که ما در 6 سال گذشته جریان انحرافی را داریم که بدعت‌هایی گذاشته است.

روح‌الامینی با بیان اینکه در برخورد با انحرافات باید اندازه و وزن آنها را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: همانطور که ریزش‌ها را دنبال می‌کنیم، باید رویش‌ها را نیز در نظر گرفت لذا باید با در نظر گرفتن بالانس رویش‌ها و ریزش‌ها نگاه به آینده داشته باشیم که جبهه ایستادگی نیز همین موضوع را در نظر دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازگشت سیدمحمد خاتمی به عرصه سیاسی کشور، اظهار داشت: نمی‌شود در مورد اشخاص وارد بحث شویم؛ چرا که شاخص‌ها و ملاک‌های کلی مطرح شده‌اند.

وی با بیان اینکه ملاک در انقلاب اسلامی با تمام فراز و نشیب‌های آن، حال افراد است، تصریح کرد: افراد ممکن است سوابق برجسته در خدمت‌ خود داشته باشند اما در تاریخ سرنوشت افراد تفاوت بسیاری کرده است.

روح‌الامینی با تأکید بر اینکه مهمترین عنصر و عمود خیمه، قانون اساسی و نظام ولایت فقیه است، اظهار کرد: دوری و نزدیکی عملی به مواضع رهبری بسیار مهم است چون در نظر همه اعلام تبعیت می‌کنند از این رو ما بر همین اساس رابطه خود را با افراد تنظیم می‌کنیم.

وی گفت: در فتنه 88 بسیاری امتحان خوبی پس دادند اما برخی همراهی و سکوت کردند و برخی امتحان بدی پس دادند و سقوط کردند در حالی که از افرادی که در عرصه اجتماعی هستند، انتظار بیشتری بود.

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: وقتی که هجمه‌های بیرونی و درونی علیه نظام صورت گرفت این آقایان کجا بودند و آنها چگونه از رکن رکین نظام یعنی ولایت فقیه دفاع کردند؟ بنابراین این موضوعات بر مردم و رسانه‌ها پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه دوران جدیدی را شروع کرده‌ایم، گفت: کسانی که در گذشته همراه انقلاب بودند باید خود را با آن تطبیق دهند و فاصله‌ها را جبران کنند لذا گذاشتن پیش‌شرط و باز دعوت به خود مسائل را بغرنج‌تر می‌کند چراکه نظام و انقلاب به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر کس از این کشتی بیرون افتد و از آن فاصله بگیرد، به خودش جفا خواهد کرد.

روح‌الامینی با اشاره به اینکه در مواجه جدی با نظام استکبار هستیم، افزود: باید موضع‌گیری‌های شفاف علیه استکبار صورت گیرد لذا اگر زاویه‌ای در این خصوص وجود دارد باید اصلاح شده و این امر مربوط به همه است چرا که مسیر انقلاب، امام و رهبری مسیری است که هیچ قرابت خاصی در آن نیست.


 
عباس‌زاده مشگینی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی
انحلال "مجاهدین " و "مشارکت " از طریق
روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده است

خبرگزاری فارس: دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با اشاره به بحث فعالیت دو حزب منحله "مشارکت " و "مجاهدین انقلاب " گفت که این دو حزب رسماً توسط دادگاه منحل شده‌اند و این موضوع از طریق رسانه‌ها به‌اطلاع مردم و نهادها رسیده است.

محمود عباس‌زاده مشگینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره "ادامه فعالیت احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب از نظر قانون "، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که این دو حزب، رسماً توسط دادگاه منحل شده‌اند.

امروز سه‌شنبه یکی از نشریات اصلاح‌طلب در بخشی از گفت‌وگویش با سخنگوی شورای نگهبان که تصریح کرد: "در قانون، تنها گروه‌ و جناح‌های ممنوع گروه‌های ضدانقلاب یا احزاب منحله هستند "، سؤالی در خصوص قرار داشتن یا نداشتن حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در فهرست این گروه‌ها پرسیده که عباسعلی کدخدایی در پاسخ به آن گفته است: "نمی‌دانم؛ اگر قانون اینها را منحل اعلام کرده، منحله هستند وگرنه نیستند ".

به گزارش فارس، کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگر نشریه مذکور، مبنی بر اینکه آیا به شورای نگهبان اعلام شده که این دو حزب اصلاح‌طلب منحل شده‌اند، اظهار داشته است: "رسماً چیزی به ما اعلام نشده است ".

اما عباس‌زاده مشگینی می‌گوید: "انحلال دو حزب فوق‌الذکر، رسماً طبق قانون در روزنامه‌های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم و نهادها آگهی شده است ".


 
در مراسم فارغ‌التحصیلی فرزندان شهدا؛
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی
نصرالله: از مذاکره برای حل مشکلات لبنان
استقبال می‌کنیم

خبرگزاری فارس: دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی تاکید کرد که حزب الله از نشستن گروه‌های لبنانی دور میز مذاکره برای حل مشکلات استقبال می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری النشره، "سید حسن نصرالله " دبیر کل حزب‌الله لبنان امروز در موسسه شهید در مراسم فارغ التحصیلی فرزندان شهدا سخنرانی کرد

این مراسم در مجتمع تربیتی شاهد بیروت برگزار شد و در این سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان با اشاره به ماجراجویی دشمنان علیه حزب الله تصریح کرد که مقاومت اسلامی ماجراجویی دادگاه بین المللی حریری را نیز با قدرت پشت سر خواهد گذاشت.

نصرالله ابراز داشت: آیا این امکان وجود دارد که حزب الله قوی ترین نیروی هوایی منطقه را شکست دهد ولی از "دانیل بلمار " دادستان دادگاه حریری شکست بخورد؟

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد که مقاومت اسلامی از هرگونه گفت وگوی ملی و نشست گروه‌های لبنانی دور میز مذاکره برای حل مشکلات استقبال می‌کند.

وی در ادامه با رد ادعاهای مطرح شده علیه حزب الله درباره عدم جدیت این جنبش در مذاکرات به دلیل آماده نبودن استراتژی دفاعی‌اش، تاکید کرد که حزب الله اولین گروهی بوده که استراتژی دفاعی‌اش را بر روی میز قرار داده است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه افزود: افرادی زیادی در شرایط کنونی در زندان‌های لبنان هستند بدون اینکه دلیلی داشته باشد و ما از عدالت سخن می‌گوئیم.

وی ابراز داشت: زندانیان زیادی هستند که بدون هرگونه محاکمه در زندان هستند و این درحالی است که هیچ اتهامی ندارند و ما در سایه دولت جدید تلاش می‌کنیم این پرونده را که هزاران خانواده را تحت فشار قرار داده حل کنیم.


 
بزرگترین سایت تخصصی شیعه رونمایی شد
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: بزرگترین سایت تخصصی شعیه در جهان به‌نام باشگاه خادمین اهل بیت(ع) رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، عصر امروز در فرهنگ‌سرای انقلاب بزرگترین سایت تخصصی شیعیان در جهان با حضور داود احمدی‌نژاد دبیر پدافند غیرعامل رونمایی شد.
سایت باشگاه جهانی خادمین اهل بیت علیهم السّلام با هدف احیا و گسترش فرهنگ و معارف و ناب اهل بیت و همچنین دفاع از حریم قرآن کریم، پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت علیهم السّلام و مراجع عظام، کمک به ایجاد و گسترش فعالیت‌های خادمین اهل بیت در ایران و جهان، اطلاع‌رسانی و خبررسانی در جهت آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف والای اهل بیت و خادمین آنها ایجاد شده است.
این پایگاه در صفحه نخست به معرفی حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و اخلاق و سیره آن بزرگوار و حضرت زهرا علیها السّلام می‌پردازد ضمن اینکه ائمه معصومین را به طور کامل معرفی می‌کند.
این سایت در بخش‌های دیگر به موضوعاتی نظیر اهل بیت در کلام اهل بیت، مناظرات اهل بیت، کرامات اهل بیت، اهل بیت در سخن بزرگان، امام‌زادگان، یاران و صحابه، اهل بیت و قرآن، اهل بیت و تربیت اسلامی، اهل بیت و حقوق بشر، اهل بیت و سیاست، اهل بیت و جامعه و . . . می‌پردازد.
یکی از ویژگی‌‌های سایت شرکت اعضا در آزمون تستی سایت است که با کسب امتیاز برنده جایزه می‌شوند.
علاقه‌مندان برای دسترسی به این سایت می‌توانند به نشانی www.Ahlulbaytclub.com مراجعه کنند


 
سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری،‌ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.

متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اشتغال

1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).
10ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
11ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.

سیدعلی خامنه ای
28/تیرماه/1390


 
آیات القرمزی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی
از شدت شکنجه در زندان به کما می‌رفتیم

خبرگزاری فارس: "آیات القرمزی " شاعر بحرینی که به علت قرائت شعرش در میان انقلابیون میدان لؤلؤه توسط نیروهای امنیتی منامه دستگیر شده بود گفت: ماموران امنیتی بدون هیچ رأفتی بر سر و صورت من شلاق می‌زدند و از شدت شکنجه‌ها و استفاده از شوک الکتریکی به کما می‌رفتیم.

"آیات القرمزی " شاعر زن 20 ساله بحرینی که به علت قرائت شعرش در میان انقلابیون میدان لؤلؤه توسط نیروهای امنیتی منامه دستگیر شده بود پس از آزادی موقت از زندان در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل فارس با تاکید بر غیرقانونی بودن بازداشت وی از سوی رژیم آل خلیفه گفت: به شیوه ددمنشانه‌ای توسط نیروهای امنیتی دستگیر و از بدو سوار شدن در خودرو شکنجه‌ها و ضرب و شتم بنده آغاز و تا 9 روز ادامه پیدا کرد.

* هراس منامه از سخن حق

وی با بیان اینکه رژیم آل خلیفه از شنیدن سخنان حق هراس دارد، افزود: سخن حق، حقیقت رژیم منامه را برملا می‌سازد و همین امر باعث شده که این رژیم تا این میزان از گفتن یک شعر و قرائت آن ترس داشته باشد.

* عزم جدی آیات القرمزی برای ادامه دادن مطالبات خود

القرمزی با تاکید بر اینکه روند مبارزاتی خود را ادامه خواهد داد و بازداشت هیچ تأثیری در اراده و تصمیمش نخواهد داشت، تصریح کرد که روزی که شعر مذکور را قرائت کرده، مبارزه با رژیم منامه را به‌عنوان هدف اتخاذ نکرده است؛ بلکه شعرش را به‌منظور مشارکت در احقاق حقوق ملت بحرین سروده است و چنین روندی را ادامه خواهد داد.

* شکنجه‌های طاقت‌فرسا علیه آیات القرمزی

این شاعره بحرینی در پاسخ به سؤالی درباره شکنجه‌هایی که در بازداشتگاه علیه او روا داشته شده است، ضرب و شتم، ناسزا گویی به خود، مذهبش و رهبران معارض، سرد نگه داشتن و نگهداری در مکانی بدبو و کثیف را تنها جزئی از شکنجه‌ها خواند و افزود: ماموران امنیتی بدون هیچ رأفتی بر سر و صورت بنده شلاق می‌زدند و در شکنجه‌ها از شوک الکتریکی استفاده می‌شد.
وی با پرداختن به تحقیر زندانیان توسط رژیم حاکم بحرین گفت: نیروهای امنیتی مرا به ناسزا گفتن به خودم، خانواده‌ام، رهبران معارض و مذهبم وادار می‌کردند. این در حالی است که مجبور بودیم از سران رژیم حاکم تعریف و تمجید کنیم.

* نگهداری در سلول‌های انفرادی تنگ و سرد

القرمزی با بیان اینکه در تمام مدت بازداشت در سلول انفرادی به سر برده است،‌ گفت: در ابتدا در یک اتاق کوچک کثیف و مملو از حشرات که روی در و دیوار آن آثار خون به چشم می‌خورد نگهداری می‌شدم و در آنجا از شدت سرما به خود می‌لرزیدم. این وضعیت برای مدت 9 روز ادامه پیدا کرد.

* آنقدر شکنجه می‌شدیم که به کما می‌رفتیم

وی از به کما رفتن خود در حین شکنجه پرده برداشت و افزود: گاهی آنچنان بر ما فشار وارد می‌شد که برای مدتی از هوش می‌رفتیم. زیرا در یک زمان توسط چند زن و مرد به سر و صورتم لگد وارد می‌شد، به‌گونه‌ای که گاهی اوقات شکنجه برای ما غیرقابل تحمل می‌شد.

* آزادی مشروط از زندان تا فراخوان ثانوی

القرمزی با بیان اینکه به‌صورت مشروط از زندان آزاد شده‌ام، گفت: به من خبر داده شد که در این مدت آزادی کاملا تحت نظارتم و از سفر ممنوع هستم. این وضعیت تا زمان برگزاری دادگاه استیناف ادامه خواهد یافت.

* اعتراف‌گیری و پخش فیلم ساختگی از تلویزیون بحرین

وی فیلم اعترافات پخش شده از وی در تلویزیون رسمی دولت بحرین را ساختگی خواند و افزود: هر چند به ما گفتند که این فیلم پخش نمی‌شود ولی می‌دانستم که این فیلم را پخش می‌کنند. در این فیلم طولانی که تنها بخش‌هایی که از آن پخش شدند، سخنان مورد نظر رژیم حاکم به ما تلقین می‌شد و ما مجبور بودیم که همان صحبت‌ها را بر زبان بیاوریم و پس از اتمام فیلمبرداری مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفتیم.
این شاعره بحرینی افزود: او به من گفت که این سخنان را بگو و از من خواست تا در نوار ویدئویی طبیعی و راحت ظاهر شوم و البته به من گفتند آنچه تصویربرداری می‌شود در آرشیو می‌ماند و هرگز پخش نخواهد شد. بنابراین بعد از توجیه شدن وارد استودیو شدم و بارها تصویربرداری قطع شد و از من می‌خواستند که طبیعی باشم این در حالی که تنها به خاطر ترس از ماموران سکوت کرده و سعی می‌کردم خودم را آرام نشان دهم.
القرمزی با تکذیب موضوع پشیمانی‌اش از حضور در تظاهرات مردمی بحرین گفت: زمانی صحبت‌های موسوم به اظهار ندامت بر زبان جاری کردم که از سوی 20 نفر که صورت‌هایشان با نقاب پوشانده شده بود تهدید می‌شدم و تنها آن کلمات را بر زبان راندم و هیچ اعتقادی به عذرخواهی از رژیم منامه ندارم.

* سپاس از رسانه‌های ایران به خاطر اطلاع رسانی مناسب

وی با بیان اینکه از استقبال گرم مردم هنگام آزاد شدن از زندان غافلگیر شده‌ام، این لطف مردم را مرهون اطلاع‌رسانی صحیح رسانه‌ها از جمله وسائل ارتباطات جمعی جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: استقبال مردم از بنده همانا استقبال از فعالان مطالبات مردمی ملت بحرین است. در حقیقت اصرار مردم برای رسیدن به خواسته‌هایشان من را بهت‌زده کرده است و استقبالشان از من باعث شده تا سرم را بالا بگیرم.


 
مستند حدیث گمنامی
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

مستند حدیث گمنامی

 

قسمت اول 

( با موضوع تاریچه تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران )

قسمت سوم

 

دانلود هر سه قسمت


 
خفت و سرگردانی ضدانقلاب
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

سیاوش اوستا، مجری و کارشناس شبکه پارس‌تی‌وی، در یک گفت‌وگوی زنده در تاریخ 25/4/90 بیان داشت: «همه آن‌هایی که در ایران کلی فعالیت سیاسی داشتند، زندان رفته‌اند، شکنجه شده‌اند[!]، الآن از زندان بیرون آمده‌اند و به کشورهای آمریکا و غرب آمده‌اند، الآن حتی جایی برای خوابیدن ندارند، بقیه هم روشون نمیشه به شما مردم ایران این حرف‌ها را بزنن، که آواره هستند، توی کیسه خواب می‌خوابند.

وی همچنین افزود: به پناهندگان هم مثل سابق رسیدگی نمی‌کنند، حتی در غرب و کشورهایی مثل فرانسه، این افراد را اذیت می‌کنند و به‌راحتی از کشورشان اخراج می‌کنند؛ دلیل‌شان هم این است که این افراد، بیکارند و به این افراد کار نمی‌دهند و می‌گویند که شما ول هستید و کار ندارید، همه این چیزها گوشه‌ای از مشکلات این افراد است...

این‌ها را به شما نمی‌گویند، چون می‌دانند که گفتن این مسائل برای آن‌ها شرم‌آور است، عزیزان من از این بچه‌ها زیاد هستند، و به همین‌رو باید ایران بمانند تا این‌گونه در این کشورها آواره نشوند.»


 
کنست، محلی برای مشروع کردن بی‌قانونی‌ها!
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

«هنگامه افشار»، مجری برنامه «رو در رو» در شبکه سلطنت‌طلب پارس، 25 تیر ماه ضمن بررسی موضوع آزادی بیان در رژیم صهیونیستی گفت: «در کشور اسرائیل چیزی به نام قانون اساسی نوشته شده وجود ندارد؛ بلکه یک قوانینی را در «کنست» وضع می‌کنند و هروقت بخواهند، هر طور که خواستند آن‌ها را عوض می‌کنند.»

این مجری در ادامه گفت: «شاید بعضی‌ها به این حرف من که گفتم: «اسرائیل قانون اساسی ندارد»، اعتراض کنند؛ اما من در پاسخ به آن‌ها می‌گویم، اگر کسی قانون اساسی اسرائیل را دارد (در یک کتابچه) برای من بفرستد.»


 
نبرد مرزی ایران با ضدانقلاب‌های تروریست‌
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

پایگاه اینترنتی واشنگتن‌تایمز 17 ژوئیه 2011 (26 تیر) در مقاله‌ای، به درگیری مرزی نیروهای ایرانی و شورشیان «کرد» پرداخت و نوشت: روز یکشنبه میان نیروهای ایرانی و شورشیان کرد در نزدیکی مرز ایران و منطقه کردنشین عراق، درگیری مسلحانه صورت گرفت. این شورشیان از اعضای پژاک هستند که با گروه تروریستی پ‌ک‌ک ارتباطاتی دارند. شهرزاد کمانکار، سخنگوی پژاک، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: «از نیمه‌شب، درگیری‌های سنگینی میان پژاک و ارتش ایران صورت گرفته است که طی آن، برخی از اعضای گروه ما زخمی شده‌اند». این درگیری مرزی نشان‌دهنده آغاز تنش‌های تازه میان ایران و عراق در آستانه خروج کامل آمریکا از عراق تا پایان سال جاری میلادی است.

در ادامه مقاله آمده است: هفته گذشته، ایران هشدار داد که حق حمله علیه پایگاه‌های پژاک در منطقه خودمختار کردستان عراق را بر خود محفوظ می‌داند. به گفته آقای کمانکار، نیروهای ایرانی به روستایی‌های ساکن مناطق مرزی عراق هشدار داده بودند که خانه‌هایشان را ظرف سه روز ترک کنند؛ اما مقامات دولت کردستان، این موضوع را رد می‌کنند.

در پایان مقاله آمده است: وضعیت سیاست‌های ترکیه و ایران در قبال شورشیان کرد، از جنبه‌های مختلفی قابل بحث است. به‌طوری‌که یک مشاور امنیتی در این‌باره می‌گوید: «ترکیه و ایران در عراق دشمنی مشترک دارند و حتی شایعاتی وجود دارد که ترک‌ها نیز حریم مرزی عراق را نقض کرده‌اند؛ اما این خبر تأیید نشده است». این درگیری‌ها نشان‌دهنده آغاز یک بازی پیچیده و چندجانبه از سوی بازیگران صحنه عراق به‌منظور کسب نفوذ در عراق جدید است.

اخبار و تحلیل‌ها: در حالی که حمله نیروهای سپاه به مزدوران پژاک در مناطق مرزی شمال‌غرب ایران بوده و یک مسئله داخلی است و در گذشته نیز نیروهای سپاه، چندین مرتبه به این مزدوران حمله کرده‌اند، نویسنده تلاش می‌کند آن را به طرح بحث خروج نیروهای آمریکا از عراق ربط دهد تا شاید آمریکایی‌ها شانسی برای ماندن در عراق پیدا کنند.


 
فرود صاعقه‌وار بر سر دشمن
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

درست در زمانی که تروریست‌های مزدور و خائن گروهک پژاک گمان می‌کردند با حمایت‌هایی که کشورهای استکباری در سطوح تبلیغاتی و تجهیزاتی از آن‌ها می‌کنند و آن‌ها نیز با دلگرمی به این حمایت‌ها به هر خیانت و جنایتی دست می‌زدند و با تبلیغات دروغینی که شده بود، باور نمی‌کردند جمهوری اسلامی باشدت با آن‌ها برخورد کند، جان بر کفان شجاع و دلاور قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در عملیاتی کوبنده و ویرانگر، ناگهان همچون صاعقه‌ای آتشین در منطقه مرزی آلواتان سردشت بر آن‌ها فرود آمدند و با به هلاکت رساندن، مجروح کردن و به اسارت گرفتن ده‌ها تن از اشرار تروریست، مواضع آن‌ها را منهدم و تصرف کردند. این عملیات پیروزمندانه که در راستای پاکسازی مناطق مرزی شمال‌غرب کشور از لوث وجود اشرار و مزدوران وطن انجام گرفت، بیش از آنکه به جسم و امکانات مادی آن‌ها صدمه وارد کند، ضربه و لطمه سنگین‌تری را از لحاظ روحی و روانی به حامیان آن‌ها و نیروهای فریب‌خورده وارد کرد. با این عملیات در خور تقدیر و تمجید، سپاه به مزدوران جنایتکار و اربابانشان فهماند که هر زمانی اراده کند، قادر است با حمله‌ای برق‌آسا دمار از روزگار مزدوران و جنایتکارانی که با زورگیری و باج‌گیری از مردم بی‌دفاع «کرد» سایه وحشت و ناامنی را بر زندگی آن‌ها می‌گسترانند، درآورد بدون آنکه از حامیان فریبکار آن‌ها کاری برآید. افزون بر آن، ضربه سنگین سپاه به مزدوران و جیره‌خواران اجانب، ضمن برهم زدن سازمان رزم دشمن، حفظ نیروهای ضربه خورده موجود و جذب نیروهای جدید را بسیار مشکل می‌کند و چالش نیروی انسانی دشمن را به معضلی جدی و دامنه‌دار تبدیل خواهد کرد.


 
... و اینگونه علی محمد باب را کوک کردم!
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

جاسوس مترجم نمای سفارت روسیه با استفاده از موادمخدر و جاه طلبی سید علی محمد شیرازی (علی محمد باب) توانست به او بقبولاند که وی باب امام زمان(عج) بلکه خود امام زمان است!
کینیاز دالگورکی جاسوس روسی سال 1834 میلادی به عنوان مترجم سفارت روسیه به ایران آمد و تظاهر به اسلام آوردن کرد و همان نقشی را در راه اندازی فرقه جعلی و انحرافی «بابیت» ایفا کرد که مستر همفر انگلیسی در راه اندازی وهابیت در منطقه حجاز کرد. دالگورکی حتی به یادگیری علوم دینی پرداخت و سپس سراغ سیدمحمدعلی شیرازی رفت.
به گزارش «بولتن نیوز» به نقل از کتاب «کینیاز دالگورکی جاسوس روسیه تزاری در ایران»، این جاسوس روسی در ذکر خاطرات خود می گوید: روزی سر درس آقای سیدکاظم یک نفر سوال کرد آقا حضرت صاحب الامر کجا تشریف دارند؟ آقا سیدکاظم گفت من چه می دانم شاید در همین جا تشریف داشته باشند ولی من او را نمی شناسم. من مثل برق یک خیالی به سرم آمد، که سیدعلی محمد این اواخر به واسطه کشیدن قلیان و چرس و ریاضت های بیهوده بانخوت و جاه طلب شده بود و روزی که آقاسیدکاظم این مطلب را فرمود، سیدحضور داشت. پس از این مجلس من بی نهایت به سید احترام می کردم و برای همیشه بین خود و او در راه رفتن حریم قرار می دادم و حضرت آقا به او می گفتم. یک شبی که قلیان چرس را زده بود، من بدون آن که قلیان کشیده باشم، با یک حال خضوع و خشوع در حضور او خود را جمع کرده گفتم «حضرت صاحب الامر! به من تفضل و ترحمی فرمائید. بر من پوشیده نیست، تویی تو.» سید یک پوزخندی زده و خودش را از تک و تا نینداخت. من مصمم شدم یک دکان جدیدی در مقابل دکان شیخی باز کنم و اقلا اختلاف سوم را من در مذهب شیعه ایجاد کنم. گاهی بعضی مسائل آسان از سید می پرسیدم او هم جواب هایی مطابق ذوق خودش که اغلب بی سر و ته بود، از روی بخار حشیش می داد. من هم فوری تعظیمی کرده و می گفتم: «تو باب علمی یا صاحب الزمانی، پرده پوشی بس است. خود را از من مپوش.»(!!)
جاسوس روسی اضافه می کند: یک روز که سید از حمام آمده بود، باز من سخن را باز کردم. او گفت «آقاشیخ عیسی، این صحبت ها را کنار بگذار، صاحب الزمان از صلب امام حسن عسگری(ع) و بطن نرجس خاتون(س) است. صاحب ید و بیضا است، صاحب معجزه است. مرا دست انداختی؟ من پسر سیدرضای شیرازی و مادرم رقیه، موسوم به خانم کوچک و از اهل کازرون است.» گفتم «آقای من! تو خود می دانی که بشر هرگز هزار سال عمر نمی کند و این موهبت نوعی است. تو سیدی و از صلب حضرت امیری. آن چه بر من محقق شده تو باب علمی، صاحب الزمانی، پس دست از دامن تو برنمی دارم.» سید با حال قهر از من جدا شد ولی من مجددا به منزل او رفتم و طرح بعضی از مطالب از جمله تقاضای تفسیر سوره عم (نبأ) را کردم. سید هم قبول این خدمت کرد. قلیان چرس را کشیده شروع به نوشتن نمود ولی اغلب مطالب او را من اصلاح می کردم و به او می دادم، که بلکه او تحریک و معتقد شود باب علم است. آری سید بهترین آلت برای این عمل بود. خواهی نخواهی من سید را با این که متلون و سست عنصر بود در راه انداختم و چرس و ریاضت کشیدن او هم به من کمک می کرد.
در خاطرات دالگورکی همچنین آمده است: تفسیر سوره عم را به من نمود. از او گرفتم. خیلی جرح و تعدیل کردم، آخر هم مفهوم و معنی درستی نداشت ولی از او خواهش نمودم که خط مبارک نزد من بماند و سواد او را که خود درست کرده بودم به او دادم ولی به واسطه استعمال دخان و چرس حوصله آن را نداشت که آن را دوباره بخواند. همیشه تردید داشت و می ترسید دعوی صاحب الامری بکند. به من می گفت که اسم من مهدی نیست. گفتم «من نام تو را مهدی می گذارم. تو به طرف تهران حرکت کن. اینهائی که ادعا کرده اند از تو مهم تر نبودند. تو فقط حال تردید و ترس را از خود دور کن و متلون مباش. سید درست گوش می داد و بی نهایت طالب شده بود که ادعایی بکند ولی جرات نمی کرد. من برای این که به او جرات بدهم به بغداد رفته، چند بطر شراب خوب شیراز را یافتم و چند شبی به او خوراندم. کم کم با هم محرم شدیم. به او حقایق را حالی کردم(!)
جاسوس مشهور روسی درباره علت اجرای این سناریو و راه اندازی حرکت بابیه توضیح می دهد: از او انکار و از من اصرار. باری به هر وسیله ای بود رگ جاه طلبی او را پیدا کردم و او را به حدی تحریک کردم که کم کم دعوی این کار بر او آسان آمد. من فکر می کردم چگونه است که این عده قلیل شیعه بر یک دولتی مثل عثمانی غلبه کرده اند و چگونه همین جماعت با یک عده قلیل جنگ هایی با روسیه نموده و یک لشکر انبوه را از میان برداشته اند. آن وقت دانستم که به واسطه اتحاد مذهبی و عقیده و ایمان راسخی است که به اسلام دارا بوده و هیچ اختلاف مذهبی نداشته اند... من هم درصدد دین تازه دیگری افتادم. ... به سید گفتم: «از من پول دادن و از تو دعوی مبشری و بابیت و صاحب الزمانی کردن.» آری با این که در ابتدا اکراه داشت، ولی به قدری به او خواندم و او را تطمیع کردم که کاملا حاضر شد.


 
۴ هزارسایت علیه مهدویت
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

صیرت:رئیس موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج) با اشاره به تلاش ابرقدرت‌ها برای مقابله با فرهنگ مهدویت گفت: بیش از چهار هزار سایت اینترنتی و۳۰۰ ماهواره برای شبهه‌افکنی در خصوص مهدویت در اختیار وهابیت است.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی‌قزوینی شامگاه چهارشنبه در سلسله نشست‌های مهدویت که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، گفت: متفکران غربی معتقدند که تنها تمدن و فرهنگی که خطر جدی برای آمریکاست و باید فکری برای آن اندیشید، فرهنگ و تمدن اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی با رویکرد فرهنگ ۱۲ امام است.

رئیس موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج) با بیان اینکه در عصر حاضر اقدامات وهابیت علیه شیعه در طول تاریخ بی‌سابقه است، افزود: وهابیت شبانه‌روز علیه شیعه و مهدویت سم‌پاشی می‌کند، به طوری که بیش از چهار هزار سایت در فضای سایبری و۳۰۰ ماهواره برای شبهه‌افکنی در خصوص مهدویت در اختیار وهابیت است.

وی اظهار داشت: وهابیت از نقطه‌نظر نقد و دفاع علمی از فرقه و روش خود به اندازه‌ای ضعیف است که کارشناسان و حتی جوانان ایرانی به راحتی این گروه را در فضای اینترنت و رسانه به چالش می‌کشند و وهابیون تنها به طرح میلیون‌ها تهمت و سخنان ضددین و سنت علیه شیعه و مهدویت بسنده می‌کنند.

وی با اشاره به حمایت گسترده کشور عربستان از فرقه ضاله وهابیت، گفت: ۳۳ درصد کل درآمد عربستان در اختیار فرقه ضاله وهابیت است


 
مظلوم نمایی یکی ازچهره های حامی فتنه
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸ : توسط : حسینی

بصیرت:محمد موسوی خوئینی ها در مطلبی پرتناقض پیرامون انتخابات مجلس نهم نوشت: آیا در زمانی که جمعی از دوستان ما براساس اتهامات واهی و محاکمات غیرعادلانه در زندان بسر می برند و دو شخصیت خدمتگزار جامعه آقای مهندس موسوی و حجت الاسلام والمسلمین کروبی در حصر خانگی قرار دارند و مطبوعاتی که می خواهند مستقل از اراده برتر جامعه به رسالت مطبوعاتی خود عمل کنند، نمی توانند، آیا انصاف و عدالت است که ما در انتخاباتی شرکت کنیم که در این شرایط برگزار می شود؟ مگر ما چه گناهی کرده ایم که باید از رسانه های رسمی و غیررسمی کشور ماه ها و بلکه سالها مورد زشت ترین هتاکی ها و تهمت ها قرار بگیریم و باز هم در انتخاباتی شرکت کنیم که به دست همان کسانی برگزار می شود که این بلاها و مصیبت ها را بر سر ما و دوستانمان آورده اند.

وی در عین حال در وبلاگ خود نوشت: بدون تردید شرکت در انتخابات حق ما است و اگر ببینیم با شرکت در انتخابات حقی را به صاحبش برمی گردانیم و باطلی را مانع می شویم قطعا شرکت خواهیم کرد. بنابراین گمان می کنم از هم اکنون به تصمیم نهایی نمی شود فکر کرد.

گفتنی است مظلوم نمایی این جریان در حالی است که در جریان فتنه 88 آشکارا به دامان مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس پیوسته بودند و با بهایی ها و منافقین و مارکسیست ها و سلطنت طلب ها و تمامی جریانات ضدانقلاب علیه مردم مسلمان این مرز و بوم متحد شده بودند. بنابراین باید به موسوی خوئینی ها گفت؛ شما که با همه دشمنان اسلام و انقلاب در اتحاد به سر می برید مظلوم!! هستید یا ملت سرافراز و مسلمان ایران که پوزه مدیران بیرونی شما را به خاک مالید؟! و اساساً چگونه انتظار دارید که ایران اسلامی به ستون پنجم لو رفته مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و هم پیمانان منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها اجازه مشارکت در انتخابات را بدهد؟!


 
حمله اکبر گاف به هاشمی رفسنجانی
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

اکبر گنجی از روزنامه نگاران فراری دوم خردادی در مقاله ای با اشاره به نزدیک شدن فضای نهمین دوره انتخابات مجلس تصریح کرد که اقدامات ومواضع اصلاح طلبان و ساختارشکنان تلاشی برای تسخیر مجلس و ریاست جمهوری آینده است.

اکبر گنجی از روزنامه نگاران فراری دوم خردادی در مقاله ای با اشاره به نزدیک شدن فضای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که اقدامات ومواضع اصلاح طلبان و ساختارشکنان تلاشی برای تسخیر مجلس و ریاست جمهوری آینده است.
به گزارش«جوان آنلاین»،وی در مقاله ای تحت عنوان «منافع و انگیزه شناسی سیاسی» که در سایت ضد انقلابی روزآنلاین انتشار یافت،با اشاره به مواضع اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص «انتقاد از سیاسی کارهای اخیر پیرامون طرح تفکیک جنسیتی دانشگاهها»،تصریح کرد که این اقدامات و مواضع نه اصولی است و نه اعتقادی بلکه صرفا "فرصت طلبانه" است.
وی همچنین طرح این گونه مسائل را تلاشی برای مخالفت با دولت مستقر خواند و نوشت: هر فرد و گروهی، انگیزه ها،نیات فرد و گروه رقیب را بد،پلید،خودخواهانه،فریبکارانه وقدرت پرستانه نشان داده و انگیزه،نیات خود و یارانش را خوب،پاک،دگرخواهانه،خیرخواهانه وخدمتکارانه قلمداد می کند.
گنجی همچنین اتخاذ چنین روشی را در چارچوب سیاست "قبیله گرایانه" عنوان کرد و نوشت: قبیله گرایی یعنی این مدعا که نیات و انگیزه های قبیله ی ما خوب و خیرخواهانه است، اما نیات و انگیزه های قبیله ی دیگر بد و خودخواهانه است.


 
بهت رسانه های خارجی از انهدام بزرگترین مقر پژاک توسط سپاه
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

به دنبال انهدام بزرگترین مقر نیروهای ضد انقلاب و گروهک تروریستی پژاک در منطقه سردشت به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خبر در رسانه های خارجی به سرعت انعکاس یافت.

به دنبال انهدام بزرگترین مقر نیروهای ضد انقلاب و گروهک تروریستی پژاک در منطقه سردشت به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خبر در رسانه های خارجی به سرعت انعکاس یافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، صدای آمریکا گزارش داد: سپاه پاسداران، به یک مرکز فرماندهی یک گروه شورشی کرد حمله کرد که در این حمله دست کم دو عضو(!) این گروه کشته شدند.(این در حالیست که تعداد دقیق کشته شدگان بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در سردشت، پنج نفر است و یکی دیگر از عوامل این گروهک که زخمی شده، به دست نیروهای سپاه افتاده است.)
این شبکه افزود: درگیری مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و شورشیان پژاک ساعات پایانی روز شنبه آغاز شد و اوایل روز یکشنبه پایان یافت. این درگیری های مرگبار حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ایران تهدید کرد به پایگاه ها گروه شورشی پژاک در عراق حمله خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی در مصاحبه با شرزاد کمانکار سخنگوی پژاک اعلام کرد: از ساعات پایانی شب یکشنبه درگیری میان پژاک و نیروهای ایران در گرفت که نهایتا به پیروزی سپاه پاسداران انجامید.
الجزیره نیز گزارش داد: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درگیری با عوامل این گروهک تروریستی در منطقه میرآباد بخش "وزینه" سردشت که از شنبه شب آغاز و تا پاسی از بامداد امروز ادامه داشت، توانستند با متلاشی کردن این مقر، تمام منطقه را از لوث وجود نیروهای ضد انقلاب پاک و تا نقطه صفر مرزی تسلط پیدا کنند.
این در حالیست که اصوات العراق نیز در گزارشی درگیری های میان ایران و پژاک را شدید و پیروزی ایران را موفقیتی بزرگ اعلام کرد.
خبرگزاری شین هوا هم گزارش داد: در این درگیری عوامل گروهک تروریستی پژاک، مقادیر زیادی از ادوات خود شامل دوشکا و تیربار را رها کرده و پا به فرار گذاشته اند.


 
اصلاح طلبان راه خود را از فتنه گران جدا می کنند؟
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

در حالی که اصلاح طلبان در لایه های بالادستی خود حضور در انتخابات را تصویب کرده و با جدیت بدنبال عملیاتی ساختن آن می باشند،سایت های جریان فتنه کماکان درفضای مجازی موضوع انتخابات را در دستور کارخود قرار داده و...

در حالی که اصلاح طلبان در لایه های بالادستی خود حضور در انتخابات را تصویب کرده و با جدیت بدنبال عملیاتی ساختن آن می باشند،سایت های جریان فتنه کماکان درفضای مجازی موضوع انتخابات را در دستور کارخود قرار داده و اصلاح طلبان حامی حضور در انتخابات را عناصری دست چندم که دارای پایگاه اجتماعی نیستند،معرفی می کنند.
به گزارش«جوان آنلاین»،در همین رابطه سایت ضد انقلابی جرس در مقاله ای با اشاره به تز برخی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات نوشت:این نوع نگرش چون انتخابات را هدف خود می داند، در هر دوره ای به رنگی در می آید که در جامعه رای اش بیشتر است، امروز هم شاهد هستیم کسانی که در زمان حضور اصلاح طلبان اصیل در قدرت جزو حلقه های چندم اصلاحات نبودند، مدعی نمایندگی اصلاحات شده اند و همان هایی که روزی به گمان کسب کرسی قدرت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی حمایت می کردند امروز، آنها را منکر می شوند.
این سایت در ادامه این افراد را فاقد پایگاه اجتماعی دانسته وتصریح کرد که این افراد قادر به رای آوری نخواهند بود.
گفتنی است تلاش های فتنه گران برای طرح و بیان دیدگاه های خود در خصوص حضور در انتخابات آتی مجلس در حالی صورت می پذیرد که اصلاح طلبان در لایه های بالادستی حضور در انتخابات را قطعی کرده و با طرح موضوعات دوپهلو می کوشند تا بدنه فرقه سبز را تا انتخابات به هر نحوی با خود همراه سازند.


 
ضدانقلاب: "بالاترینی‌ها" فقط فحش می‌دهند، همین!
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

یکی از کاربران سایت بالاترین در کامنتی که در این سایت ضد انقلابی منتشر کرد، تصریح کرد که مشکل فرقه سبز این است که د راینترنت گیر کرده است.

یکی از کاربران سایت بالاترین در کامنتی که در این سایت ضد انقلابی منتشر کرد،تصریح کرد که مشکل فرقه سبز این است که دراینترنت گیر کرده است.
به گزارش«جوان آنلاین»،این کاربر با بیان اینکه کاربران سایت های جریان فتنه دائمه در اینترنت و سایت بالاترین به جولان بی اثر مشغول می باشند،نوشت: کسانی که دائما در اینترنت و مخصوصا سایت بالاترین مشغول ارسال لینکهای عمدتا غیرموثر هستند، هیچ وقت شعاری ننوشته اند و در همان اینترنت گیر کرده اند.
وی همچنین مخطابان و کاربران سایت های فرقه سبز را کسانی دانست که فقط دنبال محیطی می گردند که بشینند و به زمین و زمان فحش بدهند.


 
آقای هاشمی!باور کنید آل سعود دیکتاتور و متجاوز است
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

هفته گذشته مصاحبه‌ای از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با یک سایت داخلی منتشر شد که نه تنها بار دیگر مواضع دوپهلو و مبهم ایشان را به نمایش گذاشت، بلکه بخش‌هایی از این مصاحبه تحریف آشکار تاریخ است.

علی رضائی-هفته گذشته مصاحبه‌ای از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با یک سایت داخلی منتشر شد که نه تنها بار دیگر مواضع دوپهلو و مبهم ایشان را به نمایش گذاشت، بلکه بخش‌هایی از این مصاحبه تحریف آشکار تاریخ است. آیت‌الله هاشمی در قسمت دیگری از مصاحبه مذکور، نقاطی از سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری‌اش را به عنوان افتخار برشمرده است که بر اساس مبانی جمهوری اسلامی و خط مشی انقلاب، نمی‌تواند افتخار تلقی شود.

همیشه پای «آل سعود» در میان است
یکی از مسائلی که آیت‌الله هاشمی بسیار روی آن تمرکز کرده است و احتمالاً آن را بزرگ‌ترین افتخار دوران ریاست جمهوری‌اش می‌داند، شکستن یخ‌های روابط ایران با عربستان سعودی است. ایشان در حالی چنین افتخاری را برای خود برشمرده که مدعی تیرگی روابط ایران با کشورهای همسایه در مقطع کنونی شده است. پاسخ به این اظهارنظر با نگاهی کوتاه و گذرا به شرایط گذشته و امروز منطقه، دست یافتنی است. عربستان سعودی در زمان جنگ تحمیلی به یکی از پایگاه‌های بزرگ امریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل شده بود و در اقداماتی کاملاً هماهنگ با امریکا و با هدف پشتیبانی صدام، همواره قصد ضربه زدن به ایران را داشت. جمعه خونین مکه در سال 66 که به دستور دولت سعودی منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشرکین شد، سند گویای این ادعا است. با پایان یافتن جنگ، عربستان همچنان به عنوان یک پایگاه امریکا و اسرائیل در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس باقی ماند و تغییری در سیاست خارجی خود نداد. حال باید دید که آیا در آن زمان آیت‌الله هاشمی برای شکستن یخ‌های روابط ایران با عربستان، اصل عزت را که از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، رعایت کرده‌اند؟ در ضمن طبیعی است که عربستان همانگونه که در شرایط جنگ ایران و عراق به دنبال منافع خود می‌گشت و دریچه منفعت خواهی را در پشتیبانی از عراق و کاسه لیسی اربابان امریکایی خود می‌دید، پس از شرایط جنگ نیز از همان دریچه منفعت خواهی، رابطه با ایران به عنوان یکی از همسایگان خود را سرمشق دیپلماسی خود قرار دهد. اما در شرایط امروز به رغم آنکه ایران با بسیاری از همسایگان خود از جمله ترکیه، قطر، افغانستان، پاکستان و نیز کشورهای آسیای میانه رابطه خوب دارد چرا روابطش با عربستان به تیرگی رفته است؟ علت این تیرگی روابط «بیداری اسلامی» است که ایران بنابر اصول انقلاب اسلامی از این انقلاب منطقه‌ای حمایت می‌کند اما عربستان بازهم در جامه امریکایی و اسرائیلی خود، مخالف سرسخت این انقلاب‌ها است و حتی برای مقابله با آن، انبوه نیروهای نظامی خود را به بحرین و برخی دیگر از کشورها که با بیداری اسلامی مواجه هستند، گسیل می‌دارد تا باز هم از سیاست‌های امریکا و صهیونیست در منطقه حفاظت کرده باشد. به راستی آیا آقای هاشمی از خود پرسیده‌اند که چرا بسیاری از دیکتاتورها از جمله بن علی و علی عبدالله صالح پس از مواجهه با انقلاب ملت‌ها به عربستان گریختند و آنجا را مأمن خود قرار دادند؟ چرا ایشان در خطبه‌های 26 تیرماه 88 نسبت به کشته شدن مسلمانان کشور چین واکنش نشان داده و هشدارهایی را به مسئولان این کشور دادند، اما همچنان در برابر کشتار شیعیان بحرین به دست متجاوزان سعودی موضع سکوت اتخاذ کرده‌اند و در عوض تظاهرات عده قلیلی در سوریه را که با تحریک امریکا و اسرائیل برپا شد «مقاومت مردمی» می‌دانند؟ چنین نکته‌ای البته قبلاً نیز با عنوان «راز سکوت هاشمی درباره تحولات بحرین» در روزنامه جوان منتشر شده که با جواب غیرمستدل دفتر آیت‌الله هاشمی مواجه شد و دفتر مذکور پاسخی به سؤالات بعدی روزنامه نداد. سؤال بسیار مهم‌تر در این باره، این است که آقای هاشمی طی ماه‌های اخیر در دیدارهای خود مدام از تحول در منطقه سخن گفته و تأکید دارند که دوران استبداد به پایان رسیده و همه دولت‌ها باید به خواست مردم تن بدهند. چگونه است که ایشان در عین این آزادی‌خواهی برای همه مردم منطقه تاکنون هیچ موضعی نسبت به دیکتاتوری حاکم بر عربستان سعودی اتخاذ نکرده‌اند؛ دیکتاتوری مخوفی که پناهگاه همه مستبدان وابسته و فراری منطقه‌ است. آیا دیکتاتوری عربستان از نسخه آزادی‌خواهی آیت‌آلله هاشمی مستثنی است؟

کدام مسابقه؟ کدام سران کشور؟
آیت‌الله هاشمی در ادامه مصاحبه تأکید کرده‌اند که ما پس از جنگ تحمیلی در رابطه با عربستان و حتی اروپا ثابت کردیم که به آنها راست می‌گوییم. این شاید عجیب‌ترین تعبیر و تفسیری باشد که ایشان از ماهیت جنگ و شرایط پس از آن ارائه داده‌اند زیرا برای مخاطب نسل سوم این سؤال پیش می‌آید که مگر در جنگ تحمیلی ما مقصر بودیم که پس از آن می‌بایست ثابت کنیم که راست می‌گوییم؟!
وی در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شده است:« از روزی که قرار شد نامزد ریاست جمهوری شوم و تا زمانی که انتخاب شدم، خاطرات خوبی دارم. می‌بینم مسابقه بود که سران کشورها به ایران بیایند. فضای واقعاً مطلوبی شده بود. همه تابوها شکسته و همه راه‌ها باز شده بود. خیلی راحت می‌توانستیم اعتبار و تکنولوژی بگیریم. مسیر هموار شده بود.» شاید منظور آیت‌الله هاشمی از مسابقه سران کشورها برای آمدن به ایران ورود نیکلای چائوشسکو رئیس جمهور رومانی به تهران و یا پیام کتبی رئیس جمهور مالی به آقای هاشمی و یا دیدار با رئیس مجلس زامبیا و یا ابراز تمایل رئیس جمهور زیمبابوه برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران باشد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی لابد در دفترچه خاطرات خود این نکته را نوشته‌اند که غیر از متحدان سنتی ایران، تنها رئیس‌جمهوری که در سال 68 با دعوت ایشان به ایران آمد نیکولای چائوشسکو رئیس‌جمهور رومانی بود که درست زمانی که در ایران بسر می‌برد با انقلاب مردمی کشورش مواجه شد و بلافاصله بعد از بازگشت به رومانی دستگیر و اعدام شد! قطعاً اگر نبود اظهارات تسکین بخش مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و دعوت ایشان به عبور از این موضوع برای حفظ مصالح کشور، تا مدت‌ها این شاهکار دولت آقای هاشمی در مراکز دیپلماتیک داخلی و خارجی مورد بحث قرار می‌گرفت. بسیار بجاست اگر آیت‌الله هاشمی آنگونه که مدعی هستند، چند نمونه از سران کشورها را که برای آمدن به ایران مسابقه داشتند نام ببرند و خاطرات خود را بدون تحریف تاریخ در این زمینه بازگو کنند و در لابه لای این خاطرات مطابق ادعای امروزشان مبنی بر قوت و فعال بودن دیپلماسی و سیاست خارجی در دولت خود، بگویند که در دوران ریاست جمهوری به چند کشور اروپایی سفر کردند؟ البته ناگفته پیداست که پس از جنگ و پذیرش قطعنامه 598 از سوی طرفین که در آن عراق به عنوان مقصر جنگ شناخته شد و غرامت اولیه نیز تعیین گردید، برخی از کشورهای اروپایی با هدف جبران مافات اما با نیت درونی سرمایه گذاری در ایران و تغییر مسیر کسب منافع از ایران، تمایلاتی برای ورود به ایران نشان دادند و این وابسته به شرایط پس از جنگ بود. هرچند به رغم اعتمادسازی‌ها برای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و ایرانیان مقیم خارج از کشور باز هم توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشد.

سبک و ساده کردن مسائل
آیت‌الله هاشمی در بخش دیگری از مصاحبه مزبور یادآور شده‌اند: «درباره رفتار امریکایی‌ها علی‌رغم آن حالت تهاجمی دوران جنگ، حرف‌هایی می‌زدند که نشان از تغییر مواضع آنها و نرم شدن سیاست‌های خشن در خیلی از زمینه‌ها داشت. ما در ایران کمی تلخ جواب می‌دادیم که تابع سیاست رهبری بودیم. ایشان موافق نبودند. البته تا آن مقدار که من ملایمت می‌کردم، آنها جلو می‌آمدند. شاید اگر با امریکا هم مثل اروپا رفتار می‌کردیم، مشکلات کمتری برای ما پیش می‌آمد.»
در بررسی این بخش از مصاحبه دو بحث قابل طرح است: 1 ـ چگونه سران کاخ سفید که یک سال قبل از ریاست جمهوری آقای هاشمی، در 12 تیر 1367 هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را با تمامی مسافرانش به عمق خلیج فارس فرستادند و در کمک نظامی به عراق در جنگ علیه ایران بیشترین نقش را داشتند و حتی با حضور در منطقه خلیج فارس علنا به جنگ با ایران روی آورده بودند، امریکایی که امام (ره) آن را شیطان بزرگ نامید، به یکباره با شروع ریاست جمهوری آقای هاشمی تغییر مواضع داد و سیاست‌های خشن آن به نرمی گرایید؟ آیا امریکا در قبال این نرمی، تعهد خاصی از ایران می‌خواست و به انتظار تحقق امور دلخواه، تغییر رویکرد داده بود یا اینکه آقای هاشمی در این عرصه معجزه‌ای کردند که شیطان بزرگ را رام کرد. 2 ـ جواب‌های تلخی که در ایران به درخواست‌های امریکا داده می‌شد، چه مشکلاتی را برای ما به وجود آورد که آقای هاشمی سعی دارد بروز آن مشکلات را متوجه رهبری و تبعیت مسئولان از سیاست‌های رهبری نماید؟
چند ماه قبل از ریاست جمهوری آقای هاشمی، ماجرای سلمان رشدی و صدور حکم اعدام او از سوی حضرت امام خمینی(ره)، باعث تیرگی روابط کشورهای اروپایی با ایران شد، به گونه‌ای که سفرای اروپایی به کشورهای خود فراخوانده شدند. فی‌الواقع تلخی (!) مد نظر آقای هاشمی قبل از آغاز زعامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از سوی امام خمینی(ره) و با فتوای قتل سلمان رشدی مرتد به وقوع پیوسته و البته خلف صالح امام(ره) نیز به درستی بر فتوای امام(ره) مهر تأیید زدند. بنابراین اگر امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در آن موقع رابطه تلخی با ایران داشتند، دلیلش خصومت آنان با اسلام و نظام جمهوری اسلامی بود، البته برای آیت‌الله هاشمی که مدعی رابطه خوب و نیک با اروپا در دوران ریاست جمهوری خود هستند بد نیست قضایایی از تاریخ نظیر «ماجرای میکونوس»، «پرونده آمیا»، «انفجار الخبر»، «قانون داماتو» و این قبیل موارد را یادآور شویم که در هریک به طور مفصل قصد ضربه زدن به ایران از سوی نظام سلطه بود و اینها همه در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به وقوع پیوست و ادعاهای غرب و امریکا در خصوص این موارد به خوبی بیانگر آن است که ملایمت‌های آقای هاشمی چندان هم کارساز نبوده و دشمن همچنان دشمنی می‌کرده‌ است.
آیا آقای هاشمی حرف‌های دوم خردادی‌ها را که پس از ایشان به قدرت رسیدند، فراموش کرده اند که می‌گفتند:«ما دولت را زمانی تحویل گرفتیم که سفرای اروپایی رفته بودند و موشک‌های امریکا به سمت ما نشانه رفته بود» با این حساب ایشان چگونه مدعی سیاست خارجی قوی در دوران خود هستند؟ آیا اینگونه سبک و ساده کردن مسائل تاریخی صرفا برای آنکه جناح سیاسی مخالف افکار و عقاید خود را تضعیف کنیم، کاری غیر از تحریف تاریخ یا خدای ناکرده عوامفریبی است؟ ان‌شاءالله که آیت‌الله هاشمی هرچه سریع‌تر به اصلاح مصاحبه خود اقدام و یا احیاناً اگر منتشر کنندگان مصاحبه در آن تحریفی را انجام داده‌اند آنها را توبیخ نماید.


 
یادداشتی از سعید مرتضوی در پاسخ به برخی ابهامات پرونده کهریزک:
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی
پرداختن به حاشیه‌های خلاف واقع کهریزک
نتیجه‌ای جز بهره‌برداری دشمنان ندارد

خبرگزاری فارس: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: پرداختن به مطالب حاشیه‌ای و خلاف واقع در پرونده کهریزک نتیجه‌ای جز بهره‌برداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار قضایی، سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: در پاسخ به مطالب انتشار یافته توسط برخی مطبوعات و نقل‌ قول‌های انجام شده پیرامون حادثه بازداشتگاه کهریزک و ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران ضمن ابراز همداری با خانواده‌های مصیبت دیده در این حادثه ناگوار ضرورت دارد توضیحاتی را بصورت اختصار جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای نسبت به قضات ویژه‌ای که در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال 88 نقش مؤثری داشتند و از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نکرده‌اند اعلام کنم.

باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است که قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای نسبت به پرونده متشکله رسیدگی و حکم عادلانه براساس دلایل و مدارک موجود صادر می‌کند. لذا حکم صادره در این رابطه برای همگان مطاع و لازم ‌الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیه‌ای و خلاف واقع، نتیجه‌ای جز بهره‌برداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.

در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یکسال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و کوچکترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.

در ادامه آمده است: در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یکسال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضی نیز به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شکایت است و دلالتی بر توجه اتهام ندارد.

قانونگرایی و دین مداری اقتضا دارد که نسبت به احکام قضایی چه آنانکه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتی که در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده بلکه احکام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.

مطالبی که بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیده‌ها در برخی مطبوعات و رسانه‌ها پیرامون این موضوع منعکس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتکی عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است که در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده‌اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متأثر کرده است به منظور انتقام‌جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می‌کند.

قضات ویژه دادستانی تهران که در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوی برخی رسانه‌های خاص مورد هجمه تبلیغاتی قرار می‌گیرند برای همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طی لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونی تسلیم کرده‌اند و بر این باور هستند که فدا کردن جان و آبرو کمترین متاعی است که می‌بایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطی که پاسخگویی و جدال مطبوعاتی و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سکوت کرده و با توکل به ذات اقدس الهی خطاکاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محکمه عدل الهی واگذار کنند که او احکم الحاکمین است.


 
اخراج عضو عرب کنست به دلیل مشارکت در کاروان آزادی 1
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی "حنین زعبی " عضو عرب پارلمان را به دلیل حضور در کاروان امداد‌رسانی به نوار غزه موسوم به "آزادی 1 " اخراج کرد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه "یدیعوت آحارونوت "، کمیته موسوم به "کمیته انضباطی " وابسته به پارلمان رژیم صهیونیستی صبح امروز تصمیم گرفت که به دلیل مشارکت زعبی در کاروان آزادی‌1 در ماه می سال گذشته، تمامی فعالیت‌های وی را تا پایان دوره کنونی کنست متوقف کند.

به نوشته این روزنامه زعبی در کشتی "مرمره آبی " ترکیه که هدف حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت، حضور داشت و پس از این حادثه که طی آن 9 شهروند ترکیه کشته شدند به یکی از سخنگویان بارز ضد اسرائیلی تبدیل شده است.

قرار است دوره کنونی پارلمان دو هفته دیگر به اتمام برسد و پیش از این نیز کنست رژیم صهیونیستی برخی حقوق پارلمانی این نماینده عرب را به دلیل مشارکت در این کاروان از وی سلب کرده بود.

زعبی در واکنش به این تصمیم تاکید کرد که این تصمیم را رد می‌کند زیرا فعالیت‌های وی سیاسی و مشروع بوده و حق هر شهروند و عضو کنست است که فعالیت سیاسی داشته باشد.


 
سردار پاکپور تاکید کرد:
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی
با قاطعیت با تروریست‌ها برخورد می‌کنیم

خبرگزاری فارس: فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به هلاکت ده‌ها تن از اشرار و تروریست های گروهک پژاک در مناطق مرزی شمال غرب کشور تأکید کرد: طی روزهای اخیر ضربات مهلکی به تروریست‌های شمال غرب کشور وارد آمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی کل سپاه، در پی هلاکت ده ها تن از اشرار و گروهک پژاک در مناطق مرزی شمال غرب کشور سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه ، در راستای برقراری امنیت پایدار و مقابله با عوامل بروز ناامنی و بی ثباتی و ایجاد مزاحمت برای مردم عزیز مناطق مرزی شمال غرب کشورمان با اشرار و تروریست های گروهک موسوم به پژاک درگیر و طی روزهای اخیر ضربات مهلکی به آنان وارد ساختند.

وی افزود: فعالیت‌های تروریستی در مناطق کردنشین همواره مورد توجه گروهک‌های ضد انقلاب، تروریستی و مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و اینگونه اقدامات ناامن کننده باعث کندی روند توسعه و پیشرفت منطقه و خدمتگزاری به مردم شده است.

پاکپور با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع از امنیت و آرامش مردم مناطق کردنشین را وظیفه خطیر خود می داند تصریح کرد: قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) با شجاعت وصف ناپذیر بسیجیان دلاور کرد و بومی، عملیات بازدارنده خود برابر تجاوز و جنایت آفرینی عوامل گروهک تروریستی پژاک که با اشغال بخش هایی از مناطق مرزی در شمال غرب کشور علیه ملت ما توطئه و امنیت مردم را به مخاطره انداخت، با قاطعیت برخورد و ضمن انهدام مقرهای آنان تا کنون دهها تن از آنها را به هلاکت رسانیده و یا زخمی و اسیر کرده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر ادامه عملیات تعقیب و مجازات تروریست‌ها، لزوم کنترل مناطق همجوار با مرزهای جمهوری اسلامی ایران توسط دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان را ضروری خواند و اظهار داشت: حضور گروهک های تروریستی در مناطق مرزی تهدیدی جدی برای هر دو کشور به شمار رفته و ضررهای امنیتی و اقتصادی برای ساکنین را متصور می‌سازد.

وی در عین حال گفت: ما ضمن هشدار به فاصله گرفتن بقایای این گروهک از مرزهای جمهوری اسلامی، آمادگی خود را برای پذیرش افراد نادم و پشیمان اعلام می‌کنیم.

سردار پاکپور در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت عراق و اقلیم کردستان با جدیت بیشتر از ادامه حضور و فعالیت‌های اعضای گروهک تروریستی پژاک در مناطق کرد نشین و هم مرز با جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل آورند و با اتکا به بسترهای تعامل و همکاری های فی مابین دو کشور، منطقه را از لوث وجود گروهک های تروریستی و عوامل پلید وابسته به استکبار جهانی پاکسازی کنند.


 
فیلم حمله ارازل و اوباش به روحانی ناهی از منکر در تهران
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧ : توسط : حسینی

فیلم حمله ارازل و اوباش به روحانی

 

ناهی از منکر در تهران 
فرزند شهید هاشمی‌نژاد:
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
حوادث سال‌های 60 و 88 از
بسیاری جهات مشابه است

خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون هابیلیان گفت: حوادث سال 1360 با سال 1388 که از آن به عنوان فتنه یاد می‎شود، از بسیاری جهات شباهت‎های فراوانی با هم دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، محمدجواد هاشمی‌‌نژاد در همایش بصیرت در شهرکرد اظهار داشت: منافقان از سال 1997 در آمریکا و از سال 2003 در اتحادیه اروپا به عنوان گروهکی تروریستی معرفی شدند و همه ساله شاهد کشتار مردم بی‏‎دفاع به عنوان فعالیت اصلی این گروهک هستیم.
وی سازمان منافقین را فعال و حاضر در فعالیت‏های ضد ایرانی بیان و تأکید کرد: بسیاری از بیگانگان برای انجام اقدامات کثیف، از منافقان استفاده می‎کنند.
فرزند شهید هاشمی‌نژاد فریب‎کاری را ویژگی بارز منافقان و تفکرات آنان را براساس نظریات مارکسیستی عنوان کرد و افزود: کادر منافقان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران 30 نفر بود که با فریب‎کاری به 30 هزار نفر افزایش یافت.
هاشمی‎نژاد شعار منافقان را «پیش به سوی جامعه بی‎طبقه توحیدی» بیان و تصریح کرد: منافقان با فریب‌کاری‎های فراوان اختلافات زیادی را در بسیاری از خانواده‎ها ایجاد و گاهی بین افراد صاحب نفوذ نظام هم نفوذ کردند.
فرزند شهید عبدالکریم هاشمی‌نژاد با اشاره به یک و نیم سال نفوذ منافقان و حلقه زدن دور بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران گفت: حوادث سال 1360 و سال 1388 در کشور که از آن به عنوان فتنه یاد می‎شود، از بسیاری جهات دارای شباهت‎های فراوان است.
وی تصریح کرد: در این حوادث، تمامی صحبت‎ها، سخنرانی‎ها، بیانیه‎ها و حرکات میرحسین موسوی و کروبی، خواسته‎های منافقان بود.
هاشمی‎نژاد ابزارهای منافقان را بسیار ضعیف، اما ابزار جنگ نرم آنان را قوی دانست و افزود: هم اکنون اردوگاه اشرف، با 3 هزار و 400 عضو، با همکاری مسئولان کشور عراق در حال فروپاشی است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش با اشاره به بروز و ظهور جریان منافقان از سال 1344 در کشور اظهار داشت: آنان هنوز هم مشغول خباثت و فعالیت‌های خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی هستند بنابراین آگاهی نسل جدید جامعه از خیانت‎ها و جنایت‎های آنان ضروری است.
یزدان جلالی افزود: منافقان مانند قبل مسلح و دست به اسلحه نیستند، بلکه از طریق سیاسی و جنگ نرم وارد شده و قصد ضربه به نظام را دارند.
وی تصریح کرد: به شهادت رسیدن 17 هزار نفر در کشور، سندی محکم بر عملکرد خبیثانه و مخرب این جریان است.


 
تصاویر علی خلیلی طلبه ناهی از منکر
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی

تصاویر علی خلیلی طلبه ناهی از منکر 
ضاربان طلبه ناهی از منکر شناسایی و دستگیر شدند
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: با اقدام فوری مأموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ ضاربان علی خلیلی طلبه ناهی از منکر شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی اطلاعیه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله افراد شرور به یک طلبه جوان اعلام کرد: طی حادثه درگیری شب گذشته در حوزه کلانتری 144 جوادیه تهران‌پارس، رسیدگی به این پرونده سریعاً در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

این اطلاعیه می افزاید: در ادامه، مأموران با سلسله اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و همچنین شناسایی متهمان موفق شدند افراد درگیر با آقای خلیلی را دستگیر کنند.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.


 
سوپروایزر بیمارستان محل بستری خلیلی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
خلیلی طلبه مضروب از عمل
جراحی با دستگاه نفس می‌کشد

خبرگزاری فارس: سوپروایزر بیمارستان محل بستری با اشاره به وضعیت کنونی علی خلیلی طلبه مضروب و ناهی از منکر که بیهوش است، گفت: این طلبه پس از عمل جراحی هم‌اینک با دستگاه تنفس می‌کند.

سوپروایزر بیمارستان محل بستری علی خلیلی طلبه مضروب در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: این طلبه که از محل گردن مجروح شده بود پس از عمل جراحی که در ساعت 8 صبح امروز یک‌شنبه 26 تیر صورت پذیرفت، هم‌اینک با دستگاه تنفس می‌کند.

وی افزود: وضعیت کنونی این طلبه در حال حاضر خوب است ولی وضعیت نهایی وی به دلیل اینکه بیهوش بوده و با دستگاه تنفس می‌کند، 24 ساعت آینده معلوم و اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، نیمه‌ شب گذشته راکبان یک خودروی پراید قصد آزار و اذیت چند خانم جوان با ظاهر و پوشش معمولی در چهارراه سیدالشهدا واقع در بلوار پروین (تهران‌پارس) را داشتند که با اعتراض چند نفر از جوانان محل که از هیئت عازم منزل بودند، درگیری آغاز شد.

در جریان این درگیری، یک طلبه جوان که به همراه دو نوجوان به رفتار ناشایست راکبان خودروی پراید و موتورسیکلتی که همراه آنها بود، اعتراض کرد، از سوی یکی از راکبان پراید و از ناحیه شاهرگ گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

گفتنی است این طلبه جوان که در حوزه علمیه ازگل مشغول تحصیل است از مراسم جشن نیمه شعبان به سمت منزل راهی بود و می‌خواست که 2 نفر از دانش‌آموزان نوجوان را تا خانه‌هایشان همراهی کند.


 
معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد:
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
برخورد قاطعانه با عوامل عدم پذیرش طلبه
ناهی از منکر در بیمارستان‌ها

خبرگزاری فارس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت در صورت اثبات، با عوامل عدم پذیرش طلبه ناهی از منکر در بیمارستان‌های مذکور به شدت و قاطعانه برخورد می‌کند.

حسن امامی رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: در صورت اثبات مسئله عدم پذیرش طلبه ناهی از منکر که شب گذشته در پی برخورد با افراد شروری که قصد مزاحمت و آزار و اذیت چند زن در بلوار پروین را داشتند و از ناحیه گردن مورد جراحت شدید واقع شد، با عوامل عدم پذیرش این طلبه در بیمارستانهای مذکور با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چند روایت از انتقال این طلبه ناهی از منکر توسط همراهان یا اورژانس بیان شده است، گفت: وزارت بهداشت به طور جد این مسئله را پیگیری و مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت اثبات مسئله عدم پذیرش طلبه ناهی از منکر توسط بیمارستانهای مذکور وزارت بهداشت به طور قاطعانه با عوامل این قضیه برخورد خواهد کرد.

به گزارش فارس: یکی از دوستان علی خلیلی، طلبه جوانی که شب گذشته در پی برخورد با افراد شروری که قصد مزاحمت و آزار و اذیت چند زن در بلوار پروین را داشتند از ناحیه گردن مورد جراحت شدید واقع شد، اظهار داشت: همراهان و حاضران در صحنه بعد از متواری شدن افراد شرور، وی را به چند بیمارستان بردند که 5 بیمارستان از پذیرش وی خودداری کردند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های رسول اکرم(ص)، امام حسین(ع)، شهدای تجریش، امام سجاد(ع) و پارسیان از پذیرش این طلبه جوان خودداری و علت این کار را حال وخیم وی عنوان کردند.

این فرد مطلع گفت: در نهایت همراهان خلیلی، او را به بیمارستان خصوصی عرفان بردند که مسئولان این بیمارستان هم پذیرش وی را منوط به واریز مبلغ 6 میلیون تومان وجه نقد کرده و سرانجام با واریز 5 میلیون تومان او را پذیرش کردند.


 
یکی از دوستان علی خلیلی در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
خودداری 5 بیمارستان از پذیرش
طلبه ناهی از منکر

خبرگزاری فارس: یکی از دوستان طلبه‌ای که شب گذشته مورد حمله افراد شرور قرار گرفته، گفت: 5 بیمارستان از پذیرش وی خودداری کرده و بیمارستان آخر پذیرش وی را منوط به واریز 6 میلیون تومان وجه نقد کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، یکی از دوستان علی خلیلی، طلبه جوانی که شب گذشته در پی برخورد با افراد شروری که قصد مزاحمت و آزار و اذیت چند زن در بلوار پروین را داشتند از ناحیه گردن مورد جراحت شدید واقع شد، اظهار داشت: همراهان و حاضران در صحنه بعد از متواری شدن افراد شرور، وی را به چند بیمارستان بردند که 5 بیمارستان از پذیرش وی خودداری کردند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های رسول اکرم(ص)، امام حسین(ع)، شهدای تجریش، امام سجاد(ع) و پارسیان از پذیرش این طلبه جوان خودداری و علت این کار را حال وخیم وی عنوان کردند.

این فرد مطلع گفت: در نهایت همراهان خلیلی، او را به بیمارستان خصوصی عرفان بردند که مسئولان این بیمارستان هم پذیرش وی را منوط به واریز مبلغ 6 میلیون تومان وجه نقد کرده و سرانجام با واریز 5 میلیون تومان او را پذیرش کردند.

به گفته این شخص در حال حاضر علی خلیلی وضعیت نیمه‌هوشیار دارد.

گفتنی است این حادثه و مجروح شدن این طلبه جوان در یکی از شرقی‌ترین مناطق تهران بوده و این در حالی است که وی بعد از خودداری 5 بیمارستان، در بیمارستانی در غرب تهران پذیرش شده است.


 
نهی از منکر بار دیگر به قیمت جان تمام شد؛
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
تیغ اشرار روی شاهرگ

طلبه جوان در بلوار پروین

خبرگزاری فارس: یکی از دوستان علی خلیلی طلبه جوان ناهی از منکر به خبرنگار فارس گفت: طلبه جوان به همراه دوستانش از سوی اراذل و اوباش که حدود 6 نفر بودند مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه شاهرگ به شدت زخمی شد.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، نیمه‌ شب گذشته راکبان یک خودروی پراید قصد آزار و اذیت چند خانم جوان با ظاهر و پوشش معمولی در چهارراه سیدالشهدا واقع در بلوار پروین (تهرانپارس) را داشتند که با اعتراض چند نفر از جوانان محل که از هیئت عازم منزل بودند، درگیری آغاز شد.

در جریان این درگیری، یک طلبه جوان که به همراه دو نوجوان به رفتار ناشایست راکبان خودروی پراید و موتورسیکلتی که همراه آنها بود، اعتراض کرد، از سوی یکی از راکبان پراید و از ناحیه شاهرگ گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

یکی از دوستان این طلبه جوان به خبرنگار فارس گفت: این طلبه جوان به همراه دوستانش از سوی این افراد که حدود 6 نفر بودند مورد حمله قرار گرفت که وی از ناحیه شاهرگ به شدت زخمی شد.

وی با بیان اینکه بعد از انتقال به بیمارستان عرفان، ساعت 5 صبح مورد جراحی قرار گرفت گفت: در حال حاضر این طلبه بیهوش است اما به گفته پزشکان احتمال دارد به خاطر خونریزی شدید و نرسیدن خون به مغز دچار ضایعه مغزی شود.

این فرد آگاه درباره شناسایی عاملان این حادثه گفت: شماره پلاک خودروی عاملان شناسایی شده است.

گفتنی است این طلبه جوان که در حوزه علمیه ازگل مشغول تحصیل است از مراسم جشن نیمه شعبان به سمت منزل راهی بود و می‌خواست که 2 نفر از دانش‌آموزان نوجوان را تا خانه‌هایشان همراهی کند.

پیگیری خبرنگار فارس از بیمارستان عرفان برای جویا شدن از آخرین وضعیت طلبه جوان ادامه دارد.


 
محمد هاشمی در واکنش به سئوال هفته‌نامه دانشجویان درباره فتنه:
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
ضبط‌تان را بدهید بروید بیرون

خبرگزاری فارس: هفته‌نامه "دانشجویان " در شماره اخیر خود با محمد هاشمی گفت‌وگو کرده و هنگامی که سئوال دانشجویان به سکوت وی درقبال فتنه رسید، وی گفت: ضبط‌تان را بدهید بروید بیرون.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، هفته‌نامه "دانشجویان " در شماره جدید خود پرونده‌ای درباره نمازجمعه 26 تیر 88 آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.

در بخشی از این پرونده، مصاحبه‌ای با محمد هاشمی برادر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شده که محمد هاشمی پس از مواجه شدن با سؤالات انتقادی خبرنگاران این هفته‌نامه، آنها را به بیرون هدایت و مصاحبه را ناتمام می‌گذارد.

مشروح این مصاحبه که در شماره جدید هفته‌نامه دانشجویان منتشر شده، به شرح ذیل است:‌

"مرکز تحقیقات و درمان سرطان " !محلی بود که با محمد هاشمی در آن قرار ملاقات داشتیم. وقتی به ساختمان مدرن خیابان سئول رسیدیم، پیش از ورود، دم در کیف‎های‎مان را گشتند ادکلن، کاغذ و... گفتم: نترس برادر، با خودم اسلحه نیاورده‎ام، سلاح من خودکارم است که در جیبم گذاشته‎ام!

و این پیش‎درآمد گفت‎وگویی پرحاشیه بود با محمد هاشمی، گفت‎وگویی که با نیم ساعت تأخیر شروع شد. سئوالات‎مان را از قبل فرستاده بودیم و علی‎رغم این‎که قول گرفتیم در حین گفت‎وگو بتوانیم سئوالات مرتبط با بحث را که قبلا تحویل نداده‎ایم بپرسیم، در نقطه‎ای چالشی از بحث، گفت‎وگو به شکلی ناگهانی و البته توهین‎آمیز از طرف ایشان نیمه تمام رها شد.

***
* دانشجویان: آقای هاشمی با عرض سلام و تشکر از جنابعالی برای فرصتی که دراختیار ما قرار داده‎اید، به‎عنوان اولین سئوال بفرمایید در انتخابات مجلس نهم حزب کارگزاران سازندگی چگونه عمل خواهد کرد؟

ببینید شما یک تعدادی سئوال فرستادید که قرار شد فقط آن سئوالات را بپرسید، اما این سئوال در بین آن‎ها نیست! با این حال باید بگویم که حزب بعد از انتخابات 88 جلسه‎ای برگزار نکرده است.

*دانشجویان: البته سئوالی که مطرح شد، بین سئوالات ارسالی بود!

ولی به عنوان سئوال اول نبود!

*دانشجویان: خب من ترتیب سئوالات را که حفظ نیستم!

می‎گویم سئوالات را برای‎تان بیاورند. (سئوالات را مسئول دفتر می‎آورد)

*دانشجویان: شما وضعیت گروه‎‎های سیاسی را در انتخابات مجلس نهم چه طور می‎بینید؟

از الان پیش‎بینی کردن وضعیت گروه‎‎های سیاسی در انتخابات آینده یک مقداری مشکل است. چون فضای سیاسی کشور از لحاظ جناح‎بندی، تقسیم‎بندی گذشته را ندارند. چون در گذشته دو جبهه اصول‎گرا و اصلاح طلب وجود داشتند که از تعداد زیادی تشکل و حزب تشکیل می‎شدند. بعد از انتخابات 88، جبهه‎ها به قوت خود باقی هستند، ولی روابط درونی آن‎ها تغییر کرده است. مثلا هم اکنون در درون جبهه اصول‎گرا که اتفاقا در انتخابات گذشته به‎صورت یک‎پارچه نیز عمل کرد، نوعی تقسیم‎بندی به‎وجود آمده که اگر به آن توجه کنیم، خواهیم دید به دلیل همین تغییر روابط دورن گروهی، به ‎نظر نمی‎رسد این‎بار جبهه اصول‎گرا در فضای انتخاباتی کشور، با یک لیست واحد شرکت کند و احتمال دارد این جریان به گروه‎ها و دسته‎‎هایی متفاوت تقسیم شود؛ مثلا جریانی که به‎عنوان جریان انحرافی نام گرفته، خودش مدعی است و صحبت‎‎هایی وجود دارد که این جریان دنبال لیست دادن در انتخابات است.

*دانشجویان: فکر می‎کنید شورای نگهبان صلاحیت‎ آن‎ها را تأیید ‎کند؟

نمی‎دانم، من که عضو شورای نگهبان نیستم! من بحثم پیرامون تقسیمات جدید درون این جبهه است که قبلا به‎صورت یک حزب واحد دیده می‎شد. تقسیمات دیگری هم مطرح شده و ویژگی‎‎هایی که در آن راجع به شرایط اوایل انقلاب بحث می‎کنند، نوعی بازگشت به آن شرایط و آن روحیات انقلابی و آن ویژگی‎‎هایی که امام داشتند، الان بین‎شان مطرح است.

در همین جبهه اصول‎گرا تشکل‎ها و گروه‎هایی‎‎هایی وجود دارد که الان دنبال مجلس و احتمالا
بعضا دنبال انتخابات ریاست‎جمهوری هستند، ولی در انتخابات 88 به‎دلیل این‎که به اشرافی‎گری و یا تجمل‎گرایی معروف بودند و یا این‎که در عرصه اجرایی خیلی پاسخگو نبودند، از نظر عده‎ایی مطرودند. ببینید دسته‎بندی که الان در جبهه اصول‎گرا به‎وجود آمده متفاوت از گذشته است. آن موقع جبهه اصلاحات را به‎عنوان یک حزب در مقابل خود می‎دیدند و رقیب سرسختی را در مقابل خود احساس می‎کردند که این مسأله یک مقداری ایجاب می‎کرد با هم وحدت داشته باشند. ولی الان فضا را به گونه‎ای ترسیم شده و بعضی صحبت‎ها را در رسانه‎ها مطرح کرده‎اند که می‎گوید گویا جریان اصلاحات دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارند و این نوعی رقابت درون گروهی برای اصول‎گرایان ایجاد کرده است.

*دانشجویان: به عقیده شما اصلاح‎طلبان در انتخابات مجلس شرکت نمی‎کنند؟

من نمی‎گویم که اصلاح‎طلبان نمی‎آیند، بلکه می‎گویم در جبهه اصول‎گرا این نوع حرف‎ها مطرح است. مثلا برای بازگشت و شرکت اصلاح طلب‎ها در انتخابات شرط و شروط می‎گذارند.

در جواب شما که می‎فرمایید شرایط سیاسی کشور را چگونه می‎بینید، بحث من این است که در فضای سیاسی فعلی، پیش‎بینی آینده مجلس یک مقدار مشکل است. چون اگر ما فرض کنیم به همین روال که می بینیم با اصلاح‎طلبان در کشور برخورد شود و اجازه ندهند کاندیداهای سرشناس‎شان در انتخابات حضور داشته‎باشند، این صحنه متفاوت خواهد شد.

ببینید یک موقع بحث ما این است که فضای سیاسی کشور را چطور می‎بینید، و یک‎ موقع بحث این است که در انتخابات آینده چه اتفاقی می‎افتد؛ این دو با یکدیگر فرق می‎کند. شما فرض کنید که بیایند بگویند که هیچ شرطی برای حضور جریان اصلاحات وجود ندارد و یا این‎که برعکش شرط و شروط زیادی برای حضور آن‎ها در نظر گرفته شود؛ متناسب با هر دوی این شرایط تحلیل‎ها فرق می‎کند. به‎عنوان مثال امروز من یک سری اخبار را راجع به انتخابات مجلس در شهر‎های مختلف می‎خواندم که اخبار مربوط به قم به جهت اهمیت این شهر، برای من جالب بود که احتمال حضور افراد مختلف در آن وجود داشت؛ از آقای دکتر لاریجانی و روحانیون مختلف بگیر تا یک روحانی خیلی تندرو (روانبخش) و... حدود 50 نفر از افراد و روحانیون مختلف اسم‎شان در لیست احتمالی کاندیداهای این شهر وجود داشت، در حالی‎که قم فقط سه نماینده در مجلس دارد و این شرایط، پیش‎بینی‎ها را سخت کرده است.

*دانشجویان: حالا که قرار است فقط از سئوالات فرستاده شده بپرسیم، وضع عدالت اجتماعی را در حال حاضر چطور می‎دانید؟

به‎نظرم رهبری بهترین جمله را در این رابطه چند وقت پیش گفتند، این‎که وضعیت عدالت مطلقا مطلوب نیست. و وقتی رهبری این را می‎گویند، ما دیگر چه می‎توانیم بگوییم؟!

*دانشجویان: ولی خب رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 1388، فرمودند نگاهی که در بحث عدالت اجتماعی دارند، به این دولت نزدیک‎تر است تا دولت آقای هاشمی.

خب بالاخره این فرمایش ایشان که گفتید مربوط به دو سال پیش بود، ولی صحبتی که من از ایشان نقل کردم مربوط به چهل روز پیش است!

*دانشجویان: یعنی شرایط خیلی فرق کرده؟

نه. من نمی‎گویم شرایط خیلی فرق کرده، وقتی شما بخواهید مقایسه کنید با هم فرق می‎کنند؛ آن شرایط مربوط به دو سال پیش بود.

*دانشجویان: تحلیل شما راجع به فرمایش دو سال پیش ایشان چیست؟

من تحلیلی ندارم! عدالت تعریفی نسبی است. وقتی بحث عدالت می‎شود، در هر نظامی تعریف خاص خودش را دارد. در اسلام وقتی بحث عدالت و یا بحث عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... می‎شود، بیشتر بحث قسط مطرح است که این واژه‎ در قرآن هم استفاده شده است. قسط در واقع به معنای برابری و تساوی نیست، بلکه به این معنی است که هر کس به اندازه سعی و کوششی که می‎کند، سهم دارد. بنابراین این‎گونه بحث‎‎ها جنبه‎های خیلی زیادی دارد که نمی‎شود من نوعی بیایم وارد آن‎ها شده و درباره عدالت نظر بدهم. شاخص‎‎هایی که در عدالت وجود دارد، یک شاخص "جینی " است؛ و ضریب جینی در زمان هاشمی از همه دوره‎ها وضعیتش بهتر بود. حالا این معنایش چیست؟ اقتصادان‎ها می‎گویند، نشان‎دهنده کاهش فاصله طبقاتی است.

*دانشجویان: یعنی شما معتقدید که الان فاصله طبقاتی بیشتر شده؟

نه! من می‎گویم اگر ما به شاخص‎ها مراجعه بکنیم، آن شاخصی که اقتصادان‎ها دارند، ضریب جینی است و این ضریب جینی نشان می‎دهد که فاصله طبقاتی کمتر شده است.

*دانشجویان: تعبیری که مقام معظم رهبری در آن زمان به‎کار بردند، آیا خانواده هاشمی را دلگیر کرد؟

نه. مگر من جزوه خانواده هاشمی نیستم؟ به هیچ وجه دلگیر نشدم. مگر کسی از فرمایش رهبری دلگیر می‎شود؟ ایشان نظرشان را گفتند که این بود.

*دانشجویان: آقای هاشمی! رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس گفتند که مصداق بی‎تقوایی جمعی، جریان چپ است؛ به‎نظر شما منظور رهبری چه کسانی بودند؟

مسئول گفته‎های رهبری خودشان هستند، من که تحلیل‎کننده صحبت‎‎های ایشان نیستم!
در اوایل انقلاب گروهی بود به نام منصورون که ترکیب اعضای‎شان یکنواخت نبود که گروهی از آن‎ها جدا شدند و سازمان مجاهدین انقلاب را تشکیل دادند، گروهی حزب جمهوری اسلامی و گروهی هم خط سوم یا چپ را تشکیل دادند.

در این زمان تعریفی که از چپ می‎شد، عمدتا حول محور اقتصادی بود. مثلا فرض کنید در آن زمان در قانون اساسی بحث اقتصاد دولتی، تجارت خارجی و سهم تعاونی، خصوصی ودولتی و... مطرح بود. یعنی عمده مسائل سیاسی حول چپ و راست بودن، یکی اقتصاد بازار و یکی هم اقتصاد دولتی. قانون اساسی ما گرایشش حول محور اقتصاد دولتی بود و مسائل اقتصادی را دولتی کردن؛ مانند اصل 44 قانون اساسی و تجارت که اکثرا دولتی بود. در آن سال‎ها بیش از 70 درصد اقتصاد ما دولتی بود. به هر حال آن زمان بحث چپ و راست، بیشتر از دیدگاه اقتصادی مطرح بود؛ تا آن‎جا که ذهنم مرا یاری می‎کند عمدتا بین چپ و راست این مسائل مطرح بود.

*دانشجویان: تحلیل من به‎عنوان یک دانشجو، این است که جریان چپ یک زمانی در دهه شصت آمد و شعار‎های انقلابی سر داد، اما در دهه هفتاد آقای هاشمی را کرد عالیجناب سرخ پوش! به عقیده شما منظور رهبری، این‎ها نبودند؟

من نمی‎دانم از خودشان بپرسید!

*دانشجویان: در دهه هفتاد جریان ارزشی در دانشگاه شاید حتی از این هتاکان به آقای هاشمی، کتک هم خورده باشد، اما امروز می‎بینیم بین آقای هاشمی و پایگاه ارزشی جامعه فاصله افتاده، دلیل این مسأله را چه چیزی می‎دانید؟

من یک سئوال از شما دارم، چرا 60 سال بعد از رحلت حضرت رسول، فرزندان‎شان (امام حسین و اهل بیتش) را به شهادت رساندند؟

*دانشجویان: چون ارزش‎ها عوض شدند، آدم‎ها عوض شدند وحتی برخی ازصحابه عوض شدند. بالاخره تاریخ عوض شده است.

من یکی از فرمایشات رهبری را می‎خواندم که ایشان می‎فرموده بودند که چرایی واقعه عاشورا مهم‎تر از خود واقعه است؟ ما که نمی‎توانیم تاریخ را عوض کنیم، ما باید بیایم و آسیب‎ها را بررسی کنیم. هجمه تبلیغاتی که علیه آقای هاشمی از سال 54 شروع شد و همچنان ادامه دارد و کم نظیر هم هست. نخیر. بخش ارزشی جامعه تغییر نکرده است. محبوبیت ایشان الان بیشتر است.

*دانشجویان: یه عده که به‎عنوان طرفداران معتدل هاشمی مطرح بودند، ولی به‎خاطر سکوت‎شان در جریان فتنه از ایشان بریدند...

آقای...؟ شما قرار بود یک سری صحبت‎‎های دیگر بپرسید و... این[ضبط] رو به من بدید، این رو هم به من بدید... شما اصلا دنبال مصاحبه نیامدید، شما دنبال چیز دیگه‌ای هستید

*دانشجویان: چرا ببینید اگر...
(گفت‎و‎گو در این‎جا از سوی آقای هاشمی نا تمام رها می‎شود)


 
پناهیان در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
ولایتمداری و خدمت به مردم مهترین شاخصه
تفکر اصولگرایی است

خبرگزاری فارس: یک فعال سیاسی و مذهبی با بیان اینکه مهمترین شاخصه اصول‌گرایی ولایت‌مداری است، تأکید کرد: تفکر اصولگرایی در مورد ولایتمداران سیاسی به کار می‌رود که علاقه‌مند به خدمت به مردم هستند و می‌توانند کشور را از بحران‌ها عبور دهند.

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه مهمترین شاخصه اصولگرایی ولایت‌مداری است، گفت: تفکر اصولگرایی در مورد ولایتمداران سیاسی به کار می‌رود که علاقه‌مند به خدمت به مردم هستند و ویژگی‌های مطلوبی دارند که این ویژگی‌ها می‌تواند کشور را از بحران‌ها عبور دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین بودن ولایتمداری میان شاخصه‌های اصولگرایی به هیچ وجه یک شعار نیست، تأکید کرد: ولایتمداری یک حقیقت و ضرورت اجتماعی است که عقل و علم نیز به آن حکم می‌کنند.

این فعال سیاسی و فرهنگی با بیان اینکه در این زمینه باید اشاره کرد که تفکر اصلاح طلبی دیدگاه‌هایی داشت که با مسیر تعیین شده توسط مقام معظم رهبری مغایر بود، گفت: اصلاح‌طلبان عملاً التزامی به ولایت‌مداری نداشتند و در مسائل کلیدی نظام، ولایتمدارانه عمل نمی‌کردند.

حجت‌الاسلام پناهیان افزود: آنها به جامعه سکولار گرایش داشتند نه به جامعه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران و در سایه مردم‌سالاری دینی تعریف شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که نگرش مردم به وجود خصلت‌های مهم و لازمه اصولگرایی در افراد مختلف چیست، خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که افرادی که دعوی ولایتمداری دارند هم در مقام نظر و هم در مقام عمل به این مسئله التزام جدی داشته باشند.

این فعال سیاسی ادامه داد: ولایتمدار کسی است که نظرات رهبری را به نظر خود ترجیح دهد و در مقابل مواضع ایشان انعطاف پذیر باشد. سیاست‌بازی کردن مقابل نظرات رهبری از مرام اصولگرایی و ولایتمداری به دور است.

حجت‌الاسلام پناهیان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ولایتمداران همواره باید به این مسئله توجه داشته باشند که آیا مواضعشان با دیدگاه‌ها و نظرات رهبری مطابق هست یا خیر، اگر در این تطابق اشکالی مشاهده شد یا ناشی از درک غلط است و یا اینکه ولایتمداری این افراد دچار خدشه است.

وی با بیان اینکه انسان ولایتمدار باید حتی اگر نظری مخالف نظر رهبری دارد، نظر رهبری را ارجح بداند، تصریح کرد: کسانی که می‌بینند تشخیص‌هایشان مغایر با محیط کلی ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری است، باید در ساختار فکری خود تجدید نظر کنند.

وی افزود: بحث ولایتمداری بحث یک تعصب کورکورانه نسبت به امر ولایت نیست بلکه یک شاخص منطقی است و تبعیت از ولی فقیه برای ما یک رفتار منطقی و برخوردار از عقلانیت محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام پناهیان یادآور شد: تبعیت از ولایت می‌تواند ما را از حب مقام و هر چیز مذموم دیگر مثل ترس از دشمن بازدارد.


 
محسن مؤمنی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
برخی از مطبوعات به نویسندگان ارزشی
بی‌توجهی می‌کنند

خبرگزاری فارس: رئیس حوزه هنری با بیان اینکه: "باید آثار خوب را به مردم معرفی کنیم "، تصریح کرد: برخی از روزنامه‌های مشهور برای نقد کتاب از آثارافرادنامدار استفاده می‌کنند و هیچ ارادتی به نویسندگان ارزشی دفاع مقدس ندارند.

محسن مؤمنی، رئیس حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص افزایش سرانه کتاب در کشور، اظهار داشت: مردم کشور ما فرهنگی بوده و به امر کتاب ‌و کتاب‌خوانی علاقه‌مند هستند و نباید بی‌مورد آنها را مورد نکوهش قرار داد.
وی اضافه کرد: باید دسترسی به کتاب آسان شود یعنی ما نباید نگاهمان را معطوف به شهر تهران کنیم و به نوعی هم شهر تهران نباید نگاه خود را معطوف مرکز شهر کند، همچنین کتاب باید به سهولت در مکان‌های مختلف و کتاب‌فروشی وجود داشته به راحتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

* برخی از مطبوعات به سلیقه مردم و نویسندگان دفاع مقدس توجهی ندارند

مؤمنی با بیان اینکه: "اگر بخواهیم آثار مختلف مورد مطالعه مردم قرار گیرد باید محتوای آثار را برای همه اقشار مختلف جامعه خواندنی کنیم "، ادامه داد: زمانی به امر کتاب و کتاب‌خوانی می‌توان کمک کرد که آثارمان مشکلی از مردم را حل کرده پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد.
وی با بیان اینکه اگر دسترسی مردم به کتاب باسهولت انجام شود حتماً سرانه مطالعه در کشور افزایش خواهد یافت، افزود: باید آثار خوب را به مردم معرفی کنیم و باید این معرفی‌ها درست باشد، به نوعی وقتی مردم کتاب «دا» را مورد مطالعه قرار می‌دهند متوجه می‌شوند که معرفی آن درست بوده است.
مؤمنی نقش رسانه‌ها را در معرفی کتاب به مردم مهم دانست و گفت: ما باید به سلیقه و شعور مردم احترام بگذاریم چرا که برخی از مطبوعات یک صفحه از صفحات خود را به یک نویسنده و کتاب اختصاص می‌دهند اما اتفاقی در امر کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در کشور نمی‌افتد یعنی سلیقه آنها با مردم متفاوت است.
وی در پایان ادامه داد: برخی از روزنامه‌های مشهور برای نقد کتابی از افراد نامدار استفاده می‌کنند و هیچ ارادتی به نویسندگان ارزشی دفاع مقدس ندارند.


 
بخش اول/ فدایی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
جلسه «8+7» طی دو هفته آینده برگزار می‌شود/
زیر بار سؤال از رئیس‌جمهور نمی‌رویم

خبرگزاری فارس: دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه اولین جلسه کمیته 8 + 7 طی دو هفته آینده برگزار می‌شود، گفت که نمایندگان بصیر و حکیم مجلس زیر بار طرح سؤال از رئیس جمهور نمی‌روند؛ او همچنین تصریح کرد که عده‌ای اراده جدی برای تصویب طرح نظارت بر نمایندگان را ‌ندارند و عده‌ای هم آن‌را مانع کار خود می‌دانند.

حسین فدایی را به جد می‌توان از چهره‌های تأثیرگذار و بانفوذ جریان اصولگرایی دانست. او از آن دسته سیاسیونی است که عمر سیاسی‌اش به قبل از انقلاب می‌رسد. زندگی سیاسی‌اش هم با مبارزه عجین است؛ مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، مبارزه با رژیم بعثی صدام، مبارزه با فتنه 88، مبارزه با جریان انحرافی و …

‌فدایی‌ ‌اقتصاد خوانده، در دوران رژیم ستم‌شاهی از مبارزان انقلابی بوده و زندان و شکنجه توسط ساواک را هم تجربه کرده است.

در دوران دفاع مقدس حضور جدی داشته و ‌فرمانده ستاد مرکزی فوریت‌های جنگ و ستادهای کربلا، نجف و نوح بوده است.

کارنامه اجرایی فدایی ‌هم ‌مسئولیت‌هایی از‌جمله ‌مدیرکلی بنیاد مستضعفان و جانبازان تهران، ‌مسئولیت کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم و ریاست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سوم شوراها را در خود جای داده است.

او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 و دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از احزاب برجسته جبهه اصولگرایی است.

مطرح شدن نام حسین فدایی به عنوان یکی از اعضای کمیته 8 + 7 وحدت اصولگرایان ‌بهانه‌ای بود تا با دبیرکل جمعیت ایثارگران به گفت‌وگو بنشینیم؛ ‌گفت‌وگویی حدود دو ساعته که از شاخص‌های اصولگرایی شروع شد، با جریان انحرافی ادامه یافت، به اصلاح‌طلبان و فتنه 88 و حضور این گروه در انتخابات مجلس رسید.

حسن ختام مصاحبه هم چند ‌سؤال درباره نحوه فعالیت کمیته 8 + 7، طرح سؤال از رئیس جمهور، طرح نظارت بر نمایندگان و مواضع اخیر علی مطهری - که خوراک رسانه‌های بیگانه را فراهم کرده - بود که البته به دلیل ضیق وقت پاسخ‌های کوتاه و سرپایی! فدایی را به همراه داشت.

مصاحبه پیش از ظهر یک روز گرم تابستانی ‌در اطاقی کوچک در محل دفتر ‌جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در یکی از مناطق مرکزی تهران انجام شد.

فدایی آرام و با طمأنینه سخن می‌گفت، قبل از سخن گفتن فکر کرده، ‌کلمات ‌را مزمزه می‌کرد و بعد سخن به زبان می‌آورد.

برگه A4ی هم روی میزش بود که چیزهایی روی آن نوشته شده بود، در اثنای گفت‌وگو فدایی مطالبی به مطالب قبلی روی کاغذ اضافه می‌کرد.

فدایی اصولگرایی را ترجمه گفتمان انقلاب اسلامی در شرایط امروز می‌داند و معتقد است ولایتمداری مهمترین، اساسی‌ترین و محوری‌ترین شاخصه اصولگرایی است.

به اعتقاد او مردم از حیث ولایتمداری مشکلی ندارند. فدایی مشکل در این زمینه را متوجه خواص می‌کند و اصولگرایی که ولایت‌مداریش ‌از دیگر شاخص‌ها ‌کمتر است را قابل اعتماد نمی‌داند.

فاصله گرفتن از شاخص‌های اصولگرایی از نظر دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به معنای آغاز انحراف است.

فدایی نظرات جالبی هم درباره جریان انحرافی، جریان فتنه و ورود اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات داشت. ازجمله اینکه فصل تمایزی میان دوم‌خرداد، اصلاح‌طلب و فتنه قائل نیست و اینکه اگر کسی خود را اصلاح‌طلب بداند و فتنه را هم قبول نداشته باشد، یک جریان جدید است و باید خود را به روشنی تعریف کند.

بخش اول گفت‌وگوی خبرنگاران فارس با حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره موضوعاتی ازجمله کمیته 8 + 7 وحدت اصولگرایان، طرح سؤال از رئیس جمهور، طرح نظارت بر نمایندگان و مواضع اخیر علی مطهری در ذیل می‌آید.

بخش‌های دیگر این گفت‌وگوی تفصیلی نیز متعاقباً خدمت مخاطبان ارائه می‌شود.

* فارس: کمیته 7+8 وحدت اصولگرایان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شما خودتان ‌به عنوان نماینده جمعیت ایثارگران مطرح شده‌اید و نماینده این جمعیت در این کمیته هستید، این کمیته را در راستای وحدت اصولگرایان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- ‌فدایی: ما هر گامی که در راستای وحدت اصولگرایان برداشته شود را مثبت ارزیابی کرده و به آن کمک می‌کنیم. رویکرد جمعیت ایثارگران هم از گذشته و در این 10 ساله رویکرد وحدت‌گرایانه بوده ‌و در این مسیر نیز تلاش کرده‌ایم و هر گامی که در این راستا باشد را مثبت می‌دانیم.

* ‌فارس: از برگزاری جلسات این کمیته اطلاع دارید؟ خبر دارید که جلسات چگونه برگزار می‌شود؟
-‌ فدایی: از این موضوع بی‌اطلاع نیستیم.

* فارس: خب؛ ‌نمی‌گویید؟
- فدایی: ‌هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است، هنوز جلسه‌ای بین همه مجموعه‌ها دور یک دیگر که در واقع جلسه 15 نفره، 8 + 7 یا 7 + 7 یا 7 به علاوه هر عددی باشد، ‌برگزار نشده‌ و رایزنی‌ها هنوز ادامه دارد، البته داریم به مراحل پایانی مقدمات کار می‌رسیم.

** اولین جلسه کمیته 8 + 7 طی دو هفته آینده برگزار می‌شود

* فارس: فکر می‌کنید اولین جلسه این کمیته چه زمانی برگزار شود؟
- فدایی: ‌تصور می‌کنم در یکی دو هفته آینده اولین جلسه ‌برگزار شود.

* فارس: ممکن است این کمیته 7+8 یا 7+7 یا 8+8 شود؟
- فدایی: ‌تعداد اعضای این کمیته بر اساس مذاکرات و تفاهمات ایجاد شده، مشخص می‌شود و گمانه‌زنی در این‌باره مشکل است چرا‌که تمام این احتمالات وجود دارد.

* فارس: گویا آقای حسینیان هم می‌خواهد به این کمیته اضافه شود.
- فدایی: برخی این ‌پیشنهاد را دارند. ‌این ‌افرادی که در گذشته با دولت یک ضلع ‌را تشکیل می‌دادند و اکنون منتقد جریان انحراف هستند، سلایق مختلفی در بینشان وجود دارد ‌که یک ضلع از این وحدت را آنها تشکیل می‌دهند که در دوره‌های قبل نیز تحت عنوان رایحه خوش خدمت و در یک زمان نیز تحت عنوان حامیان دولت بودند و اکنون به دلیل اتفاقات یکی دو ماهه ابتدای سال، این افراد با سلایق مختلف درحال جمع شدن دور هم هستند‌ ‌تا بتوانند در بین خود یک تفاهمی بکنند و یک ضلع را تشکیل دهند.

** از لاریجانی و قالیباف خواسته شد به کمیته 8 + 7 نماینده معرفی کنند

* فارس: آقای قالیباف و آقای لاریجانی هم به این کمیته نماینده معرفی کرده‌اند، نظرتان چیست؟ نمی‌شد آقای قالیباف ذیل جمعیت ایثارگران ‌و آقای لاریجانی نیز ‌ذیل جبهه پیروان تعریف شوند؟
- فدایی: این‌ها که خودشان معرفی نکرده‌اند. یک عده‌ای از آنها خواسته‌اند که نماینده معرفی کنند.

* فارس: یعنی خود کمیته از آنها خواسته نماینده معرفی کنند؟
- فدایی: ‌دو طرفه است دیگر، ‌اگر الان پاسخ به این مباحث ریز ‌منجر به وحدت شود، خوب است اما اگر پاسخ آنها مانع ایجاد وحدت شود، خوب نیست لذا من از توضیح شفاف برخی از این‌ها به این دلیل عذر دارم.

* فارس: خب؛ برخی معتقدند معرفی نماینده‌ از سوی این افراد اخلال در روند وحدت است.
- فدایی: این را باید در یک مرجع و مجموعه‌ای بحث و استدلال کنیم و روزنامه‌ای شدن آن و افتادن به افکار عمومی از ابتدا شاید درست نباشد و سلیقه من نمی‌پسندد که موضوعی که هنوز به جایی نرسیده، به افکار عمومی بیفتد. ‌بیش از اینکه به این مباحث مصداق عینی در مورد افراد بپردازیم، بهتر است که این اصول مورد تفاهم قرار گیرد و این اصولگرایی خوب تعریف و تبیین شود. وقتی که در شاخص‌ها به یک جمع‌بندی برسیم، بعد باید ببینیم مصداق عینی این شاخص این فرد است یا خیر. اینکه عرض کردم با سلیقه من نمی‌خواند به این دلیل است که دشمنان و جریان فتنه و جریان انحرافی همه در کمین نشسته‌اند تا اتحاد بین اصولگرایان شکل نگیرد حالا اگر ما اشکالات خودمان را رسانه‌ای کنیم، خود برای آنها فرصت می‌شود که به اختلاف دامن بزنند.

** طرح سؤال از رئیس جمهور را به صلاح نمی‌دانم

* فارس: آیا شما طرح سؤال از رئیس جمهور را به صلاح می‌دانید؟
- فدایی: خیر.

** نمایندگان بصیر و حکیم مجلس زیر بار طرح سؤال از رئیس جمهور نخواهند رفت

* فارس: طرح سؤال از رئیس جمهور کاملاً منتفی شده است؟
- فدایی: انشاءالله که بشود.

* فارس: تا الان نشده‌؟ گویا تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته‌اند.
- فدایی: من آمار دقیق نگرفته‌ام‌ اما به احتمال زیاد نمایندگان بصیر و حکیم مجلس زیر بار این کار نخواهند رفت.

* فارس: چرا طرح نظارت بر نمایندگان این‌قد‌ر طول کشیده است؟
- فدایی: اراده جدی برای آن وجود ندارد.

** عده‌ای اراده جدی برای تصویب طرح نظارت ‌ندارند؛ عده‌ای هم آن‌را مانع کار خود می‌دانند

* فارس: یعنی مجلس اراده جدی ندارد؟
- فدایی: مجلس نه، یک عده‌ای.

* فارس: یعنی این عده‌ آن‌قدر قدرت دارند که می‌توانند ‌طرح را مسکوت بگذارند؟
- فدایی: قدرت ندارند، اراده جدی برای آن ندارند. قدرت یعنی چی!

* فارس: یعنی برخی از طرح نظارت بر نمایندگان می‌ترسند؟
- فدایی: برخی‌ها ‌نظارت را مانع کار خود می‌دانند.

* فارس: آقای مطهری گفته ‌که مجلس به شاخه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است، نظرتان در این خصوص چیست؟
- فدایی: ایشان فهمش از مسائل بیش از اینکه واقعی باشد، توهمی است، چرا‌که در عرصه سیاسی نبوده ‌و تجربه سیاسی ندارد، این مطالب را می‌گوید و وقتی با او صحبت می‌کنی، می‌بینی که حرفش با اراده‌ و مقصودش تفاوت دارد و مقداری سبب شده بر اثر این حرف‌ها بار تبلیغاتی و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان فراهم کند.

* فارس: پیگیری ایشان برای طرح سؤال از رئیس جمهور نیز در همین راستاست که فرمودید؟
- فدایی: به هرحال این یک بحث کلی است و برخی از افراد اینگونه هستند. برخی افراد به درد کارهای خاصی می‌خورند، مثلا از من بر نمی‌آید که در حوزه فلسفه و بحث‌های فکری و اندیشه‌ای کار کنم اما برخی‌ها کارشان در این حوزه است و به درد کار اجرایی نمی‌خورد. برخی نیز به درد کار اجرایی می‌خورد اما برای کار قانونگذاری مناسب نیستند و برخی نیز به درد موضع‌گیری‌های سیاسی نمی‌خورند، ممکن است انگیزه‌ها و اهداف این افراد بد نباشد ولی از آنجایی که تخصص لازم را ندارند و تجربه کافی ندارند، موضع‌گیری‌شان منجر به سوء‌استفاده دشمنان می‌شود، لذا باید حکیمانه، عاقلانه و بصیرانه نگاه کنند تا آتش‌بیار معرکه نشوند و به دشمنان اسلام کمک نکنند.


 
ضاربان طلبه ناهی از منکر شناسایی و دستگیر شدند
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: با اقدام فوری مأموران پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ ضاربان علی خلیلی طلبه ناهی از منکر شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی اطلاعیه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله افراد شرور به یک طلبه جوان اعلام کرد: طی حادثه درگیری شب گذشته در حوزه کلانتری 144 جوادیه تهران‌پارس، رسیدگی به این پرونده سریعاً در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

این اطلاعیه می افزاید: در ادامه، مأموران با سلسله اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و همچنین شناسایی متهمان موفق شدند افراد درگیر با آقای خلیلی را دستگیر کنند.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.


 
خطیب التحریر: انقلاب با نماز در مسجد الاقصی پیروز می‌شود
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
احیای شب نیمه شعبان توسط هزاران مصری در میدان التحریر

خبرگزاری فارس: شب نیمه شعبان توسط هزاران مصری در میدان التحریر احیا شد و در این مراسم خطیب انقلابی گفت: انقلاب مصر با نماز در مسجد‌ الاقصی پیروز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الشروق»، هزاران اعتصابی اولین شب نیمه شعبان پس از سقوط مبارک را در میدان التحریر قاهره جشن گرفتند.
بنابر این گزارش در این شب که در مصر به عنوان سالگرد تحویل قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام شناخته می‌شود مردم شب تا صبح را بیدار بودند.
در این شب که به عقاید اهل سنت همچون شیعیان احیای آن ثواب بسیاری دارد، شیخ مظهر شاهین خطیب انقلابی و امام جماعت مسجد «عمر مکرم» قاهره در جمع مردم حاضر در میدان التحریر گفت: تاریخ ثبت خواهد کرد که شما کشورتان را از این نجاست و دشمن پاک کردید و به سوی تغییر همه جهان حرکت خواهید کرد.
وی افزود: شما نظامی را که قبله آن آمریکا و اسرائیل، جمع کردن مال و دشمنی با ملت و خفه کردن بزرگان آن بود، نابود کردید و قبله مصر را به سمت شجاعت، صدای رسا، عزت و کرامت تغییر دادید.
شیخ مظهر شاهین ادامه داد: از امروز دیگر هرگز نخواهیم ترسید و فرار نخواهیم کرد و به انقلاب باشکوه خود ادامه خواهیم داد تا مجد و بزرگی به امت اسلامی برگردد و به‌دنبال و آرزوی شهادت هستیم و به پیروزی انقلابمان ایمان نخواهیم آورد مگر آن‌که در مسجد الاقصی نمازگزاریم.
بنابر این گزارش در این مراسم که مسیحیان مصری نیز حضور داشتند صدها نفر روزه‌دار روز شنبه را روزه گرفتند که عصر روز گذشته توسط انقلابیون رادیو تلویزیون مصر (ماسبیرو) سینی‌های خرما جهت افطار بین آنان تقسیم شد.


 
جاسوس استعمارگر پیر(انگلیس) اذعان کرد:
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
اگر دوم خرداد ادامه می یافت،
نیازی به نائب امام زمان نداشتیم

خبرگزاری فارس: یک ضد انقلاب فراری بدون اشاره به اقبال کم مردم به اصلاح طلبان طی چند دوره انتخاباتی در کشور، اذعان داشت: " اگر دوم خرداد ادامه می یافت، دیگر اثری از ولایت فقیه نبود و ما دیگر نیازی به نائب امام زمان داشتیم. "

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس،به نقل از جام نیوز، علیرضا نوری زاده بدون اشاره به اقبال کم مردم به اصلاح طلبان طی چند دوره انتخاباتی در کشور، اظهار داشت: " اگر دوم خرداد ادامه می یافت دیگر اثری از ولایت فقیه نبود و ما دیگر نیازی به نائب امام زمان داشتیم. "
وی در مصاحبه با صدای آمریکا اظهار داشت: "اگر دوم خرداد ادامه می یافت دیگر اثری از ولایت فقیه نبود. "
علیرضا نوری زاده که این روزها به دلیل رودست خوردن در پروژه مدحی، به شدت از سوی اپوزیسیون تحت فشار است، در تازه ترین اظهارات خود به شبکه صدای آمریکا مدعی شد: "مردم ایران از دوم خرداد استقبال کردند و اگر این پروسه ادامه می یافت اثری از ولایت فقیه نمی ماند و ایران تبدیل به یک جمهوری مدنی می شد و دیگر نیازی به نائب امام زمان نداشتیم. "
ناگفته پیداست سخنان نوری زاده در پی ارائه مطلب تازه ای نیست، یادآوری اجمالی عملکرد اصلاح طلبان در 8 سال حضور آنها در راس قوه مجریه و مجلس، نظیر تحصن در مجلس ششم برای تحمیل رابطه با آمریکا به رهبری، موسوم به جام زهر، استعفای دسته جمعی در مجلس ششم به دلیل رد صلاحیت برخی نمایندگان همین مجلس از سوی نهاد قانونی شورای نگهبان، هجمه شدید روزنامه های زرد زنجیره ای به مقدسات دینی و هزاران نمونه دیگر خود گویای این مطلب است، اما بیان آن از زبان جاسوس مشترک موساد و MI6انگلیس و ارتباط گسترده وی با اصلاح طلبانی که اکنون به غرب گریخته اند، نشان می دهد تا چه میزان آنها در خدمت اهداف غرب و مجری برنامه های آنان بوده اند.
البته باید افزود ملت هوشیار ایران با مشاهده این تحرکات از سوی اصلاح طلبان دیگر به آنها روی خوش نشان ندادند به همین خاطر بعد از انتخابات دور اول شوراهای شهر و روستا، آنها دیگر نتوانستند رای اکثریت را کسب کنند.


 
وزیر امور خارجه سابق کشورمان در گفت‌وگو با فارس؛
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی
متکی: به اظهارات هاشمی رفسنجانی در
فرصت مناسب پاسخ خواهم داد

خبرگزاری فارس: منوچهر متکی در واکنش به اظهارات هاشمی که به انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم و دهم پرداخته بود، گفت که در فرصت مناسبی به این اظهارات پاسخ خواهد داد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در خصوص تکلیف کمیته 7+8 و نهایی شدن آن، اظهار داشت: این کمیته هنوز نهایی نشده تا بتوان درباره آن اظهار نظر کرد.

منوچهر متکی، عضو هیئت مؤسس کانون اسلامی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های شبه‌قاره هند جزو 4 نماینده معرفی شده از جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری برای عضویت در کمیته 8 نفره وحدت اصولگرایان است.

کانون اسلامی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های شبه‌قاره هند جز 15 تشکل عضو جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری است.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان درباره اظهارات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم و دهم پرداخته بود گفت که در فرصت مناسبی درباره آن صحبت خواهد کرد.

هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با سایت "دیپلماسی ایرانی " درباره سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم و دهم با بیان اینکه "رویه فعلی مطلوب نیست "، گفته بود که مسئولان فعلی در زبان و گفتار، جلوتر از دولت‌های قبلی پیش رفته‌اند.

وی ادامه داده بود: آقایان در اظهارات خود می‌گویند می‌خواهیم با همه دنیا رابطه داشته باشیم و همکاری کنیم، در صحبت، با حرف‌های دولت‌های گذشته فرقی ندارد ولی عمل کردن به این خواست آن‌گونه نیست که الآن آقایان رفتار می‌کنند، بالاخره بی‌جهت نیست که روابط ما با کشورهای همسایه در این مقطع این‌گونه تیره شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره مذاکره با آمریکا اظهار داشته بود: "من فکر می‌کنم الآن کاملاً می‌توان در شرایط مساوی و با رعایت احترام متقابل با آمریکا مذاکره کرد ".


 
نوری‌زاده: فریبا داودی مهاجر یک آپارتمان گرفت تا کشف حجاب کند
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: یک کارچاق کن سرویس های جاسوسی در واکنش به افشای ماجرای دریافت پول از رژیم سعودی، اعلام کرد که متهم کنندگان وی خود از دولت آمریکا پول می‌گیرند و حتی در این راه حاضر شده‌اند کشف حجاب کنند!

به گزارش جهان به نقل از کیهان، نوری‌زاده چندی پیش با مساعدت سفارت و استخبارات رژیم سعودی کنفرانس مخفیانه‌ای را در لندن برگزار کرد که در آن شماری از سران گروهک‌های تروریست و تجزیه طلب نظیر کومله شرکت داشتند و از جمله از خوزستان به عنوان عربستان و متعلق به رژیم سعودی نام برده شد. خبر برخی اظهارات در کنفرانس و پول‌های دریافت شده از رژیم سعودی به سرعت لو رفت و فریبا داودی مهاجر که نگران بود به خاطر حضور در این حلقه بدسابقه زیر علامت‌های سؤال تازه‌ای قرار گیرد، به انتقاد از کنفرانس پرداخت. او عملا نوری زاده را مواجب بگیر رژیم سعودی خواند تا خود را تبرئه کرده باشد اما نوری زاده که هنوز از سؤالات درباره نقش آفرینی در سناریوی امنیتی «مدحی» و «الماس فریب» رهایی نیافته، این بار از خیانت یک شرکت کننده کنفرانس (داودی مهاجر) به خشم آمده و متقابلا برخی اخبار پشت پرده را فاش کرد. او می‌گوید قرار نبوده محتوای کنفرانس رسانه‌ای شود.

وی فاش کرد که داودی مهاجر در آمریکا حاضر شده در ازای تامین خانه و زندگی کشف حجاب کند. نوری زاده به داودی مهاجر گفت: «شما کی هستید که از من منابع مالی می‌خواهید؟ شما وقتی آمدید آمریکا با روسری! منابع مالی‌تان کی بود؟ کی به شما آپارتمان داد که روسری‌تان را برداشتید؟ هزینه کنفرانس‌ها بسیار کمتر از مبلغی است که به عنوان بورسیه در آمریکا به شما پرداخت شده است بنابراین وقتی حساب کتاب باز می‌کنید، بدانید با کی طرف هستید. خود را نخود هر آش نکنید و در جاهایی که از حد و حدود شما بالاتر است دخالت نکنید این را به بانوی محترم (داودی مهاجر) می‌گویم و به بقیه که در این مورد اظهارنظر می‌کنند.»

یادآور می‌شود داودی مهاجر از همکاران نشریات و احزاب اصلاح طلب پس از مدتی حضور در آمریکا در یک شوی تلویزیونی در صدای آمریکا اقدام به برداشتن روسری کرد!

به دنبال این افشاگری متقابلاً علی افشاری (داماد داودی مهاجر) که خود در دریافت مواجب علنی از سازمان‌های ضد ایرانی آمریکا گوی سبقت از همقطاران ربوده، دست به کار شد تا از «شرافت سیاسی»! خود و داودی مهاجر دفاع کند. افشاری ادعا کرد زندگی مادرزنش در آمریکا از «دستمزد زحمات و کار بدون استراحت در بنیادهای غیردولتی آمریکا» تامین می‌شود.


 
تبریک میلاد منجی عالم بشیریت حضرت صاحب الزمان
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦ : توسط : حسینی

میلاد فرخنده یگانه منجی عالم بشیریت حضرت

صاحب الزمان ( عج) بر تمام منتظران و دوستداران

آن حضرت مبارک باد


 
پلیس فرانسه به‌روایت پلیس زن فرانسوی-1
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٥ : توسط : حسینی
با انتشار اسناد تبعیض‌ها در پلیس خطرات
زیادی را به جان خریدم

خبرگزاری فارس: این کتاب یک هجونامه نیست بلکه به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می‌شود. از تمام خطراتی که به‌جان خریده‌ام و سؤال و جواب‌هایی که در انتظارم است، آگاهی کامل دارم اما ارزش‌هایی وجود دارند که از حفظ شغل و آسایش فرد به‌مراتب والاترند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که به‌علت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده‌پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را به‌عنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته از این تبعیض‌های ناروا که او را به‌شدت آزار داده به‌راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می‌شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود».
خبرگزاری فارس به دلیل اهمیت این موضوع و دست اول بودن مطالب آن اقدام به ترجمه متن کامل این کتاب نموده که قسمت اول آن تقدیم خوانندگان محترم می گردد:

* ممکن است با انتشار این کتاب شغلم را از دست بدهم

این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.
س.س.

مأمور پلیس، که موظف به انجام خدمات عمومی است، باید نسبت به موضوع مأموریت خود رفتاری الگووار از خود نشان دهد.
ماده 7 مرام‌نامه اخلاقی پلیس ملی (فرانسه)

* چرا پلیس شدم

مقدمه
من شورشی نیستم. من بچه عاقلی هستم. همواره از نظم مستقر پیروی نموده با آن به مقابله برنخاسته‌ام. من به عشق آرمان‌ها و به قول معروف برای دستگیری از همنوعانم وارد خدمت پلیس شدم. هنوز صدای غرغر اطرافیان را می‌شنوم: "کمک به هم‌نوع! بهتره بری راهبه بشی! اصلاً برو به گروه اماوس ملحق شو! " مادر ترزا یا خواهر امانوئلی که یونیفورم پلیس به تن کرده باشد چه از آب درخواهد آمد! من همواره به این گفته مادربزرگم اعتقاد داشته ام که اگر انسان پشت سر از خود نیکی به جای گذارد، پیشِ‌رو آن نیکی را بازخواهد یافت.

* مأموران پلیس مردان ثروتمندی را که پلیس را تهدید به استفاده از روابط خود علیه او کرده باشند، زیاد دیده‌اند

با داشتن چنین فلسفه‌ای، پیوستن به پلیس ملی برای من یک امر بدیهی بود. مدت ها بود که در جست‌وجوی راه درست در زندگی خود بودم. کار در بخش خصوصی مسلماً می توانست درآمد بیشتری به همراه داشته باشد ولی فقدان چیزی را دائماً در وجود خویش احساس می کردم. بی‌تردید، این فقدان چیزی نبود جز لزوم اثر گذاشتن؛ اثری که زندگی دیگران را قابل زیست‌تر از آنچه هست بنماید. برای رسیدن به این منظور بود که یونیفورم پلیس را به تن کردم. حفاظت از آزادی های فردی، دفاع از این آزادی ها در برابر قانون زورمندان و ثروتمندانی که برای خود امتیازات ویژه قائلند و منافع عمومی و ارزش های جمهوری را زیرپا می گذارند. کدام مأمور پلیسی است که تا به‌حال ندیده باشد مردی با سیگار برگ بر لب به صورت جلسه او اعتراض کند و تهدید نماید که از روابط خود علیه او استفاده خواهد کرد؟

* با نوشتن این کتاب خطرات زیادی را به‌جان خریده‌ام

قول می‌دهم این کتاب کیفرخواستی علیه پلیس نباشد. هدف اصلی آن تأکید بر ایرادات موجود در سلسله مراتب اداری و تسلیم این سلسله مراتب در برابر قدرت سیاسی تا حد دست بردن در پرونده‌ها می باشد. هرچه بگوئیم کم است که همه این مشکلات به بهای امنیت شهروندان ما تمام می شود.
اگر در عین حالی که همچنان مشغول خدمت در پلیس هستم تصمیم به نوشتن این کتاب گرفته‌ام علت آن است که برای این کشور احترام زیادی قائلم. من کماکان به شعار جمهوری که بر سر در شهرداری های ما نقش بسته و به اعلامیه حقوق بشر که زینت‌بخش دیوار ادارات پلیس است باور دارم. اما تضاد میان این آرمان ها از یک سو و احترام عملی به آنها توسط وزیر داخله - که دیگر به امری دائمی بدل شده - مرا وادار ساخت که از گوشه انزوا خارج شوم. خروج من بدون هیچ چتر و حفاظی صورت گرفته است. البته از تمام خطراتی که به جان خریده ام و از تمام سؤال و جواب هائی که در انتظار من است آگاهی کامل دارم. اما ارزش های وجود دارند که از حفظ شغل و آسایش فرد به مراتب والاترند.

* «دست بردن در پرونده‌ها» از تبعیض‌هایی که در پلیس اتفاق می‌افتد

آگاه ساختن افکار عمومی نسبت به کژی‌های عملکرد پلیس عملی است در راستای منفعت عمومی. سوء استفاده از قدرت، دست بردن در پرونده ها، و انواع و اقسام تبعیض هائی که اتفاق می افتد باید بی‌امان برملا شوند. تجربیات زنده من از کژرفتاری های پلیس مرزی تا حدود زیاد و به درجات مختلف، با تجربیات صدها همکار من در ادارات دیگر پلیس در داخل خاک اصلی فرانسه و در آن‌سوی آبها مشترک است.
من خطر اقدامات تلافی‌جویانه را به جان می خرم اما به اعتقاد من کشورم ارزش آن را دارد که برایش مبارزه کنیم. خطراتی که من تقبل می کنم به هرحال بسیار کمتر از خطراتی است که پدربزرگم «علی مالک» با ورود به نهضت مقاومت در 1942 پذیرفت.

* سرپیچی از دستوری که شخص آن را غیرقانونی می‌داند به توبیخ و یا اخراج وی می‌انجامد

در فرانسه،‌ قانون حفاظت از خبر رسانندگان فقط شامل شرکت های خصوصی و موارد فساد مالی می شود. در ایالات متحده از سال 2002، قانون از تمام شهروندانی که در خصوص اقدامات قانونی در مؤسسه یا اداره محل کار خود خبررسانی کنند حمایت به عمل می آورد. چنین به نظر می رسد که در کشور ما وظیفه رازداری کارمندان مهم‌تر از تکلیف آن کارمندان - که در عین حال شهروندان جامعه هم به حساب می آیند - به افشای بی‌عدالتی‌ها تلقی می‌گردد. سرپیچی از دستوری که شخص آن را غیرقانونی تلقی می کند در بهترین حالت به توبیخ و در بدترین حالت به اخراج می انجامد. بی‌عدالتی‌ها، اقدامات غیرقانونی از قبیل آنچه من در این کتاب نقل می کنم، و مدارک دال بر آنها، تعهد به حفظ اسرار آرامش عاملان پرده‌پوشی‌ها را برهم می‌ریزد؛ آنهایی که می پندارند لباس های کثیفشان را باید در چهاردیواری خانه و دور از چشم دیگران بشویند. در جایی که شاهدی در کار نیست.

* مقامات بالادست فکر می‌کردند با دادن اسباب‌بازی کوچکی به دستم ساکت خواهم شد

راستش، مدت زیادی (شاید بیش از اندازه طولانی) به گزینه دیگری فکر می کردم. سعی کردم به مقامات مافوقم در سلسله مراتب اداری - که خیلی هم روشن نیست و اغلب به بن‌بست می‌رسد - هشدار دهم. از غصه گریه می کردم، زندگی مشترکم را به نابودی کشاندم و در برخی مقاطع تا حدودی سلامت خود را نیز به خطر انداختم. فریاد برمی‌آوردم اما فریادی در بیابان! ناشنواترین انسان کسی است که دلش نمی خواهد بشنود. مقامات بالادست احتمالاً فکر می کردند که من از خستگی از پا درخواهم آمد یا شاید با دادن اسباب بازی کوچکی به دستم ساکت خواهم شد. ظاهراً در نظر آنها هرآدمی قیمتی برای خرید داشت! اما بدیهی است که ارزش های بنیادین و تعهد به آینده ای بهتر بر منافع زودگذر و امتیازات ناچیز برتری دارد. ابتدا بر خود مهار زدم و ندای درونم را کنترل کردم. بالاخره من هم جزو نیروی پلیس بودم. من به‌دنبال قهرمان‌بازی نبودم و آنچه مرا پیش می برد اراده اصلاح ذهنیت های نادرست و تغییر رویه‌هایی بود که با قواعد اخلاقی پلیس - پلیسی که هنوز آن را در خدمت جمهوری می‌پنداشتم - انطباق نداشت. ولی تا به کی؟

* روزی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم

24 فوریه 2010 یک روز عادی است و مثل تمام روزهای عادی دیگر، در حفره‌های حافظه محو می‌شود. چیزی برای گفتن نیست: روزهای عادی خبر خاصی برای تعریف کردن ندارند.
مردم روزهای غیرعادی را به خاطر می‌آورند، روزهای معروف. همه 18 ژوئن و 11 سپتامبر را به یاد دارند ولی 24 فوریه 2010 را چطور؟ چه‌کسی به خود زحمت می‌دهد روز 24 فوریه 2010 را به یاد آورد؟
آن روز، چهارشنبه بود. می توانست دوشنبه یا پنج‌شنبه و یا حتی جمعه باشد. به‌هرحال چهارشنبه بود و هیچ‌کس آن را به خاطر ندارد، به‌غیر از چند بازنشسته و من. بازنشسته‌ها از این جهت آن روز را به یاد دارند که کم و بیش در جای جای فرانسه در دفاع از قدرت خریدشان به درخواست سندیکاها پاسخ مثبت گفته و به تظاهرات برخاسته بودند. و من، به این دلیل که در آن روز مورد تجاوز جنسی قرارگرفتم . . .

ادامه دارد . . .


 
وزیر اطلاعات: مهمترین برنامه دشمنان خارجی و جریان فتنه ایجاد شکاف و تنش است
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٥ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: مصلحی اهم برنامه آمریکا و دیگر دشمنان و جریان‌های برانداز را ایجاد شکاف، انشقاق و تنش‌های کاذب داخل نظام دانست و گفت: این گروه‌ها ایجاد تنش داخل نظام را دنبال می‌کنند و این همان جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی با یکدیگر است.


گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در خطبه‌های پیش از نماز عبادی سیاسی جمعه امروز تهران، با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد باسعادت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف و روز سرباز گمنام اظهار داشت: وزارت اطلاعات شناسایی فتنه‌ها در ابعاد مختلف را به‌عهده دارد.

وی تصریح کرد: شاید احساس شود که وزارت اطلاعات تنها مباحث امنیتی مثل ترور و انفجارات را دنبال می‌کند؛ در حالی که این‌گونه نیست و این وزارت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وظیفه دارد فتنه‌ها را پیش‌بینی و با توطئه‌های دشمن مقابله کند.

وزیر اطلاعات یادآور شد: امام راحل عنوانی را که به وزارت اطلاعات دادند "سربازی گمنام " امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف است و مقام معظم رهبری نیز در همین راستا عنوان "مجاهدت‌های خاموش " را به این وزارت‌خانه دادند؛ بدین معنی که وزارت اطلاعات همیشه در راه مجاهدت است اما به صورت خاموش، از این رو این وزارتخانه یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد به شمار می‌رود.

مصلحی بر همین اساس به دیدار 12 اسفند ماه سال گذشته مقام معظم رهبری در بازدید از وزارت اطلاعات اشاره کرد و اضافه کرد: ایشان وزارت اطلاعات را یک پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جنگ اطلاعاتی نامگذاری کردند.

وی یادآور شد: جنگ اطلاعاتی به عنوان جنگ واقعی امروز به شمار می‌رود و این نکته بسیار ظریفی بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند.

وزیر اطلاعات در ادامه به بومی بودن و الگو نگرفتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از سایر دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های وزارت اطلاعات این است که از درون نظام و انقلاب اسلامی جوشیده و این سرویس در حقیقت بر اساس نیازهای انقلاب شکل گرفته در حالی که سایر سرویس‌های اطلاعاتی دنیا نوعی تقلید از یکدیگر هستند.

وی ثمره ایستادگی وزارت اطلاعات را انجام کارهای بزرگ دانست و اظهار داشت: توفیق وزارت اطلاعات ناشی از تلاش و تفکر است؛ این وزارت متعلق به تمام کشور بوده و هیچ کس نباید تصور کند وزارت اطلاعات به گروه خاصی تعلق دارد.

* دستگاه اطلاعاتی ایران به بهترین فناوری‌ها علیه تجهیزات دشمن مجهز است

مصلحی تأکید کرد: امروز با اطمینان می‌گویم که سربازان گمنام امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به بهترین فناوری‌ها که کاملاً بومی هستند در مقابله با تجهیزات فنی پیشرفته سرویس‌های دنیا به ویژه آمریکا، انگلیس و موساد مجهز هستند که مایه مباهات ملت ایران به شمار می‌رود.

وی به آمادگی و خطرپذیری خالصانه برای نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های داخلی و خارجی کشور توسط وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: دیده‌بانی تخصصی هوشمندانه برای نظام، جانفشانی در راه اسلام، نظام، امامت و ولایت، برخورداری از روحیه ولایت مداری، بی‌ادعا کار کردن، دارای روحیه خالصانه‌ترین دفاع از آرمان‌های نظام و تجمعی از بهترین نیروهای علاقه‌مند و عاشق نظام و انقلاب از ویژگی‌های وزارت اطلاعات است.

مصلحی تأکید کرد: وزارت اطلاعات برای دوستداران نظام و مردم کشورمان آرامش بخش، اطمینان و امنیت‌آور و دل‌شاد کننده است؛ در این مدتی که بنده در وزارت اطلاعات خدمت می‌کنم این سرمایه‌گذاری را داشته‌ایم که اگر در یک جاهایی دشمن به ما ضربه بزند باید به همان اندازه که مردم دلگیر شده‌اند با اقدامات خود آنها را شاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات برای دشمنان نظام بازدارنده دائمی است، در فتنه 88 اوباما 3 بار در صحبت‌های خود و یک بار در کنگره آمریکا اظهار کرد که در مقابله با برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است.

وزیر اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات باید از حالت دفاعی و منفعلانه بیرون بیاید و حالت تهاجمی به خود بگیرد تا دشمنان را سر جای خود بنشاند.

مصلحی ادامه داد: به تعبیر مقام معظم رهبری دشمنان ما می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را از الگو بودن برای کشورهای منطقه خارج کنند؛ در حالی که انقلاب اسلامی فقط برای کشورهای منطقه الگو نیست بلکه برای همه بشریت به عنوان الگو به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سالیان گذشته با یک هجمه جنگ نرم مواجه بود و دشمنان برای براندازی نظام به میدان آمده بودند.

وزیر اطلاعات بر همین اساس به سلطه فرهنگی و سیاسی در کشور، استحاله نظام، هدف قرار دادن ایمان مردم، جلوگیری از پیشرفت و سازندگی کشور و در نهایت تسلیم کردن مردم اشاره کرد که به عنوان اهداف دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم مطرح است.

*استحاله فرهنگی در جریان‌های سیاسی مهمترین شیوه دشمن در جنگ نرم است

وی در ادامه سخنان خود مهمترین شیوه‌های جنگ نرم دشمنان را استحاله فرهنگی در جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اعتقادی نام برد که در دوره اصلاحات آمریکایی و در دهه گذشته به وضوح دیده شد و افزود: ما می‌دیدیم که پس از شکل‌گیری دولت نهم این افراد که به اصطلاح به دنبال اصلاحات آمریکایی بودند به دامن استکبار پناه بردند.

مصلحی همچنین به ترویج تفکرات انحرافی و اباحه‌گری شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد تشکیک در مبانی تفکرات دینی، شبهه افکنی میان مردم و دوستداران نظام و ترویج یأس و ناامیدی بین مردم اشاره کرد و آنها را از توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند که باید روح امید را در جامعه دمید اما متأسفانه عده ای و حتی برخی از خواص فریب خورده امروز به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم هستند که در واقع این همان خواسته دشمنان و قدم برداشتن در میدان جنگ نرم دشمن است.

وزیر اطلاعات در ادامه به جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی نظام اشاره کرد و گفت: در فتنه 88 و بعد از آن وضعیتی که در حال حاضر داریم سرمایه‌گذاری دشمن این است که مسائل اصلی به فراموشی سپرده شده و ما را مشغول مسائل فرعی کنند.

وی با تأکید بر اینکه فتنه 88 تمام نشده است، اظهار داشت: بنده به عنوان مسئول اطلاعات کشور این موضوع را عنوان می‌کنم که فتنه همچنان ادامه دارد تا با طراحی‌های خود در ابعاد مختلف ضربه نهایی را وارد کند.

مصلحی با بیان اینکه فتنه یک لایه ندارد بلکه دارای لایه‌های مختلفی است و به عنوان یکی از مسائل اصلی نظام باید به آن نگاه کرد، افزود: سران فتنه و هادیان آن هنوز هم در صدد رسیدن به مقاصد خود هستند.

وزیر اطلاعات یادآور شد: بخش خارجی و طراحی بیرونی و بخش داخلی که هادیان سران فتنه و خود سران فتنه هستند به دلیل غفلت ما در مقطع کوتاهی باز سر برداشته و با برگزاری جلسات با گروه‌های مختلف دوباره همان مباحث گذشته را زنده می‌کنند از این رو یک هوشیاری ویژه‌ای برای برخورد با فتنه‌گران نیاز است.

وی در ادامه مهمترین برنامه آمریکا، انگلیس، موساد، جریان فتنه، ضدانقلاب، منافقین و جریان‌های برانداز را ایجاد شکاف و انشقاق داخلی و تنش‌های کاذب در داخل نظام دانست و افزود: همه این گروه‌ها ایجاد تنش در داخل نظام را دنبال می‌کنند و این همان جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی با یکدیگر است.

* ایجاد شکاف میان ارکان نظام خواسته دشمنان است

مصلحی ادامه داد: شکاف بین مردم و مسئولان، شکاف بین جریان‌های نظام و ولایت‌مدار و شکاف بین بخشی از مردم با بخش دیگر از عواملی است که همه آنهایی که با نظام زاویه دارند آن را دنبال می‌کنند از این رو مهم‌ترین راهکار برای مقابله، تبعیت کامل از ولایت و رهبری به عنوان عامل وحدت در جامعه است. البته در ابعاد اقتصادی فرهنگی و سیاسی نیز باید اقداماتی صورت گیرد.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه در بعد اقتصادی با توجه به اینکه امسال به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، یادآور شد: جهاد لوازم خاص خود را دارد و هوشیاری‌های خاص خود را می‌طلبد. وقتی جهاد مطرح می‌شود در واقع با وضعیت عادی متفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی بر حرکت‌های دشمن بسیاری از توطئه‌های آنها را نقش بر آب کرد، افزود: بزرگترین برنامه اقتصادی نظام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحث تحریم‌ها بود که با موفقیت هرچه تمام‌تر در حال طی کردن مراحل است.

مصلحی همچنین به موفقیت‌های امنیتی وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: دستگیری ریگی که موفقیت بسیار بزرگی به شمار می‌رود، آمادگی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور را نشان داد که دستگاه اطلاعاتی کشور در یک فرصت نیم ساعته توانست وی را دستگیر کند.

وزیر اطلاعات همچنین به دستگیری تروریستی که شهید علی‌محمدی را به شهادت رسانده بود، اشاره کرد و آن را یک موفقیت بزرگ در برابر موساد دانست.

وی ادامه داد: فردی که دستگیر شد با یک تیم قابل توجه کار می‌کرد که تقریباً همه به دست موساد به درک واصل شدند. اما چون این فرد می‌خواست یک اقدام دیگر را هم برای صهیونیست‌ها انجام دهد وی را نکشته بودند که با کمک مردم و اطلاعات 70 میلیونی دستگیر شد.

مصلحی با بیان اینکه: "به ملت ایران این را نوید می‌دهیم که وزارت اطلاعات با اشراف کامل همه حرکت‌های جاسوس‌های آمریکایی، اسرائیل و انگلیس را که اطراف کشور ما لانه کرده‌اند، به‌خوبی رصد می‌کند "، افزود: یکی از برکات فتنه 88 این بود که موفقیت‌های بزرگی را در مجموعه اطلاعاتی کشور در شبکه مجازی علیه دشمن به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه دستگاه اطلاعاتی ایران یک ماه قبل از آنکه اوباما از کیف اینترنتی علیه جمهوری اسلامی خبر دهد، آگاهی داشته و مقابله با آن را طراحی کرده است، افزود: این موفقیت‌ها دشمن را به استیصال می‌کشاند و نشان می‌دهد که نتوانسته از شبکه مجازی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

مصلحی به ایجاد شکاف در جریان ضدانقلاب خارج‌نشین اشاره کرد و گفت: فیلمی که از اقدامات یکی از نفوذی‌های وزارت اطلاعات در مجموعه اپوزیسیون خارج از کشور پخش شد امروز ولوله سنگینی را در خارج به وجود آورده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه امروز دشمنان در بسیاری از محافل اعلام می‌کنند که دیگر اطمینانی به بسیاری از خارج نشینان ندارند، گفت: از جمله نفوذی که می‌توان نام برد نفوذی مجموعه وزارت اطلاعات بود. البته خود این فرد هم نمی‌دانست که برای وی این طراحی را داشتند که به اسرائیل برود و ما زمانی که متوجه این قضیه شدیم وی را به داخل کشور بازگرداندیم.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات در عملیات روانی که پیشِ‌رو دارد به زودی مجموعه‌های دیگری از نفوذ وزارت اطلاعات در مجموعه ضدانقلاب و به هم ریختگی آنان را برای مردم منعکس می‌کند.

مصلحی یکی دیگر از اقدامات وزارت اطلاعات را ضربه جدی به شبکه جاسوسی خارجی دانست و گفت: این وزارت به جاسوسی‌های آمریکایی، رژیم صهیونیستی و غرب ضربات سنگینی را وارد کرده است.

وی در ادامه به غافلگیر شدن آمریکایی‌ها از بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه اشاره کرد و افزود: سرویس‌های آمریکا و موساد و اروپا خود اذعان می‌کنند که از انقلاب مصر و تونس دچار شوک شده‌اند.

وزیر اطلاعات تلاش جدی آمریکا و غرب را ربایش این انقلاب‌ها به نفع خود دانست و گفت: باید در این زمینه بسیار هوشیار بود و با آن مقابله کرد.

مصلی در خاتمه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در اقتدار کامل قرار دارد و دستگاه اطلاعاتی ایران برای واکسینه کردن جامعه و همچنین تهدیدات داخلی و خارجی تلاش کرده اشراف اطلاعات کاملی بر آنها دارد.


 
فرمانده اسرائیل در جنگ 33 روزه در گفت‌وگو با روزنامه‌ معاریو:
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٥ : توسط : حسینی
ارتباط بخش‌های مختلف حزب‌الله با هم در طول
جنگ یک‌ لحظه هم قطع نشد

خبرگزاری فارس: دان حالوتس با اذعان به شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه گفت: ارتباط بخش‌های مختلف حزب الله با هم که در طول جنگ یک لحظه هم قطع نشد و به همین دلیل اهدافی که محقق کردیم هیچ‌گاه رضایت‌بخش نبودند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی "معا الاخباریه "، 5 سال پیش در چنین روزهایی جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان آغاز شد و "قربانی " آن براساس گزارش وینوگراد و افکار عمومی حاکم بر رژیم صهیونیستی "دانی حالوتس " فرمانده وقت ارتش این رژیم معرفی و دلیل آن نقص مهارت و توانایی و اشتباهاتی عنوان شد که از حالوتس سرزده بود و به همین دلیل مسئولیت این متوجه او شد و همین موضوع حالوتس را وادار کرد، از سمت خود استعفا دهد.

وی همچنین از اختلاف نظر در دو سطح سیاسی و نظامی میان مقامات این رژیم در جنگ 33 روزه خبر داد و آن را موجب شکست و ناکامی این رژیم دانست.

حالوتس به شکست این رژیم در قطع ارتباط بخش‌های مختلف حزب الله اذعان کرد و گفت: ارتباط بخش‌های مختلف حزب الله با هم در طول جنگ یک لحظه هم قطع نشد و به همین دلیل اهدافی که محقق کردیم هیچ‌گاه رضایت‌بخش نبود.

پس از این سال‌ها روزنامه صهیونیستی "معاریو " به سراغ حالوتس رفت تا بار دیگر این پرونده را باز کند و از زبان وی مشروح جنگ دوم لبنان و حوادث پس از آن را بشنود.

مشروح این گفت‌وگو در زیر می‌آید:

معاریو: از این 5 سال گذشته چه آموختید؟
حالوتس: یاد گرفتم که همه چیز فراز و فرود دارد و همه افراد هم دوره اوج دارند، هم دوره افول، کار را در قالب گروه یاد گرفتم، همیشه در قالب گروهی کار می‌کردم ‌و یک خلبان باید بداند که همیشه باید در راستای اهداف گروه حرکت کند، همچنین حکمت با خرد جمعی بدست می‌آید و این خرد جمعی است که می‌تواند، نهایت هر چیز را محقق کند، در این میان همیشه باید از جایگاه خود در جمع مطلع باشی و در این شرایط سخت و دشوار همیشه باید خود و عملکردت شفاف و روشن باشد.
همچنین یاد گرفتم، کسی که در یک گروه کار می‌کند، ممکن است، اشتباهاتی هم داشته باشد و این درس جدیدی نیست بلکه بیش از گذشته به آن ایمان پیدا کردم، یاد گرفتم و فهمیدم که رسانه‌ها از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار هستند و چگونه می‌توان تصویری خلق کرد که تغییر آن بسیار سخت باشد، یاد گرفتم، اگر در معرض حمله و هجوم قرار گیری، تیرهای بسیاری به سویت نشانه خواهند رفت و این موضوعی بسیار سخت و دردناکی است، من از گوشت و خون تشکیل شده‌ام، بنابراین هر آسیبی که به من می‌رسد،‌ می‌تواند برایم خطرناک باشد.

- ظاهرا آسیب‌های بسیاری از انتقادات وارده خورده‌اید؟
- کسی تا کاری را انجام ندهد، انتقاداتی نیز متوجه او نخواهد شد،‌ همیشه با سربازان و افسران بسیاری برخورد می‌کنم که در جنگ ژوئیه حضور داشتند و آنها به من دلگرمی بسیاری می‌دهند و این به من نیرو می‌دهد.

- آیا وجدانت راحت است؟
- واقعیت امر این است که هر چه را که طی 40 سال خدمت انجام دادم، با خلوص نیت و ایمان کامل بود تا به هر طریق ممکن منافع اسرائیل را محقق کنم، اسرائیل برای من پایه و اساس هر چیزی است،‌ در پرونده‌ام، افتخاراتی از من به ثبت رسیده که آن را برای اسرائیل کسب کرده‌ام و این افتخارات چیزی نیستند که یکی دوره به دست آمده باشند، بلکه سال‌ها برای کسب آنها تلاش و آن را به ارتش هم منتقل کرده‌ام، اما متاسفانه تمام اینها در روز 12 ژوئیه وقتی جنگ شروع شد، تکرار نشدند.

- جنگ چه جایگاهی را در زندگی‌ات احراز می‌کند و چه دیدی نسبت به آن داری؟
- جنگ یکی از آن چیزهایی است که در زندگی دست به آن زدم، این اولین‌باری بود که در جنگ به عنوان فرمانده و نه رزمنده شرکت می‌کردم، به همین دلیل این جنگ برای من تفاوت بسیاری با جنگ‌های سابق داشت، در این جنگ من مسئول اعزام نیرو به میدان بودم، هنگام جنگ است که به ماهیت خطر و وسعت و گستره آن پی‌می‌بری و آن را احساس و لمس می‌کنی؛ من سربازان را به میدان می‌فرستادم و از خطری که آنها را تهدید می‌کرد،‌ مطلع بودم و همین برایم بسیار سخت و آزار دهنده بود، اما به تجربه دریافته بودم که این بخشی از جنگ و در واقع بهای آن است، اما تا جای ممکن باید از این بها با جلوگیری از وقوع آن کم کرد.

- چه اهداف مهمی در جنگ محقق شدند؟
- در میان مهمترین اهداف محقق شده باید به "بازدارندگی " اشاره کنم، حزب الله امروز برسر مرزها مستقر نیست و آرامش به شمال بازگشته است، این شرایط هر لحظه ممکن است، از هم فروبپاشد و این یک واقعیت است با این حال همیشه گفته‌ام جنگ بهای سنگینی طلب می‌کند و بزرگترین و سخت‌ترین بها جان آدمی است.

- بنابراین آنها (مقامات) می‌دانند که جنگ اهدافش را محقق نکرده است؟
- اهداف جنگ بعد از ظهر 12 ژوئیه مشخص شدند که اکثرا اهداف عمومی و کلی بودند، اما برخی از هدف‌ها جا افتادن یا به عبارتی فراموش شدند، مثل قطع ارتباط بخش‌های مختلف حزب الله با هم که در طول جنگ یک لحظه هم قطع نشد و به همین دلیل اهدافی که محقق کردیم هیچ‌گاه رضایت‌بخش نبودند.

- این اتهام در جنگ لبنان وارد شد که نیروی زمینی نقطه ضعف ارتش اسرائیل بود، چون آماده نبود، آیا با این دیدگاه موافق هستید؟
- در این شک نیست که اگر کوتاهی قابل توجهی وجود داشت، سیستم هیچ‌گاه نمی توانست خوب عمل کند، با این که اعتقاد هم دارم که نیروی زمینی به دلیل کمبود تجهیزات و عدم آمادگی کامل کارکردش قابل نقد و بررسی است، با این حال سربازان ما بهترین سربازان دنیا هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند از ارزش و اعتبار و توانمندی‌های روحی و جنگی‌اشان چیزی بکاهد، تحقیقاتی که پس از جنگ انجام دادم، تایید کننده این ادعاست؛ با این که انتقاداتی نیز برخی از آنها وارد شد و برخی نیز محکوم شدند.

- مقامات سیاسی در آن زمان بر هدف قرار دادن اهداف حزب الله تاکید کرده بودند،‌ درحالی که شما پیشنهاد کل زیر ساخت‌های لبنان را دادید، اگر ایده شما پذیرفته می‌شد، فکر می‌کنید، نتایج جنگ تغییر می‌کرد؟
- من پیشنهاد کردم مسئولیت این جنگ برعهده دولت لبنان گذاشته شود و ما علیه دولت لبنان اقدام کنیم، اما این طرح رد شد، دراین‌باره اصلا مقامات سیاسی را سرزنش نمی‌کنم، چون ممکن است آنها در عرصه بین المللی بابت این اقدام با محدودیت‌هایی مواجه بودند.


- با این حال آیا فکر نمی‌کنید اگر ایده شما پذیرفته می‌شد، پایان داستان به گونه دیگری بود؟
-همیشه گفته‌اند، پیشگیری بهتر از درمان است و برای جلوگیری از بروز شکست باید پیش‌تر اقدام کرد، اما این نتایج جنگ هستند که تصمیم‌ها را رقم می‌زنند.

- آیا عمق اسرائیل امروز برای مقابله با جنگ موشک‌ها آماده است یا این که نیروی هوایی همچنان مهمترین عامل برای مقابله با این نوع جنگ‌هاست؟
- از سال 1991 که موشک‌های اسکاد به اسرائیل اصابت کرد،‌ تاکنون تغییر و تحولات بسیاری در جبهه داخلی اسرائیل رخ داد و آشکار شده که عمق اسرائیل یا همان جبهه داخلی بخشی از جنگ است و بالطبع این عمق به بخشی از جنگ‌های آینده تبدیل شده و این نیازمند توجه بیش از پیش به این جبهه برای مقابله با این خطرهاست.

- احساس و موضع شما در برابر اختلاف نظر پیش آمده میات اشکنازی، فرمانده سابق ارتش و باراک وزیر جنگ چیست؟
- اختلاف نظر دو سطح سیاسی و نظامی همواره موجب شکست و ناکامی است و این ناکامی به زیان همه است.


 
مراسم بزرگداشت درگذشتگان کهریزک با حضور نماینده دفتر مقام معظم رهبری
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٥ : توسط : حسینی
علوی:خانواده‌های‌روح‌الامینی،جوادی‌فر
و کامرانی امتحان موفقی پس دادند

خبرگزاری فارس: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر انقلاب از جایگاه پدر فرزندان این کشور زمانی که متوجه شدند که اقدامی از طریق افرادی خودسر در کهریزک صورت گرفته، با سینه‌ای پر از خشم دستور توقف این بازداشتگاه را صادر فرمودند.


گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دومین سالگرد درگذشت روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی روز گذشته با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و بستگان آنها برگزار شد؛ در این مراسم حجت‌الاسلام علوی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز طی سخنانی به بیان دیدگاه اسلام در زمینه مصائب و ناملایمات پرداخت.
از ویژگی‌های این مراسم حضور آقای حسین محمدی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری برای ابراز همدردی و التیام زخم جانکاه این مصیبت تلخ بود که این بار نیز باعث آرامش هرچه بیشتر این خانواده‌های داغدار به دلیل حمایت و تفقد مقام معظم رهبری در پی‌گیری خواسته‌های به‌حق ایشان بود.
قبلاً نیز مقام معظم رهبری طی دیدارهای خصوصی با خانواده‌های این مرحومان، ضمن تقدیر از صبوری و طینت این خانواده‌ها و اینکه نگذاشتند دشمنان از این حادثه سوء استفاده نمایند بر دو نکته تأکید فرموده بودند: 1- حمایت قاطعانه از پی‌گیری حقوق قانونی این خانواده‌ها 2- هرکس عنوان مجرمانه بر او صدق کند برای او هیچ حاشیه‌ امنی نخواهد داشت.


حجت‌الاسلام والمسلمین علوی طی سخنانی در این مراسم گفت: ناملایمات و خستگی‌ها در زندگی انسان، خارج از اختیارات است و انسان در برابر این ناملایمات دو حالت می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: اول اینکه انسان در برابر ناملایمات می‌تواند جزع و فزع کند اما این رفتار فشار روحی به انسان وارد کرده و نهایتاً انسان تحت تاثیرات منفی قرار می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دوم اینکه انسان می‌تواند در برابر ناملایمات شکیبا بوده و فقط آثار مصیبت را تحمل کند، اسلام عزیز نیز به ما تأکید می‌کند که در برابر ناملایمات صبر پیشه کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی در ادامه خطاب به خانواده‌های معزا، اظهار داشت:‌ شما خانواده‌های این سه جوان از دست رفته صبوری کرده امتحان موفقی را پس دادید. آنچه به صبر و تسلی خاطر شما منجر شد، این بود که رهبر انقلاب هم از جایگاه پدر فرزندان این کشور، زمانی که متوجه شدند که چنین اقدامی از طریق افرادی خودسر صورت گرفته، با سینه‌ای پر از خشم دستور توقف این اقدامات را صادر فرمودند.

وی خاطرنشان کرد: شما هم حرکات این نیروهای خودسر را به پای نظام و انقلاب و به محوریت انقلاب ننوشتید چرا که رهبر انقلاب را هم در این زمینه همراه و هم‌احساس خود می‌دیدید.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: رهبر انقلاب به عنوان ابرپاسدار قانون اساسی وقتی می‌بینند که اصلی از قانون اساسی که شکنجه را در هر عنوان و شرایط ممنوع می‌کند، خدشه‌دار شده است، به شدت از این معنا متأسف شده و فوراً دستور پایان دادن به آن را صادر می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی همچنین اظهار داشت: دستور رهبر انقلاب در مورد بازداشتگاه کهریزک نشان داد که مجاری اطلاع‌رسانی به رهبر انقلاب را هیچ فردی نمی‌تواند محدود کند و ایشان با اطلاع از جریانات و مسائل به محض اینکه با موارد مغایر با قانون اساسی و معارف اسلامی مواجه شوند، دستور برخورد را صادر می‌کنند.

وی در پایان سخنان خود خطاب به خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی گفت:‌ شما خانواده‌ها از اینکه درد خود را با افراد در میان نگذاشته آن را به عنوان راز انقلاب مکتوم نگاه داشتید، حتماً اجر خواهید داشت.


 
تکمیلی/ آیت الله مهدوی‌کنی در همایش دکترین مهدویت:
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی
باید با تبعیت از مقام معظم رهبری
این نظام را حفظ کنیم

خبرگزاری فارس: رییس مجلس خبرگان رهبری در هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت گفت: باید با برادری، مجاهده و تبعیت از مقام معظم رهبری، نظام را حفظ کنیم تا در زمره منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر(عج) قرار گیریم.

به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت صبح روز گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با عنوان «رسانه: جامعه و حکومت زمینه‌ساز؛ راهبردها و راهکارها» آغاز شد.
رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: ما یک نظام اسلامی و ولایی داریم و قوای متعدد باید با هم تعامل و رابطه داشته باشند و در زمان اختلاف نیز مقام معظم رهبری مسائل را حل می کنند.
آیت الله مهدوی کنی: آیت الله مهدوی کنی در هفتمین همایش دکترین مهدویت افزود: این به معنی دخالت رهبری نیست بلکه کسی که هماهنگ کننده قواست رهبری است و در هیچ نظامی چنین مسئله ای وجود ندارد این بهترین نظام ولایی است که رهبری باید قول فصل باشد.
وی اضافه کرد: اگر بنا به حفظ نظام داریم باید مرابطه داشته باشیم و اگرکسی مرابطه را بی اهمیت بداند خود از مجموعه حذف خواهد شد چون این نظام مورد قبول مردم و حضرت ولی عصر(عج) است.
رییس مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر حفظ برادری ، دوستی و فداکاری و مجاهدت و تبعیت از مقام رهبری تأکید کرد و گفت : اگر می خواهیم نظام را حفظ کنیم و جزو منتظران واقعی باشیم باید در این مسیر گام برداریم.
آیت الله مهدوی کنی افزود: دنیا در موقعیت خاصی قرار گرفته یعنی جهان در انتظار است. این حرکت ها خواه ناخواه متأثر از حرکت اسلامی و ولایی انقلاب اسلامی است و امام و شهدا در آن سهم دارند. باید قدر این نظام ولایی را بدانیم و هواهای شخصی و گروه گرایی ما را از راه امام و شهدا باز ندارد.
آیت الله مهدوی کنی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس گفت: گروه ها نگویند حتما کاندیدای ما باید بیاید بلکه اصل باید شاخص ها و ملاک هایی باشد که برای خدمت به این نظام و مملکت مفید است.
آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی گفت: ‌امام در روزهای آخر عمر خود به ما گفتند که این انقلاب روی غلطک قرار گرفته و راه خود را باز کرده است و در حال پیش رفتن است و من نیز ترسی از دشمنان ندارم، زیرا در مقابل این انقلاب دیگر نمی‌توانند بایستند، ولی شرط آن این است که شما با هم باشید و با هم مخالفت نکنید. البته معنای مخالفت این نیست که اختلاف سلیقه نداشته باشید بلکه پس از جمع سلیقه‌ها باید یک فکر جمعی پیدا کرده و آنرا پیاده کنیم.
مهدوی کنی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: در این انتخابات نیز نباید گروه‌هایی بیایند و بگویند که کاندیداهای ما باید انتخاب شوند، بلکه باید بر شاخص‌ها و ملاک‌هایی که برای خدمت به این نظام و مملکت مفید واقع می‌شوند تمرکز یابند.
رییس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اگر بخواهیم جزو منتظران باشیم باید با برادری، رفاقت، دوستی، فداکاری، مجاهده و تبعیت از مقام رهبری این نظام را حفظ کنیم.
آیت الله مهدوی کنی تأکید کرد: بر اساس احادیث وارد شده مردم در زمان گرفتاریها صبر فردی، جمعی و ارتباط با مرکز امامت و امت داشته باشند. مؤمنان باید ببینند رهبری چه می گوید و بر اساس برداشتهای خود عمل نکنند. ما یک نظام اسلامی و ولایی داریم و قوای متعدد باید با هم تعامل و رابطه داشته باشند و در زمان اختلاف نیز مقام معظم رهبری مسائل را حل کنند . اما این به معنی دخالت رهبری نیست بلکه کسی که هماهنگ کننده قواست رهبری است و در هیچ نظامی چنین مسئله ای وجود ندارد ما دارای نظام ولایی هستیم که رهبری باید قول فصل باشد . اگر کسی مرابطه را بی اهمیت بداند خود از جمع مؤمنان حذف خواهد شد چون این نظام مورد قبول مردم و حضرت ولی عصر است.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: در نظر امام خمینی(ره) جهاد و امر به معروف از ویژگی‌های انتظار سازنده است

آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی با اشاره به مبانی انقلاب اسلامی در دیدگاه امام خمینی(ره) گفت: امام(ره) انتظار را در امر به معروف، جهاد و هرگونه تلاش برای تحقق جامعه منتظر می‌دانستند و هیچ‌گاه به سستی و رخوت در این عرصه اعتقاد نداشتند.
رییس مجلس خبرگان در ادامه سخنان خود به فرمایشی از مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مسئله مهدویت را باید عارفانه، عالمانه و مجاهدانه مورد بحث قرار دهیم؛ چرا که مهدویت عرصه ابراز احساسات نیست.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به روایتی از ائمه معصومین علیهم السّلام تصریح کرد: طبق این روایت هر مسلمان سه وظیفه مهم بر گردن دارد: وظیفه نخست؛ شناخت امام است. وظیفه دوم؛ عمل به دستورات اوست و وظیفه سوم این است که؛ امام را فصل‌‌الخطاب خویش قرار دهد.
آیت‌الله مهدوی کنی افزود: با توجه به بحث اختلاف «مرابطه» مطرح می‌شود. در زمان گرفتاری‌ها ما باید صبر فردی و صبر جمعی داشته باشیم تا بدین وسیله به حل مشکلات بپردازیم.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: هنگام بروز اختلاف میان قوای سه‌گانه، کلام رهبری فصل‌الخطاب است

رییس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه هنگام بروز اختلافات، قوای سه‌گانه نظام اسلامی باید با هم مرابطه داشته باشند، اظهار داشت: قوا باید در صورت بروز اختلافات به رهبری مراجعه کنند و کلام ایشان را فصل‌الخطاب خویش بدانند.
وی، تقوای جمعی را نیازمند کار اجتماعی دانست و افزود: اگر بخواهیم نظام اسلامی داشته باشیم باید در کنار رعایت تقوا، صلاحیت‌ها، حدود قوانین، شخصیت‌ها، احترام افراد و کرامت انسانی را نیز رعایت کنیم. اگر رعایت این امور فقط به شیوه فردی باشد نمی‌توان نظام اسلامی را تشکیل داد.
رییس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بر اساس سخن مقام معظم رهبری نیز، کسانی که مدعی طرفداری از نظام هستند باید با تقوا دست به دست یکدیگر دهند تا بتوانیم نظام را تقویت کنیم.
آیت‌الله مهدوی کنی با اشاره به راهکارهای تحقق تقوای جمعی گفت: معتقدان نظام باید گذشت داشته باشند و مسائل شخصی و گروهی را کنار بگذارند.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: با تبعیت از رهبری نظام را حفظ کنیم تا در زمره منتظران باشیم

آیت‌الله مهدوی‌کنی نظام حاکم بر کشور را بهترین نظام میان نظام‌های مردمی جوامع بشری معرفی کرد و گفت: نظام ما هم مورد قبول مردم است و هم مورد تأیید و پذیرش حضرت ولی‌عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف، پس ما باید با برادری، مجاهده و تبعیت از رهبری نظام را حفظ کنیم تا در زمره منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دنیا در حال حاضر در یک موقعیت خاصی قرار گرفته است و این موقعیت بر این دلالت می‌کند که همه مردم در سطح جهان ـ حتی آنهایی که مسلمان نیستند ـ منتظر منجی هستند و باید دانست همین که مردم بیدار شده و طرفدار عدالتند و به جست‌وجوی حکومت عادلانه‌ای هستند؛ خود دلیل بر منتظر بودن آنان است و ما باید بدانیم ـ چه بخواهیم، چه نخواهیم ـ این انقلاب سهمی اساسی در این حرکت داشته است و ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ این حرکت متأثر از حرکت اسلامی و ولایی ماست.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: به افزایش تعداد نمایندگان مجلس اعتقاد ندارم

رییس مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا روند تصمیم‌گیری گروه 5+6 همان روند گروه 7+8 است، تصریح کرد: هدف ما این است که همین‌طور باشد، البته اگر بشود، ولی فعلاً در ابتدای کار قرار داریم.
رییس مجلس خبرگان همچنین در مورد اینکه آیا اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی لیست واحدی را ارائه خواهند داد، گفت: هنوز معلوم نیست، البته نظر ما این است که همه با توجه به شاخص‌ها به عنوان معیار دست به دست هم داده و سهم‌خواهی نکنند و انقلاب را مثل گوشت قربانی تقسیم نکنند و در این زمینه انتخاب صلاحیت‌ها را مدنظر قرار دهند، زیرا این‌گونه است که دیگر دعوایی صورت نمی‌گیرد.
آیت‌الله مهدوی کنی با اشاره به اصولگرایان منتقد، گفت: ما به شرط اینکه طرفدار شاخص‌ها باشند با آنها موافق هستیم و منتقدان این مسئله که نباید در مسئله انتخابات بر مبنای انتقاد حرکت کنند باید در این زمینه به شاخص‌ها توجه کنند.
وی درباره تأثیر افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور نهم و تأثیر آن بر گشایش درهای جدید در امور قانونگذاری و موفقیت کشور خاطرنشان کرد: ما اعتقادی به این امر نداریم.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: وعده راستین الهی ما را به انتظار دعوت می‌کند

آیت‌الله مهدوی‌کنی در بخش دیگری از هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، هدف از برگزاری این همایش را یادآوری مسئله مهدویت و تقدیر از متذکران آن دانست و گفت: جامعه اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه باید جامعه متذکر در امر ظهور منجی باشد و در این مسیر علاوه بر تذکر بحث مهدویت باید از فداکاران این عرصه نیز تقدیر به عمل آید.
تولیت حوزه علمیه مروی تهران با اشاره به آیه شریفه «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » گفت: همایش بین‌المللی دکترین مهدویت از جهات مختلف موضوعی، مصداقی، هدف، پایگاه، سند و وسیله و ابزار برای رسیدن به هدف دارای اهمیت است.
وی بار دیگر به آیه 55 سوره نور اشاره کرد و افزود: مطابق مفاهیم قرآنی وعده الهی قطعی است و وعده الهی تخلف ندارد. میان عمل حسن با عمل صالح تفاوت‌ وجود دارد قرآن در عمل صالح تأکید بیشتری دارد زیرا عملی صالح است که علاوه بر حسن بودن صلاحیت وقوع نیز داشته باشد. چنین عملی است که می‌تواند زمینه‌ساز استخلاف دوره آخر الزمان قرار گیرد.
آیت‌‌الله مهدوی کنی با اشاره به غفلت دیگری از این آیه توضیح داد: مطالب این آیه مربوط به استخلاف آخر الزمان است نه استخلاف در زمان‌های گذشته و استخلاف آخر الزمان امتیازاتی نسبت به استخلاف در زمان‌های دیگر دارد که نخستین امتیاز امت آخر این است که دین‌شان مورد رضایت خداوند است و خداوند امکانات تحقق آن دین را به آنها عطا می‌کند. علامه طباطبایی(ره) این دین را همان اسلام ناب محمدی تفسیر کرده است.
رییس مجلس خبرگان سپس به توضیح واژه استخلاف پرداخت و گفت: استخلاف از ماده استفعال است و به معنای کسی است که خلافت جانشینی او در جان‌ها و قلب‌ها ریشه می‌گیرد و استخلاف جانشینی معمولی نیست و مورد عنایت خاص خداوند است.

* آیت‌الله مهدوی‌کنی: تفسیر انتظار به «بی‌حالی» تفکری اشتباه است

رییس مجلس خبرگان در ادامه سخنان خویش از ویژگی‌های استخلاف آخر الزمان یاد کرد و گفت: خداوند در استخلاف آخر‌الزمان خوف را از دل‌ها می‌زداید به طوری که مردم خودشان به امنیت تبدیل می‌شوند نه اینکه خداوند امنیت را برای آنها ایجاد کند.
وی به عبارت «یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ» اشاره کرد و ادامه داد: عبادت در این آیه به معنای بندگی مطلق خداوند است و این نکته نشان می‌دهد که تا پیش از استخلاف آخر الزمانی حتی در دوران حیات پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم عبادت و بندگی خدا با خوف همراه بوده است اما در دوران استخلاف آخر الزمان بندگی در اوج خلوص خود قرار می‌گیرد.
آیت‌الله مهدوی کنی دلیل تعبد همراه با خوف را عدم تحقق کامل حاکمیت الهی دانست و گفت: پیش از استخلاف دوره آخر هیچ حکومتی حکومت الهی نیست و برای همین پرستش خداوند همراه با حفظ مصالح و رعایت حال حاکمان ظالم صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در چنین زمان حضرت ولی‌عصر علیه السّلام هر کسی کفر بورزد عذرش قابل قبول نخواهد بود و کفر آخر الزمان فسق واقعی محسوب می‌شود زیرا در آخر الزمان تمام شرایط برای بندگی خدا فراهم بوده است.
رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف هرگز تقیه و ظاهرسازی را نمی‌پذیرند و حکومت ایشان با تظاهر و نفاق همراه نخواهد بود.
آیت‌الله مهدوی کنی با بیان اینکه مهمترین چیزی که در آیه 55 سوره نور آمده است قطعیت وعده الهی است، ادامه داد: این وعده بزرگ الهی ما را به انتظار دعوت می‌کند.
وی افزود: برخی انتظار را به «بی‌حالی» تفسیر می‌کنند و بر این اساس وظیفه‌ای به‌عهده ما نیست، در حالی که این نیست زیرا با تکیه بر متن آیه باید عده‌ای ناصر و یاری‌رسان خدا باشند.

* پورسید آقایی: تبیین شاخص‌های جامعه‌ منتظر به عنوان الگوی اسلامی ضروری است

در بخش نخست این همایش نیز حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود پورسید آقایی دبیر همایش گزارشی از اقدامات دبیرخانه همایش بین‌المللی مهدویت ارائه کرد.
وی گفت: مهمترین هدف ما از برگزاری این مراسم ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت است، زیرا ما به عنوان یک جامعه شیعی باید یکی از اساسی‌ترین محورهای وحدت ‌بخش خود را در میان سایر مذاهب مساله مهدویت قرار دهیم.
دبیر همایش بین‌المللی دکترین مهدویت افزود: آموزه‌های مهدویت جزو مسائل کلیدی و حیاتی شیعیان بوده و مهدویت رمز هویت ما و تمام هستی است و جا دارد تا این آ‌موزه‌ها را به صورت فاخر و کلیدی مطرح سازیم.
پورسید‌آقایی ادامه داد: همه باید برای دستیابی به یک جامعه منتظر تلاش کنیم و رسانه‌ها نیز زمینه‌ساز رسیدن به راه باشند. ما امیدواریم در چنین همایش‌هایی راهبردهایی را تبیین کرده و در خدمت نظام بگذاریم تا بتوانیم بدین وسیله به نقد و بررسی بپردازیم.
دبیر هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت خاطرنشان کرد: ضرورت‌های مهدویت در این عرصه را می‌توانیم در 13 بخش مطرح کنیم که نخستین ضرورت نگاه راهبردی به مهدویت و استفاده مسوولان فرهنگی و سیاسی نظام از ظرفیت‌های این آ‌موزه است. ما در عرصه راهبردی به برکت امام راحل(ره‌) و انقلاب اسلامی مسیری را طی کرده‌ایم و هنوز در اوایل راه هستیم.
وی نگاه راهبردی به این مساله را از دیگر ضروریات بحث مهدویت عنوان کرد و گفت: ما باید جامعه مقصد را مشخص کنیم، زیرا جامعه مقصد جامعه‌ منتظر است و این در حالی است که ما سالها فکر می‌کردیم باید به دنبال جامعه‌ موعود باشیم ولی با داشتن جامعه‌ مقصد می‌توانیم آماده‌ ظهور امام زمان باشیم و در چنین محیطی است که پس از ظهور ایشان همه جا در مقابل ایشان است.
پورسیدآقایی با اشاره به ضرورت تبیین شاخص‌های جامعه‌ منتظر به عنوان الگوی اسلامی، گفت: رهبر معظم نیز خواستار طراحی شاخص‌های جامعه منتظر هستند.
وی گفت: ضرورت اهتمام بیشتر حوزه‌های علمیه به آموزش در عرصه مهدویت باید با دو رویکرد اعتقادی و راهبردی دنبال شود، زیرا خاستگاه مهدویت حوزه‌های علمیه هستند و برای این موضوع هزاران روایت وجود دارد. بنابراین هزاران روایت، هزاران حدیث و هشت جلد کتاب معجم علی(ع) را داریم و باید با تکیه بر این منابع هر چه بیشتر درصدد آموزش‌های حوزوی در عرصه مهدویت باشیم.
دبیر همایش مهدویت با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر کنار گذشتن نگاه انتزاعی به مهدویت گفت: ما باید با نگاهی اجتهادی و تخصصی به مهدویت بنگریم و افرادی که غیر از این نگاه را داشته باشند و حوزویانی که سالها در حوزه‌های علمیه مطالعه کرده‌اند می‌توانند چنین رویکردی را داشته باشند، در غیر این صورت ما باز هم شاهد انتشار سی‌دی‌های انحرافی خواهیم بود. البته قوه قضاییه با جدیت با این مسائل برخورد می‌کند ولی ما نیز باید تمام سعی خود را برای مقابله با این دیدگاه‌ها و افکار انحرافی بکنیم.
وی اهتمام جدی نظام در رویارویی با آسیب‌های انحرافی به ویژه از جانب منحرفان را از دیگر ضروریات بحث مهدویت دنست و گفت: ما باید مانع به انحراف کشیده شدن جوانان‌مان بشویم و من همین جا از وزارت اطلاعات تقاضا می‌کنم که با این جریانات برخورد شدید کند.
پورسیدآقایی خواستار وجود نهادی حوزوی برای نظارت بهتر بر محصولات مهدویت و جلوگیری از اطلاع‌رسانی غلط سایت‌های کم مایه و انحرافی شد و افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی ما استفاده از زبان فاخر هنر به ویژه در صدا و سیما است، زیرا به این وسیله می‌توانیم به آموزه‌های مهدویت گسترش بیشتری دهیم.
وی گفت: امسال چهار کمیسیون که یکی از کمیسیون‌ها دانشگاه عالی دفاع است و سه کمیسیون موسسه آینده راه روشن مسوولیت برگزاری این همایش را بر عهده داشتند که مجموعه مقالات این کمیسیون 301 مقاله است که 81 مورد از آنها پذیرش شده و 55 مقاله دیگر نیز فرصت طرح در این کمیسیون‌ها را داشته‌اند.

* آیت‌الله مؤمن: رهبری جامعه بر ولی فقیه جامع‌الشرایط واجب است

آیت‌الله محمد مؤمن، عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، ابلاغ مطالبات الهی شامل واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات را از وظایف ائمه معصومین و جانشینان آنان دانست و افزود: دومین وظیفه ولایت، سرپرستی امت است یعنی نمی‌توان صرف بیان احکام امت را بدون سرپرست رها کرد بلکه باید برای خیر دنیا و آخرت ولایت و هدایت امت را عهده‌دار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تصمیمات رسول و پس از او ائمه اطهار (ع) بر مردم مهم‌تر از تصمیمات شخصی آنها است البته ممکن است بتوان واژه ولی را به معانی دیگر تعبیر کرد اما اهمیت روز غدیر و تأکید پروردگار نشان می‌دهد ولایت امر از آن پیامبر و ائمه است.
آیت‌الله مؤمن گفت: هر کسی ولایت ائمه را بپذیرد نزد خدا از جایگاهی والا برخوردار می‌شود، ولایت امر برای پیاده کردن دستورات خداوند و مراقبت از دنیا و آخرت است که البته ولایت امر تنها به معصومین محدود نشده و بعد از غیبت امام عصر (عج) نیز ادامه می‌یابد.
وی درباره علت پذیرفتن حکومت از سوی امیرالمومنین گفت: مهمترین مطلب در بیان علی (ع) برای پذیرفتن حکومت، پیمانی است که خداوند از علما گرفت و به همین دلیل مساله ولایت، امری است که خداوند به عهده ما گذاشته است.
وی که سخنان خود را با قرائت آیه اکمال دین و مساله معرفی امیرالمومنین (ع) در غدیر خم آغاز کرده بود، گفت: مساله ولایت امام علی(ع) آنقدر اهمیت دارد که اگر ولایت در دنیا تحقق پیدا کند و اعلام عمومی شود، موجب اتمام نعمت است و این اسلام، اسلام همراه با ولایت است.
وی ادامه داد: حتی دوران ائمه(ع) نیز موضوع غیبت مطرح بود و سؤالات زیادی از امامان (ع) درباره فلسفه غیبت مطرح می‌شد و در سخنان ائمه معصومین (ع) به ‌روشنی بیان شده است که در زمان غیبت، مجتهد جامع‌الشرائط که توانایی اداره کشور را دارد، نایب امام زمان (ع) در امر ولایت و سرپرستی است.
آیت‌الله مؤمن گفت: حضرت امیر مومنان پس از آنکه خلیفه سوم کشته شد و مردم به سمت خانه حضرت هجوم آوردند ولایت را پذیرفت و خود حضرت دلیل پذیرش ولایت را حضور مردم و آنچه خدا بر عهده عالمان گذاشته است که در برابر ستم‌پیشگان بیاستند و حق مردم مظلوم را بگیرد عنوان کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، حضرت امیر دلیل پذیرفتن حکومت را پیمانی می‌داند که خدا از عالمان گرفته است این مساله در نوع استدلال امام علی(ع) در پذیرش بیعت مسلمانان نیز وجود دارد.

* پرفوسور مولانا: «توحید» اساسی‌ترین محور رسانه زمینه‌ساز ظهور است

به گزارش خبرنگار فارس، پرفوسورحمید مولانا، مشاور رییس جمهور در هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت اظهار داشت: رسانه‌های مدرن باید از دو جهت بررسی شوند، نخست اینکه رسانه‌های مدرن طبق تحقیقاتی که از شرق و غرب انجام شده دارای چه کارکردهایی هستند و دوم اینکه بررسی شود که افکار و اندیشه‌هایی که رسانه‌ها را در حدود 200 سال در غرب تغذیه کرده چه بوده و باید چه تغییراتی در آن به وجود آید.
وی یکی از ویژگی‌‌های رسانه‌ مدرن را فراموش کردن اعتقاد به رجعت ابدی دانست و افزود: همین مسئله باعث می‌شود که مسایلی نظیر اخلاق در سطح بین‌المللی از بین برود و رسانه‌ها به ابزاری برای قدرت تبدیل شوند.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: نقش‌هایی که رسانه‌های جمعی در سطح جهانی ایفا می‌کنند به سه صورت است، نخست؛ سازمان‌دهی افراد یک جامعه و افکار آنها، دوم؛ تعیین دستور روز است، یعنی؛ رسانه‌های مدرن به مردم القا می‌کنند که در زمان حاضر به چه موضوعی فکر کنند و نقش سوم انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است.
وی با اشاره به تفکر تغذیه‌کننده رسانه‌های غربی در 200 سال اخیر گفت: متفکران غربی رسانه را به عنوان بازاری برای خرید و فروش فکر و اندیشه نگاه می‌کنند.
مولانا تصریح کرد:در رسانه‌ها هر کس هر عقیده‌ای دارد می‌تواند بیان کند، در حالی که در دنیایی که احداث یک شبکه رادیو تلویزیونی یا شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و یا حتی یک روزنامه بیش از یک‌صد میلیون دلار هزینه دارد تنها کسانی می‌توانند عقاید مردم را هدایت کنند که از این سرمایه برخوردار باشند یا همیشه در غرب به آزادی گوینده و نویسنده تأکید می‌شود، در حالی که هیچ‌گاه آزادی مخاطبان در نظر گرفته نشده است.
وی با برشمردن ویژگی‌های رسانه زمینه‌ساز ظهور گفت: رسانه‌ زمینه‌ساز ظهور باید بر هفت مفهوم توحید، تقوا، امر به معروف و نهی از منکر، امت اسلامی، امانت، عدالت و ولایت بیش از مفاهیم دیگر تأکید کند.
مولانا اساسی‌ترین محور رسانه زمینه‌ساز ظهور را تئوری توحید دانست و عنوان کرد: توحید به معنای باور وحدت بخش و هماهنگ کننده میان همه هستی قادر است زمینه‌ساز یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اخلاقی باشد زیرا ترویج توحید، به معنای بندگی در مقابل خدا و نفی هر گونه بندگی غیر خداست.
وی تصریح کرد: اگر به بازسازی مفاهیم دینی در عرصه رسانه‌ها توجه نکنیم در نتیجه یا تنها عملکرد رسانه‌های غربی را تکرار ‌کنیم اسیر مفاهیم و ارزش‌های آنها می‌شویم.
مولانا با بیان اینکه تکنولوژی ارتباطات باید در سلسله ارتباطات انسانی تعریف شود، گفت: در راستای دستیابی به تکنولوژی مورد نظر باید زیرساخت‌های ارتباطی را در درجه اول تغییر دهیم تا بتوانیم به رسانه مورد نظر دست یابیم. همچنین در رسانه اسلامی باید تناقضات و تعارض با واقعیت از بین برود.
وی با بیان اینکه به نظر من با رسانه‌هایی که در حال حاضر در سطح جهان وجود دارد نمی‌توان به وظایف مذکور جامع عمل پوشاند و دست یافت، گفت: رسانه‌ها باید در راستای تبیین مفاهیم و ارزش‌های مطلوب حقیقی عمل کنند و ما باید در این زمینه به ساختارهای سنتی و زیر ساختی نیز توجه داشته باشیم.
مولانا در پایان خاطر نشان کرد: ما باید بدانیم که برای داشتن یک رسانه مطلوب در رسانه‌های اسلامی باید تعارضات و تنازعات به صفر برسد و باید ارتباطات رسانه‌ای با شناسایی کامل محیط زیست فرهنگی انجام گرفته و لزوم اختلاط نظریات و عملکرد رسانه مورد توجه متولیان امر قرار داشته باشد.

* رونمایی مجلداتی از مجموعه کتب راهبردی مهدویت

بنابراین گزارش، آیین رونمایی از کتب راهبردی مهدویت همزمان با هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت و با حضور حضرات آیات محمد‌رضا مهدوی کنی و محمد مؤمن و سرلشگر حسن فیروزآبادی در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
کتاب سه‌جلدی «ولایة الاسلامیة» نوشته آیت‌الله محمد مؤمن، کتاب دولت زمینه‌ساز ظهور تألیف گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و کتاب دو جلدی «رسانه و زمینه‌ساز ظهور» به قلم حسین عصاریان‌نژاد و مهدی رضاییان همزمان با این همایش رونمایی شد.
این همایش امروز نیز ادامه می‌یابد.


 
اجمالی/ مصلحی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه:
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی
مجموعه جدیدی از نفوذ دستگاه اطلاعاتی ایران
در مجموعه‌های ضد انقلاب منتشر می‌شود

خبرگزاری فارس: وزیر اطلاعات در خطبه‌های پیش از نمازجمعه این هفته تهران گفت: وزارت اطلاعات در عملیات روانی که در پیش رو دارد به زودی مجموعه‌ای دیگری از نفوذ دستگاه اطلاعاتی ایران در مجموعه‌های ضد انقلاب و به‌هم ریختگی آنان را به مردم منعکس می‌کند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در خطبه‌های پیش از نماز عبادی سیاسی جمعه امروز تهران اظهار داشت: طبق نظر‌سنجی‌هایی که اخیراً در سایت‌های خارجی به وجود آمده ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج از کشور از نفوذ دستگاه اطلاعاتی ایران بسیار اظهار نگرانی می‌کند.

وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در عملیات روانی که در پیش رو دارد به زودی مجموعه‌ای دیگری از نفوذ دستگاه اطلاعاتی ایران در مجموعه‌های ضد انقلاب و به هم ریختگی آنان را به مردم منعکس می‌کند.

حجت الاسلام مصلحی خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات در میان جریان‌های ضد انقلاب با خارج شدن فیلمی از یکی از نفوذی‌های این وزارتخانه در مجموعه اپوزیسیون خارج از کشور توانست در میان جریان ضد انقلاب ایجاد شکاف کند و امروز ولوله‌ سنگینی در اپوزیسیون خارج نشین را شاهد هستیم.
ادامه دارد...


 
-فریاد های فرزند شهید مفقود الاثر در قتلگاه فکه
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی

فریاد های فرزند شهید مفقود الاثر در


قتلگاه فکه

دانلود کلیپ تصویری مستقیم 
«آیات القرمزی» شاعر بحرینی از زندان آل‌خلیفه آزاد شد
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی

خبرگزاری فارس: «آیات القرمزی» شاعر جوان و شجاع بحرینی که به دلیل سرودن شعری در مخالفت با عملکرد رژیم آل‌خلیفه در منزلش دستگیر شده بود به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، این شاعر جوان که در ماه‌های گذشته به دلیل سرودن و قرائت اشعارش در انتقاد از عملکرد خانواده حاکم بر بحرین دستگیر و زندانی شده بود، عصر دیروز از زندان آزاد اما همچنان در خانه‌اش تحت نظر قرار دارد.
«آیات القرمزی» همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های بحرین در میدان «لولوه» بحرین بازداشت شد. وی در این میدان و در جمع بسیاری از مردان و زنان بحرینی در حال قرائت جدیدترین اشعار خود در نقد حکومت و رژیم نامشروع بحرین بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان فرستاده شد.
این شاعر جوان دیروز عصر پس از تحمل بیش از 90 روز زندان با استقبال پرشور خانواده و مردم آزادی‌خواه بحرین آزاد شد و به خانه پدری خود بازگشت.
وی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد: امیدوارم بحرین بتواند شاهد تغییرات اساسی و موثری باشد به گونه‌ای که ما در آینده نزدیک شاهد کشوری بدون لحاظ کردن تبعیضات فرقه‌ایی و قوم‌گرایی باشیم.
وی درباره مدت بازداشتن گفت: در طول مدت زندان بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم اما در حال حاضر نمی‌توانم جزئیات آن را مطرح کنم.
وی اضافه کرد: یکی از شروط آزادی‌ام این است که دیگر در اجتماعات و تظاهرات و درگیری‌های بحرین حاضر نشوم و در حال حاضر تحت مراقبت قرار دارم و در خانه خود زندانی‌ام.
به گزارش رسانه‌های مختلف در سراسر جهان «آیات القمرزی» از لحظه بازداشت و در طول مدت بازداشت مورد خشونت، آزار و اذیت بسیاری از سوی نیروهای پادشاه بحرین قرار گرفته، اخبار مختلفی درباره وی در رسانه‌های مکتوب و آنلاین جهان به ویژه رسانه‌های جهان عرب منتشر شد و برخی از این رسانه‌ها حتی خبر از وخامت حال این شاعر جوان و شهادت وی در هفته‌های گذشته منتشر کردند.


 
از فردا منتشر می‌شود
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی
خاطرات یک پلیس زن از تبعیض های پلیس
فرانسه در خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس: کتاب خاطرات پلیس زن فرانسوی با عنوان «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» با موضوع تبعیض‌ها در پلیس فرانسه توسط خبرگزاری فارس ترجمه و از فردا بصورت سلسله‌وار منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که بعلت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را بعنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته این تبعیض‌های ناروا که او را بشدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.
سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش های رسمی، و گزارش ها و یادداشت های حین خدمت تنظیم گردیده است. ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
این کتاب به بیان تبعیض‌ها و نقض حقوق انسانی در پلیس فرانسه می پردازد و به جهت اینکه این موارد از سوی یکی از افراد پلیس منتشر شده قابل توجه است.
این کتاب بصوری سلسله‌وار از فردا در خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد.


 
حضور با شکوه علی مطهری در رسانه های ضد انقلاب
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی

مصاحبه علی مطهری با سایت خبر انلاین و انتقاد از ولایت مداری نمایندگان مجلس با استقبال گسترده ای از سوی رسانه های ضد انقلاب مواجه شد.

به گزارش جام نیوز، بعد از مصاحبه دو روز گذشته آقای هاشمی رفسنجانی با سایت دیپلماسی ایرانی و زیر سوال بردن سیاستهای خارجی نظام از سوی ایشان که بهانه کافی را به دست دشمنان نظام و رسانه های وابسته به آنها برای سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران داد، این بار نوبت به علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی رسید که با مصاحبه خود با سایت خبر انلاین و انتقاد از ولایت مداری نمایندگان مجلس فضا را برای هجمه رسانه های ضد انقلاب علیه نظام و رهبری فراهم نماید.
در این راستا سایت رادیو فرانسه که سخنان مطهری را انتقاد از رهبری ونتیجه آن را ضعف رهبری دانسته است، در یادداشت روز گذشته خود 12جولای (21 تیر) با عنوان"رواج انتقاد به آیت الله خامنه ای نشانه کاهش اقتدار اوست" نوشت: «این انتقاد آشکار به نقش رهبری در جلوگیری از اتخاذ یک سیاست اصولی در قبال آمریکا، در شرایطی مطرح می شود که بنظر می رسد خط قرمز انتقاد از رهبری هر روز کم رنگ میشود.»
رادیو فرانسه افزود: «در راستای همین انتقادات علی مطهری نماینده مجلس ایران، نمایندگان مجلس را به باد انتقاد گرفت که گویا به" شاخه دفتر رهبری" تبدیل شده اند و مجلسی ها برای هر تصمیم گیری منتظر " ندائی " از سوی آیت الله خامنه ای هستند.»
صدای آمریکا نیز در خبر دیروز خود 12 جولای(21 تیر) با اشاره به سخنان مطهری در مصاحبه با خبرانلاین گفت: «مطهری حرف درستی زده است، جمهوری اسلامی یک پوسته است که تفکیک قوا را به یدک می کشد اما عملا همه چیز سمعا و طاعتا در اختیار رهبری است.»
همچنین بی بی سی در خبر روز گذشته خود 12 جولای (21 تیر) نوشت: «علی مطهری با انتقاد از مقاومت محمود احمدی نژاد در مقابل دستورات "حکومتی" رهبر ایران، گفت که با این حال "روش او را نسبت به مجلس و دیگران بیشتر میپسندد" که "دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سوال میکنند و به صورت شاخهای از دفتر رهبری درآمدهاند".»
سایت بی بی سی افزود: «آقای مطهری، که از نمایندگان محافظه کار[!] در مجلس هشتم است، گفت که نمایندگان "نیازمند روحیه هستند" و "وقتی احساس میکنند که دست هیات رئیسه در موضوعی میلرزد، تصور میکنند که نکند ندایی از سوی رهبری آمده است که هیات رئیسه سست شده است و به این ترتیب نمایندگان هم سست میشوند".»
این سایت ادامه داد: «یک هفته پیش از اظهارات آقای مطهری، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم با ذکر اینکه وی و همکارانش وقتی متوجه تفاوت نظر خود با رهبر ایران می شوند تغییر عقیده می دهند گفته بود: "من فکر می‌کنم این از نکات مثبت مجلس هشتم است که آنجایی که نظرات رهبری را می‌فهمد، اجرا می‌کند."»
سایت رادیو فردا در تکمیل بهره ضد انقلاب از سخنان آقای مطهری در خبر دیروز خود 12 جولای (21 تیر) آورد: «‌علی مطهری، با انتقاد از نمایندگان می‌گوید مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده[!]و اگر مجلس هفتم و هشتم به وظیفه خود عمل می‌کرد، «پدیده» احمدی‌نژاد ظهور نمی‌کرد.[!]»
این سایت در ادامه نوشت: «علی مطهری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از عملکرد مجالس هفتم و هشتم و هیات رئیسه آنها که به گفته او از دفتر رهبری کسب تکلیف می‌کنند انتقاد کرده و آنها را فاقد اراده لازم دانسته است.»
رادیو فردا افزود:«وی سپس رفتار احمدی‌نژاد را با مجلسی‌ها مقایسه کرده و تصریح می‌کند: «اصل روش او (احمدی‌نژاد) را نسبت به مجلس و دیگران بیشتر می‌پسندم که دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سئوال می‌کنند و به صورت شاخه‌ای از دفتر رهبری درآمده‌اند.»
سایت بالاترین نیز در خبرهای امروز خود 13 جولای (22 تیر) نوشت: «علی مطهری با انتقاد از مقاومت محمود احمدی نژاد در مقابل دستورات "حکومتی" رهبر ایران، گفت که با این حال "روش او را نسبت به مجلس و دیگران بیشتر میپسندد" که "دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سوال میکنند و به صورت شاخهای از دفتر رهبری درآمدهاند".»
رسانه صهیونیستی "رادیو اسرائیل" در همین راستا آورد: «آقای علی مطهری، نماینده پرنفوذ مجلس شورای اسلامی می گوید که "مجلس به شاخه ای از دفتر رهبری تبدیل شده است".»
رادیو اسرائیل افزود: «آقای مطهری گفته است: "سستی" هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، باعث شده که نمایندگان برای تصویب یا رد هر موضوعی، منتظر "ندایی" از سوی رهبری باشند که به آنها بگوید چه باید بکنند و خواستار آن شده که نمایندگان مجلس نیز، به جای آنکه در هر موضوعی نظر آیت الله خامنه ای را بپرسند، خود شخصا جسارت تصمیم گیری داشته باشند.»
سایت روزانلاین نیز در خبر امروز خود ( 22 تیر) نوشت: «علی مطهری گفت که مجلسی ها "دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سئوال می‌کنند و به صورت شاخه‌ای از دفتر رهبری درآمده‌اند."»
این سایت ادامه داد: «این سخنان مطهری یک هفته پس از آن بیان می شود که علی لاریجانی اذعان کرد او و دیگر نمایندگان مجلس وقتی متوجه "تفاوت نظر" خود با رهبر جمهوری اسلامی می شوند "تغییر عقیده" می دهند.»
روزانلاین افزود: «به گفته عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، "روش ایشان (احمدی نژاد) در تعامل با رهبری از یک نظر مورد تمجید است و من هم آن را می پسندم چون این گونه نیست که او برای هر کاری از رهبری اجازه بگیرد. او کارش را انجام می‌دهد، یا رهبری در برابر آن مخالفت می‌کند و یا نمی‌کند.»
سایت های وابسته به سران فتنه به تبعیت از رسانه های غربی در بازتاب سخنان آقای مطهری و سوء استفاده کامل از این سخنان در خبرهای امروز خود 22 تیر نوشتند: «:علی مطهری، با انتقاد از نمایندگان می‌گوید مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده و اگر مجلس هفتم و هشتم به وظیفه خود عمل می‌کرد، «پدیده» احمدی‌نژاد ظهور نمی‌کرد.»
سایت های سحام نیوز و کلمه آوردند: «وی که یکی از طرفداران سرسخت سئوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس است از رفتار مجلسی‌ها که به گفته او از دفتر رهبری کسب تکلیف می‌کنند یا منتظر «ندایی‌» از آیت‌الله خامنه‌ای هستند ابراز ناراضایی کرده است.»


 
جزئیات کشف بمب شیمیایی در سردشت
ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی

13 تیرماه امسال یک کارگر ساختمانی در حالی که زمین را برای پی ریزی ساختمان حفاری می کرد در عمق دو متری متوجه جسمی شبیه به بمب شد.

پس از گذشت 24 سال از بمباران شیمیایی سردشت یک بمب شیمیایی عمل نکرده در منطقه مسکونی این شهر پیدا شده که به گفته فرماندار این شهر اگر منفجر می شد تلفاتی بیشتر از فاجعه انسانی سردشت در پی داشت.

به گزارش مهر، 13 تیرماه امسال یک کارگر ساختمانی در حالی که زمین را برای پی ریزی ساختمان حفاری می کرد در عمق دو متری متوجه جسمی شبیه به بمب شد. این کارگر به سرعت موضوع را به مسئولان گزارش داد و مسئولان سردشت به سرعت اطراف بمب را حصار کشیدند و برای مراقبت از آن دو نگهبان قرار دادند.

خبر کشف یک بمب شیمیایی عمل نکرده از دوران جنگ به سرعت در شهر کوچک سردشت پیچید. پس از تماس فرماندار سردشت از تهران تیمهای ویژه خنثی سازی بمب به سمت سردشت اعزام شدند و در اولین اقدام بمب را به محل دیگری منتقل کردند.

اما پیدا شدن یک بمب شیمیایی عمل نکرده در منطقه آزادگان سردشت پرونده جدیدی را برای حمله شیمیایی به این شهر مرزی باز می کند زیرا پیش از عنوان می شد چهار فروند هواپیمای حزب بحث سه نقطه از شهر سردشت و سه روستا را مورد هدف قرار داده اند، اما اکنون با پیدا شدن این بمب احتمال می رود نقاط دیگر شهر سردشت هم مورد هدف بمب شیمیایی قرار گرفته است.همچنین این موضوع می تواند موضوع بمباران شیمیایی سردشت را در سطح ملی و جهانی دوباره مطرح کند و با استفاده از آن حقوق به محاق رفته مردم مظلوم این شهر را دوباره به جریان اندازد.

ذبیح الله کاظمی فرماندار سردشت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین اقدامات انجام شده درباره بمب شیمیایی کشف شده گفت: هم اکنون کارشناسان سپاه تهران بمب را به بیرون شهر منتقل کرده اند.

وی افزود: روی بمب نمادها و علائمی وجود دارد که دال بر شرکتهای تولید کننده بمب است ولی متاسفانه با وجود کشف چنین سند محکمی که مظلومیت و قربانی شدن شهروندان سردشتی در جنگ تحمیلی را شهادت می دهد هیچ یک از رسانه ها دعوت ما را قبول نکردند وحتی صدا و سیما هم به محل اعزام نشد.

فرماندار سردشت در پاسخ به این پرسش که در صورت انفجار بمب چه تلفاتی پدید می آمد گفت: اگر این بمب منفجر می شد تلفاتی بیشتر از فاجعه انسانی سردشت رخ می داد.

بمب پیدا شده حاوی خطرناک ترین گاز شیمیایی در نوع خود است

سردار محمد باقر نیکخواه فرمانده پدافند شیمیایی در دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بمب شیمیایی کشف شده چون در دل خاک مدفون بوده است پایداری بیش از 40 تا 50 سال دارد و قطعا از نوع خردل سولفور موستات یا همان خردل سیاه است.

وی افزود: این گاز خردل می تواند با سرعت و تاثیرگذاری سریع قربانیان خود را بیهوش کند و صدماتی مانند تاول، استفراق، مشکلات تنفسی، پوستی و چشمی ایجاد کند.

نیکخواه اظهار داشت: باید گروه خنثی سازی بقایای بمب را برای موزه جنگ ارسال کرده تا پس از مطالعات اسناد جدید را به سازمان ملل ارائه کنیم.


 
به گروه 1+5 پیشنهاد شد؛
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٤ : توسط : حسینی
طرح «گام‌به‌گام» روسیه برای برنامه
هسته‌ای ایران

خبرگزاری فارس: وزیر خارجه روسیه که به آمریکا سفر کرده است، در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از طرح جدید کشورش برای حل اختلاف کشورهای غربی با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، روسیه نقشه راه جدیدی برای برنامه هسته‌ای ایران و حل اختلاف غرب با ایران که مراحل آن بر اساس اقدامات «گام به گام» است، ارائه کرد.

لاوروف روز گذشته (چهارشنبه 13 ژوئیه) پس از مذاکرات خود با باراک اوباما و هیلاری کلینتون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا این طرح را شرح داد و اعلام کرد که هدف کشورش احیای مذاکرات [غرب با ایران] است.

در حالی که ایران بارها تاکید کرده است که به تمام سؤالات و ابهامات فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است، اساس این طرح بر اساس سؤال آژانس و پاسخ ایران است که در هر سؤال و هر مرحله تحریمی از تحریم‌های ایران برداشته یا زمان آن کوتاه می‌شود.

لاوروف در سخنان خود اعلام کرد که روسیه این طرح را «بر اساس چند مرحله» ارائه کرده است «و هر گام از جانب ایران مشخص است که در مقابل آن یک گام مصالحه‌آمیز مثل تعلیق برخی تحریم‌ها یا کوتاه کردن زمان آن است».

لاوروف در ادامه سخنان خود به اختلاف مسکو با واشنگتن دراین خصوص اذعان کرد و گفت: این مورد هم، حقیقتی دیگر از وجود مشکلات در برنامه کاری ما [و آمریکا] است.

پایگاه خبری شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی نیز با انتشار این خبر اعلام کرد که وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش یک طرح "گام به گام " برای ترغیب دولت ایران به پاسخ دادن به سؤالات آژانس بی